PERSONER C

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

CIC. –> Esselte.

Carlsson – äldre bror till Anders, maskinist vid Ideal innan våren 1905 då han ryckte in i excercisen. Möjligen M. Carlsson, i så fall maskinist vid Victoria 1937.

Carlsson/Karlsson, Anders – 13/11 1888 i Grinstad – – maskinist vid Ideal från våren 1905, vid Alhambra från 1906, vid Göteborgs Kinematograf från 1915, vid Victoria från 1/1 1917, kvar 1950, senare Cosmorama. Odinsgat 23 tel 191481. 80 år i nov 1968.

CARLSSON, August – ägare till Falkenbergs snickerifabrik, Varberg, visar skioptikonbilder 6/11 varje år på biografen Svalan, Varberg.
1916-1918 biografägare
1916- S. Allég. 5
1919-1921 fabrikör
1922-1939 direktör (fabrikör 1925-1927)
Stora Biografen  1912 1/9 – 1917 hösten

Star 14  1913 4/12 – 1916
Torgg. 19
F:
1913-1916 disponent Aron Svensson
1917 A. B. Haraldson & Bohman
V:
1915-16 Frälsningsarméns predikolokal
1916 Carlssons Kinematograf

Intima Biografen 180    1921 – 1936 (1922-26 uthyrd till Viran Larsson)

Biorama 150  1921 1/9 – senast 1930
S. Allég. 2A
F:
1922-1939 Fastighets AB Wodan
V:
1924-1939 Biograf Biorama

Scala  1924 31/3 – 1928
Lunda Biografen  (1936)
om August = Koks-Carlsson
Majornas bio (med Harry Blomberg)  1920 8/5 – 1930

Carlsson – 2 bröder till Folke. Släkten Carlsson ägde sammanlagt ca. 20 biografer bl. a. i  Jönköping, Värnamo, Kalmar, Västerås, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Uddevalla, Lysekil, Lund och Ystad.

Carlsson, Einar
1928-1929 S. Allég. 5
1928 kontorist
1929 köpman
1933 biografägare, N. Åg. 8

CARLSSON, Emma – gift med August.
1940 änkefru, S. Allég. 5.
Biorama 175  1936 – senast 1958
Intima (1936) 186, (1939) 168?, (1942) 184  1936 – 1944 31/1
Facklan (1944) 174  1944 30/8 – 1945 31/1

Carlsson, Erik V. – maskinist vid Odéon från 12/10 1929, “försvann” ca 1936.

Carlsson, Ernst – trumpetare vid Victoria från 18/8 1919.

CARLSSON, Folke T. – son till August, levde 1961.
1928-1929, 1934-1937 S. Allég. 5
1928-1929 kontorist
1930-1933 Molinsg. 19
1930-1937 biografföreståndare
Biorama 170 (1958) 173  senast 1958 -1965
Uddevalla: China (1939) 375, (1942) 483

Carlsson, Gunnar – reservmaskinist vid Nya Teatern 1937.

Carlsson, H. T.
1933-1934 korrespondent, S. Allég. 5

Carlsson, John M. – målaremästare, S. Allég 5 1914-1915, samma adress som Aug. B. Carlsson.

Carlsson, K-G – musiker (BILD: GT 2/10 1965)(BILD: GLA X: Biograferna)

Carlsson, Karin – städerska vid Kronan från 28/11 1922.

Carlsson, M. –  maskinist vid Victoria 1937.

Carlsson, O. H. – handlande, styrelsemedlem i Järntorgsbiografen AB.

Carlstedt, Henry – född 31/7 1893 i Skövde – vaktmästare vid Palladium, föreståndare/personalchef från 1923.

Carlström, Jon – biografägare, Mölndals Biografteater, Kvarnbyg 43 (Gamla Stadshuset) 1914 – slutet av 1920-t (med Eric Nyström), Empire-Biografen, 1920-t – .

Cederqvist, Hjalmar – extra vaktmästare från 1916, ordinarie vaktmästare vid Victoria från 1/1 1919, kvar 1950.

CENTRALBIO u.p.a., Ekon. Fören. – Vasag. 34 (1936), Erik Dahlbergsg. 4 (1939).
Scala  (1936-1939) BB1941     327

CENTRUM, Biograf AB – Sture Persson, Sten Persson (son).

