1901

Göteborg har 130 619 invånare.

UNO = Uno Asplunds samling av film- och bioprogram vid Landsarkivet i Göteborg.
Life rescue at Long Beach (USA 1901) Edison – 1:a övertoningen i en amerikansk film.
Circular panorama of the electric tower (USA 1901) Edwin S Porter – 1:a tagningen i 360º.
The little doctors (England 1901) G A Smithn – 1:a filmen med mer än en bild/scen.
467 Calle Maipu, Buenos Aires – Argentinas 1:a biograf.
Kinematograph International, Helsinki – Finlands 1:a biograf.
Salon Pathé, 5 Calle de la Profesa, Mexico City – Mexikos 1:a biograf.

Årskronologi.
Trädgårdsföreningen
dagligen ½3 – ½5: Taffelmusik
½8 – 11: Stor Konsert, Kongl. Wendes Regementes Musikkår

Slottskogsparken
dagligen fr 7: Miltärmusik
hvarje sön & tor: Kvartettsång

Våffelbruket, Slottsskogsparken
Lorensbergs park, Olof Möller: militärmusikkår
Alhambra: varietéartister
Utvärdshus Bratten, Fr Johansson: musik af kapell
Ed Jones’ cigarrimport, Ö Hamng: graphofonmusik

23/1 Hultmans holme brinner (5 skadade).
1/2 Skådespelaren Clark Gable föds.
13/2 – 14/2 Församlingshyddan (8): Scioptikonbilder, 25 öre, 2 barn/bilj (UNO 10/2)
25/2 Skådespelaren Zeppo Marx föds.
1/3 Malmsjö pianofabrik, Heden, brinner.
2/4 5000 kr anslås för att få bukt med råttorna i staden.

10/4 Lorensbergs Varieté
I blommornas rike – utstyrselnummer
Som slutnummer Wargraphen
(UNO: BD)

3/5 Lorensbergs Varieté /Alhambra:
Aug Sandberg: varieté med film, Alfred Gee: The Edison Wargraph (UNO)

20/4 Lorensbergs Varieté
I blommornas rike – utföres af 10 personer (6 damer och 4 herrar)
Arthur och Ida Martinius
Lilly Lajoie
Mr Oscar
Sigrid Sandberg
Anna Hertel
Horves och Barle
Wargraphen: Kung Oscar på Stockholmsutställningen + Kriget i Marseille + Tvist mellan barn + Jernveg i Hongkong
(UNO: BD)

1/5- Operaboulevardens Restaurant, A Broberg
7/5 Skådespelaren Gary Cooper föds.

12/5 Lorensbergs Varieté /Alhambra: Nya bilder från boerkriget + En järnvägsresa genom England (UNO)

19/5- Långedrags Restaurant, Tekla Meyer
24/5- Styrsö Hafsbads Restaurant, Fredrik Johansson: Taffel-Musik & Afton-Konsert

https://i0.wp.com/www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SSMJDM002534S.JPG
29/5 Skådespelaren Inga Tidblad föds.
2/6 Kviberg: 1:a ryttartävlingarna
23/7 Den nya Kungsportsbron öppnas, ark Eugen Thorburn.
17/8 Göteborgs första taxameterdroskor tas i bruk.

4/10 – 5/10 Betlehemskyrkan: A Schelin: The Bioscope: Världsutställningen i Paris 1900 + Sydafrikanska kriget 1900, läktaren: 35 öre, salen 30, barn 29 (UNO 3/10)

22/10 Realläroverkets stora sal: Den odödliga teatern
M:me Sarah Bernhardt i fäktscenen i Hamlet
M:me Réjane i Ma Cousine
Coquelin aimé i Cyrano de Bergerac
Tenoren Cossira i Roméo et Juliette
La Poupée
L’enfant prodiges – med: M:lle Felicie Mallet
M:lle Cléo de Mérode
Autombil-kappåkningen mellan Paris och Berlin
M:lle Hatto i Ifigenia
Little Tich
(UNO: BDk)

23/10 Notis: “Den odödliga teatern” (HT)
5/12 Tecknaren och filmproducenten Walt Disney föds.
12/12 Mölnlycke möbelfabrik, Råda, brinner.
27/12 Skådespelaren Marlene Dietrich föds.

Oscar Wennersten var en känd författare till folklustspel. Han turnerade med föreläsningar och skioptikonbilder och han blev den första som fick köpa en filmprojektor (på avbetalning) av Anders Skog i Arkaden. Emil Andersson följde med “på köpet” för att köra projektorn och se till att betalningarna sköttes. Han berättade i GP 7/6 1960:

“- Första föreställningen gavs f.ö. i Realläroverkets högtidssal i Göteborg på våren 1901 – tidigare hade endast film förevisats vid ett tillfälle 1899 i Cirkus – och apparaten som var av engelskt fabrikat måste naturligtvis vevas för hand. Men det gjorde egentligen inte så mycket, ty Oscar Wennersten, som var en van talare och föreläsare, måste komplettera filmerna med diverse upplysningar.”

Skioptikonbilderna användes fortfarande i programmet, som när han besökte Excercishuset i september. Längre från samma höst hade han “upprepade framgångrika” kombinerade reseföredrag och filmvisningar i Realläroverket.

Lorensberg fortsätter visa film i varietéprogrammet under 1901 bland andra Kung Oscar på Stockholmsutställningen, Kriget i Marseille, Jernveg i Hongkong och J. Williamsons engelska Anfall på en missionsstation. Bland alla de vanliga aktualitetsfilmerna dök den 19 september en fantasifilm upp, Méliès Djäfvulen i knipa.

97.1

Den Odödliga Teatern gör sin göteborgsdebut i Realläroverkets stora sal den 22 oktober  1901. Det var en fransk talfilmsapparatur, “Phono-Ciné-Théâtre”, som presenterats av fotografen Clement Maurice på världsutställningen i Paris 1900 och introducerats i Sverige i Stockholm i september 1901 av Mme Marguerite Reginault som konferensiär och Mesguich som maskinist. Entrépriserna är höga, från 2 kronor (dubbelt så mycket som första filmvisningen på Valand) till 50 öre. Den 3 november upphör visningarna.

Det är nog den här föreställningen Charles Magnusson minns, inte den 1897 (eller 1896 som Idestam-Almquist anger), som använde sig av levande ljudeffekter. Enligt Magnusson stod projektorn under ett tält i den bakre delen av lokalen, medan fonografen var vid duken; det var den som bestämde takten. Han blev särskilt intresserad av en film med en herre på cykel, som förföljs av ett koppel med poliser, och pratade med de båda fransoserna för att få mer upplysningar om det nya underverket.

Det är framförallt den konstnärliga prägel, som hvilar öfver de flästa af dessa skiftande nummer, och den som oftast bestickande illusionen, som tar publiken med storm och kommer den att – som i går – i ständigt återkommande applådsalvor ge sin tillfredsställelse tillkänna…

Som ett af de mest illusoriska numren värkade duellscenen i Hamlet, framställd af Sarah Bernhardt och hr P. Magnier. Minspel, klingornas rasslande, allt var så naturtroget, att man värkligen ett ögonblick tordde sig se den stora Sarah Bernhardt i värkligheten virtuosmässigt sköta sin klinga. För en del andra var måhända den andra duellscenen, balladscenen ur Cyrano de Bergerac mera fägnesam… Det var i sanning en högtidsstund att se Coquelin med en fäktmästares säkerhet parera stötarne och samtidigt höra honom deklamera balladen. Och det borde varit en lärorik lektion för våra inhemska Cyrano-framställare, icke minst i konsten att ej fäkta i luften… Fonografens förmåga att med säker precision följa de växlande bilderna kom måhända än bättre till sin rätt i den lustiga, halft burleska monologen Le maitre de ballet, där balett mästarens ordflöde och hans missbelåtna gester möttes af långvariga skrattsalfvor från publiken…

Af rolighetsnumren tog Little Tich’s humoristiska dans priset för aftonen. När han efter de stormande applåderna kom in – fortfarande naturligtrvis som kinematografbild – och tackade för bifallet, stampade och klappade publiken af förtjusning, hvilket förmådde komikern att – alldeles som i värkligheten – ge ett extranummer.” (G-P 23/10). Dessutom javanesisk dans med Cléo de Mérode; totalt två timmars program.

(Uppgifterna om filmvisningsverksamheten i Göteborg före den första biografen är sammanställda från Bengt Idestam-Almquists När filmen kom till Sverige, Rune Waldekranz Levande bilder, Leif Krantz’ artiklar i Ny Tid på 1950-talet, Uno Asplunds anteckningar och kompletterande ny forskning.)

AMBULERANDE KINEMATOGRAFER I SVERIGE
1897    6
1898    16
1899    23
1900    36
1901    33
1902    27
1903    31
1904    30
1905    49

1902

Göteborg har 132 111 invånare.

Grandpa’s reading glass (USA 1902) American Mutoscope & Biograph – 1:a närbilden kombinerad med andra bilder i en amerikansk film.
Star Theater, N.Y. American Mutoscope & Biograph – 1:a amerikanska time-lapse.

Årskronologi.
Coldinuordens Restaurant och Café
Clara Johansson
(Ping 7)

Slottsskogsparken
dagligen från 7.30: Göta Artilleriregementes musikkår
hvarje tor & sön: Målarekvartetten
sön & helg: musik: 1 Gamla Paviljongen, 5 Musikpaviljongen, 7 Prippska villan

Styrsö Hafsbads Restaurant (öppn pingstafton) nybyggt
Herbert Johansson, Taffel-Musik & Afton-Konsert

Februari: Göteborgs Nya Amatörsällskap framför ett program i Excercishuset med lustspel, sånger och kupletter och med Clément Maurice & Mesguich film & fonograf.

21/2 Lockout i bageribranschen, tyska arbetare anlitas.
28/2 Den franske ingenjören J Couprant får tillstånd att visa kinematografiska bilder i Arkaden till den 1/5.
1/3 Hoppbacken i Slottsskogen invigs.

