1911

Göteborg har 167 809 invånare.

1911.2

Favorit och Haga Kinematograf stänger. Stjärnan kan också ha stängt det här året.
Alhambra Platz, Berlin, 2000 pl.
Gaumont-Palace & Hippodrome, Paris, Phonoscène, Filmparlant, Saynète, Gaumonts ljudfilmssystem.
Gaumont-Palace, Paris, 5000 pl.
Panellionion, Athen, 2000 pl.

1911.3

Årskronologi.
1/1 Göteborgs första danssalong invigs i Meeths gamla lokal på Kungsgatan 49.

3/1 Goulburn Gaol, Sydney, New South Wales, Australien; J H Lewin – 1:a fängelse som visar film – Waterways of Holland, Dog of various countries, The visit of the American fleet.

14/1 De 1:a postbilarna i Göteborg.
16/1 Gustaf “Muck” Lindens Järnbäraren har premiär.
Februari: Motion Picture Story Magazine (J Stuart Blackton, Vitagraph) – 1:a film fan-tidning i USA.
15/2 Världsteatern i Lorensbergs Cirkus öppnar, men stänger antagligen innan årets slut.

3/3 Protester mot bilarnas framfart. Man kräver att de ska förses med hastighetsmätare som utlöser en alarmklocka när bilen kör för fort och att signalhornet utbyts mot bjällror.

23/3 För första gången äger flyguppvisningar rum i Göteborg. René Cozic gör under några dagar uppstigningar från Kvibergsfältet.
19/6 Bellmansbysten i Lorensbergsparken avtäcks.
1/7 Landsarkivet tas i bruk; arkitekt: Gustaf Améen.
16/7 Skådespelaren och dansaren Ginger Rogers föds.
5/8 Skådespelaren Robert Taylor föds.
6/8 Skådespelaren Lucille Ball föds.
8/8 Pathé’s Weekly – 1:a amerikanska filmjournalen; 1914 byter den namn till Pathé Daily News.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Karlarneholmsten.jpg/200px-Karlarneholmsten.jpg
14/8 Skådespelaren Karl-Arne Holmsten föds.
1/9 Statens Biografbyrå börjar censurera filmer..
2/9 Folkbiografen i Arbetareförenings hus öppnar.
15/9 Biorama öppnar.
21/10 Pictures – 1:a film fan-tidningen i England.
1/11 Spårvagnen når Landala.
11/11 Det bedrövliga kvällslivet på Östra Hamngatan uppmärksammas alltmer.

https://i0.wp.com/img3.douban.com/img/celebrity/small/7981.jpg
23/11 Regissören Börje Mellvig föds.
1/12 Inga ocensurerade filmer får längre visas på biograf. Flera biografer blir utan film..

1911.4

CENSUR
1910 fanns det ungefär 250 biografer i Sverige. Från början reglerades verksamheten av polismyndigheterna i de olika distrikten enligt 1868 års ordningsstadga. Detta gav polisen rätt att förbjuda visning av filmer eller scener i filmer. Nyckfullheten var stor och det sägs att en skånsk polis förbjöd porslinskrossning i en film med motiveringen att han menade att det var ett dåligt föredöme för husjungfrur. Den statliga censuren skulle råda bot på det.

Censurbetänkandet gick ut på remiss i januari 1911. Göteborgs polismästare välkomnade censuren. Vad  han kände var Göteborg den enda stad som konsekvent genomfört granskning. Det har varit ett fysiskt obehag för poliserna med olämpliga arbetstider. Skilda personer i skilda distrikt har lätt till att det inte blivit någon enhetlig bedömning, med hård censur i ett, och nästan utan i ett annat. (HT 14/1).

HT ville att antalet biografer skulle begränsas (13/3). I Malmö infördes förbud mot ensamma barn eller barn utan klassföreståndarens tillåtelse på bio (Ny Tid 6/4). I början av april lämnades propositionen om filmcensur till riksdagen. Polisen i Stockholm skärpte reglerna, ingen klippning längre, utan helt förbud (HT 15/4).

Censuren trädde i kraft den 1 december. Efter det datumet fick inga filmer visas offentligt som inte hade granskats av Statens Biografbyrå. Många biografer i landet hade inte försett sig med censurerade filmer i tid och tre av Göteborgs tvingades stänga tillfälligt. Granskningsarbetet hade startat redan i september och biografägarna började snart klaga på censuren. Den var för mycket pedagogisk och för lite konstnärlig (HT 20/9).

1911.1

Dansk film dominerade biografrepertoaren i början av 10-talet och Asta Nielsen blev filmens första världsstjärna. Det är inte bekant när och på vilken biograf Dansösen eller Kärlek och svek (Danmark 1911, regi August Blom) visades i Göteborg, men filmen hade premiär i Stockholm den 7 november. Bioprogrammet är tryckt i Göteborg 1911 och på baksidan har någon stämplat “Denna bild wisas endast lördag”

1911.5

1912

Göteborg har 170 606 invånare.

12000 biografer i England.
Luna Park, Port Luis – Mauritius 1:a biograf.
Palads-Teatret, Köpenhamn, 3000 pl.
Bell & Howell, USA – 1:a motoriserad kameran.
International Automobile Races, Indianapolis 1912 William N Swain – 1:a tävlingen.
After fifty years (Italien 1912) Ambrosio – 1:a filmpris för en långfilm.

1:a dokumentären av långfilmslängd, tre aspiranter:
African hunt (USA 1912) Paul Rainey, 8 akt.
Along the Racha and Lechkhuma (Ryssland 1912) Vasily Amashukeli.
One hundred years of Mormonism (USA 1912) 5 akt.

1912.4

Årskronologi.
17/1 W G Faulkner: Around the Cinema Palaces i Evening News – 1:a reguljära filmkritikern i England.
8/4 Konståkerskan Sonja Henie föds.
25/4 Amerikaskjulet på Masthuggskajen står klart.
12/6 Uppstoppade fåglar på damhattarna väcker diskussion, bör ha försämrat sikten rejält i biograferna.
Juli – vintern: Garden Cinema, Hull – open air-biograf.
Augusti: Sándor Kellner (Alexander Korda), Vilag (tidning) – 1:a filmrecensionerna.
1/8 Lukten från kanalerna blir allt mer irriterande.
23/8 Skådespelaren och dansaren Gene Kelly föds.
29/8 Folkskoleseminariet på Övre Husargatan tas i bruk efter en ombyggnad.
30/9 Aktion mot att få bort de långa nålarna i damhattarna efter att en spårvagnskonduktör spetsats. – Sista dagen för att köpa brännvin utan anmälningsbevis.
1/11 Trädgårdshallen vid Södra Larmgatan öppnar, arkitekt: J Emil Billing.
14/11 Bilarna i Slottsskogen bör inte gå fortare än en häst lunkar, dvs 10 km/tim.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Engdahl,_Axel_i_VJ_9_1916.jpg/200px-Engdahl,_Axel_i_VJ_9_1916.jpg
Axel Engdahl fick den 1 december 1911 tillstånd av polisen att tills vidare visa film på Folkteatern. Den 9 mars 1914 utfärdades ett nytt tillstånd som avsåg tiden 9-23 mars. Kan det vara så att Folkteatern har använts för filmvisningar under en period, precis som Cirkus, grannen i Lorensbergsparken.

Undersökningar i Teaterhistoriska samlingarna avslöjade följande: För det första tillståndet gällde det en film som var invävd i teaterpjäsen En million, senare filmad av René Clair, på ett sådant sätt att det, enligt en samtida kritiker, “sammanflätats till en … oupplöslig härfva”. Det rörde sig om “äkta pariserbilder tagna i Göteborg” under regi av skådespelaren Thor Christiernsson och Knut Husberg, direktör för AB Cosmorama i Göteborg.

Det andra tillståndet gällde ett fristående filmmellanspel i Axel Engdahls revy på Lorensbergs sommarteater 1915. Enligt Svensk filmografi hette filmen En teaterdirektörs vedermödor, enligt teaterprogrammet En direktörs vedervärdigheter. I vilket fall som helst fick filminslaget genomgående dåligt kritik. “Med strykning av det ledsamma filmintermezzot … bör revyn kunna hålla till rötmånaden”, skrev Morgonposten.

Det ena polistillståndet gällde alltså ett tidigt exempel av multimediakonst, det andra en tillfällig återgång till filmens födelse när den ofta var ett inslag i varetéprogrammen. För övrigt var det mer traditionella pjäser på teaterns repertoar.
1912.2

Förr i tiden, det här är långt innan videon, visades film i skolorna. Varje skola med självaktning hade en projektor i en sal med mörkläggning där man körde filmer om vattenfall, små kryp, hygien och allt annat som tillhörde läroplanen.

Det är förstås svårt ibland att veta var gränsen ska dras mellan en riktig biograf och en lokal som visar film då och då. Frälsningsarmén började tidigt med filmvisningar och ännu på 60-talet kunde man få se Barnen från Frostmofjället eller Kniven och korset och liknande uppbyggliga filmer.

Ska deras verksamhet jämställas med skolvisningar eller var den periodvis så omfattande och regelbunden att den, precis som de föreningar som inkluderats, fick karaktären av biografvisningar?

Det här är bara ett par exempel från 1910-talet på hur filmvisningar förekom i de mest skiftande sammanhang. Så skulle det fortsätta att vara tills projektorn trängdes ut av videobandspelaren. Det finns inga ambitioner i det här sammanhanget att redovisa alla dessa utombiografiska varianter.
1912.1
Maharadjahens yndlingshustru (1917)

Lilly Jacobsson, född 8 juni 1893 i Göteborg, var en av Sveriges första filmskådespelare. Hon debuterade på scenen hon direktör Selander som Greta i Flickornas Alfred och fortsatte med roller som Anna i Värmländingarna, Lisbeth i Den dummaste, Jessica i Köpmannen i Venedig och Anna Page i Muntra fruarna i Windsor.

1911 var hon hos Karin Swanström och tidskriften Ridå tyckte att “hennes röst är allt för späd och oskolad för några större partier.” Men skribenten i Vidi var förtjust:

“I Lycko-Pers resa var Lily Jacobson [hennes namn stavas olika] hofsångerskan. Hon var mycket söt. Och sjöng mycket nätt. Ofverhufvudtaget är hon alltid mycket söt och gör allt hvad hon gör mycket nätt.”

Hennes två första filmer, Opiumhålan samt Agaton och Fina (båda 1911), blev aldrig visade på bio. Fram till 1915 medverkade hon i nära 20 filmer, flera med Mauritz Stiller som regissör. Några av dem var inspelade på västkusten – En skärgårdsflickas roman (1913) – eller i Göteborg – Det gröna halsbandet eller Expeditrisen Fröken Annas kärlekssaga (1912).  Båda filmerna är förlorade. Hon fortsatte sin karriär i Danmark

1910-talets teater- och filmskribenter skrev ofta lyriskt och substanslöst om samtidens idoler. Fortsättningen på artikeln i Vidi torde vara typisk:

“Lily Jacobson är, som man vet, göteborgska. Som sådan är hon ett litet praktexemplar. Hon har inget af den riksbekanta göteborgska stelheten och viktigheten. Hon är ett litet snällt, rart, vänligt och öppet solskensbarn med blå ögon, härlig hy, guldblondt hår och de vackraste hvita tänder. Det är verkligen märkvärdigt, att denna mulna, kulna stad har kunnat frambringa en sådan älsklig typ.”

Lily Jacobsson var Göteborgs första skådespelarbidrag till den svenska filmhistorien?

1912.3

1913

Göteborg har 173 875 invånare.

