1810-talet

1810
Hotel Göta Källare
Hotellplatsen
Skandinaviens äldsta hotell

Kungsbron

1811
Nya Haga börjar anläggas.

16/9
Aftonbladet     (–1832)

1/10
Göteborgs skjuts- och åkeriinrättning
Stampen

1812
Prytzska huset
Västra Hamng 8
Ark: M Bälckow & J Hagberg

1813
10/9
Brand: södra delen av 4:e kvarteret (96 hus)

Ekmanska handelshuset (senare Hypotekshuset)
får en 3:e våning, ark: J Hagberg

Kommendantshuset
får en 3:e våning, ark: J Hagberg

1814
Hotell Christiania (nuvarande Eggers)

Länshäktet
Norra Larmgatan (–1850)

Rådhuset
får en 3:e våning, ark: J Hagberg

21/9
Exercisheden
1:a offentliga kapplöpningen

1815
15/1
Göteborgs hantverksskola

21/5
Gustavi domkyrka
återuppbyggd; ark: C W Carlberg & J F Weinberg

10/12
Fattighuskyrkan (senare Mariakyrkan)
Ark: C W Carlberg

25/6
Götiska Förbundet

1816
12/8
Stora Teatern (senare Mindre Teatern)
Södra Hamng 61, ark: J Hagberg, äga: Laurentius Segerlind, 1259 pl

1817
Mamsell Chr Cadis (1:a pantlånaren)

Mosaiska församlingens begravningsplats
Stampen

Rådhuset
ombyggnad, ark: J A Hagberg

Örgryte gamla kyrka
ombyggnad

1818
Lorensberg (senare Winbergska plantaget)
blir värdshus under Maria Winberg

1819
Vattentappningskälla
Gustav Adolfs torg    (–1868)

Vattenkälla (ny)
Västra Hamngatan

19/11
Teatern vid Sillgatan
återinvigs i stenbyggnad    (–5/2 1833)

1820-talet

Hela 20-talet
17/4, 9/8, 18/9 (–1867)
Stora Torget
Marknader, stadsmusikanter blåser in kl 14 från rådhusaltanen.

1820
Biskopshus
Västra Hamngatan 17, 1889, 1938

Frimurarehuset
Södra Hamngatan 3, ark: J Weinberg

Karlsport (Holmgårdsporten)
rivs

Nya varvets kasern
Ark Fredrik Blom

Södra Hamngatan

29/3
Frimurarehuset
brinner

20/10
Göteborgs Sparbank (Sveriges 1:a)
Ägare: Edward Ludendorff

1823
Gymnasiebyggnaden
Kungsgatan/Västra Hamngatan, rivs

Lorensberg
utvärdshus

Nya Allén

Prins Oscars skola
Ekelundsg 7 (nu Kaserntorget)

/våren
1:a här byggda ångfartyget, Braut Amund, går mellan Göteborg och Vänern.

17/7
Sahlgrenska sjukhuset
flyttar till Ö Hamng/Spannmålsg

1824
Högvakten
rivs

Stadshuset
ombyggnad med vindsvåning och ny portik, ark: J Hagberg

3/4
Riksbanken öppnar lokalkontor

1826
10/11
Gymnasiebyggnad (1862: auktionsverket; 1892: Telegrafverket)
Västra Hamngatan 15, ark: J Hagberg

3/12
Karl Johans kyrka
Ark Fredrik Blom

1827
Winbergska plantaget (tidigare/senare Lorensberg)
Ark: Johan A Winberg

1828
Göteborgs Dagblad    (–1840)

Bryggeri
Ägare: Johan Albrecht Pripp

1829
5/11
Chalmerska Slöjdskolan
Norra Larmgatan

1830-talet

1830
Varmbadhus
Skeppsbron 1, Ägare: O Wijk & A Keiller     (–1856)

1832
Hospitalkyrkan
Gamlestaden

Kjellbergska flickskolan

1834
1:a ångbåten kanalvägen till Stockholm, Amiral von Platen
1:a koleraepidemin

Brunnsinrättning
Nuvarande Brunnsparken
Ägare: H J Cavalli    (–1858)

1835
Simskola vid S:t Eriks bastion, löjtnanterna Ruth & Koch, Bahrman

Rådhuset
norra flygeln

Willinska fattigfriskolan
Stampg 32; ark J F Weinberg

1840 – 1844

1840
Lorensberg
Ägare: musikdirektör Frans Cabré

1841
Göteborgs Mekaniska Verkstad (1917: Götaverken)
Nuvarande Lilla Badhusg
Ägare: Alexander Keiller

1842
1:a reguljära passagerartrafiken mellan Sverige och England, Wilson Lines.

Navigationsskolan
Nuvarande Rosenlundsplatsen

26/5
Trädgårdsföreningen

1843
Malmsjö pianofabrik

1844

1845 – 1849

1845
Lindholmens Skeppsvarv
T W Tranchell

Rosenlunds Bomullspinneri
ägare 1880: C Hill

1846
Slöjdföreningen stiftas.

5/12
Gasbelysning för 1:a gången i Sverige.