3/3 Handelsinstitutet
Den musikaliska folksagan – en populär musikhistorisk föreläsning, 20 scioptikonbilder (sagomotiv) samt violin- och sångnummer, Hrr Bredberg, Bygren, fru Signe Geijer (vem som höll föreläsningen har hamnat utanför klippet)
(UNO: Bdk – annons 2/3)

6/3 Rosenslunds fabriker brinner (2 milj)
7/3 Oroligheter utanför bagerierna med stenkastning av pojkar.
8/3 Oroligheterna ökar och polismästare Elliot såras på Järntorget.
12/3 A Blom får visningstillstånd i Tabernaklet till den 14/3.

16/3 I Torghallens stora sal (Kungstorget 7) visas Wargrafen och Mefistofeles i klostret (Le diable au couvent) av Méliès. Tillstånd ges dagen innan för 10 dagar. I den här lokalen öppnar Oriental 1904.

1902.1

18/3 KFUM:s hörsal: Den ambulerande filmvisaren Löfgren får tillstånd för den 18, 20 och 21 mars. Engelsmannen Mills är maskinist för projektorn “Biografen”: “Biographen, som drifves med elektricitet, är ej att förväxla med den s. k. Wargraphen, som drifves med handkraft och är ett slags kinematograf. Biographen lämnar 2.500 bilder i minuten, den senare blott 1.000.” Olika projektorfabrikat konkurrerade med varandra. Det var dyrt, 2 kr eller 1:50 för numrerade platser, 1 kr för de andra.

/4 Trädgårdsföreningens konsertsalong: “titta på Neumann”.
/4 (slutet) Operaboulevardens Restaurant, A Broberg
1/4 Malmsjös pianofabrik brinner

14/4 Sex mordbränder: Gamla åkerikstallarna, ladugårdarna & boningshus å Gullbergsvass (21 hästar & 23 kor)

10/4 Grosshandlaren Pontus Fürstenberg avlider och donerar sin konstsamling till Göteborgs Museum.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/John_Elfstrom-BENKOL.jpg/180px-John_Elfstrom-BENKOL.jpg
20/4 Skådespelaren John Elfström föds.

/5 Trädgårdsföreningens konsertsalong
dagligen ½3 – ½5: Taffelmusik
½8 – 11: Stor konsert, Vendes musikkår under dir J Ekblad

https://i0.wp.com/farm6.static.flickr.com/5146/5675009556_d9c691c479.jpg
4/5 Skådespelaren Mona Mårtenson föds.
6/5 Regissören Max Ophuls föds.
Denna sommar är den sista som Lorensberg visar film som en programpunkt i sin varieté.

18/5- Lorensbergs restaurant, Olof Möller
Vestgöta regementes musikkår under anförande af dir Fr Kuhlau
Möllers djurgård i miniature: Nalle, påfågel, apor

/6 Trädgårdsföreningens konsertsalong
finska gardesmusiken under dir Apostol
Vestmandländingar under dir Trobäck

3/6 Bagerikonflikten löst.
1/7 Regissören William Wyler föds.
27/7 Göteborgs första permanenta biograf öppnar i Arkaden.
29/7 Den första provturen med elektrisk spårvagn: Järntorget-Slottskogsgatan.
18/8 Järntorget -Slottsskogsgatan öppnar med elspårvagn
22/8 Regissören Leni Riefenstahl föds.
15/9 Den första doktorsdisputationen vid Göteborgs högskola. Adolf Wallerius: Platon mot Protagoras och sensualismen

1902.2

23-24/10 Sarah Bernhardt gästspelar på Stora Teatern. Det var den stora franska skådespelerskans andra besök i Göteborg. Det första ägde rum 1883 med pjäsen Fedora av Sardou.

27/10 Elektrifierad spårvagnstrafik inleds på Ringlinjen.
3/11 Göteborgs-Tidningen utkommer med sitt första nummer.
11/11 Realläroverket: Lilla Rödhättan och Vargen – Arbetsförmedlingen.
3/12 Det första dödsoffret i spårvagnstrafiken.
8/12 Tivolibyggnaden, Lilla Otterhällan: H Möller får tillstånd att visa film fram till 31 mars 1903.
10/12 Bergslagsbanans stationshus brinner.

1902.3

Att Göteborg fått sin första permanenta biograf under sommaren hindrade inte att särskilda gästspel av finare karaktär fortsatte att dyka upp i Realläroverkets Högtidssal under hösten (tillstånd 3 och 11/10). Oscar Wennersten visade skioptikonbilder men också Ali Baba och de 40 röfvarne som film. “Uppfördt med stor succès å Alhambra i London och Casino i Paris.” Som projektor användes Biograph, av amerikanskt ursprung.  “Obs! För belysandet af Biografens nummer, hvilka framställas i stor skala, är kraftig elektrisk ström införd i salongen.” (I Malmö visade Wennersten i november 1903 Méliès Robinson Crusoe (24 avdelningar), Napoléon Bonaparte (14 tablåer) och Passionsspelen i Oberammergau.)

Emil Andersson följde med som Wennerstens maskinist och berättade i GP 7/6 1960 om turnélivets speciella problem:

“Filmerna bestod mest av korta stumpar om tågöverfall m.m. men ett par av dem var litet längre och den ena var sagan om “Alibaba och de 40 rövarna” samt en handkolorerad film om “Riddar Blåskägg” samt sedermera även “Resan till månen”. En annan handkolorerad film var en upptagning från passionsspelen i Oberammergau.”
– På sätt och vis kan man tala om ljudfilm redan på den tiden … Bakom duken satt nämligen en medhjälpare och framkallade diverse buller och ljud som skulle passa in på vad skedde i filmen.
– På våra turnéer … måste vi därför medföra en hel låda med olika skrammeldon som skulle användas till ljudeffekterna.
Turnéerna gick över hela landet och varenda stad och större samhälle besöktes, liksom i Norge och Finland. Elektrisk kraft fanns det sällan och då måste vi tillverka gas av kali och brunsten. Syrgasen ledde vi med en slang in i en impregnerad säck och från säcken gick sedan en slang till lampan i apparaten. Då och då hände det förstås att det small till som ett gevärsskott och så blev det mörkt i lokalen men det brydde ingen sig om. De väntade tåligt tills allt blev klart igen.
Besvärligare var det med gassäcken. Den ville ju gärna ge sig iväg upp till taket och därför måste vi ha en pojk som satt på den under föreställningarna. Som ersättning fick han se föreställningen gratis och det gjorde, att vi aldrig hade svårt att få personal till det “jobbet.”“

Sverige blev det 14:e landet som öppnade en permanent biograf. De 13 som kom före var:

1895
28 december Cinématographe Lumière i Paris, Frankrike

1896
26 juni Vitascope Hall i New Orleans, USA
juli Berlin, Tyskland
december Salon Cinématographe i Sydney, Australien

1897
Théâtre de Cinématographie i Bryssel, Belgien
Salón Maravillas i Madrid, Spanien
31 juli Salão de Novidades i Rio de Janeiro, Brasilien

1898
Cinema Silenzioso i Milano, Italien

1900
Zagreb, Kroatien

1901
Buenos Aires, Argentina
Kinematograph International i Helsingfors, Finland
Salon Pathé i Mexico City, Mexiko
5 augusti Mohawk’s Hall i Islington, England

1903

Göteborg har 133 625 invånare.

Mary Jane’s mishap, or, Don’t fool with paraffin (England 1903) G A Smith – 1:a wipe.
Münstedt-Kino, Prater, Wien – Österrikes 1:a biograf.
The Electric Theatre, Moskva – Rysslands 1:a biograf.
Kinas 1:a biograf etableras i Shanghai av Antonio Ramos.

Årskronologi.
Coldinuordens Restaurant och Café, Clara Johansson
Gibraltar/Gamla Kustens hotel i Majorna

Lorensbergs restaurant, Olof Möller
Dagligen i den nyrestaurerade musikpaviljongen: Kongl. Södra Skånska Infanteriregementets musikkår (26 man) under dir Nils Malmberg
Nalle, påfågel, apor

Operaboulevardens Restaurant (ny och förskönad) A Broberg

Opera-Boulevarden,
Stora Teatern
2 – ½5: middagskonsert under kapellm Richter

Styrsö Hafsbads Restaurant (öppn pingstafton) nybyggt
Herbert Johnsson, Taffel-Musik & Afton-Konsert under kapellmästare Rönn

Trädgårdsföreningens konsertsalong (nymålad)
dagligen ½3 – ½5: Taffelmusik
½8 – 11: Stor konsert
Kronprinsens Husarregementes Musikkår, Kronobergarne (26 man) under dirE Högberg

30/1 Gratissupen i samband med måltid tas bort, pga den nya spritskatten.
5/2 Majornas folkbibliotek öppnar.
21/3 Tivolibyggnaden: Carl Kullberg visar film i tio dagar.
22/3 Realläroverket: Oscar Wennersten visar den svenska premiären på De indiska furstarna tåga till kejsarens Dunbar i Delhi nyårsdagen 1903 (The Dunbar of Delhi, Robert William Paul 1903).

https://i0.wp.com/cf2.imgobject.com/t/p/h632/Fmju6DFgATDwMJbAcOrUoOwXln.jpg
9/4 Skådespelaren Mimi Pollak föds
11/4 Lorensberg: Wargraph visar den svenska premiären på Cake-walk (Cake-walk infernale, Méliès, 1903).
16/4 Landshövdingen uppvaktas om de bedrövliga sedlighetsförhållandena i Nordstaden.

https://i0.wp.com/userserve-ak.last.fm/serve/_/8357121/Lulu+Ziegler+lulu.jpg
18/4 Skådespelaren Lulu Ziegler föds.
28/4 Göteborgs Sjukhem, ark Hans Hedlund
3/5 Skådespelaren och sångaren Bing Crosby föds.
8/5 Skådespelaren Fernandel föds.
29/5 Skådespelaren Bob Hope föds – Första tåget på Säröbanan – Bergsgatan 20 brinner (1 död).
4/6 Beslutar stadsfullmäktige att Larsmässemarknaden på Drottningtorget ska upphöra.
6/6 Första doktorspromotionen vid Göteborgs Högskola.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Alf_Sj%C3%B6berg.jpg/220px-Alf_Sj%C3%B6berg.jpg
21/6 Regissören Alf Sjöberg föds.
15/7 Tingstads träädlingsfabrik brinner (600 000 +) – Renströmska badanstalten brinner
6/9 Excercishuset: Oscar Wennersten visar den svenska premiären på Robinson Crusoe (Méliès, 1902).
15/9 Tre mordbränder i Olskroken och Redbergslid – Gustaf Landén
30/9-3/10  Realläroverket: Le Tort visar Djupets under och Napoleon Bonaparte.
10/10 Folkteatern inleder sin storhetstid under Albin Lavén och Axel Engdahl.
11/10  Göteborgs andra biograf, Colosseum i Nya Vintertivoliet öppnar.