£1000 reward (England 1913) Harold Heath – 1:a regissör som regisserade sig själv
Trans-sibiriska järnvägen – 1:a biografen på tåg.
Alhambra, Milwaukee, USA – tidigaste biograf med barnvakt.
West End Cinema, Coventry St, London – 1:a byggnad med neonskylt.

Årskronologi.
9/1 1:a utdelningen från Lindbergska fonden går till skapandet av en parkanläggning vid Stadsbiblioteket i Haga.
12/1 Förslag på klämtning med kyrkklockorna för att barnen ska gå hem om kvällen.
14/1 Göteborgs turisttrafikförening bildas.
18/1 Skådespelaren Danny Kaye föds.
1/4 Olympisk vecka.
8/4 Stormyrtösen efter Selma Lagerlöf har premiär på Nya Teatern.
21/4 Renströmska sjukhuset i Kålltorp börjar användas.
21/4 Bioscope Chronicle (newsreel) (Eng 1913) Warwick Trading Co. – 1:a händelse filmad från ett plan.
5/5 Albert Hall, London, Quo vadis? (Italien 1913) George V och drottning Mary på biobesök – 1:a gången en engelsk kung går på offentligt filmvisning.
8/5 Stadens första brandbil.
26/5 Skådespelaren Peter Cushing föds.
14/6 Järnvägen till Lysekil öppnas.
1/8 Folkbiblioteket i Landala öppnas.
9/8 Carl Milles Vingarna avtäcks på Bastionsplatsen.
3/9 Skådespelaren Alan Ladd föds.
11/9 Tonfisk säljs för första gången i Fiskhamnen, men ingen vågar äta dem.

https://i0.wp.com/hem.passagen.se/filmisar/portratt/annalisa.jpg
14/9 Skådespelaren Anna-Lisa Ericsson föds.
15/9 Akrobatflygaren Chevillard gör flygningar med passagerare i Göteborg.
19/9 Sveriges första polishundstävlingar på Kviberg.

https://i0.wp.com/userserve-ak.last.fm/serve/_/64040493/Arne+Kllerud+arnkal.jpg
23/9 Skådespelaren Arne Källerud föds.
7/10 Tango introduceras i Sverige.
15/10 Första numret av tidningen Vidi utkommer.
2/11 Skådespelaren Burt Lancaster föds.

https://i0.wp.com/www.imwatchingmovies.com/wp-content/uploads/2013/01/ingeborg-holm-1913-poster.jpg
3/11 Victor Sjöströms Ingeborg Holm har premiär.
5/11 Skådespelaren Vivien Leigh föds.

https://i0.wp.com/www.filindeblogg.nu/wp-content/uploads/2009/11/gunwal1.jpg
16/11 Skådespelaren Gunn Wållgren föds.
4/12 F. d. Biograph-Teatern öppnar som Star efter ombyggnad.
20/12 Den nya bron vid Brunnsparken öppnas.
1913.1
Under de första tio åren från 1902 öppnade 30 biografer i Göteborg. 1912 och 1913 är de två första åren utan biografinvigningar, men flera stänger.

Aftonbladets Göteborgskorrespondent “Stefan” gjorde den 9 mars 1913 en sammanfattning av läget. Han konstaterar att Göteborg för närvarande har åtta kinematografer: Alhambra, Cosmorama, Kronan, Göteborgs Kinematograf, Svea, Stora Biografen, Biorama och Folkbiografen i Arbetareföreningen.

Tre av biograferna, Cosmorama, Kronan och Folkbiografen, ägdes av Cosmoramabolaget, “som är associerat med A.-B. Svenska Biografteatern, vilket bolag, äger omkring 95 biografaffärer i Sverige”. Detta var föregångaren till SF, Svensk Filmindustri. Det verkar som om barn inte var välkomna på Cosmorama, vilket kan ha att göra med att man ville undvika att få dåligt rykte, det var trots allt stadens största och finaste salong.

Den eldfarliga nitratfilmen var alltid ett bekymmer när det gällde säkerheten. “Några eldsolyckor ha icke inträffat här i sommar med kinematografförevisningen, med undantag av några smärre tillbud. Man hade emellertid uppmärksamheten fäst på eldfaran; och 1909 infördes en del försiktighetsåtgärder, som fortfarande tillämpas. Om filmen skulle fatta eld, avbrännes ett par trådar, som löpa efter rullen. Samtidigt med att trådarna avbrännas, falla luckor ned framför de båda öppningarna till salongen och samma gång tändes automatiskt belysningen i salongen. Allmänheten märker ingenting. Man anser, att praktiskt taget all eldfara genom här tillämpade system är avvärjd. Filmen brinner upp där den hänger, och därmed är allt över. Försäkringsbolag och brandbefäl äro nöjda med dessa anordningar, som möjligen äro tillämpade även på andra ställen i landet.”

Stefan menar vidare att Göteborg är känd för sina billiga folknöjen, men han har svårt att förstå varför försöken med att etablera biografer i förstäderna inte lyckas här, när det är så annorlunda i “Stockholm och Köbenhavn”. Folket i “Majorna, Gamlestadshållet och Haga … tror, att det bara är skräp, som bjudes dem ‘därhemma’, och gå hellre, ‘in till staden’”.  Hans resonemang haltar lite eftersom tre av de åtta biograferna faktiskt låg i Haga.
1913.2

FILMSARKIV
Stadsfullmäktige anslog 500 kr till grundandet av ett filmsarkiv, att förestås av Göteborgs historiska museums ombudsman, kammarherre Carl Lagerberg. Bioramas ägare, Montgomery, skänkte en grundplåt, bestående av värdefulla filmer. Cosmoramas Knut Husberg lovade göra detsamma samt att bistå med råd och dåd.

Förvaringssättet hoppades kunna lösas med fackmannahjälp. Man förmodade att framtidens finare apparater icke komma att passa till nutidens filmer:

“Göteborg kommer att finnas i levande bilder och kunna ‘framkallas’ när som hälst. Jag har tänkt mig att i en framtid anordna föreläsningar över aktuella ämnen med filmer som demonstrationsobjekt.” (Biografen 1913:1)

1913.3

1913 är ett viktigt årtal i den tidiga filmens historia. Innan dominerades filmberättandet av scener fotograferade rakt framifrån i långa tagningar och på en grund spelyta, precis som en liten teaterscen. Men från detta år skulle det analytiska klippandet användas mer och mer för att styra publiken genom filmens handling, scenerna delades upp i olika bildvinklar.

https://i0.wp.com/bampfa.berkeley.edu/images/film/sjostrom/sjostrom_ingeborg.jpg

I Ingeborg Holm (1913) hittade Sjöström ett alternativ sätt att öka dynamiken i handlingen. Frontaliteten och de långa tagningarna finns där fortfarande, men spelytan har ökat betydligt i djupet. I nästan varje scen skapas en dramatisk spänning mellan förgrund och bakgrund. Citizen Kane var alltså inte först. Och senare kom Jacques Tati och Roy Andersson. Ingeborg Holm visade också att film inte bara var underhållning. Dess kritik mot socialvården ledde till förändringar.

1914

Göteborg har 178 030 invånare.

Det finns 170 000 telefoner i Sverige.
Crystal Hall, 14th St, N.Y. – visar enbart Chaplinfilmer till 1923.
Cabiria (Italien 1914) Giovanni Pastrone, foto: Segundo de Chomon – 1:a kameravagnen i en långfilm.
In the land of the head hunters – (USA 1914) Edward Sheriff Curtis, Continental Film Co. – 1:a gången “dokumentärfilm” använts om en film.
The inn on the heath (Eng 1914) Jakidawdra Melford – 1:a engelska film regisserad av en kvinna.
The merchant of Venic (USA 1914) Lois Weber – 1:a långfilmen regisserad av en kvinna.
The twin’s double (USA 1913) foto: Al Siegler, med: Grace Cunard – 1:a trippelexponeringen.
John Lawson, Chicago Tribune – 1:a reguljära filmkritikern anställd av en tidning.
Harold MacGrath: The adventures of Kathlyn – 1:a romanen baserad på en film.
Pathé Daily News (f.d. Pathé’s Weekly), från 1917 Pathé News.

Årskronologi.
15/1 Sannegårdshamnen invigs.
11/3 Negerboxaren Jack Johnson uppträder på brottarvisit vid Cirkus i skandaltävlingar.
28/3 Metropol öppnas.
Våren: Patra, Neapel–Atlanten – 1:a filmvisningen på kryssningsfartyg.
April: The Strand, N.Y. – inkommande telefonservice för publiken.
1/4 De 1:a egnahemmen i Landala tas i bruk.
2/4 Skådespelaren Alec Guiness föds.
28/6 1:a världskriget börjar.
25/7 Filmproducenten Olle Nordemar föds.
31/7 Skådespelaren Louis de Funés föds.
2/8 Stadens kyrkklockor ringer för allmän mobilisering.
6/8 Långa köer vid bankerna när göteborgarna vill ta ut sina pengar pga kriget.
11/8 Badorterna på Västkusten stängs.
11/10 Masthuggskyrkan invigs; arkitekt: Sigfrid Ericson.
8/11 Ångaren Atle minsprängd med 6 dödade.
26/12 Victoria-Teatern öppnar.
1913.4

1913.5
1913.6

1915

Göteborg har 181 500 invånare.

I början av året stänger Olympia, en av stadens tidigaste biografer från 1904. Lindholmens Biograf öppnar, en motion om nöjesskatt på biografbiljetter läggs fram och Sveriges Biografägareförbund bildas med syfte att “för gemensamma intressens tillvaratagande sammanföra och sammanhålla landets biografmän, verka för biografväsendets höjande samt motarbeta inom branschen möjligen förekommande osund konkurens”.

Wardour St, London; Pathé Frères, 150 pl. – takbiograf.
The honeymooners (USA 1915) och Spring onions (USA 1915) foto: Grace Davison – 1:a kvinnliga kameramannen i USA.
The second in command (USA 1915) foto: William F Adler, med: Francis X Bushman – 1:a kamerakranen.

Göteborgshistoria på film & Årskronologi.
Redan kring 1905 började göteborgsbiograferna visa egna inspelade reportage. Från mitten av 10-talet hade de större biograferna i Göteborg egen filminspelning av dagens händelser, inte bara det som hände runtom i staden, utan även i resten av landet och ibland till och med utomlands. Varje vecka kunde publiken följa de aktuella händelserna på bioduken. Om några av dessa filmer finns bevarade, så är de antagligen i Sveriges Televisions arkiv i Stockholm. I bioprogrammen från den här tiden och fram till början av 20-talet kan man i detalj läsa om innehållet i filmerna. Tillsammans utgör de en krönika över göteborgshändelser. När texterna i det följande är hämtade ifrån programmen är det markerat med “Film:”.

4/1 Victoria  visar De stridande makternas olika vapenslag (bl.a. fr Röda Korsets arbete kavalleri, artilleri, ingenjörstrupper av olika nationaliteter i parad och marsch, under allehanda övningar och fullt illusorisk krigsaktion “imponerar i synnerhet tyskarnas snabba och precisa pontonbroslagning över en strid flod.”).

12/1 Nya Cosmorama öppnar. Med Victoria, som invigts bara tre veckor tidigare, har nu Göteborg två av Sveriges största och modernaste biografsalonger.

https://i0.wp.com/cache.reelz.com/photos/20000/13982/Ulla-Jacobsson-0_cf_hsmed.jpg
14/1 Skådespelaren Irma Christensson föds.

