1850-talet

Tivolin
på Djurgården vid Majorna
vid Fredriksberg i Brandtdalabergen
invid Bierhalle vid Järntorget.

Hagas trähus. de flesta av ark Heinrich Kaufman

Bloms Hotell
Stora salongen
Maskeradbaler

Dans
Traktör Kjellman, Gullbergsbro
Nya Haga, hus 62
Änkefru Jacobsson, Sillgatan
F d gamla Sahlgrenska, nr 65
Agnesbergs värdshus
Ångfartyg från Lilla Bommen med musik kl 20.00, åter efter balen – 1 rdr banco (inkl dansen)
Margretebergs värdshus
Lerje värdshus
Bazaren, Fisktorget
Möllerska huset, Breda vägen
J Dahlanders hus, Larmgatan, Surbrunn
Hattmakare Wahlbergs hus, Stampen
Huset nr 12 vid Kors-/Larmgatorna (20.00– ca 3.00)
Nya Stenhuset, Smala vägen, Masthugget
Murmästare Schmidts hus vid f.d. Gamle Port
F.d. stuvare Larssons hus vid Koopmans gata
Hus nr 45 vid Husarg
Fru Öfverströms hus på Hagaheden
Gustafshem
Hus nr 30 på Stampen

1850

Årskronologi.

2:a koleraepidemin
Sista frossaepidemin

Stora Nygatan

Westerbergs hus
Stora Nygatan 7, ark: sonen J A Westerberg

8/2
Kajerna vid Ö Hamngatan får huggen sten

/sommaren
Lorensberg
Naturmagi och Experimentalphysik i 2 avd
The great wizard of the North
Prof J H Andersson, London, trollkarl
1 rdr 16 sk

1851

1:a fallet av difteri

Lindholmens Mekaniska Verkstad
Hisingen

Lovisa Berg
Kors-/Drottningg
8 sk (= 16 öre)
Näsduk broderad av ett fruntimmer på landet, ämnad att skickas till världsutställningen i London

15/2
Stora teatern
Oscar Andersson från Linköping inleder en teatersäsong: Stugan vid Ugglesjön, Borgaren i Gent, Storhertigens testamente, Tidens strid, Den gamle magistern, Den rike och den fattige, Ringaren i Notre Dame, Preciosa, Farfadren, Klostret Castro, Verldens dom, Döden fadder, En sparf i trandans, Hin Ondes memoirer, De begge ogifta, Lilla kusinen, Dockan, Kusinen, Lilla apan, De löjliga mötena, Gubben i bergsbygden, En bengalisk tiger, Flickor och soldater med flera så väl nya som gamla

/sommaren
Mindre Salongen, Bloms Hotell
Den långa lappflickan från Arvidsjaur, 3,5 alnar (= 2,08 m)
Ytterligare en lång lappflicka
(på väg till världsutställningen i London)

1852

Årskronologi.

3:e koleraepidemin

Stora salongen, Bloms Hotell
Risleys rörliga illustrerade Jättemålning Mississippi
60000 kvadratfot, två timmar att passera framför publiken

Gustaf Robert Herlin, skådespelare fr Stockholm, sprang mellan Gamla Allén och Bierhalle

1853

Årskronologi.

4:e koleraepidemin
Vallgraven norr om Fattighusån igenfylldes.

Olof Wijks hus
Lilla torget

/2
Violinspelaren förutan lif
En automat i människostorlek som spelade violin byggd av mekanikus, urfabrikör, orgelbyggare J Nilsson, Stockholm
Konsert av O K Stockland från Telemarken på Hardanger-Violin
Halling-dans
Springedansen
Rukanforsen
Fanden i Borstabben
Brudmarsch
1:a gången allmogemusik spelades i Gbg

12/3
Bloms salonger
21-03 Kostym-Bal för äldre, inleds med Jösse-Härads-Polska, herrar: 1 rdk bko, damer: 24 sk bko, kostymer och handskar tillhandahålles

1854

Årskronologi.

Gustaf Adolfs torg
Göteborgs Konstförening

23/1
Bloms stora sal
19.30, 1 rdr bko
Första Afdelningen
Ouvertyr
Körer för mansröster:
Låt dina portar upp (marsch komponerad till jubelfesten 1832)
Marsch (av Geijer)
Fågelleken (sång till tenorröst accomp av P:fte)
Solo för violin – Czapek
Trummarsch
Hör oss, Svea! – mansröster (av Wennerberg)
Svenska folkvisor (för manskör)
Den bergtagna
Den underbara harpan
Liten Karin
Andra Afdelningen
Hjertetjufven (solo och kör)
Körer för mansröster
Kärlek (av Kreutzer)
En sommarafton (av A F Lindblad)
Bön (av Haydn)
Solo för violin – Czapek
Sånger för tenorröst & pianoforte
Solrosen (av Hedberg)
Visa (av Bjursten)
Svenska folkvisor (för manskör)
Skades klagan
Glädjens blomster
Neckens polska (soloqvartett med kör)

23/4
Smedmästaren Herr Fribergs lokal
Kungstorget
17.00, 18.30 – 24 sk, 16 sk, hälften för barn
Grand Casino. Afskeds-Soirée av Leopold Knebelsberger Romersk Aptheater’
tre avdelningar
Menageri
Ph Belli & Caramatti

4/7
Telegraflinjen Göteborg-Stockholm öppnar.

