PERSONER K

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Kanold, Anton – karamellfabrikör, styrelsemedlem i Palladiumbolaget – >Orion.

Kanold, Fred – karamellfabrikör, styrelsemedlem i Järntorgsbiografen AB, Palladiumbolaget – >Orion.

Karlsson – fröken, städerska vid Palladium 1947.

Karlsson, E. Gustaf – bokhållare, Kaiser-Panorama, Birger Jarl-passagen, Stockholm vid jultid.

Karlsson, Göte – föreståndare vid Roxy från 15/11 1956.

Karlsson, Kurt – konfektpojke vid Victoria 1939.

Karlson, Malkolm – 24/3 1877 i Lysekil – – var anställd som maskinist vid Apollo sedan 1908?, extra maskinist vid Victoria sedan 26/12 1914, ordinarie 1931, till åtminstone 1940.

Karlsson, Stanley – vaktmästare vid Metropol i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 295)

Karlstrand, Axel – biografägare i Gävle. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

KARLSTRÖM
Lindholmens Bio  1915 – senast 1918
Plåtslagareg. tomt 39C Lindholmens 1:a rote
F:
1915-1932 Föreningen Aftonstjärnan u.p.a.

Karlström, Bertil – övertog biografverksamheten efter fadern Henry. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 279)

Karlström, Henry – övertog biografverksamheten efter Allan Weimer. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 278)

Kegel, C. – ambulerande filmvisare 1900 – 1901.

Keiller, Harry – Bolinders Fabriks AB, Karl Gustafsg 1b.
Särö: Göta Lejon 150  (1944)

Kihlberg, Hilmer – 7/2 1902 – – maskinist vid Intima Biografen sedan 1932 till åtminstone 1940.

Kino u.p.a., Ekon. Föreningen – Brämareg. 7.
Mölnlycke: Mölnlycke Bio 262    (1939-1949)

Knippla Idrottsklubb – förest. Manne Torgersson
Källö-Knipplan  Knippla-Biografen  180  (1936-1939)

Kock, Jens Edvard – tivoliägare i Malmö; biografägare i Lund (Lunds Biografteater, Centralteatern) och Malmö (Malmö Biografteater, Biorama, Metropol). (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Krantz, Carl/Karl Oscar – 1867 i Håby, Munkedal – 1895: student i Lund; 1897: fil kand; 1900-02: ambulerande filmvisare; 1900-05: lärare i Trelleborg och Eslöv; 1902-04: studier i fysik; 1907: filmare i Lund; 1908-09: distributör; 1911-20: adjunkt i bl a Köping och Stockholm; /11 1911 – /6 1912: censor vid Statens Biografbyrå; 1920: adjunkt i Västerås; 1930: licentiatexamen i Lund; senare: Helsingborg;  biografägare i Lund. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Kristiansson, Georg – musiker vid Cosmorama från 1911. (BILD: GT 2/10 1965)(BILD: GLA X: Biograferna)

Kristensson, Gustaf  – vaktmästare vid Odéon från 4/1 1919.

KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGE MÄN i Göteborg – Parkg. 11.
KFUM 650  (1944-1947)

Kullander, J H – kinematografföreståndare som uttalar sig vid protestmötet 4/12 1905

Kullberg, Carl – tillstånd att visa film tio dagar från 21/3 1903 (TD 1903 dnr 116, 20/3) i Tivolibyggnaden på Lilla Otterhällan.

Kullenstam, Sigvard – 24/2 1918 – – vid AB Cosmorama från 10/7 1939, kontorist 1963.

KVARNSTRÖM
Pornorama 50  1974 – 1979 /1

PERSONER L

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

LAGERGREN, Anders – bror till David.
Oden  1919 /9 – 1922

Lagergren, David – bror till –> Anders.

Lagerkvist, Valter – 23/10 1903 i Lugnäs – – elev vid Palladium, maskinist vid Kaparen (BILD: GLA X: Biograferna)
1941-åtminstone 1987 biografmaskinist/projektionist, Karl Johansg. 2 (Kaparen)
1941-1942 Alltjänst (V. Lagerkvist) budskickning

Landahl, Arne – Hindås, Box 13 (Stoopendahls ateljé vid Fagerhult).

Landström, Ernst – vaktmästare vid Biorama från 1923, fortfarande anställd 1972.

Langsted, Adolf – skolebestyer, skaffad filmprojektor, ?Joly, till malmöutställningen 1896.

Lans, Alfred – arbetare vid maskinverkstad, granne till Arkaden, gjorde ibland ljudeffekter med maskinerna som ackompanjemang till vulkanutbrott o likn.