13/1 Film: Cosmoramas egen veckorevy: Det yngsta Göteborg roar sig i Vasaparken. (Bilden togs för ett par dagar sedan) + Skarpsillfiske på västkusten. Bilder för dagen från fiskevattnen utanför Göteborg. Särskilt riktas uppmärksamheten på den utmärkta mås-bilden – Kolonien på Hall – Ur Svenska sociala filmserien – Bilden visar några drag ur den sociala värksamheten vid Hall. Det är helt enkelt en liten inblick man får i kampen mot ungdomens förvildning sådan den bedrives där. Om man för personifiera Hall så är det ju banbrytaren på sitt område till namnet. Envar vet detta, även om man först genom denna film också lär känna det till gagnet. – Göteborgsrevyn Av Axel Engdahl och Fritz Schéel.

1/2 En mina som flutit in i Älvsborgsfjärden exploderar och två dödas.
22/2 Film: Bohuslänningarnas vintermanöver i Dalsland – Göteborgs hamn – På Torups slott med Hertigparet av Västergötland o. ett sextiotal tyska officerare.

1/3 Film: Automobilklubbens Säröfärd + Hjalmar Meissner på 50-årsdagen + I Marstrand, sommarminnen +  Bilder till sjö- och luftkriget.
14/3 Skådespelaren Märta Ternstedt föds.
17/3 Film: Eriksbergs flytdocka, den första i Göteborg, går av stapeln.
19/4 Film: Sjösättning av flytdockan vid Eriksberg.
21/4 Skådespelaren Anthony Quinn föds.
29/4 Göteborgs Handelsinstituts nya byggnad vid Viktor Rydbergsgatan tas i bruk.

3/5 Film: “OBS: Cosmorama utför i dag med officiellt tillstånd av vederbörande myndigheter egen kinografering av alla de intressanta detaljerna vid H.M. Konungens och de Kungligas göteborgsbesök med anledning av pansarbåten Sveriges sjösättning.” – Chalmeristernas karnevalståg. – Med hästgardet på övningar.

6/5 Skådespelaren och regissören Orson Welles föds.
10/5 Film: Vulcanverkens nya kokvagn provas av landstormen – När världsposten dirigeras över Göteborg.
26/5 Den nya mosaiska begravningsplatsen invigs.
10/6 Beslutas om att anlägga en botanisk trädgård vid Änggården.
27/6 Hästbrandkåren läggs ned.

https://i0.wp.com/www.alex.se/Alex/Img/Photo/3001.jpg
13/7 Skådespelaren Birgit Tengroth föds.

https://kinnegbg.files.wordpress.com/2013/06/1bceb-sickancarlssonauto.jpg
12/8 Skådespelaren Anna-Greta Sickan Carlsson föds.

https://i0.wp.com/images.tvrage.com/people/8/22585.jpg
15/8 Skådespelaren Signe Hasso föds.

1915.5
23/8 1915 var det alltid krigsnyheter, dramatik och humor på bio – och premiär för Chaplin. Detta är den första svenska Chaplin-annonsen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Ingrid_Bergman_at_age_14.jpg
29/8 Skådespelaren Ingrid Bergman föds.

https://i0.wp.com/i721.photobucket.com/albums/ww215/magicworksofib/Actors/Hasse%20Ekman/ekman-1.jpg
10/9 Skådespelaren Hasse Ekman föds.
1/10 Svenska Amerika Linien startar.

1915.3

4/10 Cosmorama visar Landshövdingens döttrar av Victor Sjöström. Filmen är försvunnen, men programmet finns kvar.
23/10 Ångaren Rumina minsprängd, 6 omkomna.

25/10 Film: Fältridtklubbens prishoppningar den 24 Okt. + Frivilliga automobilkårens öfningar med linjetrupper och landstorm i Göteborg Juni 1915. (Bilarna samlas å Drottningtorget – Bilspanare på Hisingsvägarna mot kusten öfverrumplas af fiendtliga kavalleripatruller – Samling vid Säröbanans station, hvarifrån staber och spaningspatruller förflyttas på personbilar och trupperna på lastbilar – Mot den landstigne fienden vid Billdal och Särö  – Artilleri i skärgårdsterräng. Eldgiftning, målrekognoscering, förflyttning –  Kavallerianfall – Fienden kastas i havet – De tillbakagående båtarna, som upptagas af en torpedkryssare, beskjutas från ångbåtsbryggan vid Särö).

1/11 Victoria visar Är dansen på förfall? – aktuell fråga i kinematografisk belysning.
15/11 Victoria visar I kronans kläder inspelad på Avenyn och vid kasernen på Kasernplatsen.
30/11 Maxim-Biografen vid Stigbergstorget öppnar.
2/12 Storbrand vid Järntorget, 30 hästar innebränns, debut för nya brandbilen.
4/12 Film: Ångaren Stockholm kommer till Göteborg. Under den första dagen kommer 10000 besökare.
20/12 Film: I Göteborgs nödkvartér.
22/12 Julgran i Brunnsparken för 1:a gången.

1915.1

1915.2

George af Klercker på Victorias bakgård
I filmens barndom byggde man gärna inspelningsateljéerna uppe på tak, för att komma nära dagsljuset, någon konstbelysning fanns inte de första åren. När Hasselblad inledde sina filminspelningar 1915 använde man Victoriabiografens bakgård för att med hjälp av kulisser bygga upp de olika interiörer som behövdes. Inspelningsbilden är från I kronans kläder med Gustaf Bengtsson (Film-Bengt), Dagmar Ebbesen, Wiktor “Kulörten” Andersson och Erik “Bullen” Berglund. Andra scener togs på Avenyn, vid Näckrosdammen och utanför Karsernen på Kasernplatsen. Jämför fönstren och teglet i väggen med bilden av bakgården från senare tid.

Firman F W Hasselblad startades 15 maj 1841 av Fritz Victor Hasselblad som en grossist i allt från porslin och fönsterglas till vykort. Sonen Victor köpte 1885 en kamera utomlands på sin bröllopsresa. Vid återkomsten övertalade han svågrarna Georg och Hugo att i sin affär för galanteriartiklar på Östra Hamngatan 46 börja sälja kamerautrustning, tillhandahålla mörkrum och ge undervisning i konsten att fotografera. 1891 var den nya inriktningen helt etablerad.

Det gick bra för de båda firmorna och 1908 slog man ihop dem till Hasselblads Fotografiska AB med Nils Bouveng som vd. Biografnäringen i Göteborg var betydande med ett stort antal biografer som ropade efter film. Det låg alltså nära till hands för fotofirman att börja fundera på filmproduktion.

Den 13 april 1915 stiftades det nya filmbolaget med Lars Bergström och Victoria-bolaget, Nils Bouveng, direktör Göran Lindström och Göteborgs Biograf AB som partners. Georg af Klercker med erfarenheter från Pathé i Paris och Svenska Bio på Lidingö anställdes som regissör.

Inspelningarna begränsade sig till sommaren, dels på grund av att teaterskådespelarna då var tillgängliga, dels på grund av behovet av solljus. Det första året användes Victoria-biografens bakgård som ateljé. Interiörer för de olika filmerna uppfördes där mitt i det fria.

Inför den andra filmsommaren i Göteborg byggdes en särskild studio.

1916

Göteborg har 191 535 invånare.

Stockholm har 67 biografer; i hela landet finns 500. Reklamfilm börjar visas på biograferna. Ransonering av livsmedel införs. Kolpriset tiodubblas på grund av avspärrningarna. Elbelysning börjar ersätta fotogenlampor.
Pearl White: Just me – 1:a självbiografi av en filmstjärna
Janak Kala’a, Damaskus – Syriens 1:a biograf.

Årskronologi.
Text efter ”Film:” är citerad från bioprogram.
1/3 Motboken införs.
5/3 En 150 m lång sträcka av Stigbergskajen rasar i vattnet.
11/3 Allébiografen öppnar.
1916.3

13/3 En annons söker filmskådespelare till Hasselblads Fotografiska.
14/3 Avslag på en begäran om att få starta biograf på Södra Hamngatan 19.
27/3 Fenix öppnar.
5/4 Skådespelaren Gregory Peck föds.

https://i0.wp.com/image2.findagrave.com/photos/2006/110/14015129_114562772861.jpg
7/4 Skådespelaren Anders Ek föds.

https://i0.wp.com/sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/965/1996275_281_400.jpg
6/5 Skådespelaren Sif Ruud föds.
14/5 Sommartid införs för första gången i Sverige.

https://i0.wp.com/home.aland.net/m05614/XENT-FANTGEORGE-1916-1998.JPG
11/7 Skådespelaren George Fant föds.
4/8 State Dining Room, Marlborough House, London, Comin’ through the rye (England 1916) Cecil Hepworth – 1:a Royal Commande Performance av en långfilm.

https://i0.wp.com/www.fsbb.se/sturefalhed/ocm/ocm_4401-4500/images/OCM4415B.jpg
24/8 Skådespelaren Gunnar “Knas” Lindkvist föds.

28/8 Film: Den första och kanske enda islandssill, som undkommit engelsmännen, bortauktioneras i Göteborgs fiskhamn d. 28 aug. + Söndagens fotbollsmatch på Walhalla mellan Sverige och Amerika.

1/9 Emmerich Kalmans Czardasfurstinnan i regi Carl Barcklind har premiär på Storan.
11/9 Film: Riksskyttetävlingarna i Göteborg (Gårdagens korum å Gustaf Adolfs torg + Skyttetåget genom staden) + Sommarbilder från Göteborgs friluftsbad.

15/9 Röhsska invigs; arkitekt: Carl Westman.
17/9 Ullervi invigs, Sveriges första särskilt anlagda fotbollsplan.

18/9 Film: H.K. Kronprinsens besök i Göteborg + Röhsska Konstslöjdmuseets invigning fredagen den 15 sept. jämte Kronprinsens besök därstädes under lördagen + Från Göteborgs Högskolas 25-årsjubileum + Invigningen av Ullervi, Nordens största fotbollsplan + Barnens Dag-fästligheterna i Göteborg.

25/9 Film: Bilder från skolungdomens idrottstävlingar å Walhalla den 21 sept + Från de stora golftävlingarna å Hofås + Semifinalmatchen mellan Örgryte o. Djurgården å Walhalla sönd d. 24 sept. + Ångaren Stockholm lämnar Göteborgs hamn på sin rekordresa + Apropos Vestkustbanans 30-årsjubileum Motiv från en resa mellan Varberg och Båstad.

2/10 Film: Islandssillen kommer. Ång. “Svend” i dagarna inkommen till Göteborg med 10 000 tunnor saltad sill + Göteborg i bostadsbristens dagar. Snapshots från oktoberflyttningen Hundratals familjer nödgades i brist på lägenheter söka tak över huvudet i baracker och publika lokaler, medan åter andra måste inflytta i halvfärdiga lägenheter.

8/10 Skjutbanan i Högsbo invigs.
16/10 Film: Göteborgs nyaste folkskolebyggnad inför sin fullbordan + Den stora eldsvådan på Gårda + Stafettlöpningen Göteborg runt Söndagen den 15 oktober + Orkanen över vår västkust. Imponerande stormbilder från Långedrag fredan den 13 oktober.

23/10 Film: Greve Arvid Taube’s begravning i Alingsås torsdagen den 19 okt + Göteborgs Fältridtklubbs terrängritt vid Kållered söndagen den 22 okt + Den stora fotbollskampen mellan Köpenhamns Boldklub och Göteborgskamraterna söndagen den 22 okt.

27/10 Lorensbergsteatern invigs med Strindbergs Ett drömspel; arkitekt: Karl M. Bengtson.
30/10 Film: Trollhättekanalens högtidliga invigning d. 25 okt (Motiv från de beryktade Trollhättefallen + H. Maj:t Konungen med svit och inbjudna i Lilla Eden + Kungaresan genom den nya kanalen med kustångaren “Rhea” + Invigningshögtidligheterna å Åkersjö + De kungliga landstiga i Trollhätte stad).

