SAMMANFATTNING

Bloggen Göteborgs Biografer är avslutad. Det blir inga fler poster, om inte någon upptäcker en ny biograf. Men bloggen är inte helt avslutad. Jag kommer att lägga ut fler bilder och annonser.

Göteborgs Biografer består av tre delar.

I. Personer.
II. Årtal
III. Biografer

Klicka på respektive kategori till vänster för att komma till de olika delarna eller sök på årtal eller biografens namn.

Biograferna är publicerade i bokstavsordning efter biografens namn. Informationen om en biograflokal som har haft olika namn är uppdelad på de olika namnen, men med länkar fram och tillbaka så att man lätt kan följa historiken. En par-tre biografer har råkat bli uppdelade på mer än en post. Det förekommer bara sporadiska uppgifter om vad som hänt efter 1999.

MINA ANDRA BLOGGAR

Göteborgs biografrepertoar
Biografer i Sverige
Filmpremiärer i Sverige

Bortom bioduken – mina filmartiklar i Göteborgs-Posten under 30 år
The other film history – women in film
Film history – a chronicle – filmhistoria före 1900

Agoraspeaks – kommentarer till vad jag Sett, Läst & Hört
Från Edinburgh till Istanbul – mina researtiklar i Göteborgs-Posten under 30 år
Barn på väg – funderingar kring möten med barn

PERSONER A

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

*A
Adler, Stefan – maskinist vid SF 1969-1988, på Draken från 1971, maskinmästare (ansvarig för teknik och service) vid SF i Göteborg från 1976.

AFTONSTJÄRNAN
Lindholmens Bio  1928 – senast 1936
Plåtslagareg. tomt 39C Lindholmens 1:a rote
F:
1915-1932 Föreningen Aftonstjärnan u.p.a.

AFTONSTJÄRNAN, Biograf AB – Djursholm
Stjärnan 238  senast 1949 – 1954 19/4

Ahlgren, Richard –> Edorson.

Ahlkvist, Axel – född 17/4 1876 i Hov – vaktmästare vid Odéon från 4/1 1919, föreståndare vid Odéon 1926, ej kvar 1931.

Ahlkvist, Gustaf – vaktmästare vid Odéon från 1/12 1922, ej kvar 1931.

Ahlström, Axel – distributör, innhar Scala i Malmö (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Ahlström, C. F. – maskinist vid Folkbiografen 1915

Ahlvin, Axel – trumslagare vid Victoria från 15/8 1922, föreståndare vid Victoria 1931.

Albrecht, O. – visar film i Borlänge 13/12 1899.

Almfelt, Kurt – maskinist vid China i Jönköping. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 272)

Alonen, Oskar – ambulerande filmvisare 1900.

Alsing, Ruth – 6/7 1896 – – kassörska vid Cosmorama från 1929 till åtminstone 1940, extra kassörska vid Nya Teatern från 1/9 1929, kvar 1931.

Amandusson, Nils – maskinist vid Cosmorama hösten 1958.

Aminoff, Mauritz Axel René – 26/9 1887 i Stockholm  – student 1906, aktiv officer (kapten) 1908-1918, branschen från 1/9 1918, föreståndare vid Palladium från 14/8 1919, styrelsemedlem i Göteborgs biografägareförening. Utl. resor: Frankrike, Tyskland, Belgien och Holland. Gift 3/4 1912 med Margareta Högberg. (Foto i Sveriges film- och biografmän 1920)

Andersson – hustru till Carl-Otto, kassörska vid Svea från 18/3 1910.

Andersson, A. J. –> Sävedalen.

ANDERSSON, Anna C. –  pianist.
Olskrokens Kinematograf  1905 21/1-30/11
Borgareg. 20
F:
1903-190? stenhuggeriegaren H. L. Liepe
190?-1906 stärbhus

Andersson, Arthur – musiker (BILD: GT 2/10 1965)(BILD: GLA X: Biograferna)

Andersson, Astrid L. – dotter till C. O., hyresvärd till Odéon 1923.

Andersson, Beda – städerska vid Victoria från 26/12 1914, kvar 1950. (BILD: GLA: X Film Text 1947)

ANDERSSON, C.J.O. – urmakare.
1910-1914 butik Magasinsg. 5, bostad Pilg.18
Svea 187  1910 18/3 – 1913 1/12?
Hvitfeldtsplatsen 1B
F:
1909-1914 kontorschef M. H. Lindberg

Andersson, C. O.– byggmästare
-1919-1922 (?1923) Vadmansg. 5 –> se Odéon

Andersson, Elin – städerska vid Cosmoramabolagets kontor från 13/3 (15/9) 1921, kvar 1950.

Andersson, Emil – född 1881 –  anställd hos firman Anders Skog kring sekelskiftet, maskinist hos kringresande teaterdirektör Oscar Wennersten i hela landet, Norge och Finland från 1901, startade tillsammans med göteborgaren Johnsson den första fasta biografen vid Biblioteksgatan i Stockholm 1903, den förste att montera in “sjunkande belysning” i en biograf i Göteborg, innehavare av maskinfirman Andersson & Börjesson 1960.

Andersson, Erik – maskinist vid Cosmorama från 15/9 1916, maskinist på eftermiddagsvisningarna vid Victoria 1937.

Andersson, Ernst – vaktmästarpojke vid Cosmorama från 1/4 1924.

ANDERSSON, Fredrik – direktör, Stockholm.
Rialto  1923 4/2 – 1924 1/9
Järntorgsg. 12-14, Rialtohuset
F:
1923-1924 AB Järntorgsbiografen

Andersson, John – vaktmästare vid Victoria från augusti 1922, slutat innan 1931.

ANDERSSON, Karl “Kalle-Lalli” – 5/8 1872 – – i branschen sedan 1915, plåtslagare och förman vid Lindholmens varv från 1921, medlem i föreningen Aftonstjärnan, vaktmästare och bosatt i huset. flyttar därifrån 1936.
Lindholmens Biograf 228 (1939)  senast 1939 – senast 1942

Andersson, Kent R. – platschef vid Sandrews från 1996, utvecklingschef från 200?.