1903.1

10/10-18/10 Realläroverket: Oscar Wennerstens besök med Passionsskådespelen i Oberammergau blir en så stor publikframgång att det kan ha bidragit till den stora biografetableringen under 1904.

10/11 Skådespelaren Katie Rolfsen föds.
20/11 Linneakyrkan, ark G Elliot
14/12 När Vasa, Oscar Fredriks och Anndedals församlingar bildas blir det totalt nio församlingar i Göteborg.

1904

1904.1

Östra Hamngatan 1891(?)

Göteborg har 134 314 invånare.

Florodora, Palatino, Havana – Kubas 1:a biograf, ca 1904.
Pathé Cinema, Kairo – Egyptens 1:a biograf.
Salão Ideal, Lissabon – Portugals 1:a biograf.

Årskronologi.
Heden: Trädgårdsutställning öppnar
Trädgårdsföreningen: “Göteborgs Lustgård”

Slottsskogsparken
dagligen från 7.30: Kongl Första Göta Artilleriregementes musikkår
hvarje tor & sön: Målarekvartetten
sön & helg 1 & 6 konsert

Styrsö Hafsbads Restaurant, Herbert Johnsson
2 – ½5, 8-11 Taffel-Musik & Afton-Konsert under kapellmästare Rönn

Opera-Boulevarden, Stora Teatern: 2 – ½5: middags- och aftonkonsert

Folkteatern: Tummeliten
Långedrags nya Restaurant öppnar inom kort

8/1 Skådespelaren Cary Grant föds.
9/1 Olympia öppnar i Arkaden.

1904.3

När Olympia öppnade i Akaden blev det problem med att hålla isär de två biograferna.

15/1 Slöjdföreningens skola vid Kristinelundsgatan 1 tas i bruk, ark Hans Hedlund.
16/1 Kinematograf Oriental öppnar vid Kungstorget.
30/1 Den 1:a permanenta biografen i Stockholm öppnas.
6/2 Eldorado öppnar vid Stigbergslidens trappor.
29/2 Jonsereds fabriker brinner (460 000)
17/3 Långedrags restaurang brinner

31/3- Trädgårdsföreningens konsertsalong (nymålad)
dagligen ½3 – ½5: Taffelmusik
½8 – 11: Stor konsert, Kongl. Skånska Husarregementes Musikkår under dir Olof Linder

https://i0.wp.com/i2.listal.com/image/3247801/600full-holger-lowenadler.jpg
1/4 Skådespelaren Holger Löwenadler föds.
30/4 För första gången äger ett studenttåg rum på Valborgsmässoafton i Göteborg.
11/5 Nya Kinematografen öppnar på Östra Hamngatan.
17/5 Skådespelaren Jean Gabin föds.
23/5 Grand Kinematograf öppnar på Östra Hamngatan.
2/6 Simmaren och skådespelaren Johnny Weissmüller föds.
20/6 Nya Kinematografen byter namn till Stjernan.
9/7  Kvillebäcken brinner (5 skadade).
11/8 Explosion i pyrotekniker C F Hanssons laboratorium, Landalabergen (2 döda)
7/9 Kosmorama, Köpenhamn – Danmarks 1:a biograf.
7/9 Karl IX:s ryttarstaty vid Kungsportsplatsen invigs, skulptör John Börjesson.
16/9 Biografen i Arkaden får ett namn, Alhambra.
17/9 Trädgårdsutställning öppnar på Heden.
November: The Optical Lantern and Cinematograph Journal – 1:a engelsk filmtidskriften.
21/10 August Röhss dör.
4/11 Göteborgs Kvinnliga Kontoristförening
23/11 Militärmuseet öppnar i Skansen Kronan.
26/11 Tre biografer öppnar samma dag: Biograph-Teatern på Sveagatan, Apollo/Nordstadens Kinematograph på Torggatan och Haga Kinematograph på Södra Allégatan.
2/12 Gårda Kinematograph öppnar på Stampgatan.
19/12 Ideal öppnar på Första Långgatan.

3.13a

Nu blev det biograffeber i Göteborg. I maj var sju etablerade och när 1904 var slut hade Göteborg fjorton biografer, medan det bara fanns åtta i Stockholm. I England existerade inte en enda permanent biograf vid den här tiden. När 1905 gick mot sitt slut hade 18 biografer öppnats i staden.

Ett biografcentrum kunde urskiljas kring Östra Hamngatan med två biografer på denna gata, två i Arkaden och en vid Kungstorget. Men det gjordes också inmutningar i nya stadsdelar: Stigberget, Masthugget, Haga, Kommendantsängen, Nordstaden och Gårda.

1904 var biografetableringarnas år och Sverige tycks ha legat bra framme: I Stockholm öppnade Biografen i Blanche den 2 april och debuten i landsorten kom med Borås som första stad den 31 juli, följt av Malmö, Örebro, Hälsingborg och Eskilstuna. Året därpå fick Lund, Norrköping, Kristianstad, Halmstad, Gävle, Karlskrona, Sundsvall, Linköping, Karlstad och Kalmar biografer.

Köpenhamns första, den 17 september 1904, var Kosmorama vid Östergade 26, medan Christianias (Oslo) öppnade vid Stortingsgata 12 den 30 oktober och Helsingfors den 3 april 1904.

SVÅRSTARTADE BIOGRAFER
I bara en av Asplunds många listor och utkast över Göteborgs biografer dyker namnet Imperial upp, en biograf som skulle ha startats av Montgomery 1904 på “2:a våningen i Petersons arvingars hus i Kungstorget”. Inga andra uppgifter kan bekräfta dess existens.

25/6 Tillstånd att starta en biograf vid Stampgatan 40 gavs till Carl J Johansson, men det tycks inte ha blivit några visningar.

14/12 Ett (tillfälligt) polistillstånd gavs till Conrad Weinert för att bedriva biograf vid Korsgatan 19. Öppningsprogrammet samma datum ska ha varit Råttfångaren från Hameln. Inga uppgifter finns om biografens namn och eventuella verksamhetsperiod. Det är osäkert om den verkligen startade.

1904.2

DEN SVENSKA FILMENS FÖDELSE
De första svenska filmerna hade spelats in i samband med utställningen i Stockholm 1897. Fotografen Alexandre Promio skickades ut av Lumière för att ta typiska stockholmsbilder. Fotohandlaren Numa Peterson fick tillståndet att visa filmerna på utställningen och han fortsatte också att producera de filmer som hovfotografen Ernest Florman spelade in samma år efter att Promio återvänt till Frankrike.

Förutom Flormans och Mortimer Petersons ljudfilmsförsök 1903, som resulterade i ett tiotal sångnummer, tycks det inte ha spelats in filmer regelbundet i Sverige förrän Anders Skog i Göteborg började tillverka lokala verklighetsbilder för sin biograf i Arkaden. (Ett enstaka undantag är kringresande filmvisaren P Bloms Ångermanälven från 1903, filmad med hjälp av Peterson.)

Redan den 15 februari 1904, en dryg månad efter att Skog öppnat sin biograf (Olympia), kunde han annonsera Göteborgsbilder med kälkåkning i Slottsskogen. Skog insåg snabbt att det fanns ett stort intresse för lokalt inspelade filmer och anställde därför två egna fotografer, Oscar Olsson och Johansson. De filmade bland annat skidtävlingar i Hindås och kappseglingar.

3.9

Den 2 maj visade han Hästutställningen i Stockholm “upptagna af Olympias egen utsända Bioscopist [efter namnet på filmkameran]”. Demonstrationståget första maj kom på programmet en vecka senare. I slutet av maj skickade Skog en fotograf att filma pingstens stora kapplöpningar å Kviberg. Dessa filmer visades med ensamrätt för Olympia-biograferna (som också fanns i Stockholm och Malmö), och man kan utgå från att de var ett stort dragplåster. Lokala upptagningar var förstås av större intresse, det fanns alltid en chans att man hade kommit med i bilden.

Innan den längre spelfilmen började bli en dominerande del av filmprogrammet i början av 1910-talet bestod varje föreställning av ett stort antal korta filmer. I en artikel i Film & TV (1981:3) delar Waldekranz in dessa filmer i sju kategorier:

1. reportage av aktuella händelser
2. vyer av städer och landskap, naturscenerier
3. etnografiska bilder, märkliga folkseder
4. bilder ur yrkeslivet, arbets- och industribilder
5. genrebilder ur vardagslivet
6. varieté- och teaterscener
7. komiska bilder.
I regel är det inga större problem att enbart med utgångspunkt från filmens titel härleda den till respektive kategori.

Waldekranz drar slutsatsen att Anders Skog hade goda kontakter med England eftersom Olympia kunde visa Our Navy den 18 april, mindre än två veckor efter premiären den 7 april på Alhambra i London.

Our Navy var inte en film, utan ett samlingsbegrepp. Sedan 1900 hade detta patriotiska program turnerat runt om Storbritannien med filmerna regelbundet utbytta. Enligt uppgifter från 1900 var de inte till salu, men man kan tänka sig att de blev tillgängliga när de väl spelat ut sin roll i turnéprogrammet. Det troliga är alltså att det var filmer från tidigare år som Skog visade, och att närheten i datumen för Alhambra och Olympia bara är ett sammanträffande.

Men Göteborgs biografägare måste ha haft goda kontakter med utlandet, framförallt England och Frankrike. Med så många biografer och programbyten varje vecka var detta en förutsättning för att verksamheten skulle kunna fortleva.
[BILD 1904:4 annons 10/3 Slaget vid Port Arthur] BT: 10/3 1904
[BILD 1904:3 annons 13/4 Arkaden (gamla lokalen)] BT: 13/4 1904.
[BILD 1904:2 annons Alhambra, hösten 1904 – UNO 1904 –  (på baksidan av program från 1903, se Alhambra ovan)] BT: hösten 1904

1905

Göteborg har 138 030 invånare.