31/10 Film: De svensk-amerikanska idrottstävlingarna å Walhalla söndagen den 5 november (Höjdhopp. Joe Loomis segrade med 1 m. 85 cm + Löpning på 600 meter, i vilken James Meridith segrade med en tid av 1 m. 24,3 sek. + 100-meters-löpningen + Dagens största lopp, 5000 mtr. Göteborgaren W. Pettersson från I. F. K. sergrade överlägset med en tid av 10 m. 50 sek) + Bilder från Gustaf Adolfsminnets firande i Göteborg 1916.

1/11 Sockerkort införs.
3/11 Maxim-Teatern på Östra Hamngatan öppnar.
16/11 Det allmänna smörgåsbordet försvinner från restaurangerna. – Enbart två liter per månad får uthandlas, mot tidigare sex.
20/11 Film: Göteborgs största brobyggnad – den nya Hisingsbron – öppnades för trafik i dag måndag.
23/11 Ångaren Faunus minsprängd, 6 omkomna.
25/11 Staden är full av bultölsklubbar.
27/11 De stora muddringsarbetena för den nya centralhamnen i Göteborg, vilka nu pågå med full fart.
28/11 Maxim på Stigbergstorget byter namn till Majornas Biografteater.

4/12 Film: En dyster illustration till minkriget: Den svårt ramponerade ång. “Prinsessan Ingeborg”, sådan den nu ter sig efter minolyckan vid engelska kusten. Den pregnanta kinograferingen år tagen i Lindholmens torrdocka, där ångaren f.n. undergår reparation.

http://cdn4.static.ovimg.com/m/04gn88l/?width=150

5/12 Skådespelaren Agneta Prytz föds.
11/12 Film: Hur det ser ut vid Göteborgs stads vedgård just nu + Från högtidligheterna vid Svenska Kullagerfabriken söndagen den 10 dec. med anledning av överdirektör Sven Wingquists 40-årsdag.

27/12 Film: Ullervis skridskobana öppnades Annandag Jul + “De gamla pojkarnas” fotbollsmatch Annandag Jul å Ullervi till förmån för fotbollsspelarnas skollovskolonier + Vid Göta Älvs stränder.
29/12 Skådespelaren Kirk Douglas föds.

I oktober 1916 ställde GT frågan till sina läsare: “Är det störande att publiken pratar under pågående föreställning? … Eller är det kanske tvärtom så att de … pratande … ha rätten på sin sida? Att det går alldeles för seriöst till bland filmpubliken?”

Redan dagen därpå hade man fått flera svar. Signaturen “F.f.” skrev bland annat:
“I synnerhet är det nervöst, när någon ointresserad åskådare under ljudliga skratt årser ett gripande drama. Detta händer ofta, företrädesvis med halvstora flicksnärtor, som i sällskap med dito pojkar komma in på en biograf, och för vilka föreställningen kommer att intaga en tillbakaskjuten plats.”

Signaturen “Trogen biografbesökare” har en liknande erfarenhet:
“Något mycket opassande och taktlöst bevittnade jag nyligen, då slaget vid Somme  förevisades på en biograf. Ett par s.k. herrar sutto framför mig och förde en högljudd och obehaglig konversation därigenom att de, just som det mest gripande passerade, började att högljutt skratta. Sådant borde verkligen inte få passera.”

Signaturen “-t.” hade liknande erfarenheter från teatern, särskilt teaterpubliken på Storan, Nyan och Folkan babblade i tid och otid. På bio var det inte lika besvärande, men nog vore det bäst om publiken kunde “holde käft”. “Värre är emellertid då man får damer framför sig, vars hattar äro försedda med höga blomsterrabatter eller guppande plymer, skymmande utsikten.”

Signaturen “Baschla” tog till en liknelse:
“Ett vattenfall besöktes av en del turister, därjämte även damer. Vägvisaren sade då: ‘Om damerna tiga en stund kunna vi höra fallets dån.’”

1916.1

Från inspelningen av Calles nya underklälder i af Klerckers filmateljé på berget.

Efter den första provisoriska inspelningssommaren 1916 på Victorias bakgård lät Hasselblad bygga en filmateljé. GT besökte den i augusti 1917:

“Uppe bland Stora Otterhällans gränder och kåkar, där forna tiders Göteborg ännu lever kvar i ganska ostörd ro, har den moderna tiden nu satt en utpost. Det är ett högt betonggrått hus, som reser sig över de låga tegeltäckta gårdarna, med ett spetsigt glastak  [19 m lång, 8 m hög, 9 m bred och med tak och två väggar av glas]. En skylt på entrédörren talar om, att det är den Hasselbladska filmateljén…”

Uno Asplund var 1963 en av de första som uppmärksammade att Klerckers filmer låg och förstördes i SF:s kassematter i Råsunda. Det var brist på pengar. Han citerade Gustaf Bengtsson (Film-Bengt) i en artikel i HT den 15 juni:
“Ateljén på Otterhällan låg högst uppe på bergets krön, omgiven av gamla pittoreska kåkar och med härlig utsikt över staden. Miljön var utomordentligt användbar för exteriörtagningar. Där fanns gamla småhus från holländarnas tid, där fanns minnen från Göta artilleriregementes äldre dagar, då det hade sin kasern strax nedanför,och det var just den plats där Gustav II lär ha utpekat det blivande Göteborg.”

När Film-Bengt intervjuades av Göteborgs Morgonpost inför sin 50-årsdag 1928 mindes han bland annat Hasselbladsfilmerna:
“När vi filmade på Otterhällan och regissören hade glömt att skaffa sig en baby, gick han bara in i ett av husen. Ett litet lindebarn! Varsågod, herrn, och välj! För en femma fick vi ha en duktig pys hela dagen. När jag fram på eftermiddagen lämnade igen honom, fick jag löfte om ett gratislån hela nästa dag. Men det behövdes inte. Den ungen kunde ge hals.”

När Hasselblads filmverksamhet 1918 slogs ihop med stockholmsbolagen Victoria och Svenska Pathé till Film AB Skandia upphörde inspelningarna i Göteborg. Det nya bolaget blev inte långvarigt. Redan nästa år gick det upp i Svenska Bio och Svensk Filmindustri (SF) uppstod. I fortsättningen skulle väst-sverige förekomma bara sporadiskt som miljö i de svenska filmerna. Tills i dag.

Inför Göteborgs 350-årsjubileum framställde Bengt Idestam-Almquist en jubileumsskrift, Filmstaden Göteborg: Hasselblads – Georg af Klercker – en bortglömd epok; och Asplund kunde i en helsidesartikel i Göteborgs-Posten den 27 februari 1971 berätta att de 20 bevarade filmerna hade räddats och kopierats över till acetatfilm.

1916.7a

Cosmorama kom de stora svenska premiärerna, filmer av Sjöström: 10/1 Skepp som mötas, 2/10 Therèse, 4/12 Dödskyssen; och Stiller: 21/8 Kampen om hans hjärta, 11/9 Vingarne, 30/10 Kärlek och journalistisk; ofta med en tecknad Kapten Grogg av Victor Bergdahl som förspel.

1916.7b

Men också mer sensationella filmer med Max Landa som den populäre tyske filmdetektiven Joe Deebs: 17/1 Stuart Webbs triumf (tyskt kriminaldrama), 7/2 Sekretärens hemlighet. Lilla ängelns bröllop (med Asta Nielsen) hade redan gått upp på Cosmorama några veckor innan biografen stängde för ombyggnad 1914, men var den 21/2 tillbaka på både Cosmorama och Kronan; det säger något om Nielsens ständigt ökade popularitet.

Det italienska eposet Cabiria kom i två delar:  1/5 Cabirias ring (med Maciste); 8/5 Karthagos fall.

Göteborgs Kinematograf visade gärna filmer med Francesca Bertini: 6/3 En ung kvinnas hemlighet, 8/5 Yvonne, 21/8 Kameliadamen.

Metropol visades de riktiga Chaplin-filmerna medan Svea fick nöja sig med “imitation à la Chaplin”: 23/9 Den levande statyn, 6/10 Daisys enlevering, 17/11 Haine och Low som skoputsare

Hasselblad-filmerna gick upp på Victoria, ibland var det urpremiär(*):
3/1 *Minnenas band (med Löjtnant af Klercker, fröken Elsa Carlsson vid Nya Teatern; inspelad i Göteborg och Kungälv med omgivningar, och man var fortfarande kvar på Victorias bakgård för interiörerna)

28/2 Högsta vinsten (med Fru Gerda Thomée-Mattsson, Löjtnant af Klercker; förlorad)

4/9 *Calles nya underkläder (med Carl Barcklind; den första inspelad i den nya ateljén på Stora Otterhällan)

25/9 *Kärleken segrar (med fru Selma af Klercker, Ivar Kalling, Carl Barcklind; inspelad vid Lorensberg, Vasaparken, och universitetet)

16/10 *Calle som millionär (med Carl Barcklind, Maja Cassel; inspelad i Göteborg och Marstrand)

30/10 Ministerpresidenten (Hasselblad – af Klercker – med Carl Barcklind, Maja Cassel, Manne Göthsson – inspelad i Trädgårdsföreningen, Palmhuset och på spårvagn)

1916.2

27/11 Fången på Karlstens fästning (med Maja Cassel, Nils Chrisander; inspelad kring Marstrand och Uddevalla)

4/12 Trägen vinner (med Carl Barcklind – förlorad)

26/12 *Bengts nya kärlek (med Sara Backman, Gustaf Bengtsson – förlorad)

Bland förspelen fanns Lorensberg förr och nu, En jordafärd per spårvagn den 10 mars i Göteborg (den första i sitt slag), Axel Engdahl med Folkteaterns personal på utflykt till Hindås.

[

1917

Göteborg har 185 365 invånare.

Det är nödår i Sverige med hungerkravaller bl a i Göteborg. U-båtsblockaden leder till risk för filmbrist. Svenska film- och biografmannasällskapet och Sveriges filmuthyrareförening bildas.

Egendomsmäklaren Joh:s Lindells förslag att staden skulle inköpa samtliga biografer beslöt drätselkammaren icke skulle föranleda någon åtgärd.

Alhambra, Göteborgs första biograf, läggs ned. Nu blir Stora Biografen från 1905 Göteborgs äldsta biograf.

Utomhusbiograf på Trafalgar Sq. London, för soldater och sjömän.
National Board of Review of Motion Pictures, USA – 1:a årliga filmpriset, äldsta filmpriset.
Central Park Theatre, Chicago; Abraham & Barney Balaban, Sam Katz – 1:a biograf med luftkonditionering.

Årskronologi.
Text efter ”Film:” är citat från programbladen.
Januari: Brödransoneringen börjar bli kännbar.
1/1 Film: Ång. “Reserv” som efter det tyska uppbringandet nu inkommit i vår hamn.

8/1 Film: Vinterns första Bragebacksdag – Ullervi skridskobanas högtidliga invigning, Trettondagen 1917. Den inleddes i den strålande vinterdagen med Bandymatch mellan Johanneshovs I.F. (Stockholm) och Komb. Göteborgslag, därefter följde Paråkning av de svenska mästarne, syskonen Palm samt individuell Konståkning.

15/1 Brödransonering införs – Brödpriserna höjs – Brännvinet tar slut – Restaurangmusiken upphör. – Film: Söndagens tävlingar i skidkörning efter häst. – Det gamla försörjningshuset vid Drottningtorget, som nu snart är blott ett minne.