Andersson, Olof – Stockholm, styrelsemedlem 1936 i AB Cosmorama..

Andersson, Oscar – biografägare i Vänersborg, 40-t.

ANDERSSON, Signe – 1882 – – fröken, dotter till C. J. O., pianist vid Stora Biografen, ca 1908 vid Olympia, 1911 vid Svea.
1913 ägare till biografen
Svea 187 (1930) 200, (1940) 175  1913 2/12? – (1936)
Hvitfeldtsplatsen 1B
F
1909-1914 kontorschef M. H. Lindberg

Andersson, Stefan – kontorist vid SF från ?1979.

Andersson, Sven – i branschen från 1908, vaktmästare vid Odéon från 4/1 1919.

Andersson, Wanja (Vanja) – 1/10 1890 – – kassörska vid Cosmorama från 14/8 1920, kassörska vid Flamman från 1935, 1940 enbart extra pga sjukdom, kvar 1950.

Andersson, Werner – maskinist vid Jönköpings Kinematograf, biografägare i Jönköping (BILD: Äventyr i filmbranschen: 52, 301)

Andén, Hjalmar – vaktmästare vid Cosmorama 21/8 1916-1921 och från 1/8 1922.

André, O – ambulerande filmvisare 1900.

Andrén – kommisarie, polishusets arkiv.

Andrén, Peter – maskinist vid Spegeln i Jönköping 1968. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 287)

Anschütz, Ottomar – visar Elektrischer Schnellseher / Electro-tachyscope vid den 1:a svenska fotoutställningen i Industripalatset, Valhallav., Stockholm 3/11 1894.

Appelstrand, Oscar –  kapellmästare vid Kronan från 1/6 1922.

Asti, Francesco – violinist vid Cosmorama från 12/1 1915, kapellmästare vid Palladium från 14/8 1919, 1. konsertmästare vid Cosmorama från 1/10 1924.

ASTRINSKY, Isak – direktör.
1921-1922. kontorist, Nordenskjöldsg. 30
Maxim-Teatern  1916 2/11 – 1918 1/10

ATA, AB – Stockholm.
Mignon 182  (1942-1947)
Linnég. 64
F:
1941-1942 Bost. fören. Högbo nr 6 (byggm. C. V. Herbert Karlsson)
1943-1946 Bost. fören. Högbo nr 6 (ing. Richard L. Ahlgren, bostad)
V:
1942-1956 Mignon, biografen (AB Ata, Stockholm)

PERSONER B

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Barcklind, Carl Wilhelm – 1/6 1873 i Sala – –  1:e regissör vid Stora teatern (BILD: Svenska Filmklubbens årsbok 1925)

BEA, AB – Vasag 34, förest. Rune –> Engelbrektson.
Lundby Bio 288  (1936)

Bauer? /?Bauman
Mölndal: Apollo, Kvarnbyg 1 (300)  1928 2/11 – 1929

Bauman, Schamyl – delägare i Royal Film.

Bengtsson Anders – lagerchef hos Anders Skog.

Bengtsson, Gottfrid – statist, teknisk medhjälpare i Kristianstad 1910 (TURE: Klippbok 1964)

Bengtsson, Gustaf, “Film-Bengt” – 26/9 1868 i Borås – – Borås Tekniska Elementarskola, Chalmers Tekniska Institut, i biografbranschen från 1904, elektriker i Varberg, biografinstallatör från 1906, filmfotograf vid SF§§ 1912-14, vid Hasselblads 1915-19, vid Skandiafilm 1918, fotograf och förste maskinist vid Palladiumbiograferna från 1919, ateljé på vinden i Palladiumhuset, journalfilmer, skådespelare i lustspel, gift med Ellen Svensson.

Bengtsson, Ingmar – 1916 – – i branschen 1952.

BENGTSSON, John Gustaf – 10/10 1884 – 1970 – Nya Varvet. Folkskola i Millesvik 1891-1899, Säffle handelsinstitut 1905, i branschen från 1922, ledamot i förbundsstyrelsen från 1935.
Oden  1922 6/1 – 1926 8/2
Olympia II (1930)  224 (1949) – 1970
Nya Varvet: Olympia  (1936-1947)
Halmstad: Roxy 284    (med Paul Lindberg)  (1939)
Kungsbacka: Saga 413 (med P. Lindberg)  (1939-1945)
Kungsbacka: Saga II 413 (med Saga Lindberg)  (1947)

Bengtsson, Judith – kassörska vid Nya Teatern från 4/9 1925, kvar 1931.

Berg, Anselm, Victoria-Teatern, Stora Tivoli, Djurgården, Stockholm 16/5-30/9 1898

Berg, Egil – organist vid Cosmorama från 1925.

Berg, Gustaf – 20/12 1877 i Naverstads församling, Bohuslän –  – biografcensor 1911-18, chef för statens biografbyrå 1914-18, chef för Skandias/SF:s litterära avd 1918-21, chef för SF:s skolfilmsavd fr 1921 (BILD: Svenska Filmklubbens årsbok 1925)

Berg, Gustaf – 25/6 1880 i Fernebo församling, Värmland – – filmfotograf (BILD: Svenska Filmklubbens årsbok 1925)

Berg, Mattz (Bergh, Mats) – biografägare i Eksjö (BILD: Svenska Filmklubbens årsbok 1925)(TURE: Klippbok 1963)

BERGENDAHL, Edward – Baltic Film, Stockholm.
Konserthus-Teatern    1927 1/9 – 30/11

Bergendahl, Fredrik – 13/12 1916 – – studier vid Hermods Korrespondensinstitut, maskinist vid Röda Sten från 1934.