9/9
18.00 – avgift eft behag
Snabblöpning i nya Allén, 4 gånger på 16 min

13/11
Börsen
Börsbalen till minne av Gustaf-Adolfs-Festen
Dansmusik utförd
Hyllnings-Vals – Joz. Czapok
Telegraf-Polkette – Joz. Czapok
Aurora-Hambo-Polkette – Joz. Czapok
Allians-galopp – Ch. Hsimriche
Gedenke-Mein – Jos. Labitsky
Kokett-Polkette – Joz. Czapok

18/11
Gustaf Adolfs Torg
12.00  Aftäckningen av Konung Gustaf II Adolfs bildstod, skulptör: B E Fogelberg

1855

Årskronologi.

Sjökaptensföreningen
Slakthuset flyttar till Gullbergsån

Arbets- och fattigförsörjningshus
Drottningtorget, ark: A W Edelsvärd    (–1889)

Arsenalen (Artillerietablissementet)
Göta Artielleriregemente flyttar in    (–1895)

Breda vägen 42
Bryggare Ericssons lägenhet
Muffbal

Länsresidentet
ombyggn ad, ark: C G Blom

Spannmålsg 11
Elgkalf, 5 månader

1/4
Sociala huset  (tidigare Sahlgrenska sjukhuset)
Nuvarande Sahlgrensgatan, Victor von Gegerfelt

1/12
Börsen
Oscar I:s staty, bildhuggare: J P Molin

12/12
Synagogan
Stora Nygatan

13/12
Bloms lokal
Luciafirande (1:a) med bal

1856

Årskronologi.

Drätselkammarens hus
ark A E Edelswärd

Gustaf Adolfs Torg
Militärmusik på söndag e.m.

Lorensberg
Tivoli med Pariser kraftmätare

23/5
Brand: Smala vägen (nu 1:a Långgatan) (18 hus)

17/10
Bedrich Smetana har anlänt

23/10
Bloms sal
Smetana ger konsert

1/12
1:a tåget Göteborg -Jonsered

1857

Årskronologi.

7:e koleraepidemin
Göteborgs Köpmannaföreningen

Barnhus
Stampen, ark: A W Edelsvärd

Lorensberg
Teatermaskinisten C J Lundell & handlanden Carl Benjamin Ekberg; karusellen (6 sk = 12 öre)

14/3
Cirkus du Nord
La butte d’homme – brottning enl konstens alla regler för 1:a gången
Louis Gautier

16/3
Börssalen
Smetana framför Mendelsohns Elias

18/4
Smetanakonsert med Gades Erlkönigs Tochter

/sommaren
Smetana återvänder till Prag för att hämta familjen

1/6
S:ta Birgittas kapell
Klippan, ark: A E Edelsvärd

/8 (Larsmässodagen)
Heden
Marknad

Nya Allén
Slaget vid Leipzig – Lexas 180 fot långa och 22 fot höga rundmålning

Nya Allén
Professor Michault lär ut glasblåsning av hundar, korgar, skepp

Bierhalle
Karusell, marionetteater

Stora Torget
Marknad

Östra Hamng
Professor Enslens pittoreska framställningar

Teatern
Zetterholmska sällskapet

Lorentzberg
Sällskapet Grosses aftonunderhållning
Balettmästare Selinder med unga elever
Sällskapet Bauer

30/11
Engelska kyrkan /St Andrew
ark: A W Edelsvärd

Cellfängelset
S:t Eriks torg

1858

Årskronologi.

Smetana introducerar Schumann (1:a gången)

Badhus
nuv Brunnsparken  (–1870-talet)

Bordell
Kyrkliden; ägare: garvaren Kjellner, senare hans syster Maria Elisabeth Kjellner

Göteborgs stationshus
ark: Adolf Edelsvärd

Ångköket
Rosenlund

/2
Smetanas Trio för piano, violin och violincell i G-moll (1:a uppförandet i Sverige)

14/4
Smetana spelar Lizst och Wagner
Thannhäuserouvertyren arrangerad för 16 händer & 4 pianon
Smetanas Scherzo för 8 händer

16/8
Trädgårdsföreningen
Scweitzeripaviljong, ark A W Edelsvärd

1/9
Smetanas musikinstitut öppnar.

25/9
18.00 – avgift eft behag
Snabblöpning av italienaren Louis Tadd mellan Fattighuset och Guldbergsbron, 10 gånger på 30 minuter