24/1 Fenix byter namn till Phaenix.
29/1 Film: Göteborgs omgivningar i vinterskrud – Söndagens fältskjutning på skidor – den första i sitt slag i våra trakter – anordnad av Örgryte vinteridrottsklubb och Örgryte skytteförening.

https://i0.wp.com/www.skandinavskydum.cz/files/imagecache/maly/akce/vigen.jpg

29/1 Victor Sjöströms Terje Vigen har premiär på Cosmorama det är den hittills dyraste filmen i Sverige, nästan 60 000 kr, och den såldes i 60 kopior runt om i världen med en vinst på 37 000 kr.

1/2 Oinskränkt ubåtskrig, fartygen stannar i hamn.
3/2 Filmaren Arne Sucksdorff föds.
5/2 Utställning av Prins Eugen på Valand.

6/2 Film: Bilder och stämningar från vår nu så tysta skärgård – Eldsvådan i Göteborgs fattigvårds kol- och vedupplag, torsdagen den 1 febr. – Göteborgs damers bandyklubb spelar för första gången bandy på Ullervi. – Gymnastikdirektör Viking Cronholm demonstrerar å Ullervi japans självförsvar Jiu-Jitsu.

12/2 Film: Hur Göteborgs hamn ter sig efter den tyska blockadens inträdande – Rambergsskolans högtidliga invigning måndagen den 12 febr – Ett fartyg som klarat sig genom blockaden: Ång. Lucy Andersen ankom från Leith till Göteborg med last av kol måndagen den 12 febr.

14/2

1917.2

15/2 Ångaren Adolf sänkt vid Orkneyöarna.

19/2

1917.4

25/2 Buckingham Palace, Lew Warren, Tom Brown’s schooldays (England 1917) – 1:a långfilm visad på begäran av kunglighet.

5/3 Film: Göteborgs brandkår i verksamhet. Brandövningar i stor skala under uppsikt av brandchefen löjtnana Gustaf Ekstedt. Våra raska och skickliga brandmän ha i dagarna haft stora övningar framför Cosmoramas filmkamera och de bilder, som tagits (såväl interiörer som exteriörer) vittna högst fördelaktigt om brandkårens ypperliga kvalitet. Sålunda få vi följa brandmännens arbete från det ögonblick, då stationen alarmeras och den omedelbart därpå skeende utryckningen till platsen för “eldsolyckan” tills brandkåren efter välförättat och rävande räddningsarbete återvänder hem.

19/3 Film: Vår neutralitetsvakt till sjöss i vintertid. Övningar m.m. ombord å Göteborgseskaderns flaggskepp “Göta”. Det bör givetvis ha sitt intresse att se huru våra duktiga blåjackor ha det under vinterdagarna och därför har Cosmorama, med älskvärt tillmötesgående från kommendören greve Hamiltons sida, tagit en serie bilder från den del av göteborgseskadern, som stationerats ute på Älvsborgsfjorden. Bilderna ge en god bild av det friska liv, som föres ombord samt om den gemytliga kamratlighet som råder hos alla.

23/3 Phaenix byter tillbaka till Fenix.
10/4 Film: Hos våra pojkar på Ullervi. Göteborgskamraterna i träning för årets kommande fotbollsmatcher. Sedan tre veckor tillbaka ha de tränande Kamraterna logerat å idrottsplatsen. Kl. 10 inträder kojdags och kl. ½6 på morgonen sker den allmänna purrningen. Och så hugga “pojkarna” i med liv och lust. Dagen börjas med gymnastik, därefter börja de dagliga träningarna, tills var och en nödgas gå till sina sysslor och befattningar. En utmärkt intressant kinografering, som till fullo visar, att “Kamraterna” föresatt sig att bli en av landets farligaste motståndare på idrottens område. Träningarna ha letts av vår energiske tränare, Knut Lindberg.

16/4 Film: Göteborgs kanotförening börjar sin säsong – Pansarbåten “Sverige”, sedan den under veckan lämnat Götaverken och förankrats på flacket.
21/4 Hungerdemonstrationer i Göteborg och resten av landet.
22/4 Demonstrationer på Järntorget och vid Rådhuset.

23/4 Dyrtidsdemonstration på Heden. – Film: En populär 50-åring. Majoren vid Kgl. Göta Artillerireg:te, greve Carl Gustaf Hamilton på sin 50-årsdag å egendomen Stora Böö.

30/4 Film: En farlig arbetsplats. När den gamla missvisande vindflöjeln på Tyska kyrkans torn ersattes med en ny .
4/5 Tillverkning av ost förbjuds.
5/5 Upplopp i stora delar av staden, främst Haga, Annedal, Landala och Masthugget; livsmedelsbutiker stormas och länsas på mat, brödvagnar plundras.

14/5 Folkköket serverar 8 000 portioner första dagen.
19/5 Ångarna Vesterland, Aspen och Viken torpederade, 10 döda.
21/5 Film: Pansarbåten “Sverige” lämnar Göteborgs hamn den 15 maj kl. 8 f.m. och anträder därmed sin första resa.
21/5 Skådespelaren Raymond Burr föds.
24/5 Beslutas att införliva Örgryte med Göteborg.
1/6 Torgny Segerstedt blir huvudredaktör för GHT.
7/6 Skådespelaren och sångaren Dean Martin föds.
30/6 Skådespelaren och sångaren Lena Horne föds.
6/8 Skådespelaren Robert Mitchum föds.
13/8 Film: I bensinbristens dagar: En lustig gatubild från Göteborg.

https://kinnegbg.files.wordpress.com/2013/06/9223e-thomas2band2bbessie2bin2bbestfilm.jpg
13/8 Mauritz Stillers Thomas Graals bästa film har premiär.

https://kinnegbg.files.wordpress.com/2013/06/dc897-martin_ljung_476886d.jpg
15/8 Skådespelaren Martin Ljung föds.
3/9 Fenix byter namn till Biografen Neptun.

https://i0.wp.com/www.teatersargasso.se/tora/stum/stormyraff.jpg
10/9 Victor Sjöströms Tösen från Stormyrtorpet har premiär.
15/9 Pansarbåten “Victoria” sjösätts vid Götaverken.
7/11 Smöret ransoneras.

26/11 Film: Göteborgs stads äldsta borgare, brukspatron Alexander Keiller, på 85-årsdagen d. 26 nov. Herr Keiller är den svenska segelsportens “grand old man” och säkert världens äldsta aktiva seglare.

3/12 Film: Ett lustigt vad. Gösta Björkman vid Folkteatern hade gått in på ett originellt vad: Om han, iklädd frack, cylinder etc., ville forsla en gris genom stadens gator, skulle han få behålla den. Björkman vann vadet till gatutrafikanternas munterhet, men så fick han också en präktig julnasse så gott som till skänks – n.b. om livsmedelsnämnden icke lägger beslag på densamma (nassen, icke Gösta Björkman).

10/12 Film: En ovanligt livlig dag i vår fiskhamn. Efter månadslång oviss väntan kom äntligen det stora ögonblicket, då flera hundratal bohuslänska fiskare fingo sin oljeranson

1917.3

Stora teatern 1916

Stora Teatern (arkitekt B C Malmberg; invigd 15/9 1859) kunde ha blivit biograf 1917

Albert  Ranft, Stockholms teaterkung med Vasateatern, Södra Teatern och Djurgårdsteatern, köpte Storan 1889 för 575.000 kr och allt gick bra ända fram till 1910 då det började bli svårt att hålla ihop verksamheten ekonomiskt. När Ranft ansökte om tillstånd  för att bygga ut en veranda med restaurang krävde staden att få utöva kontroll över repertoaren.

Kombinationen av höga omkostnader i förhållande till biljettpriserna, betungande nöjesskatt och den stränga utskänkningsförordningen bidrog till att Ranft i början av 1917 beslöt att sälja. Finansbolaget AB Göteborgs Intressenter förvärvade teatern för 775.000 kr med avsikt att sälja byggnaden vidare till Cosmoramabolaget, som redan hade ritningar på hur salongen skulle förvandlas till biograf.

Styrelseordföranden i Storans teaterförening (bildad 1910) bankdirektör Axel Fromell agerade snabbt när han förstod vad som var på väg att hända. Genom sina kontakter lyckades han den 16 mars bilda ett garantikonsertium som på ett dygn fick ihop en summa på 1 miljon. Namnkunniga göteborgare ställde upp: Adolf Bratt, Axel H. Ågren, Gunnar Carlsson, Harald Fürstenberg, W. Gibson, Conrad Mark, Herman Metcalfe, A.W. Månsson, Knut Natt och Dag, George Seaton, Charles Sinclair, Fritz Stenhagen, Hjalmar Wijk m.fl.

Cosmoramaledningen befann sig lördagen den 17 mars i Hindås, men kallades in för ett möte med AB Göteborgs Intressenter på kvällen. Förhandlingarna blev svåra, ingen jurist fanns ett tillgå eftersom det var juristkongress i stan och alla satt på en middag.

Man lyckades till slut annullera köpeavtalet mot att Cosmorama fick 100.000 kr i skadestånd och för 900.000 kr förvärvades teatern. Transaktionen var hemlig tills man hade gjort upp med Ranft om inventarierna. På söndagen enades man om 75.000 kr för rekvisita och restaurang plus 15.500 för ett magasin på Gullbergsvass.

Måndagen den 19 mars stod att läsa i Göteborgs-Posten, med stora rubriker: Storan förblir teater!

Ranft hyrde Storan ytterligare tre säsonger, men 1920 övertogs verksamheten av AB Göteborgs Lyriska Teater.

I Cosmoramas jubileusmskrift i samband med bolagets tio-årsjubileum 1918 redovisas ett annat händelseförlopp. Man menar att ett utländskt filmbolag under en längre tid spekulerat i möjligheterna att köpa Storan, utan att några göteborgare reagerat på hotet.

“Till och med Göteborgs Teaterförening förhöll sig passiv och anledningen var förmodligen att finna i det faktum att teaterverksamheten under de senaste åren icke fyllt rimliga krav på konstnärlig repertoar. I sista stund trädde då Cosmorama emellan och räddade genom överbud teatern åt sig. Så länge det utländska filmbolaget stod som antaglig köpare förhöll sig pressopinionen tämligen lugn, men i samma ögonblick Cosmorama stod som ägare öppnades en desto hetsiga kampanj mot biografväsendets ingrepp på teaterlivets område.”
Man avslutade sitt försvar med att förklara att det var “meningen att av Stora Teatern göra en skådeplats för det yppersta inom såväl scenens som filmens konst.”

1917.7

Kriget i Tingstadsvassen
GT berättade i augusti 1917 om det stora slaget i Tingstadsvassen. Georg af Klercker höll på att spela in den sommarens sista Hasselbladsproduktion, beredskapsfilmen För hem och härd.

Det råder en febril stämning i ateljén, allt måste vara klart innan transportbilarnas avgång kl 11.30, kläder provas in i det sista och två packvagnar lastas. Ett par småflickor syr stålhjälmar.

“Nu börja en del kända ansikten ur Göteborgs teatervärld att synas i trängseln. Manne Göthssons fryntliga leende lyser upp lokalen och vid hans sida trippar lilla fru Jonsson.” Så anländer man till Tingstad.

“Därute är lika livligt som på filmateljén, och det ligger en krigisk stämning över nejden. En trupp ryttare ha suttit av på en kulle strax intill järnvägen. Intill står en alldeles nyuppförd stuga. Den har visserligen bara en gavel och en sidvägg, men från vårt håll ser den riktigt idyllisk ut.”

Två kameror ställs upp, för nu ska skjutas och sprängas, och då gäller det att få med alltsammans i första tagningen. I ett röda korstält framför stugan håller fru Jonsson och hr Chrisander på att förbinda sårade. En granat slår ned i närheten och villervalla uppstår, en ilsken röst ropar: Stopp! En dynamitpatron i en telegrafstolpe har vägra exlodera och scenen måste tas om.