BERGENDAHL, Jan/John, Stockholm
Metropol  1927 1/1 – 1929 11/10
Majornas bio  193? – 1937 24/10

Berggren, Adolf (?= A. R. Berggren) – medarbetare till Numa Peterson, övertog antagligen deras projektor, tog Svenska Odödliga Teatern på turné efter industriutställningen i Helsingborg 1903, ambulerande kinematografförevisare 1897-1905, även ljusbilder,

Berggren, Gottfrid – född 11/11 1889 –  även hotell på sommaren. Handdriven Pathé-maskin, 1929 elektriciteten kom till öarna, 1931 ljudfilm.(BILD: BÄ)
Hönön: Hönö-Biografen III 300 1927-

Berggren, Ulf, –> Clas Gunnarsson.

Berggren, Yngve – son till Gottfrid.

Berggren, Åke – son till Gottfrid.

Bergqvist, John – 10/10 1874 i Ludgo – 1953 – fotograf i Filipstad fr 1896, fotoateljé i Linköping fr 1901, biografen Elektro (1:a) fr 1905, filmproduktion fr 1906, filmlaboratorium med Gustaf Berg fr 1907, förvärvade Kinemacolor med urpremiär i Linköping, Elite-biografen i Stockholm, landsortsturnéer, fiasko i Göteborg, inspelning av film för officin Viking 1909, konkurs 1913, fortsatt verksamhet vid Tullberg-film, handlande och biografägare i Enskede senast 1920. (BILD: Svenska Filmklubbens årsbok 1925)

Bergström, Karin – fru i Stockholm (BILD: Svenska Filmklubbens årsbok 1925)

Bergström, Lars – 19/11 1870 i Björksta församling i Västmanland – – medarb i Morgonposten /10 1896 /12 1898, bildade Biograf AB Victoria, Stockholm 1910, Göteborgs Biograf AB 1914, AB Victorias filmbyrå 1915, Biograf AB Sverige 1916, SF fr /11 1923, direktör vid Brunkebergsteatern i Stockholm –> Victoria. (Foto i Biografen 1914:6:85)(BILD: Svenska Filmklubbens årsbok 1925)

Bergström, Valle – fotograf, Göteborg (I-A 1959, s 253).

Berlin, Nils – vaktmästare vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 304)

Berntsson, Arvid – 1902 – –  i branschen från 1916, föreståndare vid Stora Biografen, Falkenberg 1952.

Björkman, Oscar – född i Ekhult, vid Svenska Filmskompaniet från 1912. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 164)

Björnberg, Torsten – Kjellbergsg 3.
Ellös: Göta Lejon 270  (1944-45)
Hedekas: Göta Lejon 200  (1944-45)
Henån: Göta Lejon 175  (1944-45)
Hjälteby: Göta Lejon 200  (1944-45)
Kållekärr: Göta Lejon 200  (1944-45)
Kungälvs Y:by: Göta Lejon 175  (1944-45)
Kämpersvik: Göta Lejon 100  (1944-45)
Landvetter: Göta Lejon 125  (1944-45)
Lindome: Göta Lejon 200  (1944-45)
Ljungskile: Göta Lejon 200  (1944-45)
Mollösund: Göta Lejon 125  (1944-45)
Myckleby: Göta Lejon 150  (1944-45)
Svanesund: Göta Lejon 125  (1944-45)
Tanhumshede: Göta Lejon 200  (1944-45)
Tegnaby: Göta Lejon 150  (1944-45)
Varekil: Göta Lejon 150  (1944-45)

Blidberg, Carl – grosshandlare –> Victoria.

Blom, August (enl RW), Alfred (enl. Alf Rune) – Gällersta i närheten av Örebro (enl. Alf Rune), Sörby gård, Norrbyås socken (enl. Alf Rune), Stora Mellösa, Närke (enl. RW), resepredikant och föreläsare, filmförevisare i svenskdistrikten i USA, 1897 ambulerande föreläsare med ljusbilder, 1898-1905 ambulerande kinematografförevisare, även ljusbilder (BILD Äventyr i filmbranschen, 28)

Blom, Paul – Kramfors, ambulerande kinematografförevisare 1899-1905

BLOMBERG, Harry – 5/9 1898 – – filmmusiker 1915-31.
Majornas Biograf (1930) 133 (1936) 131  1916 28/11 – 193?
(med August Carlsson)  1920 8/5 – 1930
(med Ernst Ekelöf)  1930 – 193?
Stigbergstorget 8
F:
1915-1921 AB Stadsgränsen
1922 Fastighets AB Stewardin

Rio 198 (1944-1958)  1940 2/3 –

Roxy 208 (1939) (med Paul Lindberg)  1936 /10 –
Ö. Hamng. 35
F:
1916-1950 handl. Otto Salomon (1932 även sjukgymnast Lilli Olsson)

Rio 198 (1942) (med Paul Lindberg)

Blunch, Mr – ambulerande kinematografförevisare 1898-1899, Cirkus Houckes Wargraph

Boo, Gunnar – makskinist vid Metropol i Jönköping 1945. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 295)

Borgqvist, Paul – född 25/1 1905 i Timmele –  i branschen fr 1932.
Älvängen: Älvängens Biograf 190  (1939)
Ahlafors: Saga 100  (1939)
Hindås: Saga 100  (1939)
Landvetter: Saga 125  (1939)
Lödöse: Saga 130  (1939)
Nygård: Saga 100  (1939)
Olofstorp: Saga 150  (1939)
Sollebrunn: Saga 100  (1939)
Upphärad: Saga 100  (1939)

BORGSTEDT, Knut
Palace Hotel  1913 17/4

Bornfors, Karl – kapellmästare vid Odéon, 1930 för de sista resterna av Cosmoramas orkester.

Bouveng, Nils – direktör vid Hasselblads fotografiska AB, ?producent för filminspelningar på Victorias bakgård 1915 –> Victoria.

Brandt, Axel – 1881 – 1950 – biografmaskinist vid Lunds Biograf-Teater från 1910

Brantby, Sven – föreståndare vid Flamman från 1/1 1936.