Lillan (1936) 310, (1939) 309, (1947) 282 (med Europafilm)  1935 17/8 – 1960 15/5
Kyrkog. 19/Kungsg. 44
F:
-1935-1946 Axel Gillblad & Co AB
Kungsg. 42-44
F:
1947-1960 dir. Holger Stjernholm
V:
-1935 Lilla Teatern
1936 ”Lillan”, biograf

Lorensbergsbio 856  1934 19/9 – 1980

Göta 700 (med Europafilm) 1936 13/10 – 1980
Lill-Göta  1977 28/12 – 1980
Mitt-Göta  1979 28/9 – 1980
Götaplatsen 9
F:
1937 Fastighetsföreningen Götapalatset u.p.a.
V:
1937 kapellmästare Sonja Sahlberg, skådespelare John & Wiola Brunius, Margit Manstad, Sven Miliander
1937-1940 Biograf AB Lido
1937- Göta-Biografen

Skansen 361 (med Europafilm)  1936 3/12 – 1980
Övre Husarg. 1
F:
1936- Bostadsföreningen Skansen Kronan u.p.a.
1980 B. O. Albrektsson

Aveny 691 (med Europafilm)  1939 13/12 – 1980
Avenyn 25
F:
1939-1942 Föreningen Cehå nr 8 (byggm. Charles Hedin)
1943-1947 Föreningen Cehå nr 8 (fröken E. Jacobson)
V:
1940-1949 Aveny Biografen
1940-1947 Biograf AB Lido
1940-1941 Ny Tid, biljettkontor
1941-1947 Biograf AB Centrum

Rex  1969 hösten – 1973 13/5
Saga 503 (med Europafilm)  19?? – 1964 24/5
Sofiag. 2
F:
1942 Fören. Cehå no 9 (byggmästaren Charles Hedin)
1943-1946 Fören. Cehå no 9 (övermaskinisten J. Johansson)
V:
1942 Biografen Saga (Centrum Biograf AB)
1943-1950 (?1951) Biografen Saga (Lido Biograf AB)
1952-1964 Centrum Biograf AB

Mölndal: Röda Kvarn   1967 26/12 – 1969 11/5
Östersund: Sveasalongen (1936) 547
Alingsås: Palladium II 483, Biograf AB Saga
Alingsås: Röda Kvarn II 353, Alingsås Nya Biograf AB
Alingsås: Saga II 425, Biograf AB Saga (1939) 425

Cerný, Bohumir – violinist vid Cosmorama från 1/7 1921.

Christenson, Nils Yngwe Edwin – 5/9 1882 på Vadmöllan, Håstad i Skåne – – Lunds Katedralskola, internatskola, till sjöss, sjökaptensexamen 1906, reservunderlöjtnant i Flottan 1907, handelsskola i Hamburg 1912, London 1913, löjtnant 1915, började i branschen som direktör för AB Cosmorama 1920, bostad: Vasaplatsen 7, kapten, Stockholm 1922, souschef för SF 1923,
1923 – ca 1941 verkst dir för Fastighets AB Orion/Palladium
1940 direktör & kapten N.Y.E. Christenson, Sten Stureg. 25
–> City –> Fabo –> Orion.

CITY, Biograf AB – förest. N.Y.E. Christenson
Scala  (1930) 335
Ö. Hamng. 37
F:
1923-1950 Biograf AB City i Göteborg
V:
1923-1941 Scala Biograflokal
1941 Ekonomiska Föreningen Centralbio
1942-1950 Biografen Plaza
1942-1950 Royal Film

Claesson, Kerstin – godisförsäljare vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 304-05)

Claypoole, Arthur – ambulerande kinematografförevisare 1899

COSMORAMA, AB – Östra Hamng. 46-48.
1910 /4 grundas av Knut Husberg med AB Svenska Bio
1922 dotterbolag till Svensk Filmindustri.
1973 uppgår i moderbolaget.

Cosmorama  364  1910 12/8 – 1914 31/3
annons i Ad 1908 (supplement): ”Invigningspremiär 1 aug 1908 Luxiös salong!Rymliga förhallar. Ouppnådd komfort! C:a 400 vanligt bekväma sittplatser fördelade på tre klasser… Absolut blinkfria och stillastående bilder! Konsert av förstklassigt solistkapell”
Ö. Hamng. 48
F:
1908-1913 kapten Georg Bagge ”m.fl.”
1914-1932 A.B. Cosmorama
Ö. Hamng. 46/Kyrkog. 29
F:
1913-1932 A.B. Cosmorama
V:
1923-1950 AB Cosmorama, kontor, biograflokal
1924-1950 Svensk Filmindustri
1945 förv.. ing. T. Örtenblad
1950 förv. ing. Kurt Juhlin