Så är det dags att spränga huset. “Invärvt av krevader slår plötsligt en kvast av rök, brädstumpar och tegelpannor upp ur taket. Skorstenen vacklar, väggarna falla samman och skorstenspipan står halvrasad jämte några väggfragment med fladdrande tapeter.”

Så är det dags för fru Jonsson att göra sin insats, men hon är ute och rider – förvirring och irritation råder en stund innan man lyckas hitta henne. “Hon skall nämligen begravas under det rasade husets spillror och dragas fram därur av sin modige fästman, fältläkaren hr Chrisander … Så börja kamerorna arbeta och sjukvårdssoldaterna gräva fram hennes “sargade” lekamen. Därefter förbindes hon och – viges omedelbart därefter vid sin hjältemodige älskare.”

Det blev stor festföreställning på Victoriabiografen den 4 oktober till förmån för HKH Kronprinsessans Förening för det Frivilliga arbetet för Landstormsmäns beklädnad m.m. GHT skrev:

“Första uppvisningen av Victoriateaterns landstormsfilm blev en biografpremiär av särskilt festlig karaktär. Trots de höga biljettpriserna hade föreställningen samlat en nära nog fulltalig publik, som icke utan en viss högtidsstämning, och under intresserad förväntan motsåg föreställningens början.

Den förstärkta orkestern spelade först ett nummer, varefter en manskvartett sjöng Vårt land. Martin Öhman sjöng därefter Södermans ballad Trogen i döden och Sjögrens Tonerna, varefter kvartetten utförde Härliga land.

Så grep Victoriateaterns kapellmästare dir. Jacob Velt åter taktpinnen och under tonerna av Stenhammars Sverige drogs ridån från den vita duken.
Varken Chrisander eller Jonsson omnämns i Svensk filmografi som skådespelare i denna film. GT:s reportage från slaget i Tingstadsvassen nämner inte namnet på filmen, medan Uno Asplund i sin GP-artikel (27/2 -71) menar att det var För hem och härd som spelades in. Ingen annan film från den här tiden passar in på beskrivningen i reportaget.

Andra af Klercker-filmer råkade värre ut. Mysteriet natten till den 25:e spelades in i Fürstenbergska palatset, på Börsen och  Palace, men blev censurförbjuden. I mörkrets bojor (Det förflutnas bojor – Hypnotismens offer) visades inte i Göteborg.

Barnen och biografofoget
Under våren 1917 föreslog Barnavårdsnämnden strängare åtgärder för att “motverka den allvarliga moraliska fara, som en del av biografföreställningarna äro”. Man menade bl a att åldersgränsen skulle höjas från 15 till 18 år, att censuren skulle bli strängare och att biografernas antal skulle minskas genom att kraven på biografägarna ökades.

Signaturen “Familjefader” reagerade i en insändare i GT den 2 april:
“Hos den eftertänksamme iakttagaren kan det endast väcka sorg och medlidande, att se dessa skaror av barn och ungdom dag efter dag i timtal trängas framför biografingångarna. Varje sparad slant skall här offras, och har man ej eller kan man ej på något sätt tilltvinga sig pengar till avgiften från föräldrar eller målsmän, så är det tyvärr ej sällsynt att vilka medel som helst tillgripas för anskaffandet därav. Vilka karaktärer som på detta sätt utbildas är ej svårt att förstå…

Det enda verksamma medlet vore här, att skolbarn, i vilken ålder som helst, ej borde få besöka dessa nöjeslokaler på annat sätt än klassvis i sällskap med en av sina lärare eller lärarinnor eller eventuellt att biljetter uteslutande erhölls genom skolans förmedling för högst ett besök i veckan. Att förevisningen i dessa fall uteslutande måste vara av instruktiv eller oskyldigt roande art, säger sig självt.”

1918

Göteborg har 196 945 invånare.

Biografen nämns i riksdagen som ett av medlen att förhindra utvandring från jordbruket till städerna och Amerika.

Årskronologi.

https://i0.wp.com/static.rateyourmusic.com/lk/f/F/792ce90e584f96ff67cd810b37acd6af/4187419.jpg
1/1 Victor Sjöströms Berg-Ejvind och hans hustru har premiär.
9/1 Köldrekord i Sverige.
1/2 Spårvagnarna kör nattrafik eftersom det inte finns tillräckligt med bränsle för bilarna.
25/3 Quo Vadis öppnar.
13/4 Klädransonering.

18/4

1918.2a

26/4

1918.5

7/5 Bröddemonstration på Gustaf Adolfs torg.

13/5

1918.4

6/7 De första fallen av spanska sjukan.
8/7 Första Svenska Mässan, inrymd i Handelsinstitutet och Götabergsskolan.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Ingmar_86135a.jpg
14/7 Regissören Ingmar Bergman föds.
24/7 De två första dödsfallen pga av spanska sjukan.
19/8 Tobaksransonering.
25/9 Kanonbåten Gunhild minsprängd, 20 man omkommer.
29/9 Biograferna stänger pga spanska sjukan.
1/10 Tobaksransonering.
2/10 Konserter, teater och cirkus förbjuds.
3/10 Skolor stänger.
13/10 72 som dött i spanska sjukan begravs.
17/10 Skådespelaren Rita Hayworth föds.

https://i0.wp.com/s3.amazonaws.com/auteurs_production/images/film/thomas-graals-first-child/w448/thomas-graals-first-child.jpg
21/10 Mauritz Stillers Thomas Graals bästa barn har premiär.
24/10 Skolor öppnar och nöjesförbudet hävs.
1/11 Malmska valen flyttas från Göteborgs Museum till Naturhistoriska, fortfarande under uppbyggnad.

https://i0.wp.com/www.sfi.se/ImageVault/Images/id_7850/width_227/conversionFormatType_Jpeg/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
10/11 John W Brunius Mästerkatten i stövlar har premiär.
13/11 Göteborgs Kinematograf byter namn till Intima-Biografen.

1918.6

https://i0.wp.com/d3gtl9l2a4fn1j.cloudfront.net/t/p/w185/eswzSMgIkkPiwRwaEVoDA6rviwp.jpg
20/11 Skådespelaren Sven Lindberg föds.

Biografernas guldålder var en rubrik i GT oktober 1917 med anledning av att hela fem nya biografer planerades i Göteborg. “De komma samtliga att kräva större och mindre ombyggnader av gamla hus. Härvidlag är det tydligen ingen tvekan, förorsakad av höga materialpriser och dryga arbetslöner!”

Tre av biograferna förverkligades, Odéon-Teatern, Palladium (“som får sitt läge invid Kungsportsplatsen, i det hus, där tidigare ‘Sohlmans krog’ varit en något omtvistad nöjeshärd”) och Quo Vadis. Den fjärde, som planerades till Haga tycks aldrig ha blivit av; det blev ingen mer biograf i den stadsdelen, om man inte ska räkna Rio (1940) på Landsvägsgatan dit.

En förklaring kan anas i mars 1918, man har börjat reagera på att folk blir bostadslösa när fastigheter görs om till biografer, och protesterna mot en tänkt vräkning på Södra Allégatan leder till att planerna överges. Den femte biografen som omnämns i oktoberartikeln, den i Järntorgstrakten, kan möjligen ha avsett Järntorgsbiografen, som dock inte öppnade förrän 1922.

Biohösten 1918 var dramatisk; först stängde alla biografer mellan den 30 september och 31 oktober pga den spanska sjukan, sedan inledde biograferna en bojkott mot tidningarna med anledning av en recension i GP. Inga annonser alltså, men inte heller – märkligt nog – några tryckta programblad.

1918.1

Hasselblads laboratorium

Hasselblad spelade in de sista fyra filmerna i ateljén på Otterhällan 1918, bland andra Nattliga toner, som inte visades i Göteborg förrän på senare tid. Men verksamhten fortsatte ytterligare en sommar utan af Klercker. 1918 regisserade John Brunius Mästerkatten i stövlar med Gösta Ekman i sin första större roll och Elis Ellis gjorde Spöket på Junkershus (ej bevarad). Båda filmerna använde sig av Tjolöholms slott, den senare även ett zigenarläger utanför Vänersborg.

Under 1919 kom ateljéns tre sista filmer: Einar Bruns Surrogatet och Elis Ellis Löjtnant Galenpannas sista växel är inte bevarade, medan Carl Barcklinds Hemsöborna har klarat sig.

Biograf AB Victoria, Hasselbladfilm, Victorias filmbyrå, Svea Films, Biograf AB Sverige och Pathés svenska fililial slogs 1918 ihop till Filmindustri AB Skandia med verksamheten förlagd till Stockholm. Detta blev början till slutet för regelbunden filmproduktion i Göteborg.

17.3

Maja Cassel (1891-1953) spelade i flera Hasselbladfilmer: Ministerpresidenten, Svärmor på vift, Calle som miljonär, Nattens barn, Fången på Carlstens fästning och Aktiebolaget Hälsans Gåfva (alla 1916). Efter en kort filmsejour i Danmark kom hon tillbaka till Sverige och medverkade bland annat i Sigurd Walléns Anderssonskans Kalle (1922).

1918.91918.10

1919

Göteborg har 197 421 invånare.

Motion i riksdagen om kommunal biografdrift. Det finns ca 700 biografer i Sverige.
Nya brandskyddsbestämmelser för biografer utfärdas. Åhlén och Åkerlund börjar ge ut Filmjournalen som veckotidning.

Nöjesskatt infördes på biografbiljetter 1919, samma år som biografägarna såg sig tvungna att ta till maktspråk för att förbjuda damerna att ha hattar på bio. I början kunde varje kommun bestämma om, och hur mycket, skatt som skulle tas ut på biljettpriset. 1933 föreslogs den bli obligatorisk och höjas med 5 och 10 öre per biljett.

Årskronologi.

Text efter ”Film:” är citat från programblad.

https://i0.wp.com/0xdb.org/0010298/poster256.jpg
1/1 Victor Sjöströms Ingmarssönerna I och II har premiär.
4/1 Odéon-Teatern öppnar.
6/2 Skådespelaren ZsaZsa Gabor föds.

17/2 Film: De franska jagarbesöken i Stockholms och Göteborgs krigshamnar. Bland annat hade franska föreningen här i Göteborg anordnat en dags kälkbacksåkning i “stora liden” i Slottsskogen, som de främmande matroserna utnyttjade med synnerlig förtjusning. En mindre kontingent kustartillerister hade kommenderats som styrare. När de första och efterlängtade apelsinerna ånyo kommo hit (11/2). Ångf. “Florida” i Göteborgs hamn med 20,000 lådor apelsiner.
24/2 Film: Vårt knappa spritförråd får påspädning: Ångf. “Hispania” lossar i Göteborg 2,672 fat och 14,000 lådor cognac. Det var ljuvliga dagar för hamnens törstiga själar; naturligtvis spilldes alltid något och nu tillgrepos snusaskar, mössor o.a. för att rädda vad som räddas kunde.

25/2 Regissören Torgny Anderberg föds.
10/3 Film: Den sista mintransporten över Göteborg

17/3 Film: Det franska ministerbesöket i Göteborg 16-19 Mars: Frankrikes minister i Stockholm, M. Louis Delavaud med svit anlände på söndagsmorgonen till Göteborg. Som ett ståtligt förebud till det franska besöket, inkom i hamnen jagaren“Meuse” och förtöjde vid stenpiren. För att ge ökad glans åt de officiella franska dagarna i Göteborg, inkom pansarkryssaren “Mon calm” – det största örlogsfartyg som någonsin besökt vår hamn; bilden visar örlogsjätten på ingående medan saluten dånar över fjordarna.

