1916

Göteborg har 191 535 invånare.

Stockholm har 67 biografer; i hela landet finns 500. Reklamfilm börjar visas på biograferna. Ransonering av livsmedel införs. Kolpriset tiodubblas på grund av avspärrningarna. Elbelysning börjar ersätta fotogenlampor.
Pearl White: Just me – 1:a självbiografi av en filmstjärna
Janak Kala’a, Damaskus – Syriens 1:a biograf.

Årskronologi.
Text efter ”Film:” är citerad från bioprogram.
1/3 Motboken införs.
5/3 En 150 m lång sträcka av Stigbergskajen rasar i vattnet.
11/3 Allébiografen öppnar.
1916.3

13/3 En annons söker filmskådespelare till Hasselblads Fotografiska.
14/3 Avslag på en begäran om att få starta biograf på Södra Hamngatan 19.
27/3 Fenix öppnar.
5/4 Skådespelaren Gregory Peck föds.

https://i0.wp.com/image2.findagrave.com/photos/2006/110/14015129_114562772861.jpg
7/4 Skådespelaren Anders Ek föds.

https://i0.wp.com/sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/965/1996275_281_400.jpg
6/5 Skådespelaren Sif Ruud föds.
14/5 Sommartid införs för första gången i Sverige.

https://i0.wp.com/home.aland.net/m05614/XENT-FANTGEORGE-1916-1998.JPG
11/7 Skådespelaren George Fant föds.
4/8 State Dining Room, Marlborough House, London, Comin’ through the rye (England 1916) Cecil Hepworth – 1:a Royal Commande Performance av en långfilm.

https://i0.wp.com/www.fsbb.se/sturefalhed/ocm/ocm_4401-4500/images/OCM4415B.jpg
24/8 Skådespelaren Gunnar “Knas” Lindkvist föds.

28/8 Film: Den första och kanske enda islandssill, som undkommit engelsmännen, bortauktioneras i Göteborgs fiskhamn d. 28 aug. + Söndagens fotbollsmatch på Walhalla mellan Sverige och Amerika.

1/9 Emmerich Kalmans Czardasfurstinnan i regi Carl Barcklind har premiär på Storan.
11/9 Film: Riksskyttetävlingarna i Göteborg (Gårdagens korum å Gustaf Adolfs torg + Skyttetåget genom staden) + Sommarbilder från Göteborgs friluftsbad.

15/9 Röhsska invigs; arkitekt: Carl Westman.
17/9 Ullervi invigs, Sveriges första särskilt anlagda fotbollsplan.

18/9 Film: H.K. Kronprinsens besök i Göteborg + Röhsska Konstslöjdmuseets invigning fredagen den 15 sept. jämte Kronprinsens besök därstädes under lördagen + Från Göteborgs Högskolas 25-årsjubileum + Invigningen av Ullervi, Nordens största fotbollsplan + Barnens Dag-fästligheterna i Göteborg.

25/9 Film: Bilder från skolungdomens idrottstävlingar å Walhalla den 21 sept + Från de stora golftävlingarna å Hofås + Semifinalmatchen mellan Örgryte o. Djurgården å Walhalla sönd d. 24 sept. + Ångaren Stockholm lämnar Göteborgs hamn på sin rekordresa + Apropos Vestkustbanans 30-årsjubileum Motiv från en resa mellan Varberg och Båstad.

2/10 Film: Islandssillen kommer. Ång. “Svend” i dagarna inkommen till Göteborg med 10 000 tunnor saltad sill + Göteborg i bostadsbristens dagar. Snapshots från oktoberflyttningen Hundratals familjer nödgades i brist på lägenheter söka tak över huvudet i baracker och publika lokaler, medan åter andra måste inflytta i halvfärdiga lägenheter.

8/10 Skjutbanan i Högsbo invigs.
16/10 Film: Göteborgs nyaste folkskolebyggnad inför sin fullbordan + Den stora eldsvådan på Gårda + Stafettlöpningen Göteborg runt Söndagen den 15 oktober + Orkanen över vår västkust. Imponerande stormbilder från Långedrag fredan den 13 oktober.

23/10 Film: Greve Arvid Taube’s begravning i Alingsås torsdagen den 19 okt + Göteborgs Fältridtklubbs terrängritt vid Kållered söndagen den 22 okt + Den stora fotbollskampen mellan Köpenhamns Boldklub och Göteborgskamraterna söndagen den 22 okt.

27/10 Lorensbergsteatern invigs med Strindbergs Ett drömspel; arkitekt: Karl M. Bengtson.
30/10 Film: Trollhättekanalens högtidliga invigning d. 25 okt (Motiv från de beryktade Trollhättefallen + H. Maj:t Konungen med svit och inbjudna i Lilla Eden + Kungaresan genom den nya kanalen med kustångaren “Rhea” + Invigningshögtidligheterna å Åkersjö + De kungliga landstiga i Trollhätte stad).