BRISMAN
Cirkus-Biografen ca 1500  1912 5/12 – kort period

Brodén –> Svenska Passionsturnén.

Brodin, Gerda – kassörska vid Kronan från 15/8 1911, kvar 1950.

Broström, Walborg – violinist vid Victoria från 18/8 1919.

Broström-Larsson, Elin – cellist vid Victoria från augusti 1920.

BRUNE, Oscar – 1/4 1881 i Öxabräck – – i branschen från 1915, revisor i Göteborgs biografägareförening. (Foto i Sveriges film- och biografmän 1920)
Lindholmens bio  senast 1918 – 1921
Plåtslagareg. tomt 39C Lindholmens 1:a rote
F:
1915-1932 Föreningen Aftonstjärnan u.p.a.

Brännberg, Carl/Karl – 20/12 1884 – – biografägare i Mölndal.

Buchau – en av de besökande tyskar som 1896 berättade för Meichner om de nya rörliga bilderna

BÅKEN, Biograf AB – Geijersg. 16.
Capitol 458  (1942) – 1943

Bökman, Otto – 1874-1938, filmfotograf, anställd hos Numa Peterson, filmade våren 1898 Hästutställningen på Djurgården, 1-majdemonstrationen vid Hakberget, Gärdet, Östbergs velocipedskola, Simuppvisning vid Strömbadet

PERSONER C

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

CIC. –> Esselte.

Carlsson – äldre bror till Anders, maskinist vid Ideal innan våren 1905 då han ryckte in i excercisen. Möjligen M. Carlsson, i så fall maskinist vid Victoria 1937.

Carlsson/Karlsson, Anders – 13/11 1888 i Grinstad – – maskinist vid Ideal från våren 1905, vid Alhambra från 1906, vid Göteborgs Kinematograf från 1915, vid Victoria från 1/1 1917, kvar 1950, senare Cosmorama. Odinsgat 23 tel 191481. 80 år i nov 1968.

CARLSSON, August – ägare till Falkenbergs snickerifabrik, Varberg, visar skioptikonbilder 6/11 varje år på biografen Svalan, Varberg.
1916-1918 biografägare
1916- S. Allég. 5
1919-1921 fabrikör
1922-1939 direktör (fabrikör 1925-1927)
Stora Biografen  1912 1/9 – 1917 hösten

Star 14  1913 4/12 – 1916
Torgg. 19
F:
1913-1916 disponent Aron Svensson
1917 A. B. Haraldson & Bohman
V:
1915-16 Frälsningsarméns predikolokal
1916 Carlssons Kinematograf

Intima Biografen 180    1921 – 1936 (1922-26 uthyrd till Viran Larsson)

Biorama 150  1921 1/9 – senast 1930
S. Allég. 2A
F:
1922-1939 Fastighets AB Wodan
V:
1924-1939 Biograf Biorama

Scala  1924 31/3 – 1928
Lunda Biografen  (1936)
om August = Koks-Carlsson
Majornas bio (med Harry Blomberg)  1920 8/5 – 1930

Carlsson – 2 bröder till Folke. Släkten Carlsson ägde sammanlagt ca. 20 biografer bl. a. i  Jönköping, Värnamo, Kalmar, Västerås, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Uddevalla, Lysekil, Lund och Ystad.

Carlsson, Einar
1928-1929 S. Allég. 5
1928 kontorist
1929 köpman
1933 biografägare, N. Åg. 8

CARLSSON, Emma – gift med August.
1940 änkefru, S. Allég. 5.
Biorama 175  1936 – senast 1958
Intima (1936) 186, (1939) 168?, (1942) 184  1936 – 1944 31/1
Facklan (1944) 174  1944 30/8 – 1945 31/1

Carlsson, Erik V. – maskinist vid Odéon från 12/10 1929, “försvann” ca 1936.

Carlsson, Ernst – trumpetare vid Victoria från 18/8 1919.

CARLSSON, Folke T. – son till August, levde 1961.
1928-1929, 1934-1937 S. Allég. 5
1928-1929 kontorist
1930-1933 Molinsg. 19
1930-1937 biografföreståndare
Biorama 170 (1958) 173  senast 1958 -1965
Uddevalla: China (1939) 375, (1942) 483

Carlsson, Gunnar – reservmaskinist vid Nya Teatern 1937.

Carlsson, H. T.
1933-1934 korrespondent, S. Allég. 5

Carlsson, John M. – målaremästare, S. Allég 5 1914-1915, samma adress som Aug. B. Carlsson.

Carlsson, K-G – musiker (BILD: GT 2/10 1965)(BILD: GLA X: Biograferna)

Carlsson, Karin – städerska vid Kronan från 28/11 1922.

Carlsson, M. –  maskinist vid Victoria 1937.

Carlsson, O. H. – handlande, styrelsemedlem i Järntorgsbiografen AB.

Carlstedt, Henry – född 31/7 1893 i Skövde – vaktmästare vid Palladium, föreståndare/personalchef från 1923.

Carlström, Jon – biografägare, Mölndals Biografteater, Kvarnbyg 43 (Gamla Stadshuset) 1914 – slutet av 1920-t (med Eric Nyström), Empire-Biografen, 1920-t – .

Cederqvist, Hjalmar – extra vaktmästare från 1916, ordinarie vaktmästare vid Victoria från 1/1 1919, kvar 1950.

CENTRALBIO u.p.a., Ekon. Fören. – Vasag. 34 (1936), Erik Dahlbergsg. 4 (1939).
Scala  (1936-1939) BB1941     327

CENTRUM, Biograf AB – Sture Persson, Sten Persson (son).