1847
Gasverk
Pustervik, 1:a i Sverige

Lorensberg
Ägare: musikdirektören vid Göta artilleriregemente Frans Cabré
Tivoli, kägelbana, dansbana, karusell (4 skilling banco = 8 öre) i kinesisk stil (svinmatarkvarnen)

J G Malmsjös pianofabrik
Vasagatan/Södra Vägen

Rosenlunds fabriker

10/4
1:a byggda järnångefartyget, Kare, går av stapeln från Göteborgs Mekaniska Verkstad.

1848
Rosenlunds spinneri och ångköket.
Handeln flyttar från Stora Torget till Kungstorget.

1849
Sällskapet för uppmuntran av öm och sedlig modersvård.

21/5
Fiskförsäljningen flyttar från Stora hamnkanalen till Fisktorget vid Rosenlundskanalen.

31/10
Färjetrafik Lilla Bommen – Hisingen

1/12
Börsen
Gustaf Adolfs Torg
Ark P J (?J P) Ekman

1850-talet

Tivolin
på Djurgården vid Majorna
vid Fredriksberg i Brandtdalabergen
invid Bierhalle vid Järntorget.

Hagas trähus. de flesta av ark Heinrich Kaufman

Bloms Hotell
Stora salongen
Maskeradbaler

Dans
Traktör Kjellman, Gullbergsbro
Nya Haga, hus 62
Änkefru Jacobsson, Sillgatan
F d gamla Sahlgrenska, nr 65
Agnesbergs värdshus
Ångfartyg från Lilla Bommen med musik kl 20.00, åter efter balen – 1 rdr banco (inkl dansen)
Margretebergs värdshus
Lerje värdshus
Bazaren, Fisktorget
Möllerska huset, Breda vägen
J Dahlanders hus, Larmgatan, Surbrunn
Hattmakare Wahlbergs hus, Stampen
Huset nr 12 vid Kors-/Larmgatorna (20.00– ca 3.00)
Nya Stenhuset, Smala vägen, Masthugget
Murmästare Schmidts hus vid f.d. Gamle Port
F.d. stuvare Larssons hus vid Koopmans gata
Hus nr 45 vid Husarg
Fru Öfverströms hus på Hagaheden
Gustafshem
Hus nr 30 på Stampen

1850

Årskronologi.

2:a koleraepidemin
Sista frossaepidemin

Stora Nygatan

Westerbergs hus
Stora Nygatan 7, ark: sonen J A Westerberg

8/2
Kajerna vid Ö Hamngatan får huggen sten

/sommaren
Lorensberg
Naturmagi och Experimentalphysik i 2 avd
The great wizard of the North
Prof J H Andersson, London, trollkarl
1 rdr 16 sk

1851

1:a fallet av difteri

Lindholmens Mekaniska Verkstad
Hisingen

Lovisa Berg
Kors-/Drottningg
8 sk (= 16 öre)
Näsduk broderad av ett fruntimmer på landet, ämnad att skickas till världsutställningen i London

15/2
Stora teatern
Oscar Andersson från Linköping inleder en teatersäsong: Stugan vid Ugglesjön, Borgaren i Gent, Storhertigens testamente, Tidens strid, Den gamle magistern, Den rike och den fattige, Ringaren i Notre Dame, Preciosa, Farfadren, Klostret Castro, Verldens dom, Döden fadder, En sparf i trandans, Hin Ondes memoirer, De begge ogifta, Lilla kusinen, Dockan, Kusinen, Lilla apan, De löjliga mötena, Gubben i bergsbygden, En bengalisk tiger, Flickor och soldater med flera så väl nya som gamla

/sommaren
Mindre Salongen, Bloms Hotell
Den långa lappflickan från Arvidsjaur, 3,5 alnar (= 2,08 m)
Ytterligare en lång lappflicka
(på väg till världsutställningen i London)

1852

Årskronologi.

3:e koleraepidemin

Stora salongen, Bloms Hotell
Risleys rörliga illustrerade Jättemålning Mississippi
60000 kvadratfot, två timmar att passera framför publiken

Gustaf Robert Herlin, skådespelare fr Stockholm, sprang mellan Gamla Allén och Bierhalle

1853

Årskronologi.

4:e koleraepidemin
Vallgraven norr om Fattighusån igenfylldes.

Olof Wijks hus
Lilla torget

/2
Violinspelaren förutan lif
En automat i människostorlek som spelade violin byggd av mekanikus, urfabrikör, orgelbyggare J Nilsson, Stockholm
Konsert av O K Stockland från Telemarken på Hardanger-Violin
Halling-dans
Springedansen
Rukanforsen
Fanden i Borstabben
Brudmarsch
1:a gången allmogemusik spelades i Gbg

12/3
Bloms salonger
21-03 Kostym-Bal för äldre, inleds med Jösse-Härads-Polska, herrar: 1 rdk bko, damer: 24 sk bko, kostymer och handskar tillhandahålles