Kronan 283 (1930) 275, (1950) 256  1910 1/9 – 1964 jan
Kungsg. 31-33
F:
1907-1915 arkitekt O. W. Nilsson, arkitekt Otto Fahlström
1916-1917 arkitekt O. W. Nilsson
1918-1919 handl. Gustaf Löfmark
1920-1921 AB Nordiska Kompaniet
1922-1932 Fastighets AB Kungsg. 31 o 33
V:
1915-1921 AB Cosmorama
1922-1932 Biografen Kronan

Folkbiografen 500+  1911 2/9 – 1916/17

Cirkus-Biografen  1913 29/8-14/9, 1/12 – 7/12

Cosmorama 800 (1930) 819, (1936) 921, (1942) 912  1915 12/1 – 1964 jan  se ovan

Stora Teatern  1917 inga visningar

Victoria 756, 465  1922 1/1 – 2002 2/6

Scala1922 1/1 – 1924 30/3
Ö. Hamng. 37
F:
1916 konditor Carl Bräutigam (bostad & konditori)
1918-1919, 1922 direktör Magnus Edström
1920-1921 Fastighets AB Ö. Hamng. 37
1923-1950 Biograf AB City

Odéon-Teatern (1930) 495, (1944) 423  1923 1/9 – 1927,1928 1/10 – 1962 6/5
Drottningg. 45-47/Fredsg. 5
F:
1924-1927 byggmäst. C. O. Andersson
1928-1950 (?1951) handl./direktör Knut Lindstrand
1952 AB. Ferd. Lundquist & Co
1953-1962 H. G. Turitz Stiftelse
V:
1920-1932 Odéon-Teatern
1959-1962 Ferd. Lundquist

Nya Teatern (1930)701,(1936) 853,(1939) 909,(1944) 832  1925 4/9 – 1955 27/2

Röda Lyktan    (1930) 450, (1936) 433, (1950) 423  1929 12/10 – 1960 1/1
S. Allég. 6
F:
1914-1936 biografägare Emil Olsson (bostad ?1917-1919)
1937-1938 Emil Olssons sterbhus
1939-1940 Emil Olssons sterbhus (fru Vera Dahlin)
V:
1930-1940 Röda Lyktan

Flamman (1936) 703, (1939) 684  1935 14/10 – 1982 31/12
Redbergsv. 19
F:
1940-1964 AB Cosmorama
1965-1969 AB Svensk Filmindustri, förv. Göteborgskontoret
1970-1974 AB Svensk Filmindustri, Fack, Stockholm 1
1975-1985 Fastighets AB Hufvudstaden, Box 7378, Stockholm
1986- Göteborgs Finska Pingstförsamling

Kaparen (1942) 800, (1944) 801  1940 24/2 – 1982 30/9
Karl Johansg. 2-4
F:
1940 fastighet saknas
1941-1966 AB Cosmorama
1967-1969 AB Svensk Filmindustri, förv. Göteborgskontoret
1970-1974 AB Svensk Filmindustri, Fack, Stockholm 1
1975-1987 Fastighets AB Hufvudstaden, Box 7378, Stockholm
1988- Postverket
V:
1941 biograf Kaparen

Spegeln 491  1940 26/4 – 1989 11/12
Avenyn 14
F:
1939 Bostadsf. Kastellholm (ing. Rudolf Mörne)
1940-1941 Bostadsf. Kastellholm (Holger Olsson)
1942-1943 Bostadsf. Kastellholm (advokaten Edvin Gidén)
1944-1946 Bostadsf. Kastellholm (Livförsäkringsbolaget Framtiden)
V:
1940-1946 Biograf Spegeln

Redbergsgården III 243  1943 30/10 – 1971 25/4
Olympia 224  1955 15/8 – 1971 31/1
Draken 742, 713  1956 26/4 – 1995 /5

Couprant, J.– parisare, ingenjör, demonstrerar maskinmodeller och visade filmer om Dreyfus och krigen i Norrland, ej svenskkunnig, anställer Carl Johan Pettersson som “rekommendör”, utropare etc. (NÄR 52-53). ambulerande filmvisare 1900-1902, tillstånd att visa kinematografiska bilder i Arkaden till den 28/2 1/5, Odödliga Teaterns visningar tycks ha pågått från 2/3 till möjligen 2/5.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s