Lillan (1936) 310, (1939) 309, (1947) 282 (med Europafilm)  1935 17/8 – 1960 15/5
Kyrkog. 19/Kungsg. 44
F:
-1935-1946 Axel Gillblad & Co AB
Kungsg. 42-44
F:
1947-1960 dir. Holger Stjernholm
V:
-1935 Lilla Teatern
1936 ”Lillan”, biograf

Lorensbergsbio 856  1934 19/9 – 1980

Göta 700 (med Europafilm) 1936 13/10 – 1980
Lill-Göta  1977 28/12 – 1980
Mitt-Göta  1979 28/9 – 1980
Götaplatsen 9
F:
1937 Fastighetsföreningen Götapalatset u.p.a.
V:
1937 kapellmästare Sonja Sahlberg, skådespelare John & Wiola Brunius, Margit Manstad, Sven Miliander
1937-1940 Biograf AB Lido
1937- Göta-Biografen

Skansen 361 (med Europafilm)  1936 3/12 – 1980
Övre Husarg. 1
F:
1936- Bostadsföreningen Skansen Kronan u.p.a.
1980 B. O. Albrektsson

Aveny 691 (med Europafilm)  1939 13/12 – 1980
Avenyn 25
F:
1939-1942 Föreningen Cehå nr 8 (byggm. Charles Hedin)
1943-1947 Föreningen Cehå nr 8 (fröken E. Jacobson)
V:
1940-1949 Aveny Biografen
1940-1947 Biograf AB Lido
1940-1941 Ny Tid, biljettkontor
1941-1947 Biograf AB Centrum

Rex  1969 hösten – 1973 13/5
Saga 503 (med Europafilm)  19?? – 1964 24/5
Sofiag. 2
F:
1942 Fören. Cehå no 9 (byggmästaren Charles Hedin)
1943-1946 Fören. Cehå no 9 (övermaskinisten J. Johansson)
V:
1942 Biografen Saga (Centrum Biograf AB)
1943-1950 (?1951) Biografen Saga (Lido Biograf AB)
1952-1964 Centrum Biograf AB

Mölndal: Röda Kvarn   1967 26/12 – 1969 11/5
Östersund: Sveasalongen (1936) 547
Alingsås: Palladium II 483, Biograf AB Saga
Alingsås: Röda Kvarn II 353, Alingsås Nya Biograf AB
Alingsås: Saga II 425, Biograf AB Saga (1939) 425

Cerný, Bohumir – violinist vid Cosmorama från 1/7 1921.

Christenson, Nils Yngwe Edwin – 5/9 1882 på Vadmöllan, Håstad i Skåne – – Lunds Katedralskola, internatskola, till sjöss, sjökaptensexamen 1906, reservunderlöjtnant i Flottan 1907, handelsskola i Hamburg 1912, London 1913, löjtnant 1915, började i branschen som direktör för AB Cosmorama 1920, bostad: Vasaplatsen 7, kapten, Stockholm 1922, souschef för SF 1923,
1923 – ca 1941 verkst dir för Fastighets AB Orion/Palladium
1940 direktör & kapten N.Y.E. Christenson, Sten Stureg. 25
–> City –> Fabo –> Orion.

CITY, Biograf AB – förest. N.Y.E. Christenson
Scala  (1930) 335
Ö. Hamng. 37
F:
1923-1950 Biograf AB City i Göteborg
V:
1923-1941 Scala Biograflokal
1941 Ekonomiska Föreningen Centralbio
1942-1950 Biografen Plaza
1942-1950 Royal Film

Claesson, Kerstin – godisförsäljare vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 304-05)

Claypoole, Arthur – ambulerande kinematografförevisare 1899

COSMORAMA, AB – Östra Hamng. 46-48.
1910 /4 grundas av Knut Husberg med AB Svenska Bio
1922 dotterbolag till Svensk Filmindustri.
1973 uppgår i moderbolaget.

Cosmorama  364  1910 12/8 – 1914 31/3
annons i Ad 1908 (supplement): ”Invigningspremiär 1 aug 1908 Luxiös salong!Rymliga förhallar. Ouppnådd komfort! C:a 400 vanligt bekväma sittplatser fördelade på tre klasser… Absolut blinkfria och stillastående bilder! Konsert av förstklassigt solistkapell”
Ö. Hamng. 48
F:
1908-1913 kapten Georg Bagge ”m.fl.”
1914-1932 A.B. Cosmorama
Ö. Hamng. 46/Kyrkog. 29
F:
1913-1932 A.B. Cosmorama
V:
1923-1950 AB Cosmorama, kontor, biograflokal
1924-1950 Svensk Filmindustri
1945 förv.. ing. T. Örtenblad
1950 förv. ing. Kurt Juhlin

Kronan 283 (1930) 275, (1950) 256  1910 1/9 – 1964 jan
Kungsg. 31-33
F:
1907-1915 arkitekt O. W. Nilsson, arkitekt Otto Fahlström
1916-1917 arkitekt O. W. Nilsson
1918-1919 handl. Gustaf Löfmark
1920-1921 AB Nordiska Kompaniet
1922-1932 Fastighets AB Kungsg. 31 o 33
V:
1915-1921 AB Cosmorama
1922-1932 Biografen Kronan

Folkbiografen 500+  1911 2/9 – 1916/17

Cirkus-Biografen  1913 29/8-14/9, 1/12 – 7/12

Cosmorama 800 (1930) 819, (1936) 921, (1942) 912  1915 12/1 – 1964 jan  se ovan

Stora Teatern  1917 inga visningar

Victoria 756, 465  1922 1/1 – 2002 2/6

Scala1922 1/1 – 1924 30/3
Ö. Hamng. 37
F:
1916 konditor Carl Bräutigam (bostad & konditori)
1918-1919, 1922 direktör Magnus Edström
1920-1921 Fastighets AB Ö. Hamng. 37
1923-1950 Biograf AB City

Odéon-Teatern (1930) 495, (1944) 423  1923 1/9 – 1927,1928 1/10 – 1962 6/5
Drottningg. 45-47/Fredsg. 5
F:
1924-1927 byggmäst. C. O. Andersson
1928-1950 (?1951) handl./direktör Knut Lindstrand
1952 AB. Ferd. Lundquist & Co
1953-1962 H. G. Turitz Stiftelse
V:
1920-1932 Odéon-Teatern
1959-1962 Ferd. Lundquist