31/10 Film: De svensk-amerikanska idrottstävlingarna å Walhalla söndagen den 5 november (Höjdhopp. Joe Loomis segrade med 1 m. 85 cm + Löpning på 600 meter, i vilken James Meridith segrade med en tid av 1 m. 24,3 sek. + 100-meters-löpningen + Dagens största lopp, 5000 mtr. Göteborgaren W. Pettersson från I. F. K. sergrade överlägset med en tid av 10 m. 50 sek) + Bilder från Gustaf Adolfsminnets firande i Göteborg 1916.

1/11 Sockerkort införs.
3/11 Maxim-Teatern på Östra Hamngatan öppnar.
16/11 Det allmänna smörgåsbordet försvinner från restaurangerna. – Enbart två liter per månad får uthandlas, mot tidigare sex.
20/11 Film: Göteborgs största brobyggnad – den nya Hisingsbron – öppnades för trafik i dag måndag.
23/11 Ångaren Faunus minsprängd, 6 omkomna.
25/11 Staden är full av bultölsklubbar.
27/11 De stora muddringsarbetena för den nya centralhamnen i Göteborg, vilka nu pågå med full fart.
28/11 Maxim på Stigbergstorget byter namn till Majornas Biografteater.

4/12 Film: En dyster illustration till minkriget: Den svårt ramponerade ång. “Prinsessan Ingeborg”, sådan den nu ter sig efter minolyckan vid engelska kusten. Den pregnanta kinograferingen år tagen i Lindholmens torrdocka, där ångaren f.n. undergår reparation.

http://cdn4.static.ovimg.com/m/04gn88l/?width=150

5/12 Skådespelaren Agneta Prytz föds.
11/12 Film: Hur det ser ut vid Göteborgs stads vedgård just nu + Från högtidligheterna vid Svenska Kullagerfabriken söndagen den 10 dec. med anledning av överdirektör Sven Wingquists 40-årsdag.

27/12 Film: Ullervis skridskobana öppnades Annandag Jul + “De gamla pojkarnas” fotbollsmatch Annandag Jul å Ullervi till förmån för fotbollsspelarnas skollovskolonier + Vid Göta Älvs stränder.
29/12 Skådespelaren Kirk Douglas föds.

I oktober 1916 ställde GT frågan till sina läsare: “Är det störande att publiken pratar under pågående föreställning? … Eller är det kanske tvärtom så att de … pratande … ha rätten på sin sida? Att det går alldeles för seriöst till bland filmpubliken?”

Redan dagen därpå hade man fått flera svar. Signaturen “F.f.” skrev bland annat:
“I synnerhet är det nervöst, när någon ointresserad åskådare under ljudliga skratt årser ett gripande drama. Detta händer ofta, företrädesvis med halvstora flicksnärtor, som i sällskap med dito pojkar komma in på en biograf, och för vilka föreställningen kommer att intaga en tillbakaskjuten plats.”

Signaturen “Trogen biografbesökare” har en liknande erfarenhet:
“Något mycket opassande och taktlöst bevittnade jag nyligen, då slaget vid Somme  förevisades på en biograf. Ett par s.k. herrar sutto framför mig och förde en högljudd och obehaglig konversation därigenom att de, just som det mest gripande passerade, började att högljutt skratta. Sådant borde verkligen inte få passera.”

Signaturen “-t.” hade liknande erfarenheter från teatern, särskilt teaterpubliken på Storan, Nyan och Folkan babblade i tid och otid. På bio var det inte lika besvärande, men nog vore det bäst om publiken kunde “holde käft”. “Värre är emellertid då man får damer framför sig, vars hattar äro försedda med höga blomsterrabatter eller guppande plymer, skymmande utsikten.”

Signaturen “Baschla” tog till en liknelse:
“Ett vattenfall besöktes av en del turister, därjämte även damer. Vägvisaren sade då: ‘Om damerna tiga en stund kunna vi höra fallets dån.’”

1916.1

Från inspelningen av Calles nya underklälder i af Klerckers filmateljé på berget.

Efter den första provisoriska inspelningssommaren 1916 på Victorias bakgård lät Hasselblad bygga en filmateljé. GT besökte den i augusti 1917:

“Uppe bland Stora Otterhällans gränder och kåkar, där forna tiders Göteborg ännu lever kvar i ganska ostörd ro, har den moderna tiden nu satt en utpost. Det är ett högt betonggrått hus, som reser sig över de låga tegeltäckta gårdarna, med ett spetsigt glastak  [19 m lång, 8 m hög, 9 m bred och med tak och två väggar av glas]. En skylt på entrédörren talar om, att det är den Hasselbladska filmateljén…”

Uno Asplund var 1963 en av de första som uppmärksammade att Klerckers filmer låg och förstördes i SF:s kassematter i Råsunda. Det var brist på pengar. Han citerade Gustaf Bengtsson (Film-Bengt) i en artikel i HT den 15 juni:
“Ateljén på Otterhällan låg högst uppe på bergets krön, omgiven av gamla pittoreska kåkar och med härlig utsikt över staden. Miljön var utomordentligt användbar för exteriörtagningar. Där fanns gamla småhus från holländarnas tid, där fanns minnen från Göta artilleriregementes äldre dagar, då det hade sin kasern strax nedanför,och det var just den plats där Gustav II lär ha utpekat det blivande Göteborg.”