Rescued by Rover (England 1905) Cecil Hepworth – 1:a djurstjärnan.
Avenue Cheráq Gaz, Teheran – Irans 1:a biograf.

Årskronologi.
Samma film visades ofta på flera biografer under olika titlar. Ibland var det kanske för att lura publiken att tro att det var en ny film. Men det berodde också på att varje biografägare själv översatte titlarna och man tog gärna till det som man trodde var mest lockande. Särskilt i Göteborgs Kinematografs annonser är det ofta svårt att veta vad som är titel och vad som är beskrivning av innehållet eller reklamfraser.

6/1 Barnum Show, Kyrkogatan 15 – I cirkusprogrammet ingår filmerna Texas i Sverige, Prärielif i Göteborg och Kapten Fowlers Cowboy-Karavan.

7/1 Majornas Kinematograf öppnar.
21/1 Olskrokens Kinematograf öppnar.
28/1

1905.2

30/1 Olympia: En vansinnigs misslyckade rymning. Del 1: Den vansinnige inbillar sig vara Napoleon. Del 2: Striden mellan Den vansinnige och vaktarne. Del 3: Den vansinnige bryter sig ur cellen. Del 4: Den vansinnige flyr genom skogarna förföljd av sina vaktare. Del 5: Striden på bron. Del 6: Återkomsten till dårhuset. “Kolossalt komisk och skrattretande!”;

10/2 Varm korf säljs för första gången i Göteborg, vid Karl IX:s staty.

11/2 Konserthuset på Heden invigs. Arkitekt: Ernst Krüger. Med sina 1285 platser är det Sveriges största musiklokal. Dirigent: Tor Aulin.

23/2 Fågel Blå öppnar.

4/3 Oriental (Nytt hvarje tisdag) Londons djärvaste ficktjuv i arbete – på mångas begäran – Vi visa denna vecka ett särdeles långt program – tager 45 min att gå igenom biografen;

13/3 Charles Magnussons filmdebut var möjligen “Holmenkollendagen 13 mars”
27/3 Olympia: Den första värkliga krigsbilden från Port Arthur;

http://media31.dimu.no/media/image/S-SM/SuM-foto%20000103/19863?width=600&height=380
2/4 Kompositören Kai Gullmar (Gulli Bergström) föds.
13/4 Björngårdsvillan i Slottsskogen öppnas.
10/4 “Kinematograf i Exercishuset”

24/4 Olympia: Ryttarfästen i Göteborg den 14, 15 och 16 dennes + Körtäflingen å Heden: Corsen i Slottsskogen + Prishoppningarne å Idrottsplatsen + Kleptomani + De båda rivalerna;

27/4 Göteborgs Orkesterförening bildas.
6/5 Stora Biografen öppnar.
13/5 Barnens Dag firas för 1:a gången.
16/5 Skådespelaren Henry Fonda föds.

29/5 Olympia: Fri brottning mellan Hjalmar Lundin och John Berg (Lundin deltog samma vecka i brottningstävling på Cirkus) + Söndagens kapplöpning vid Kolberg;

8/6 Olympia: Nykterhetsdemonstrationen den 1 Juni 1905 + Aftäckningen af Jonas Alströmers statyn i Alingsås d. 2 Juni 1905;

10/6 Olympia: Kapplöpningarne på Lindarängen i Stockholm d. 21 Maj 1905 + Pansarbåten Oscar II:s sjösättning d, 6 Juni 1905;

29/6 Olympia: Branden i Hisingen + Fursteparets bröllop i Windsor;
1/7 115 bilar är registrerade i landet.
18/8 Stjärnan, nyreparerad lokal.

25/8 Olympia: H.M. Konungens mottagning i Marstrand + Prinsparets ankomst till Nynäs Mottagningen i Stockholm + Skrifmaskinens fördelar och nackdelar;

27/8 S/S Herbert sjösätts vid Eriksberg.
9/9 En spårvagn kör ned i Stora Hamnkanalen.
14/9 Göteborgs Kinematograf öppnar.
16/9 Biophonteatern öppnar.
16-17/9 Barnen Dag firas på Heden. Det är första gången i Göteborg.

https://i0.wp.com/classichollywoodcentral.com/wp-content/uploads/2013/02/Grat-Garbo-as-a-young-girl.jpg
18/9 Skådespelaren Greta Gustafsson (Garbo) föds.

https://kinnegbg.files.wordpress.com/2013/06/140fd-isa1.jpg
21/9 Skådespelaren Isa Quensel föds.
26/9 Kraftigt jordskred vid Ramberget.
27/10 Spårvagnslinjen till Kviberg invigs.

https://i0.wp.com/svenskanamn.alltforforaldrar.se/uploads/404715/8304eccf5b8e149.jpg
3/11 Skådespelaren Sigge Fürst föds.
30/11 Olskrokens biograf läggs ned.

1905.1
HT 21/12. Handelstidningen hade tidigare gett den dåliga biografrepertoaren en utskällning.

24/12 Företagsledaren Howard Hughes föds.

30/12 Olympia: Trollslottet ur Tusen och en natt (1475 ft – 2400 fotografier “längre, dyrbarare och mer storartad än någon annan kinematografbild visad i Sverige”) – Alhambra: Féernas rike (“Den mest storslagna bild som förevisats å någon kinematograf – 35 scener konstnärligt kolorerad”)

31/12 Västra Hamnkanalen fylls igen.
? Fågel Blå upphör med visningar.

Göteborg – största biostaden i Europa
Under 1905 öppnade fem nya biografer, men nu kom också de första nedläggningarna. Utvecklingen gick olika fort i olika länder och antalet biografer i städerna förändrades från månad till månad. Någon gång under 1904-05 är det mycket troligt att Göteborg var en av Europas, kanske världens, biotätaste städer.
Men redan 1906 hade det öppnats 23 biografer i Stockholm  mot 19 i Göteborg och 16 i New York (GP 2/2 1974). Året därpå började den stora nickelodeon-boomen i USA med hundratals biografer i New York och tusentals över hela landet.

Vad GP-artikeln glömmer att berätta är att några av biograferna redan lagts ner. Den första i Göteborg var antagligen Fågel Blå som bara överlevde en säsong. Biophonteatern, kan ha slagit igen före årsskiftet 1905-1906 och Eldorado stängde också under den här perioden. Det första säkra datumet för en nedläggning är för Olskrokens Kinematograf, som upphörde den 30 november 1905. Under våren 1906 lades Oriental ned följt av Colosseum den 30 september. Efter att den nittonde biografen öppnat den 15 oktober, så bör det ha funnits tretton verksamma biografer.

1905.5

Det kan ha funnits fler. På en ritning från 1905 är en Kinematograf inritad i ett hus på Norra Allégatan. Det är tre väggar som slås bort för att skapa ett större rum. Sammanslagna småbutiker är det vanligaste råmaterialet vid biografbildning den här tiden. I den andra ändan av fastigheten, nr 6 vid gatuhörnet, öppnade en automatrestaurang genom att  en lång rad av rum längsmed Lilla Pusterviksgatan slås ihop. Här startade Allébiografen 1916, men vad biografen från 1905 hette och om den överhuvudtaget kom igång, det finns det inte de minsta uppgifter om.

Att just Göteborg blev en så stor biografstad så tidigt måste dels ha berott på att de första biograferna gick bra, och att de långa köerna lockade andra att följa efter; dels att Göteborg hade en direkt kontakt med kontinenten och därmed lättare kunde få tag på projektorer och film.

Strindberg kom till Göteborg i november 1872 för att spela teater på Nya Teatern (från 1880 Stora Teatern) och förstod redan då hur det låg till:  “…här fanns något, som saknades i huvudstaden. Gick han ner till hamnen såg han en flotta, som var destinerad till utlandet nästan hel och hållen, och stora fartyg underhöllo regelbundna förbindelser med kontinenten. Människorna och byggnaderna föreföllo icke så exklusivt svenska, tidningarna voro liksom mera vakna på de stora rörelserna ute i världen. Huru nära var icke härifrån Köpenhamn, Kristiania, London, Hamburg, Havre! … I sanning, här låg cellen till ett nytt centrum, och nu förstod han, att Stockholm inte längre var nordens medelpunkt, utan att Göteborg höll på att bli det.” (Tjänstekvinnans son)

1905.6

Opinion mot barns biovanor
Under november 1905 fick bioprogrammet i Göteborg en dragning åt det sensationella hållet, kanske var det en slump, men det kan också ha varit en medveten satsning i kampen om publiken.

Den 11 november visades En paschas dröm (Rêves d’un fumeur d’opium – Victorin Jasset) på Alhambra. Les Apaches de Paris (Ferdinand Zecca) gick upp på Göteborgs Kinematograf en vecka senare.

Från den 22 november hade Alhambra Apacherna i Paris, vilket bör ha varit samma film. Samma dag hade Inkvisitionens martyrer (L’inquisition – Nonguet) premiär på Göteborgs Kinematograf och varnade “Ej för nervösa personer”. Apache-filmen dök åter upp, nu med ett svenskt namn, Skurkligan.

Även Olympia körde Inkvisitionens martyrer samma vecka och listade filmens scener i annonsen: Underjordiskt fängelse, Tortyrgalleriet, Skräckbänken, Tortyr med stegel och hjul, En trosakt då kättare frikändes eller brändes. Trots parallellkörningen annonserade konkurrenten: “Endast Göteborgs Kinematograf: Inkvisitionens martyrer. Vacker, Spännande, Lärorik, Ej för nervösa personer.”

Några dagar senare hade Apacherna nått Ideal vars publik dominerades av barn: “En skurkligas de s.k. Paris Apachers verksamhet och sprängning (Nervösa personer böra dock icke se den.)”. Samma vecka visade Stjärnan Oskyldig flirt eller Skolpojkens första kärleksidyll, “kolossalt rolig”.

GT:s “Codac” rapporterade den 24 november att polisen gjort en anmärkning till vaktmästaren mot ett nummer, men filmen fortsatte att visas. Vaktmästaren hänvisade till att det var ägaren, Sterner (det vill säga Göteborgs Kinematograf), som bestämde. Sterner blev inkallad, men menade att han inte hade någon aning om hurdan filmen var. Det var andra gången han fick en påminnelse.