Nya Teatern (1930)701,(1936) 853,(1939) 909,(1944) 832  1925 4/9 – 1955 27/2

Röda Lyktan    (1930) 450, (1936) 433, (1950) 423  1929 12/10 – 1960 1/1
S. Allég. 6
F:
1914-1936 biografägare Emil Olsson (bostad ?1917-1919)
1937-1938 Emil Olssons sterbhus
1939-1940 Emil Olssons sterbhus (fru Vera Dahlin)
V:
1930-1940 Röda Lyktan

Flamman (1936) 703, (1939) 684  1935 14/10 – 1982 31/12
Redbergsv. 19
F:
1940-1964 AB Cosmorama
1965-1969 AB Svensk Filmindustri, förv. Göteborgskontoret
1970-1974 AB Svensk Filmindustri, Fack, Stockholm 1
1975-1985 Fastighets AB Hufvudstaden, Box 7378, Stockholm
1986- Göteborgs Finska Pingstförsamling

Kaparen (1942) 800, (1944) 801  1940 24/2 – 1982 30/9
Karl Johansg. 2-4
F:
1940 fastighet saknas
1941-1966 AB Cosmorama
1967-1969 AB Svensk Filmindustri, förv. Göteborgskontoret
1970-1974 AB Svensk Filmindustri, Fack, Stockholm 1
1975-1987 Fastighets AB Hufvudstaden, Box 7378, Stockholm
1988- Postverket
V:
1941 biograf Kaparen

Spegeln 491  1940 26/4 – 1989 11/12
Avenyn 14
F:
1939 Bostadsf. Kastellholm (ing. Rudolf Mörne)
1940-1941 Bostadsf. Kastellholm (Holger Olsson)
1942-1943 Bostadsf. Kastellholm (advokaten Edvin Gidén)
1944-1946 Bostadsf. Kastellholm (Livförsäkringsbolaget Framtiden)
V:
1940-1946 Biograf Spegeln

Redbergsgården III 243  1943 30/10 – 1971 25/4
Olympia 224  1955 15/8 – 1971 31/1
Draken 742, 713  1956 26/4 – 1995 /5

Couprant, J.– parisare, ingenjör, demonstrerar maskinmodeller och visade filmer om Dreyfus och krigen i Norrland, ej svenskkunnig, anställer Carl Johan Pettersson som “rekommendör”, utropare etc. (NÄR 52-53). ambulerande filmvisare 1900-1902, tillstånd att visa kinematografiska bilder i Arkaden till den 28/2 1/5, Odödliga Teaterns visningar tycks ha pågått från 2/3 till möjligen 2/5.

PERSONER D

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Dacker, Adolf – demonstrerar Edisons utställning. Kinetoscopefilmer & grafofon (?= fonograf) vid Drottningg. 68, Stockholm 3/11-12/3 1896.

Dahl, A.  – ambulerande filmvisare 1900 – 1901.

Dahlgren, Emil F. – vaktmästare vid Victoria från 24/8 1918, kvar 1931.

Dahlgren, Gunvor – godisförsäljerska vid Metropol, Röda Kvarn  i Jönköping 1944-1966. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 295, 297)

Dahlin, Knut – vaktmästare vid Nya Teatern under teatertiden, kvar 1950.

Danielsson, Conny – maskinist vid Kronan, Klappan, Victoria, Filmstaden Downtown.

de Giglio, Alfonso – Köpenhamn, filmoffin för Cines 1909.

Dittmer, Ernst Gustav Vilhelm – 28/5 1890 i Göteborg – – 17/2 1941 – fotografmedhjälpare i Jönköping under fyra år, fotograf vid Svenska Biografteatern i Kristianstad 1908-1909, medhjälpare till Olsson våren 1908, fotograf och teknisk ledare vid Svensk Teater Konstfilm i Malmö 1912-1917, egen verksamhet med Rekordfilm i Köpenhamn, teknisk direktör vid Alhambra Film A/S.

Dupont, Arthur W. – musikdirektör, från Burlington, Vermont, organist vid Cosmorama 1925-26.

Dünoff, J. A. – ambulerande kinematografförevisare 1898: Kopparberg (1:a) 16/4,

PERSONER E

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Edén, Barhold – extra maskinist vid Cosmorama från 1/1 1922.

EDHOLM F.W. – – 2/4 1917 – skåning, ingenjör hos L.M. Ericsson, medförde efter USA-resa en filmapparat från Boston, tillstånd 1/4 1904 för Arkaden.
1901-14 biljardegare
1901-16 Drottningg 44/Arkaden (vindskupa)
1915-16 f.d. fabrikör
Arkaden 160  1904 3/4 – 15/9 byter namn till Alhambra
Alhambra 200  1904 16/9 – 1917 2/4

Pariser-Biograf-Teatern  1906 15/10 – stänger inom kort
Victoriag. 2A
F:
1906-1924 direktör Gustaf Smith (se d.o.)(bostad)

Olympia  eft 1910 14/4 – 1915 början

Edin, Johan –  demonstrerar Edisons Kinetofon i Kungsträdgården, Stockholm 1/6 1896.