När Film-Bengt intervjuades av Göteborgs Morgonpost inför sin 50-årsdag 1928 mindes han bland annat Hasselbladsfilmerna:
“När vi filmade på Otterhällan och regissören hade glömt att skaffa sig en baby, gick han bara in i ett av husen. Ett litet lindebarn! Varsågod, herrn, och välj! För en femma fick vi ha en duktig pys hela dagen. När jag fram på eftermiddagen lämnade igen honom, fick jag löfte om ett gratislån hela nästa dag. Men det behövdes inte. Den ungen kunde ge hals.”

När Hasselblads filmverksamhet 1918 slogs ihop med stockholmsbolagen Victoria och Svenska Pathé till Film AB Skandia upphörde inspelningarna i Göteborg. Det nya bolaget blev inte långvarigt. Redan nästa år gick det upp i Svenska Bio och Svensk Filmindustri (SF) uppstod. I fortsättningen skulle väst-sverige förekomma bara sporadiskt som miljö i de svenska filmerna. Tills i dag.

Inför Göteborgs 350-årsjubileum framställde Bengt Idestam-Almquist en jubileumsskrift, Filmstaden Göteborg: Hasselblads – Georg af Klercker – en bortglömd epok; och Asplund kunde i en helsidesartikel i Göteborgs-Posten den 27 februari 1971 berätta att de 20 bevarade filmerna hade räddats och kopierats över till acetatfilm.

1916.7a

Cosmorama kom de stora svenska premiärerna, filmer av Sjöström: 10/1 Skepp som mötas, 2/10 Therèse, 4/12 Dödskyssen; och Stiller: 21/8 Kampen om hans hjärta, 11/9 Vingarne, 30/10 Kärlek och journalistisk; ofta med en tecknad Kapten Grogg av Victor Bergdahl som förspel.

1916.7b

Men också mer sensationella filmer med Max Landa som den populäre tyske filmdetektiven Joe Deebs: 17/1 Stuart Webbs triumf (tyskt kriminaldrama), 7/2 Sekretärens hemlighet. Lilla ängelns bröllop (med Asta Nielsen) hade redan gått upp på Cosmorama några veckor innan biografen stängde för ombyggnad 1914, men var den 21/2 tillbaka på både Cosmorama och Kronan; det säger något om Nielsens ständigt ökade popularitet.

Det italienska eposet Cabiria kom i två delar:  1/5 Cabirias ring (med Maciste); 8/5 Karthagos fall.

Göteborgs Kinematograf visade gärna filmer med Francesca Bertini: 6/3 En ung kvinnas hemlighet, 8/5 Yvonne, 21/8 Kameliadamen.

Metropol visades de riktiga Chaplin-filmerna medan Svea fick nöja sig med “imitation à la Chaplin”: 23/9 Den levande statyn, 6/10 Daisys enlevering, 17/11 Haine och Low som skoputsare

Hasselblad-filmerna gick upp på Victoria, ibland var det urpremiär(*):
3/1 *Minnenas band (med Löjtnant af Klercker, fröken Elsa Carlsson vid Nya Teatern; inspelad i Göteborg och Kungälv med omgivningar, och man var fortfarande kvar på Victorias bakgård för interiörerna)

28/2 Högsta vinsten (med Fru Gerda Thomée-Mattsson, Löjtnant af Klercker; förlorad)

4/9 *Calles nya underkläder (med Carl Barcklind; den första inspelad i den nya ateljén på Stora Otterhällan)

25/9 *Kärleken segrar (med fru Selma af Klercker, Ivar Kalling, Carl Barcklind; inspelad vid Lorensberg, Vasaparken, och universitetet)

16/10 *Calle som millionär (med Carl Barcklind, Maja Cassel; inspelad i Göteborg och Marstrand)

30/10 Ministerpresidenten (Hasselblad – af Klercker – med Carl Barcklind, Maja Cassel, Manne Göthsson – inspelad i Trädgårdsföreningen, Palmhuset och på spårvagn)

1916.2

27/11 Fången på Karlstens fästning (med Maja Cassel, Nils Chrisander; inspelad kring Marstrand och Uddevalla)

4/12 Trägen vinner (med Carl Barcklind – förlorad)

26/12 *Bengts nya kärlek (med Sara Backman, Gustaf Bengtsson – förlorad)

Bland förspelen fanns Lorensberg förr och nu, En jordafärd per spårvagn den 10 mars i Göteborg (den första i sitt slag), Axel Engdahl med Folkteaterns personal på utflykt till Hindås.

[

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s