1/4 500 fat brännvin från 1788 upptäcks Carolus Rex.
28/4 Film: Bankrånet i Göteborg: Göteborgsbankens avdelningskontor vid Hvitfeldtsplatsen. Förövaren av mordet föres av polisen från mordplatsen.
30/4 Göteborgs Högre Latinläroverk invigs (från 1941 Hvitfeldska).
2/5 Botaniska Trädgården öppnas officiellt
12/5 Film: Ångaren “Stockholm” i flytdocka i Göteborgs hamn.
1/7 Kafferansoneringen upphör.
4/7 Typografstrejk utbryter
5-8/7 Inga tidningar kommer ut
9/7 En del tidningar börjar komma ut i beskuret skick
14/8 Palladium öppnar.
28/8 Strejken avblåses
September: Oden-Biografen öppnar
1/9 Film: Göteborgs teaterartister återvända efter sommarsemestern
18/9 SF (Svensk Filmindustri) bildas.
22/9 Film: Fiskpriserna återigen under debatt, varför några interiörer från vår fiskhamn kan vara på plats. Göteborgs hamn företer just nu en synnerligen livlig anblick.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/7a/Sir_arne_poster.jpg/220px-Sir_arne_poster.jpg
28/9 Mauritz Stillers Herr Arnes pengar har premiär.
2/10 Regissören Arne Mattsson föds.

13/10 Film: Till Göteborg anlände med ång. “New Windsor” 5,000 matpaket från svensk-amerikanarna till hemmavarande släktingar. Insamlingen skedde på initiativ av dir. Carl Brun, N.Y.

27/10 Film: Italienska flygbesöket i Göteborg 20-22 oktober. Göteborgs Fältrittklubbs terrängprishoppning och terrängritt vid Dösebacka (norr om Kungälv) lördagen den 25 oktober. Det ligger festivitas över de stora tävlingarna, dels därför, att Fältrittklubben nu firar sitt 25-års-jubileum och dels därför, att ritterna förlagts till Göta Artilleri Reg:tes gamla skjutfält; det är nu 55 år sedan Dösebacks skjutfält sista gången begagnades.

https://i0.wp.com/images.filmtipset.se/posters/58747028.jpg

17.4

3/11 Victor Sjöströms Hans nåds testamente har premiär.
10/11 Film: Hos våra “nya pojkar” på Kviberg. A.-B. Motorbränsles nya benzinstation i Göteborg, som nu tagits i bruk.
1/12 Film: Den tyska minsvepningsflottiljen i Göteborgs hamn.

Stockholm hade 1919 75 biografer, Göteborg 17, Malmö 12, Hälsingborg och Gävle 7, Norrköping och Örebro 6, Uppsala, Jönköping, Karlskrona, Landskrona, Borås, Karlstad, Västerås, Sundsvall och Umeå 5. Totalt fanns i Sverige 703 biografer med sammanlagt 206 931 platser samt 1 028 ambulerande.

Utanför Stockholm hade Malmöhus län flest biografer, 65, följt av Kristianstads län 43, Gävleborgs län 41, Västernorrlands 40. Att Göteborg och Bohus län med 31 biografer kommer så långt ner beror på att det bara fanns fem biografer på landsbygden, och bara en enda kringresande, bohuslänningarna var väl inte så biografvänligt inställda. De fem låg i Marstrand 1, Lysekil 3, Uddevalla 3 och Strömstad 2.

För Älvsborgs län fördelade sig biograferna: Vänersborg 3, Trollhättan 3, Alingsås 2, Borås 5, Ulricehamn 1, Åmål 2, Mellerud 1 och på mindre orter 6. Till det kom hela 80 ambulerande biografer. Varberg hade tre biografer och Kungsbacka en.

I Varberg fanns västsveriges enda kvinnliga biografchef vid den här tiden. Direktris Elsa Margareta Olivia Stenberg var född i Varberg 29 juli 1892. Hon kom in i branschen 3 november 1915 och var innehavare av Teaterbiografen. Hon var ogift.

https://i0.wp.com/cdn1.cdnme.se/cdn/6-1/849245/images/2009/pa050012_57288934.jpg

Förstadsprästen – 1917. Gabriel Alw, Mary Johnson, Concordia Selander och Georg Blickingberg.

Gabriel Alw (1839-1946) blev bofast i Göteborg efter att ha turnerat 1908-12. Förutom Cassels två sista Hasselbladsfilmer medverkade Alw i följande göteborgsfilmer: Vägen utför (1916), Mysteriet natten till den 25:te, Mellan liv och död, I mörkrets bojor, Förstadsprästen, Löjtnant Galenpanna, Brottmålsdomaren eller Hjärtats synd, Det finns inga gudar på jorden (alla 1917) och Nattliga toner (1918). Alw fortsatte att göra någon enstaka film om året under 20- och 30-talen och fick något av en come-back på 40-talet med flera filmer varje år fram till sin död 1946.

1919.1

1919.2b
1919.2a

1919.2c

1919.2d
Chaplins filmer visades på nästan varenda biograf vid den här tiden. Ett exempel på deras popularitet är en serie små annonser som dök upp under 1919. Charlie Chaplin och Roscoe “Fatty” Arbuckle dök förstås aldrig upp, åtminstone inte på riktigt, antagligen var det ett par utklädda göteborgare. Det hände också att man skrev “à la Chaplin” eller t.o.m. visade filmer med falska Chaplin, t. ex. Chaplin i Söndagsjägaren, på Metropol den 21 november 1921.

1919.3

1919.7

22/4

1919.8

9/6

1919.9

9/6

1919.13

7/5

1919.14

1919.16

1919.19

 

1920

Göteborg har 200 577 invånare.

Förslaget om kommunalisering av biograferna avvisas av riksdagen. Musikerförbundet vill bestämma antalet medlemmar i biografernas orkestrar.

Antalet biografer i några länder:
England  2000 (6 milj besökare/vecka)
London 400
Belgien 635
Bryssel 115
Paris 200
New York 470
Tyskland 2900 (1 392 000 besökare/dag, 480/dag&bio)
Berlin, centrum 200
Stor-Berlin 400

Årskronologi.
Text efter ”Film:” är direkta citat från programbladen
20/1 Regissören Federico Fellini föds.
8/2 Skådespelaren Lana Turner föds.
23/2 Film: Den vid Mågholmen strandade danska järnbarken Albert Höög och Transatlantics nya bärgningsångare, endast masttopparne synes över vattnet, den gripande sorgefärden då stoftet efter de 8 omkomna sjömännen föres in till Göteborg, de tre man som blevo räddade.

https://i0.wp.com/content6.flixster.com/photo/10/41/87/10418796_ori.jpg
28/2 Skådespelaren Alf Kjellin föds.
1/3 Svenska Amerikalinjens nya ångare Drottningholm ankomst till Göteborg.
8/3 Vinterbiltävlingen Stockholm-Göteborg-Stockholm.

https://i0.wp.com/image1.findagrave.com/photos/2008/39/24488399_120254223768.jpg
8/3 Skådespelaren Eva Dahlbeck föds.
1/4 Skådespelaren Toshiro Mifune föds.
12/4 Film: Konung Gustavs göteborgsvisit på resan till Rivieran. Med “Saga” på Nordsjön.
19/4 Skådespelaren Nils Ahlroth föds.
3/5 Neptun visar Lurade på konfekten (en amerikansk fars) + Var äro våra barn? en amerikansk film om abortfrågan regisserad av Lois Weber och med Tyrone Power. Filmen annonserades som en “kulturfilm, förordad av präster, läkare m.fl.”
10/5 Götaverksbranden.
15/5 Motorklubbens stora motorcykeltävling Göteborg-Landskrona nu i söndags, backprovet..

Höst-säsongen börjar i augusti.
GT: “Den 23 d:s slår Victoria-teatern upp sina portar, väl medveten om att den inte är sämst, som kommer sist. Öppningsprogrammet blir ‘Själarnas marknad’, ett som det påstås utmärkt amerikanskt skådespel med den eleganta Dorothy Dalton i huvudrollen. Sedan skall det bjudas omväxlande på utländska och svenska filmer. Dir. Wimnell har just gjort ett urval, som skall räcka en tid framåt, och omtalar för Göteborgs-Tidningens medarbetare, att däribland också äro att räkna 5 à 6 Hart-filmer, vilka ju alltid ha sin säkra publik, om än intresset för Vilda västern faller till föga vid jämförelse med de svenska filmernas popularitet … Kanske man också börjat finna Vilda västern litet tjatig och tycker att stuginteriörerna med brödstänger i taket kunna vara rent av lika intressanta som bardisken i Polka-saloonen på Blå bergen.”

GT: “I måndags, var det, som tidigare omnämnts, bl. a. Palladium som öppnade med sin första måndagspremiär för hösten, och det var inte få, som firade ett återseende med den tvålvackre Wallace Reid i lustspelet ‘Amerikanskt frieri’ och skrattade åt Mack Sennets tragedi i Grönköping.”

Odéon visas “en äventyrsfilm med Tom Mix, som väl snart slår själva Fairbanks ur brädet, om han orkar fortsätta på samma halsbrytande sätt som hittills.”

“Maxim, som troget hållit ut hela sommaren och lär ha haft goda hus, trots konkurensen med Odéon, lockar med Fanny Wards namn i något så allvarligt som ‘Den smala vägen’”

11/7 Skådespelaren Yul Brynner föds.

13/9 Film: Göteborgarna själva som filmskådespelare – En verkligt rolig och unik film från Barnens Dag – upptagningarna å Gustaf Adolfs Torg under direktör Eliassons och Erik Berglunds ledning och Tor Christiernsons regi. “…en publik vilken fyllde salongen till sista plats. … Palladiums populära “Bengt” hade som bekant under Barnens dag satt upp en filmateljé på Gustaf Adolfs torg. En mängd kända och även okända personer hade begagnat sig av tillfället att få uppträda som filmskådespelare …. kammarherrn … Brandchefen och konsul Idström” (GT 13/9) “…mot en fond av palmer och ev. stad någonstans i Marocko – lånad från Folkteatern” (GP 11/9)

1/10 Skådespelaren Walter Matthau föds.

https://i0.wp.com/cdn1.cdnme.se/cdn/9-2/901210/images/2009/ulfpal_33525775.jpg
8/10 Regissören och skådespelaren Ulf Palme föds.
14/10 William Shakespeares Hamlet i regi av Per Lindberg har premiär på Lorensbergsteatern.
1/11 Film: Sjösättning på Götaverken. Motorfartyget “Canada” om 9,300 ton går av stapeln.
8/11 Film: Galoppbanan vid Margaretebergsfälten har under strålande höstväder invigts av Göteborgs Fältrittsklubb. Svenska Sällskapet av skeppsbrutna har haft en manöver framför filmkameran. En mera sällsynt begravning ägde förra veckan rum i göteborg då stoftet efter brandkårens maskinist Thorson fördes till den sista vilan.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/40/Erotikon-1920-poster.png
8/11 Mauritz Stillers Erotikon har premiär.
19/11 Wasa Teatern öppnar.
22/11 Film: Den orkanartade stormen över västkusten, då stora delar av vår hamn lågo under vatten. Den stora Fiskhamnsbranden. Göteborgs brandkår har väl aldrig haft ett mödosammare släckningsarbete och därför är den också förtjänt av det största beröm för sin djärvhet och energi.
29/11 Film: Förnäma Göteborgshem. Interiörer och porträtt i levande bilder. Ett par kamerabesök hos Landshövding Oscar von Sydow och jur. d:r Bertil Wijk .
6/12 Film: Förnäma Göteborgshem: En kameravisit hos grosshandlare Axel Carlander.
13/12 Film: Hos Skeppsredare Dan Boström.

https://i0.wp.com/i721.photobucket.com/albums/ww215/magicworksofib/Actors/Birger%20Malmsten/malmsten-7.jpg
23/12 Skådespelaren Birger Malmsten föds.

https://i0.wp.com/s3.amazonaws.com/findagrave/photos/2002/160/6274816_1023697321.jpg
29/12 Skådespelaren Viveka Lindfors föds.