EDORSON, Ottar – 26/8 1903 – –  vid Mignon, tel. 413949.
Mignon 182  1941 1/11 – 1948
(med Richard Ahlgren)    1960 31/12 – 1968??
Linnég. 64
F:
1941-1942 Bost. fören. Högbo nr 6 (byggm. C. V. Herbert Karlsson)
1943-1946 Bost. fören. Högbo nr 6 (ing. Richard L. Ahlgren, bostad)
V:
1942-1956 Mignon, biografen (AB Ata, Stockholm)
1962-1957 Mignon, biografen (Royal Film)

Viskafors: Konserthusbiografen (1942) 266  (1939)

EDSTRÖM, Magnus – direktör i Fastighets AB Gothia.
-1933-1942 Handelsbolaget Magnus Edström (grundat 1897) Kaffe och kolonialvaror (annons 1927:81)
Scala  1933 28/8 – 1941
Östra Hamng. 37/Lilla Drottningg. 4
Östra Hamng. 37
F:
1923-1950 Biograf AB City i Göteborg
V:
1941 Ekonomiska Föreningen Centralbio
1942-1950 Biografen Plaza
1942-1950 Royal Film AB
Lilla Drottningg. 4
F:
Fastighets AB Gothia

Egnell, Erik
1950: Utterg. 5
1954: Ryg. 38.
Senare maskinist vid Biorama, tel. kassan 133036. Samtliga biografer av klass IV och med namnet Maxim.
Agnesberg 190  (1954)
Björboholm 110  (1954)
Bollebygd 140  (1954)
Hindås 110  (1954)
Hultafors 230  (1954)
Hyssna 200  (1954)
Hällingsjö 110  (1954)
Härryda 130  (1954)
Klädesholmen 120  (1954)
Knippla 140 (1950-1954)
Landvetter  (1950)
Nygård 120  (1954)
Onsala 180  (1950-1954)
Partille 150  (1950-1954)
Styrsö 110  (1950-1954)
Sundstorp 190  1954)
Särö 110  (1950-1954)
Sätila 160  (1954)
Ucklum 120  (1950-1954)

Egnell, Oscar – son till Erik, maskinist vid Palladium.

Ek, John Wilhelm Irenes – född i Stockholm – spannmålsagent, biografägare i Jönköping (BILD: Äventyr i filmbranschen: 70, 158, 222, 260)

Ekelöf, C. Edvard – bror till Ernst Robert.

Ekelöf, E. G. E. – ?son till Ernst
1928-1943: kemigraf
1928-1935: Kjellestadsg 5
1936: Viktor Rydbergsg 21
1937-1939: Eklandag 7
1930-1943-: Garverig 5

EKELÖF, Ernst Robert – 1870 i Vrigstad – – bror till Edvard, gift med Augusta Charlotta Detterberg 1895, tillstånd för Eldorado (Majornas 5:e rote no 17, 3/2) 4/2 – 30/4 1904, ambulerande filmvisare Surte, Jonsered, Mölnlycke, Lödöse, Bengtsfors, Mustafors, Ed, Billingsfors och Bäckefors 1919. (Foto i Sveriges film- och biografmän 1920)
1927-1945: biografägare
1927-1933: Kjellestadsg 5
1934: Älvsborgsg 8
1935-1937: Karl Gustavsg 5
1938-1945: Sten Stureg 24
Senare bosatt i Surte.
Eldorado 65 (med Edvard)  1904 6/2 – 1905 (ett par säsonger)
Majornas Biograf (med Harry Blomberg) 133  (1930)  1930 – 193?
Backa: Biografen (1930)  1928 – senast 1936
Mölnlycke: Biografen 150  (1930)
Mölnlycke: ?Skandia 225  (1936)
Nol: Biografen 150  (1930)
Näset: Biografen  (1930)
Partille: Biografen 250  (1930)
Älvängen: Biografen  (1933)
Älvängen: Skandia  (1936)
Lödöse: Skandia 225  (1936)
Stenungsund: ?Skandia 275  (1936)

Ekelöf, Gustaf P. – ?son till Ernst
1928-1931: ritare
1928-1932: Kjellestadsg 5
1933: byggnadsritare, Fabriksg 43
1934-1947-: byggnadstekniker
1934: Gudmundsg 5-7
1937: Berzeliig 11
1939-1941: Fabriksg 50
1942-1947-: Gudmundsg 12

Ekelöf, M. B. – ?dotter till Ernst
1936-1937: riterska, Karl Gustavsg 5

Ekelöf, Per-Uno – Klichécentralen, Gbg, son till Ernst Robert, tel.  249563.

Ekström, Gunnar – 13/9 1904 – – i branschen från1927, föreståndare vid Carolus från 2/12 1935.

Ekström, Torsten – 15/5 1912 – – anställd vid AB Cosmorama från 24/4 1941, reklamtecknare 1962.

Eliason, Otto – 9/6 1881 i Nordstan – –  i branschen sedan 1906, direktör vid Palladiumbiograferna 1922, vid AB Cosmorama från 3/8 1933, reklamtecknare 1962.

Elm, Magnus – maskinist vid Spegeln, Klappan, Downtown, Filmstaden.

Enander, Bele – vaktmästare vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 304)

Enander, Gustaf – föreståndare vid Kronan från 15/8 1912, tjänstledig pga sjukdom från 1948.

Enequist, Carl – biografpionjär (BILD: Äventyr i filmbranschen: 153)

Enequist, Johan – ambulerande kinematografförevisare 1898-1901 med Edison-projektor från USA, fonografförevisare, tillsammans med L. E. Larsson

ENGDAHL, Axel – tillfälliga tillstånd för att visa film.
Folkteatern  1911, 1914 9-23/3

Engelbrecht, Augusta –  Panorama International, Hamng. 26, Stockholm under sommaren 1897.

ENGELBREKTSSON, Rune – 22/1 1909/10 – – Brämareg. 7, i branschen från 1927, –> AB BEA
1936-1937 ritare, Snäckv. 7
1938-1939 biografägare
1940 Geijersg 10
1942 direktör, Sundhagsg. 31D
1943 Torild Wulffsg 14
1947 Roseng. 5

Lundby Bio 276  1932 1/11 – 1960 27/3
Jägareg. 6/Herkules 36
F:
Byggnadsföreningen Guldtunnan, nr 10

Boulevard (1942) 208, (1947) 196, (1950) 192    1941 11/10 – 1967 31/12
Ö. Hamng. 35
V:
1916-1950 handl. Otto Salomon (1932 även sjukgymnast Lilli Olsson)
1942-1950 Boulevard Bio (Stensjö & Engelbrektson)

Gnistan (med Centrum) 1938 25/2 – 1968 5/5
Tunnbindareg. 24 (Kvilletorget)
F:
-1937-1940 Fastighetsföreningen Älven (R. Fransson)
/Brämareg. 7
F:
1941-1946 Fastighetsföreningen Älven (arkitekt Nernst Hansson)
V:
1941-1946 Biografen Gnistan, Göteborg biograf AB
1941 Lundby Bios AB, kontor
1944-1946 Lundby Bio

Mölnlycke: Mölnlycke Bio

Englund, Gerda – extra kassörska vid Cosmorama från 1/10 1923.