I en ledare i HT den 25 november framhölls film som ett nöje och folkbildning, men “som fast institution har den blivit en affär, som inbringar grova pengar och de goda programmen fått en tillsats av element av allt annat än oskyldigt slag” och man menade att det nog vore bra om biografer precis som utskänkningsrörelserna “gjordes till föremål för tillstånd som kan återtagas när missbruk inträffa”.

Man ansåg att efter biograferna blivit bofasta, så har ägarna tvingats att tillgripa alltmer raffinerade filmer för att kunna konkurrera och att polisen borde ingripa och se till att lagstiftningen följs. “Samhället är skyldigt ungdomen ett sådant skydd mot den värkliga fara för förvildning och retelse till sedeslöshet, som dessa etablissement synas medföra därest konkurrensen får utan kontroll driva sitt spel.”

I samma nummer av tidningen rapporterade “R.F-r.” (Ragnar Fehr) från en hel dags rundtur bland stadens biografer under rubriken “Folknöjen på afvägar”. Han studerade filmen Grefvens underbara kort, som i annonsen omnämns med ord som “obeskrivligt” och “den mest förtjusande bild som skådats”, och upptäckte att den visade en kvinna som tar av sig kläderna, “från det första plagget till det sista och slutar med en inbjudande gest – till uppbyggelse för de intresserade skolpojkar som befolka de första bänkarna”.

I en annan kinematograf hittade han filmen Oskyldig flirt eller skolpojkens första kärleksidyll. Den utspelar sig i “en särdeles realistisk bordellinteriör” och “kulminerar i en scen så vidrig att den ej lämpligen låter sig beskrivas”.

Men det var inte nog med att skolpojkar utsattes för pornografiska inslag, de lärde sig också dåligt beteende från filmer som Apacherna i Paris, “konsten att stjäla ur fickor, att bryta sig in, att råna och vid behov mörda”. Denna förråande inverkan gällde “inte för rikemansbarnen, kanhända, men för andra publikelement”.

Fyra dagar senare kom en högst värderad lärarinna (Jeanne Otterdahl) med en lång insändare som beskrev sitt möte med “en nio-åring med ett av de eländigaste barnutseenden jag någonsin sett. Hans ansikte var bokstavligen ‘fullt av sår’ och hela hans lilla person vittnade om andlig och kroppslig svält, förfrusenhet och vanvård.”Det visade sig att han gick på bio en gång om dagen.

Hon beskrev hur barnen drogs in biografeländet: “Det blir en pinande hetsjakt efter mera och nytt, en jakt, som skall bli allt mera ansträngd, ju längre åren gå, och som lämnar till resultat en förtorkad själ, fylld af intigheter, ett lif som måste för att döfva sin hungerkänsla sträcka sig efter allt mera osundt örfverkultiverade eller allt råare förströelser, om det ej slår öfver i likgiltighet för allt. Det blir människor, oförmögna att ösa glädje och tillfredsställelse ur en inre källa.” Liknande argument, men med modernare ord, används i dag om Internet och andra uppslukande aktiviteter.

Ny Tid menade den 2 december att det inte var polisens sak att övervaka biograferna. De har inte tillräcklig pedagogisk blick, nog skönhetssinne eller nog urskiljning. Det är fel att ett folknöje ska anpassas efter små barns behov. Det är fel på rådande lagstiftning, som kan ingripa mot kyska erotiska och estetiska företeelser, men inte mot hur man lär ut brott. Filmen bör tas i skolans tjänst för att föra fram dess uppfostrande värde.

Vid det fullsatta opinionsmötet (övervägande kvinnor) mot biografernas raffelfilmer och deras fördärvliga inflytande på barn och ungdom den 4 december i Latinläroverkets stora sal talade flera myndighetspersoner mot filmen, bland andra rektor Röding, folkskoleinspektör J. M Ambrosius och skolföreståndare Eva Rodhe. De flesta hade aldrig själva varit på bio.

Men det höjdes också några röster för att skolan borde ge undervisning i film. Ny Tids chefredaktör A. C. Lindblad tyckte att skolkinematograf borde införas, men Svenonius opponerade sig eftersom idén kom från socialisthåll.

I en resolution ställde man krav till polisen om skärpning mot råa, lastbara scener och att få bort utroparna med sina reklamlappar från gatorna; till fastighetsägarna om att använda medel och inflytande; till pressen att neka annonser för klandervärda förevisningar och till föräldrarna om skärpt kontroll. Filmen som helhet brännmärktes som synderska.

1905.3

Elva biografer annonserade snabbt om en höjning av priserna för barn, till 35 och 25 öre. Ny Tid protesterade mot att det skulle gå ut över de fattiga barnen. Även föräldrarna måste ha protesterat för redan den 9 december kunde man läsa i Göteborgs Kinematografs annons: “På grund af uppmaning från många har vi i likhet med de flesta andra Kinematografer sänkt våra barnpriser till 1:sta plats 15 öre 2ndra plats 10 öre”. Olympias annons för samma dag förkunnade: “Från och med i afton äro priserna för barn de vanliga”. Men inte i HT, för där upphörde man omedelbart med att ta in bioannonser.

Den 13 december rapporterade HT att programmen på de flesta ställen blivit bättre, till och med acceptabla, medan Ny Tid berättade om de nya polisinsatserna. Premiärkvällen ska polis vara på plats och anmärkningar om filmprogrammet rapporteras till polismästaren. Det har aldrig varit riktigt lugnt kring barnens biogående sedan de här höstdagarna 1905. I första hand ledde det till den statliga censurens införande 1911 för att avlasta den lokala polisen deras nya arbetsbörda.

(Bengt Svensssons Skilda världar: möten mellan borgerlighet och arbetarklass kring kinematograferna i Göteborg 1905-1911 har använts för kompletterande fakta.)
[BILD 1905:4 annons] [kan utgå] BT: 2/12 1905

1906

Göteborg har 140 851 invånare.

Hotel Metropol, Moskva, biograf.
Wehrenberg Corp. of St Louis, Mo, 108 biografer – största biografkedjan.
Views and Film Index – 1:a amerikanska filmtidskriften.
Biógraftheater, Reykjavik – Islands 1:a biograf.
Empire Theater, Leicester Sq, Day by day – 1:a filmjournalen.

Årskronologi.
1/1 Lundby socken införlivas med Göteborg.
25/1 Handelstidningen fyller 75 år och inviger en ny stor byggnad.
15/2 Stadsfullmäktige flyttar in i Börsen.
23/3 Skådespelaren Joan Crawford föds.
29/4 – 1/5 Efraimkyrkan: Svenska Passionsturnén (Brodén och Thomander) visar film.
8/5 Regissören Roberto Rosselini föds.
11/5 Grand Cinématographe Suisse, 17 Croix d’Or, Genève – Schweiz’ 1:a biograf.

https://i0.wp.com/migrated.ifokus.se/uploads/cdc/cdccfa3258c76fa88df983b6b963f826/emyhag.jpg
9/6 Skådespelaren Emy Hagman föds.

https://i0.wp.com/i2.listal.com/image/90091/600full-karin-kavli.jpg
21/6 Karin Kavli, chef för Stadsteatern, föds.
2/7 Herrar och damer badar tillsammans i Mölle.
5/8 Regissören John Huston föds.
18/8 Strejk vid spårvägen.
24/8 Strejken upphör.
17/9 Kapten F. Cetti stiger upp i ballong från Lorensbergsparken och hamnar i Björlanda.
28/9 Cetti hamnar i Forsheda.
30/9 Colosseum läggs ned.
15/10 Pariser-Biograf-Teatern öppnar.
28/11 Staden får Keillers park i gåva av direktör James Keiller.
1/12 Cinéma Omnia Pathé, boulevard Montmartre, Paris, Le Pendu (Fra 1906) 50c, 3fr – 1:a särskilt byggda biografen – 1:a lyxbiografen – 1 biografen med sluttande golv – störst duk 20×13 ft
5/12 Kronan öppnar.

1906.1

TYPER AV BIOGRAFER
När det gäller själva visningslokalen har permanenta biografer uppstått på i huvudsak fyra olika sätt:

1) de anpassades från befintliga samlingslokaler;
2) butikslokaler byggdes om, oftast genom att slå ut väggen mellan två eller tre rum;
3) mer omfattande om- och tillbyggnader av ett hus; samt
4) helt nya byggnader.

De två första kategorierna dominerade under de första femton åren. Ingen vid den här tiden kunde veta hur populärt det skulle bli att gå på bio. Med en oviss framtid ville man inte göra några större ekonomiska investeringar i lokalen. Den första Kronan låg i ett befintligt rum innanför gården, men innan ett år hade gått invigdes i oktober 1907 en ny lokal närmare gatan, antagligen den första biografen i Göteborg av kategori 3.

Nordstadens Kinematograph på Torggatan blev 1907 den första helt nybyggda, och den trenden kom att dominera från 1920 fram till slutet av 1950-talet, då Draken och några förortsbiografer blev de sista som byggdes i kategori 4. Den äldsta bevarade biograflokalen är Biorama från 1910 (senare Hagateatern, nu Lilla Teatern). Inte många samlingslokaler har överlevt, den enda fungerande är Lorensbergsteatern som blev bio 1934 och senare teater igen.

Pionjärtidens två typer av biografer återkom under senare hälften av seklet, antingen med porrbiografernas enkla lokaler eller genom större ombyggnader – Hagabion vid Linnégatan och Downtown; eller övertagande av lokaler – Hagabion i Haga och Aftonstjärnan.

När biografflugan grep USA 1906 var det just affärslokaler som anpassades till biografer för i regel högst 200 personer. De flesta av Göteborgs tidigaste biografer var av den typen med Stjärnan som den mest långlivade.

1907

Göteborg har 156 927 invånare, Lundby införlivat.