1920.3
När 1920 gick till ända hade totalt 41 biografer öppnats i Göteborg, men de flesta hade redan slutat veva film. Signaturen “Olle” gjorde på hösten en översikt av bioläget genom ett kåseri över namnen på Göteborgs biografer. Enligt honom fanns det då 14 biografer att välja på, från en i Olskroken i öster, till en på Andra Långgatan i väster (tydligen räknades inte Oden-Biografen på Långedragsvägen, kanske för att den låg precis utanför stadsgränsen, men varför fick inte Majornas och Lindholmens biografer komma med?). Längsmed Nya Allén låg fyra, på Hvitfeldsplatsen en, vid Kungsgatan tre och på eller i närheten av Östra Hamngatan fyra.

Så här tyckte Olle om namnen:
“Blott en enda hittills – Allébiografen – anger läget genom sitt namn. Annars finner man nästan idel plagiat från affärs- eller nöjesetablissement världen runt. ‘Biorama’ och ‘Cosmorama’ heter den vita dukens skådebanor överallt inom- och utomlands. ‘Svea’ brukar man kalla försäkringsbolag och pansarbåtar. ‘Kronan’ heter apoteket i varje medelstor svensk stad.

‘Intima biografen’ nämnde sig tidigare ‘Göteborgs-biografen’ [eg. Göteborgs Kinematograf], men tyckte väl att det lät något prententiöst för en så liten salong, och så kopierade den i stället ett ännu prentensiösare namn på ett konsttempel i Stockholm.

‘Stora biografen’ är just inte vidare originellt namn och i föreliggande fall knappast betecknande heller. ‘Metropol’ ger angenäma kulinariska idéassociationer från huvudstaden och annorstädes. ‘Victoria-teatern’ ligger ej, som man möjligen skulle tro, vid Victoria-gatan, där däremot en restaurant med detta namn är tillfinnandes. Ett flertal in- och utländska assuransföretag härstädes ha även lånat segergudinnans namn.

Att sjöfolkets speciella kinne ute i trakten av Masthugget heter ‘Neptun’ är ju inte så galet – förr var den döpt till ‘Fenix’ – men eljest har ju Göteborg sedan gammal ett välkänt näringsställe, som bär tre-udden som sin symbol.

Och sådant lånegods från kontinenten som ‘Palladium’, ‘Odéon’ och ‘Maxim’ ska vi ej spilla många ord på. Det sista av dessa är ju namnet på ett parisiskt nöjesställe där man just inte tar konfirmationsflickor med. I Göteborg tyckte man så mycket om detta genom ‘Glada änkan’ introducerade namn, att ett slag två biografer upptogo det som sitt och därtill även ett stillsamt  nykterhetskafé i närheten av Haga kyrka.

Nej, den enda av den 14 göteborgska bio-teatrarnas direktörer, som i detta avseende lyckats vara originell, är den som fann på namnet ‘Quo Vadis’.Det är som bekant titeln på ett berömt verk av nobelpristagaren Sienkiewicz, som sedan blivit ännu mera berömt efter dess iscensättning för filmen. Men också dessa världsbekanta orden ‘quo vadis’ – vart går du? – utgöra icke de en fyndig vändning att minnas, då dryftas, på vilken kinne man ska gå för aftonen?

Till sist kan jag förråda namnet på den blivande bion vid Victoriaströmmen: det blir Vasa-teatern. Om inte så värst originellt, det heller, så säger det dock i vilken stadsdel, den allra nyaste biografen är att söka.” (GT 15/9 1920)

1920.4

Den 20 oktober 1920 kunde man i GT läsa rubrikerna: “Biografflugan på återtåg. Publikfrekvensen vid biograferna sjunker. Teatrarna ha återtagit herraväldet.”  1919 hade varit ett rekordår på svenska biografer. Bara Victoria hade haft 400 000 besökare, dubbelt så många som antalet invånare i Göteborg.

Direktör Liljegren vid Odéonteatern menade att den hårdnande konkurensen mellan de många biograferna i kombination med lågkonjunkturen hade lett till den vikande trenden. Han trodde att “många biografer blir billigare fram på vårsidan”.
Maxim-bolagets direktör Hedgren tyckte att situationen var oroväckande och att den nya nöjesskatten, som tar 12 à 14 procent från intäkterna, var synnerligen betungande. Folk har inte längre råd att gå på bio i samma utsträckning som förr och konkurrensen från teatrarna har ökat, tack vare att ett par av de större teatrarna kommit under bättre regim.

Intresset för svenska filmer var mycket stort, filmer som Stormyrtösen och Sången om den eldröda blomman, ett 15-tal nya var på gång. Däremot hade man fått nog av Wild West-filmerna. Vill man behålla sin publik måste man “bjuda på spännande dramer med minst ett eller helst flera mord och annat nervkittlande”.

FACKLIGA AKTIVITETER
1920 kom en Inbjudan att samla all personal i Göteborgs Biografpersonals Förening . Initiativtagarna var Henry Carlstedt, Tage V O Nyqvist och Axel Charlize. Ett arbetsavtal tecknades med Göteborgs Biografägareförening, representerad av Sven Hedberg, Emil Fock och Knut Husberg. Biograferna delades in i ett A- och B-lag. Till A-biograferna räknades Cosmorama, Victoria, Palladium, Odéon, Maxim, Kronan, Intima, och Metropol. En veckolön för en yttervaktmästare var 46 kr på en A-bio och 41 kr på en B-bio. Innervaktmästarna fick 41 resp 36 kr. Extravisningarna gav 1:25 kr/tim, minimum 5 kr/kväll. Arbetspasset fredag-söndag betalades med en halv veckolön. Vid olycksfall utgick full lön i 35 dagar.

Från hösten infördes en ny regel från Musikerförbundet: medlemmarna fick inte längre arbeta mer än fyra timmar i sträck. Det betydde att de ordinarie musikerna inte längre kunde spela vid fem-föreställningen.

1920.1

1920.2

Fy (Carl Schenstrøm) og Bi (Harald Madsen)

Fyrtornet och Släpvagnen
I Danmark kallas de för världens första komikerpar – och det är möjligt att det stämmer, men man kan aldrig vara säker på sådana påståenden i filmens myllrande värld. Regissören Lau Lauritzen kom att bli deras nästan ständige handledare efter att ha upptäckt kombinationen kort-lång av en slump.

I Lauritzens sista film för Nordisk, Et Sommereventyr eller De keder sig paa landet, hade han lagt in en liten scen där den långe, något dystre skådespelaren Carl Schenstrøm kommer in i en stuga som luffare tillsammans med sin korte kamrat, Aage Bendixen. Lauritzen märkte hur muntert publiken reagerade när de såg de två kontrasterna tillsammans.

Han tog med sig paret till filmbolaget Palladium där de debuterade 1920 i Tyvepak. Succén kom inte förrän Bendixen hade bytts ut mot clownen Harald Madsen från Cirkus Miehe. De fick namnen Fyrtårnet og Bivognen, förkortat Fy og Bi.

I film efter film på 1920-talet uppträdde de i vilt skiftande miljöer: på isflak, i fiskebyar, i smugglargrottor, på flickpensionat, med turnerande teatergrupp, i storstäder – i filmer inspelade i Danmark, Sverige, Österrike och Frankrike. Stilen var spontan och handlingen lättviktig – i normala fall, men det var antagligen oundvikligt att de till slut skulle spela Don Quixote och Sancho Panza (1926), något som förvirrade publiken eftersom det inte längre var de riktiga Fy og Bi man såg. Fram till 1932 gjorde de tre filmer om året.

Filmerna var ytterst populära, för göteborgsbiograferna utgjorde de en stor del av inkomsterna på 1920-talet, med upptill fyra premiärer varje år.  På grund av någon rättighetsmiss slogs både Palladium- och Cosmorama-bolagen om dem.

1920.5

Fy og Bi – i utlandet
Tyskland: Pat und Patachon
England: Long and Short
Frankrike: Doublepat et Patachon
Italien X ed Y
Ungern: Huru ex Ziru
Sverige: Fyrtornet och Släpvagnen
Holland: Watt en Half Watt
Norge: Telegrafstolpen og Tilhengern
USA: Ole and Axel (tydligen blev deras filmer aldrig visade i USA, trots att ett bolag köpt dem, men de kan ha inspirerat Laurel & Hardy – Helan och Halvan).

Fyrtornet och Släpvagnen i Göteborg

Sammanlagt 45 Fy- och Bi-filmer visades på Göteborgs biografer. Palladium fick de flesta premiärerna, 21, följt av Cosmorama 10 ,Victoria 9 och några enstaka på andra biografer. Filmerna var danska med några undantag.

Palladium
1921: 8/5 Landsvägsriddare, 21/11 Film, flirt och förlovning
1922: 30/1 Sol, sommar, studentskor, 17/4 Vad vassen viskar om, 13/9 Glada gossars gästspel, 30/10 Med muntra musikanter, 26/12 Hotell Hummergångens hyresgäster
1923: 12/2 Kalas, kyssar, kypare
1924: 22/9 Skott, skojare, skatter, 22/12 Mor-Annas malliga mjölnare (med Stina Berg)
1925: 23/2 Greve Gustavssons galenskaper
1927: 17/10 Vid Västerhavets vågor, 26/12 Kärlek, knep och knalleffekter
1928: 27/2 Friska flickors fästman, 16/4 Raska räddares rådighet, 5/11 För full fräs
1929: 14/1 Tjusiga tokars talanger, 18/2 Dråpliga deckares dunderkupp
1933: 27/2 Fosterpapporna på förlovningsfest, 16/9 Sol, sommar och sjögastar, 16/10 Pass på pojken (med Hans Petersen som Släpvagnen)
1936: Fripassagerare (österrikisk)

Cosmorama
1923: 3/9 Snö, skidor, skälmungar, 12/11 Han, hon och himmelriket
1925: 6/4 Polis Paulus’ påskasmäll (svensk film regisserad av Gustaf Molander och med manus av “Tre herrar vid en grogg”)
1926:  1/3 Bluff, boxare, bärsärkar, 13/12 Tappra tusenkonstnärers triumf
1929: 23/9 Lättmatrosers lilla lusttur, 25/11 Maharadjans magiska mattstump (engelsk)
1930: 13/9 Moster Malins millioner
1931: 12/9 Snurriga sjömäns sommarskräll, 5/10 På Petterssonskans pensionat
Victoria
1924: 14/1 Lilla Lisa lätt på tå, 7/4 Professor Petterssons plågoandar
1925: 21/9 Ledighetskommittén Listiga Luffare (österikisk), 26/12 Våra vänners vargjakt
1926: 12/4 Kova, konst, kolifej, 13/9 Ebberöds bank (svensk)
1927: 5/12 Falska friares fiasko
1930: 3/11 Flirt, funkis och fullträffar
1932: 25/1 Kärlek, kiv och krigarliv

Odéon
1927: 24/1 Don Quijote.
1940: 14/10 Mandom mod och morske män.
1937
12/4 Rialto/Röda Sten: Bleka greven (svensk).

1948
23/8 Royal/Plaza: Hjältar mot sin vilja (svensk med Calle Renholdz som Fyrtornet).