Engström, Gustaf – ägare till bl.a. Maxim i Stockholm, Svenska Filmskompaniet. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 142)

Eriksson, Arne  – 29/11 1919 i Orsa – – maskinist vid Skansen från 3/12 1936.

Eriksson, Birger – maskinist vid Boulevard från 11/10 1941 till 31/12 1967, senare chefsmaskinist vid Centrumbio tills de 1980 övergick till Europafilm/SF. (BILD: GLA X: Biograferna)(BILD: GLA X: Biograferna: kopia av medlemskort från 1950-talet)

Eriksson, Erik – ?far till E. Arne, biografmaskinist vid Östra bio 1949 till 1957, Redbergsv. 14.

Eriksson,E. Arne – ?son till Erik, biografmaskinist vid Östra bio1956-1962, Redbergsv. 14.

Esbjörnsson, Knut – kapellmästare vid Palladium från 1928.

ESSELTE, Stockholm –> Göteborgsbiograferna HB.
Downtown (10 salonger: 1095)(med CIC)  1986 19/12 – 1988

EUROPAFILM, Stockholm.
Lillan  Se Centrum
Skansen Se Centrum    1980-84
Aveny  Se Centrum    1980-84
Göta/Lill-Göta/Mitt-Göta  Se Centrum    1980-84
Saga  Se Centrum
Fyren 556 (1956) 566 (Biograf AB Fyren)  1943 25/1 – 1985 Se Centrum
Prisma  1980-84
Lorensberg  1980-84
Star  1980-84

Everth, Gustaf Bernhard – 1861 i Dala – 4/3 1906 i Stockholm – sergeant, charkuteribranschen, till Falköping 1889, till Stockholm 1890-t, köpte Valands projektor & film 1897, turné, den 1:e att 28/12 1897 visa film i Jönköping. (BILD: Äventyr i filmbranschen, 26)

PERSONER F

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

FABO, A B – dotterbolag till –> Fastighets AB Orion och –> Palladiumbiograferna.
Rialto 803  1924 1/9 – 1969 (blir Prisma)
Järntorgsg. 12-14, Rialtohuset
F:
1923-1924 AB Järntorgsbiografen
1925-1962- AB Fabo
-?1969-1970 Palladiumbiograferna i Göteborg AB
V:
1925-? AB Fabo kontor
1940 direktör & kapten N.Y.E. Christenson, Sten Stureg. 25
-1941 N.Y.E. Christenson.
1942- Frans Hausl
1943 vicevärd, biografmaskinisten Julius Larsson
1950 vicevärd, fastighetsskötare David Andreasson
1956-1962 vicevärd, verkmästare John Wittgård
-1950 Bröderna Kanold AB affär

Fagerberg, Arvid – kapellmästare vid Nya Teatern, Röda Kvarn och Odéon från 1/10 1923, kvar 1929.

FAHLSTRÖM, Otto –  arkitekt, fastighetsägare, 1908: Öfre Husarg. 25 (firma Fahlström & Nilsson), arkitektbyrå, Kungsg. 31.
Kronan 283 (med Oscar W. Nilsson)  2/3 1909 – 1910 1/9
Kungsg. 31-33
F:
1907-1915 arkitekt O. W. Nilsson, arkitekt Otto Fahlström

Falck, John – född 12/8 i Öja  – föreståndare och personalchef vid Rialto.

Fernander, D. – ambulerande filmvisare med R. Hallseth 1900-1902.

Fischer, Franz – flöjtist vid Victoria från augusti 1915.

Fock, baron –> Odéon.

FOLKETS BIO
Hagabion 80  1974 8/10 – 1982 hösten
Hagabion (2, senare 3 salonger)  1983 8/1 –
Aftonstjärnan  1987 –

FOLKETS HUS
Backa Bio  1992 –

FORNSTAM, Gösta och Peter
Nya Boulevard 366  1973 13/8 – 1988 våren (blir Bio Capitol)

Fors, Michael – 1968 – – vaktmästare vid Downtown från 1987, t f lokalchef från 1991.

Forsberg, Bernhard – ambulerande filmvisare 1900 – 1905.

Forsblad, Erik – agenturaffär i Skandias hus, –> Maxim.

Forsell, K. A. – handlande, tillstånd 1/12 1900 för regelbundna skioptikonföreställningar i Arkaden. (Gbg poliskammares journal 3/12 1900 GSA)

Fournes, Siegfried –  2:e Konsertmästare vid Cosmorama från 15/9 1924.

Friberg, C. A. – byggmästare, biografägare i Karlskrona, biografkedja i landsbygden, filmofficin 1909. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Fridell, Thure – cellist vid Odéon från 1/9 1924, kvar 1926.

Friman, Olof – 8/12 i Råda – – vaktmästare vid Carolus från 1937.

Frisch, A. – ambulerande kinematografförevisare 1899 med Cirkus Möller Du Nord, köpte antagligen Hansons projektor Vitagraf

Frodi, Orvar – advokat –> Maxim.
1917 notarie
1917-1918 Vasa Kyrkog. 1
1918 e.o. notarie
1919-1922 e.o. hofrättsnotarie, Vallg. 15

Fyren, Biograf AB – bildat av Palladiumbolaget, Biograf AB Centrum och Europafilm för att driva Fyren.

Föjerstam, Gösta – född 22/6 1903 – Varberg.