1907.2

Biograf på toppen av Portofino, Genoa.
Lois Weber – 1:a kvinnliga amerikanska filmregissören.
Il Cinematagrafo, Italien & El Cinematagrafo, Spanien – 1:a film fan-tidningarna.
John Sloan: Movies, five cents – 1:a målning om film.
Il cane riconescente (Italien 1907) Giovanni Vitrotti, Ambrosio – 1:a kända film som vunnit pris.
The Bioscope, Bangkok – Thailands 1:a biograf.
Blue Pike, Prag – Tjeckoslovakiens 1:a biograf.
Constitution Square, Athen – Greklands 1:a biograf.
Elphinstone Cinema, Calcutta – Indiens 1:a biograf.

1907.4

Årskronologi.
8-9/2  J. A. Nyman visar enligt polistillstånd film i Konserthuset.
22/2 1907 – 1924 Central Hall, Colne, Lancs; Joshua Duckworth, Premier Picture Co, i början en kombination av film & varieté – 1:a särskilt byggda biografen i England. (senare: spiritistkapell – mekanisk verkstad – Robotics Division of Cleveland-Guest Engineering Ltd)
1/5 Majblomman säljs för första gången.
16/5 Hälsovårdsnämnden ingriper mot Lundbys stinkande diken.
22/5 Skådespelaren Laurence Olivier föds.
26/5 Skådespelaren John Wayne föds.
16/7 Skådespelaren Barbara Stanwyck föds.

https://i0.wp.com/image2.findagrave.com/photos/2003/350/8190114_1071699627.jpg
21/7 Skådespelaren Georg Rydeberg föds.
14/8 Ångbåtsförbindelsen med Mölndal ersätts med spårvagnstrafik.
20/8 “Canton” avgår som Svenska Ostasiatiska Kompaniets första stora ångare.
27/8 Spårvagnslinjen Drottningtorget-Långedrag startar.
September: Kinematograph Teatret, Kristiania, drottning Alexandra besöker biografen – 1:a biobesöket för en brittisk kunglighet.
18/9 Högskolans byggnad i Vasaparken invigs; arkitekter: Erik Hahr, Ernst Torulf.
25/9 Regissören Robert Bresson föds.
26/9 I polisens papper omnämns en biograf vid Kungsgatan 3, men några andra spår finns inte.
Oktober: The Edison Electric Theatre, 38 Cordon St, Vancouver; John A Schulberg – Kanadas 1:a biograf.
18/10 Favorit öppnar.
28/10 Palace Hotel tar över Fürstenbergska Palatset.
20/11 Frälsningsarmén öppnar härbärge i f d fängelset vid St Eriks torg.
22/11 J. E. Södergren får tillstånd att starta biograf på Karl Johansgatan, vid hörnet till Djurgårdsgatan, men inga majbor minns någon biograf.
5/2 Skådespelaren Katharine Hepburn föds.
8/12 Nordstadens Kinematograf öppnar.
12/12 Varieté i Arkaden: världens starkaste man, gotlänningen Gustaf Edman jämte hustru.

1907.5

GÖTEBORG BLIR CENTRUM FÖR LJUDFILMEN
Konkurrensen mellan Göteborgs ledande biografer hårdnade när Svensk Kinematograf öppnade Göteborgs Kinematograf och startade en egen filmproduktion hösten 1905. Det märks i annonseringen för Skogs Alhambra, Edholms Olympia och Montgomery-Schubacks Stjärnan. Det var framför allt inom två områden som man försökte vara främst: filmer med lokala nyheter och filmer med ljud.

Göteborg hade gästats ett par gånger före sekelskiftet av filmförevisare med ljudfilmer. Programmen presenterades som Den odödliga teatern, teaterns kända skådespelare och sångare kunde nu bli odödliga genom att de i bild och ljud bevarats för framtiden. Det blev ingen större succé, men uttrycket levde kvar som en beteckning för ljudfilm.

När grammofon i kombination med filmprojektor kom till Sverige för första gången våren 1905 var det tysken Oskar Messters system Biophon som veteranen Adolf Berggren reste runt med på turné, men affischerna skrek ut “Odödliga Teatern” i ett eko från förr. I september öppnade Nordenstam Biophonteatern i Göteborg.

Svensk Kinematograf tog Messters apparat på entreprenad året därpå och introducerade ljudfilmerna som om de vore en nyhet på sin biograf i Göteborg med en tre-spaltig annons den 17 mars 1906: “A.-B. Svensk Kinematograf./ Odödligt! Underbart!/ Odödliga bilder å Göteborgs Kinematograf./ Det är första gången den enda äkta odödliga apparaten visar sina prestationer i Göteborg.” (Detta kan kanske tas som en indirekt bevis på att Biophonteatern redan hade upphört.)

Apparaten var viktigare än titeln på filmen eller namnen på sångarna, vilket visas av annonser den 20 mars: “Första fullkomligt mekaniska apparat för Odödliga bilder” och den 22 mars: “I dag ett nytt stortslaget odödligt extranummer”. Det ingick som regel bara en ljudfilm bland de vanliga stumma i programmet.
Den 28 mars fann man anledning att berätta vilken film som visades: “Odödliga bilder: Hon återvände, föredraget af en af Tysklands bästa sångerskor”. Men oftast nöjde man sig med “Odödliga bilder”. Efter ett tag försvann ljudfilmerna ur annonserna.

https://i0.wp.com/www.filmsoundsweden.se/voxbilder/filmhist/biofon.jpg

Under sommaren presenterades Biofon vid Konst- och industriutställningen i Norrköping. Fem-sex filmer visades i varje program, men bara de två sista var biophoner: t ex Gungan ur Hollaenders operett Auf in’s Metropol och Den visslande kolingen (The whistling Bowery Boy). Man hann visa ett dussintal biophonfilmer, bl a Gibsy Woolf i Navaho och dansfilmen Det glada äkta paret, innan den sista föreställningen gavs den 8 september.

Vid Göteborgs Kinematograf dök ljudfilmerna upp igen i december, men nu hade det odödliga ersatts med “talande, sjungande, lefvande bilder”. Den 12/12 visades Rosendoft, 15/12 Duett ur Carmen med Kungliga Operan i Berlin, 22/12 Prologen ur Pajazzo och 29/12 Villars dragoner. Enligt maskinist Anders Carlsson (GT 3/11 -52) gav det ibland riktigt hyggligt resultat.

Under våren 1907 dök de sjungande bilderna upp då och då. Nu var de från England: Kapten Plinford (30/1), Duett ur Trubaduren (27/29), Julvaka i England (6/4) och Herr Laboratorns stängningskuplett (13/4 ).
[BILD: Teatern: Indianer och cowboys]

Andra biografer började vid den här tiden använda levande underhållning som inslag i filmprogrammen, och det är troligt att det var en respons på de “sjungande bilderna”. Den kroniskt spydige Codac recenserade nymodigheten den 20 april i GT efter ett besök på Stjärnan, där man hade börjat ha “en s.k. humorist, hr Hasse Lind” som huvudnummer. “De visor han sjöng kunna kanske sjungas roligt, men sångaren bör icke i vokalt afseende likna korpen och i öfrigt vara lika skralt utrustad.”

Hasse Lind fortsatte sin karriär på Stora Biografen, där man den 29 april lät meddela: “Hasse Lind ytterligare några dagar”, medan Göteborgs Kinematograf bjöd på ljudfilm med en bassola som sjöng ur Millöckers Tiggarstudenten (2/5). Dagen därpå var det “Afskedsafton för Göteborgarnas gunstling: Hasse Lind”.
Stora Biografen fortsatte sin “live-drive”: 17/5 Jim Duley Endast 5 dagar. “OBS! Äkta neger, ej imiterad”, 22/5 Gerda Viberg, 31/5 fakir från Cairo, ej för nervsvaga, 8 dagar. De levande inslagen höll sig kvar. Den 24 december 1908 skrev Ny Tid i sin spalt “Nöjen och idrott”: “Stora Biografen har tagit en bondkomiker, som upptar halva föreställningen med klumpigt framförda kärleks- och friarevisor.” Storstrejken och lågkonjunkturen 1909 ledde till ännu mer varieté på biograferna, men under den nya biografförordningen vid censurens införande 1911 blev den förbjuden.

Efter sommaren 1907 återupptog Göteborgs Kinematograf ljudfilmsvisningarna. Och den 20 september berättade en annons för Alhambra om en nyhet som skulle introduceras dagen därpå: Odödlig Teater, sjungande och talande bilder – “som af herr Otto Montgomery under flera års träget arbete blifvit utarbetade och fulländade”. Det här var Montgomerys egen apparat för att få grammofonen och projektorn att gå synkront. Den var enkel att sköta och hade ett lågt pris: endast 300 kr, exklusive grammofon. Ur programmet: Lilla Karin och John (28/9), Trubaduren (5/10), duett ur Läderlappen (15/10), Den glada trion eller Skyttelisa (21/10), Aria ur Mikadon (26/10)

Men Göteborgs Kinematograf visste hur de skulle möta den ökande konkurrensen, genom att producera egna, svenska ljudfilmer. Den första, Duett ur operetten Lyckoflickan, hade premiär den 13 november 1907. I bild mimade Svea Textorius och Algot Jansson till skivartisterna Emma Meissner och Oscar Bergström.

Alhambra svarade redan den 23 november med Axel Engdahls Pansarbåtsvisan. De troliga producenterna var Erik Montgomery och Jarl Östman och den troliga skådespelaren Svea Textorius; troliga därför att filmen, som de flesta andra svenska ljudfilmer från den här perioden, är förlorad. Skivartisterna, som Textorius textade till, är säkrare: Inga Berentz, August Svensson. Den 30 november kom Otto Lindblads Den gamla mamsellen och hennes sång med samma, osäkra produktionsuppgifter.

Nykomlingen Favorit (öppnade 18/10) hade fått tag på Messters program från sverigeturnén och presenterade The Whistling Bowery Boy som Odödliga teatern den 7/12 och operasångeskan Fru M.A. Michailowa från S:Petersburg den 12/12.
Göteborgs Kinematograf fortsatte en kort tid under våren 1908 med utländska sjungande bilder: Duett ur Op. Hugenotterna (7/1), Toreadorens sång ur Carmen (17/1) och Farbror Holije med Jeo Jackson (1/2).

Först till hösten hade man nya eget producerade filmer klara: Gustaf af Geijerstam Lars Anders och Jan Anders med Max Mohlin (“Matts Persa på Hultet”) mimande till Carl Barcklind (2/9), Célestins och Denises duett ur Lilla Helgonet med Carl & Martha Carlander agerande till Inga Berentz’ & G A Lunds röster (16/9), Duett ur Nerkingarne med Carl & Martha Carlander sjungande till Inga Berentz och Oscar Bergström på skivan (23/9). I samtliga fall råder det en viss osäker om grammofonartisterna.

Den 20 oktober annonserade Olympia om talande och sjungande bilder. Pianisten Signe Andersson berättade på sin 60-årsdag om om händelsen:
“Direktören, And. Skog, hade lyckats få hit en dansk för att demonstrera den stora sensationen. Apparaten bestod av en låda plus diverse grammofonskivor. Men nyheten tycks inte ha gjort sig nämnvärt. Publiken lyssnade hellre på tonerna från det glittrande dragspel, som italienaren Michele Wetese trakterade – innan fröken Andersson slog sig ned vid pianot för att leverera de ljudeffekter, som fordrades för att förhöja stämningen i filmen.” (HT 10/10 -43) .

Ljudfilmerna försvann snart från biograferna, men nya satsningar återkom då och då. 1909 spelade Charles Magnusson in ett stort antal 60 meter långa filmer i Kristianstad. I början av 1910-talet producerade Frans Lundberg ett antal  filmer, antagligen i Malmö. 1914 gjordes ett försök att lansera Edisons Kinetofon. Men det blev aldrig riktigt lyckat. Problemet sammanfattades i en av Codacs krönikor i GT:

“…olämpligheten af att sammanställa en grammofon med kinematografen … det löjliga intryck det hela gör då båda apparaterna icke arbeta precist gemensamt. Sångerskan rör t.ex. läpparna hastigt under det att grammofonen utstöter ett ihållande entonigt tjut, eller grammofon snattrar på en lång rad medan sångerskan gapar oerhört”

1907.3

5/10

[BILD 1907:1 Stora Biografen] BT: G-P 18/10
[BILD 1907:2 K Stjärnan] BT: G-P 4/10

1908

Göteborg har 160 523 invånare.

The Modern Theatre, Sofia – Bulgariens 1:a biograf.
Pathé, Istanbul – Turkiets 1:a biograf.
Picture Palace, St Albans, Hertfordshire; Arthur Melbourne-Cooper, Alpha Trading Co. – 1:a engelska biografen med sluttande golv – 1:a biograf som övergav differentierad prissättning.
Pathé-Faits Divers, Albert Gaveau – 1:a filmjournalen för allmän distribution.

1908.8

Årskronologi.
30/1 Ideal brinner.
15/2 Annedals-Biografen öppnar.
24/2 Lärare kräver via Pedagogiska sällskapet att kontrollen av biograffilmer skärps. Alltför många barn har fått se skräck- och mordscener.
12/3 Utställning på Valand med Bruno Liljefors.
23/3 Skådespelaren Joan Crawford föds.
5/4 Skådespelaren Bette Davis föds.
15/4 Ångaren “Göta Elf” kantrar fullastad med passagerare och gods utanför Lilla Bommens torg. Tjugosex människor omkommer.
20/5 Skådespelaren James Stewart föds.
22/5 Föreningen för Göteborgs förskönande stiftas.

30/5

1908.6

30/5 Gustaf V kommer på sitt första besök.

https://i0.wp.com/www.malmo.com/celeb/profilbilder/20220031031153746.JPG
31/5 Skådespelaren Nils Poppe föds.
4/7 Gem (Windmill Th.), Great Yarmouth, England; C B Cochran – 1:a biografen med fler än 1000 pl. – 1200 pl. (män & kvinnor får ej sitta tillsammans).
14/8 Alhambra öppnar efter restaurering.
16/8 Nordstadens Kinematograph blir Biograph-Teatern.
September: L P Bonvillain, Pathé – 1:a filmen tagen från ett flygplan.
2/9 Cosmorama öppnar.
3/10 Keillers Park öppnas för allmänheten.
9/10 Regissören och skådespelaren Jacques Tati föds.
16/10 Omnia Pathé, Tunisien – Tunisiens 1:a biograf.

https://i0.wp.com/www.helagotland.se/img/2010/2/3/5817739.jpg
17/10 Skådespelaren Hjördis Petersson föds.

https://i0.wp.com/cinewiki.net.cn/images/thumb/Lorens_Marmstedt.jpg/180px-Lorens_Marmstedt.jpg
29/10 Filmproducenten Lorens Marmstedt föds.
19/11 Realläroverkets högtidssal: Passionsspelen visas i en kolorerad kopia.

https://i0.wp.com/www.ne.se/nethumbnail/264438.jpg
13/12 Skådspelaren Sture Lagerwall föds.
19/12 New Apollo Theatre, 39 Pritchard St, Johannesburg – Syd-Afrikas 1:a biograf.

KATASTROF I HAMNEN BLIR SUCCÉFILM

1908.1

De lokalt producerade filmnyheterna nådde en kulmen den 15 april när Charles Magnusson påpassligt var framme och filmade bärgningsarbetet efter en olycka vid Lilla Bommen. Det var den lilla kanalbåten Göta Elf som hade kantrat intill kajen och trettio passagerare omkom.

Filmen visades redan samma kväll på Kronan och Göteborgs Kinematograf. Den såldes i många kopior och bör ha setts på de flesta av landets biografer. Den kompletterades i efterhand med fler sekvenser. En biograf i Jönköping annonserade: “Till förut insatta bilder öfver Göta Älfsolyckan fogas fr.o.m. i dag upptagande af de förolyckade.”

Dessa likbilder klipptes bort av den nystartade censuren 1911 när ett danskt filmbolag av okänd anledning lämnade in en kopia för granskning.

Biografmaskinist Anders Carlsson berättade för Bengt Idestam-Almquist:
– Bärgningen var svår och tog lång tid. Det var dykare och folk och båtar, och för varje “lik” som togs upp så nog var Magnusson där och tog bilder. Det var en av de ruskigaste filmer jag någonsin sett, med lik på lik – men filmen gick storartat.
70 kopior såldes över Europa och beställningstelegrammen strömmade in: “Sänd 40 m lik.”

1908.4

Nick Carter-filmer var ett tidigt skällsord.

BARNEN OCH FILMEN
Den 28 november sammanfattade HT en rapport från Pedagogiska sällskapets sammankomst: “Kinematografen i skolans tjänst”:

“Vid dessa föreställningar borde naturscenerier såväl från Sverige som utlandet förevisas, bilder från näringslifvets olika grenar, arbetet på åker och äng, vid grufvor och masugnar, skogshygge, flottning och sågning samt äfven bilder från sagans värld, så valda att de verka förädlande och lyftande.”

Folkskoleinspektör dr Ambrosius menade att kinematografer stod i motsatsförhållande till “det modärna undervisningskrafvet att göra barnen så vidt möjligt bekanta med värkligheten”. Han tvivlade på att det går att anordna förevisningar som barnen kan få någon behållning av, då de går alldeles för fort. Det blev lugnare med planscher.

I mitten av december inkallas ägarna till Kronan, Cosmorama och Favorit till poliskammaren för att de inte rättat sig efter polisens uppmaningar och tagit bort olämpliga filmer från programmet. De åläggs att visa sina filmer för en av poliskammaren utsedd person innan de visas offentligt.

1908.51908.3

 

1909

Göteborg har 162 417 invånare.

Bi Zhao Cinema – Hong Kongs 1:a biograf, ca 1909.
Uma transformista original (Brasilien 1909) Paolo Benedetti, foto: Rosina Cianelli – 1:a kvinnliga kameramannen.
New York Morning Journal – 1:a reguljära filmspalten.
Volta Cinema, Dublin; föreståndare: James Joyce – Irlands 1:a biograf.
Zahret Sorya, Beirut – Libanons 1:a biograf.

Årskronologi.
1/1 Polisen får sablar.
4/2 Förbud mot utskänkning av spritdrycker från fredag kväll till måndag morgon.
26/3 Ett stort jordskalv i trakten av Sannegården.
1/4 Helgförbudet mot spritdrycker upphör – GT höjer priset från 2 till 3 öre.
4/4 Vasakyrkan invigs.
30/4 Hvita bandets servering öppnar i Vinterpaviljongen i Slottsskogen.
1/5 Spectator (Frank Woods) i New York Dramatic Mirror – 1:a reguljära filmkritikern.
15/5 Skådespelaren James Mason föds.
25/5 Barnsjukhuset i Änggården invigs.
7/6 Skådespelaren Jessica Tandy föds.
13/6 Förbud mot att sälja tobak på gatorna på söndagar.
20/6 Skådespelaren Errol Flynn föds.
4/8 Storstrejk – bioannonserna krymper och försvinner till och med helt.
6/8 Spårvägen strejkar.
10/8 Storstrejken vidgas till att omfatta typograferna, vilket leder till att en del tidningar kommer ut som hektograferade blad.
17/8 Domen mot befälhavaren I. M. Simonsson på kantrade Göta Elf fastställs till 8 månaders fängelse.
18/8 Arbetet vid bagerier och industrier återupptas.
21/8 All trafik går på spårvägarna, utom linjen Getebergsäng-Redbergslid.
6/9 Officiellt slut på konflikten.
21/9 Skådespelaren Berta Hall föds.
26/9 Arbetareföreningens hus vid Järntorget återinvigs efter genomgripande renoveringar.
28/9 Svea-Biografen öppnar.
30/9 Nya Teatern vid Järntorget öppnar med Strindbergs Mäster Olof.

https://i0.wp.com/image2.findagrave.com/photos/2006/109/14006944_114554475054.jpg
13/11 Skådespelaren Gunnar Björnstrand föds.

https://i0.wp.com/home.aland.net/m05614/XENT-FALKLAURITZ-1909-1990.JPG
15/11 Skådespelaren Lauritz Falk föds.
2/12 Knut Husberg erhåller tillstånd att starta biograf på Restaurang Phoenix (Norra Hamngatan 28), men det är ovisst om bioverksamhet startade.
9/12 Skådespelaren Douglas Fairbanks föds.

CENSUREN VAKNAR
Ägarna till Cosmorama och Stjärnan skrev till poliskammaren om att censuren var alltför sträng. Publiken är inte nöjd med bara naturbilder, den vill ha verkliga dramer. Man föreslår att Cosmorama bara visar vuxenfilmer, medan Stjärnan har filmer lämpliga för barn. HT (30/1) är mot förslaget, och menar att biograferna har visat tidigare att man inte klarar av att kontrollera utbudet själva, och befarar att föreställningar för vuxna kommer att locka halvvuxna. “Det skall vara ganska gammalt folk, hvars fantasi icke kan taga skada af obsceniteter och brottmålshistorier i bild, och äfven gammalt folk tager icke skada till sin själ af att slippa se sådana ruskigheter.”

Ny Tid gick i svaromål den 1/2: “…mångt och mycket, som är sevärt och intressant för vuxna, utan att för dem innebära någon fara i moraliskt eller annat hänseende, kan vara mindre lämpligt att visa för minderåriga…”

Under våren började Cosmorama-bolaget anordna särskilda föreställningar för skolbarn på Cosmorama och Kronan med bilder från främmande länder och extra låg entré, 5 öre och gratis för  fattiga.

HT 1/11: Kinematografer och automater [restauranger där man köpte mat och dryck i automater] har förvandlat Östra Hamngatan till oigenkännlighet. Ungdomar drar fram och tillbaka mellan Brunnsparken och Kungsportsplatsen, raglar, röker, svär och kastar okvädningsord omkring sig:

“Det hvilar öfver hela denna långsamt cirkulerande massa en atmosfär af sjukliga tankar af unkenhet och förskämning och man kan icke värja sig för den känsla af djup beklämning som smyger sig öfver en på samma gång som upproriskhet emot den utveckling som satt denna att blomma.” Precis som i dag alltså.

Den 11 november rapporterar HT om en redogörelse framlagd av M-L Gagner i samråd med Stockholms biografkommitté. Hon nämner de svåra missförhållandena på biograferna, de råa och osedliga filmer, det nya orosmoment varietéunderhållningen mellan filmerna och den ojämna bedömningen hos olika polisdistrikt. Hon vädjan om censur.

Ett par veckor senare utser civilministern tre sakkunniga vid beredningen av censurärendet: M-L Gagner, Charles Magnusson och P. Cronwall.
Ny Tid visar den 26 november vilken positiv upplevelse ett filmbesök kan vara: Filmen Vid Vestas altare “var bland de bästa som visats på en biograf. Uppsättningen, en gammalromersk sal, var tidstrogen och tempelinteriören liksom dekorationerna i övrigt mycket vackra. Sådana kan man bjuda på huru många som hälst, folk ser dem gärna och blir bara bättre av det.”

1910

Göteborg har 167 809 innevånare.

IOGT-Biografen öppnar.
Cinema House, Oxford St; London.
1910 – februari 1969: Pathés Animated Gazette (senare Pathé News) – 1:a engelska filmjournalen.
King’s Theatre, Auckland – Nya Zeelands 1:a biograf.

Årskronologi.
9/1 Värmlänningarna har premiär.

https://kinnegbg.files.wordpress.com/2013/06/645a7-25c32585kes25c325b6derblom.jpg
20/1 Skådespelaren Åke Söderblom föds.
½ Film: Söndagens stora idrottstävling på Hindås.

https://i0.wp.com/cdn1.cdnme.se/cdn/6-2/166373/images/2010/904689_366_220_96082602.jpg
9/2 Skådespelaren Stig Järrel föds.
15/2 Världsteatern i Cirkusbyggnaden börjar visas film.
16/3 En notis i GT berättar om att AB Svensk Kinematograf har gått i konkurs.
23/3 Regissören Akira Kurosawa föds.
April: AB Cosmorama bildas.

https://i0.wp.com/dvdtoile.com/ARTISTES/1/1316.jpg
6/4 Skådespelaren Gudrun Brost föds.
3/7 Ångaren Hyperion ramponerar Hisingsbron.
9/7 Ett 40-tal firmor brinner upp vid en förödande brand på Järntorget.
4/8 Empire Electric Theatre & Picture Palace, Salisbury– Rhodesias 1:a biograf.
2/9 Folkbiografen öppnar i Arbetareföreningens B-sal.

https://i0.wp.com/userserve-ak.last.fm/serve/_/33271375/Lasse+Dahlquist+lasdah2.jpg
14/9 Sångaren och tonsättaren Lasse Dahlquist föds.
15/9 Biorama öppnar.
17/9 Stigbergskajen och Fiskhamnen öppnar.
1/10 Peter Wieselgrens byst utanför domkyrkan avtäcks.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Scen_ur_Regina_von_Emmeritz_1910.jpg

14/10 Gustaf “Muck” Lindens Regina von Emmeritz har premiär.
16/10 Annedalskyrkan invigs; arkitekt: Teodor Wåhlin.

21/10 I GT meddelas att stockholmsbolaget AB Viktoria har planer på en bio i Göteborg, vid Kungsgatan 49.

21/11 Signaturen Codac rapporterar i sin oregelbundna GT-spalt Kinematograferna att teaterchefen Ranft funderar på att vidta åtgärder mot de skådespelare som medarbetar i filmer. De kommer i längden att förstöra det för sig själva. Regina von Emmeritz, den första svenska riktiga spelfilmen, skulle få premiär på Cosmorama inom några dagar.

2/12 Restaurang Phoenix, Norra Hamngatan 28, erhåller polistillstånd, men det finns inget som tyder på att bioverksamhet startade.

9/12 För första gången väljs kvinnliga ledamöter till Göteborgs Stadsfullmäktige, Tyra Kullgren och Frida Hjertberg

När seklets första decennium gick mot sitt slut började biograferna ersätta kalkljuset och de handdrivna apparaterna med elektrisk projicering. Men handvevning var fortfarande vanligast. En projektor klarade en rulle på 600 m, vilket var ungefär 22 minuters visningstid.

Ibland hade man en särskild effektist som satt bakom en skärm och gjorde ljudeffekter med hjälp av sandpappersklädda träklotsar, låda med skrot, plåt, bastrumma etc.

1910.1

Filmen Emigranten spelades in i slutet av april eller början av maj 1910 i Svenska Biografteaterns ateljé i Kristianstad och på plats i Ekestad, Önnestad, Österslöv, Göteborg och Hull i England, samt på Nordsjön. Robert Olsson gjorde det mesta, regi, manus och foto. Ångaren som emigranterna skulle föreställas åka med till USA var S/S Ariosto som den 22 april lämnade Göteborgs hamn med Hull som mål. Den engelska staden fick vara stand-in för den amerikanska sluthamnen.

Filmen, som märkligt nog finns bevarad med 331 m, fick aldrig någon biopremiär, antagligen bedömde man att spelscenerna var för töntiga. Men de dokumentära sekvenserna, bl a från emigrantkvarteren och hamnen i Göteborg, har fått beröm i senare tid.

1910.2

Asta Nielsen och filmstjärnans födelse
På 1910-talet skedde stora förändringar i filmens värld: Filmerna blev längre och allt bättre på att berätta historier; biograferna blev större och finare, med en publik som nådde högre upp i samhällsklasserna; och det viktigaste av allt: filmstjärnan föddes.

De första filmerna hade varken förtexter eller förklarande mellantexter. Det åskådarna behövde veta kunde de läsa i programbladet eller höra ifrån biografmaskinisten. Så småningom dök filmens titel upp i början av filmen, men det dröjde ända fram till 1910 innan biopubliken började få veta namnen på skådespelarna.

Kring 1910 tillhörde Danmark de ledande filmnationerna, tillsammans med Tyskland, Frankrike och Italien. De danska filmerna hade kommit längst i ljussättning och ämnesval. De handlade om farliga kvinnor och lömska dåd. “Sensationsfilmer” var den tidens skällsord, många stoppades 1911 av den nyinrättade svenska censuren. Typiska totalförbjudna danska titlar var Mormonens offer, Bedraget i döden, Vid fangslets port, Tugthusfangerne 10 og 13, En hjemlös fugl och Montmartre pigen.

Filmhistoriens första världsstjärna var Asta Nielsen, född 11 september 1881 i Köpenhamn. Efter scenskola och en kortare teaterkarriär tackade hon 1909 ja till ett erbjudande att göra huvudrollen i filmen Afgrunden. Riktiga skådespelare sysslade inte med något så simpelt som film vid den här tiden, så det var ett vågat steg.

Vid premiären kom bara 153 besökare, men ryktet spred sig snabbt och snart hade 80000 köpenhamnare sett filmen. I Sverige censurerades hennes erotiska dans kring den bundne mannen samt mordet på zigenaren i slutet.

Trots att Afgrunden spreds runt världen utan att några av de namn som medverkat framför eller bakom kameran nämndes, så sipprade Asta Nielsens namn ut och brev började strömma in från klotets alla hörn. Hon var, av allt att döma, en större världskändis på sin tid, än Greta Garbo senare.
Historieskrivningen och minnet har inte gjort henne rättvisa.

Den första filmstjärnan följdes på 1910-talet (och senare) av hela galaxer med skådespelare som slogs om publikens gunst. I Göteborgs bioannonser finner man namn som: Hoot Gibson, Milton Sills, José Mojica, Dorothy Mackaill och House Peters. Vadå, är namnen inte bekanta? Och ändå var de tidens mest publikdragande stjärnor. I dag är det svårt att hitta ens någon filmhistoriker som kan berätta om dem.

1910.3

Bioprogram i form av långa smala blad, som berättade om vilka filmer som ingick i varje biografs program, var vanliga från allra första början. De delades ut gratis vid biografens entré för att locka folk. Så småningom började man ta betalt för dem.

Filmprogram blev alltmer vanligt kring 1910. De var i form av mer eller mindre påkostade häften, som gav en sammanfattning av en films handling, i regel med flera bilder och ofta med en förteckning över vilka texter som ingick i filmen och en rollista. Det var mindre vanligt att biografens namn var tryckt på häftet, eftersom det användes vid alla visningar i landet.

Värmländingarne hade svensk urpremiär i Malmö i oktober 1910 och bör ha gått i Göteborg mot slutet av året eller i början på nästa. Cosmorama visade tidigare under året en annan inspelning.