Larsson, Edvin – vaktmästare vid Cosmorama från 15/2 1917.

Larsson, Elsa – städerska vid Odéon från 4/1 1919, kvar 1931.

Larsson, Emy – kassörska vid Nya Teatern från 14/8 1920, extra kassörska vid Victoria 1926, kvar 1950.

Larsson, Enoc Nath. – violinist vid Victoria 1920-21 och från 1/10 1924, kapellmästare vid Nya Teatern.

Larsson, Gustaf V. – vaktmästare vid Cosmorama från 15/11 1918, kvar 1950.

Larsson, Gösta – 10/7 1893 – – vaktmästare vid Metropol, Röda Lyktan sedan 1917 till åtminstone 1940.

Larsson, Julius – 12/7 1886 i Säffle – – maskinist vid Palladium 14/8 1919-1925, vid Rialto från 1925, kvar 1940.

Larsson, Karl – biografägare, Cosmorama, Vara (1933-39).

Larsson, L. E. – ambulerande kinematografförevisare 1898-1899, 1:a visning i 1898: Östersund (Godtemplarhuset) 15/1, tillsammans med Johan Enequist

Larsson, Victor – 5/5 1885 – – vaktmästare vid Cosmorama från 1918 till åtminstone 1940.

Larsson, Gustav V. – vaktmästare vid Cosmorama från 15/11 1918, kvar 1940.

Larsson, Walter – Sten Stureg. 30.
Styrsö: Ritz (Hemvärnsgården) 100  (1949)

Lavén, Stig – 7/1 1923 – – vid AB Cosmorama från 23/5 1947, reklamchef 1963, senare chef för Svensk Filmindustri i Göteborg.

Le Tort –>Nils Jacobsen.

Leckström, Aders – maskinist vid Nya Teatern från 15/10 1929, kvar 1931, maskinist vid Röda Lyktan 1937.

Lenberg, A.– biografägare, Röda Kvarn, Alingsås (1932-39)

Libanon, Fastighets AB
S. Allég. 8 (bostad), ägare sedan åtm. 1928
Yngligaföreningen Libanon

Lidstrand, E. – biografägare, Palladium, Uddevalla (1931-39).

LIDO, Biograf AB – Kungsportsavenyen 25.
1937-1940 Götaplatsen 9
Saga 503  1942 14/3 – 19??

Liljedahl –> Surte.

Liljedahl, Greta – kassörska vid Metropol i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 296)

Liljeroth, Rolf – vaktmästare vid Cosmorama hösten 1958.

Limkilde, Harald – Koncertpalaets i Köpenhamn inspektor, ansvarade för filmförhandsvisningen vid Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 27/6-27/9 1896.

Lind, Alfr. – Köpenhamn, inspelning av film för egen officin 1909.

Lind, David – deltidsarbetare på SJ:s verkstad 1902, extraknäck som hisskötare i Arkadhuset från 1902, extra vaktmästare vid Arkaden från 1902.

Lindberg, Douglas – son till Paul.

Lindberg, Oskar – biografägare i Lund från 1908

LINDBERG, Paul – 26/1 1886 – 1966 – i branschen i Mölndal från 1915 (Bild: BÄ 55:11/12)
Roxy 208 (med Harry Blomberg)  1936 1 el 14/10 – 1941 30/9
Ö. Hamng. 35
F:
1916-1950 handl. Otto Salomon (1932 även sjukgymnast Lilli Olsson)

Rio 198 (med Harry Blomberg) (1942)
Landsvägsg. 36
F:
1940 Bostadsf. Haga n:o 3 (Harry Nilsson)
1941 Bost. fören. Högbo nr 3 (kamrer Herman Coxner)
1942 Bost. fören. Skansen (John Andersson)
1943-1946 Bost. fören. Skansen (köpmannen Carl O. Rydholm)
V:
1942-1943 Harry Blomberg, biograflokal
1942-1946 Rio-Biografen

Sävedalen
Mölndal: Nya Biografen  1914 /8 – 1920-t mitten (blir Mölndals Bio)
Mölndal: Mölndals Biografteater  1920-t mitten – 1935 ca. (blir Lorry)
Mölndal: Röda Kvarn 300  1929 – 1967 26/12
Mölndal: Lorry 251  ca 1930 – 1945
Malmö: Rialto ?= Spegeln  242  (1939)
Halmstad: Roxy 284  (med J. Gustaf Bengtsson)  (1939)
Kungsbacka: Saga 413  (med J. Gustaf Bengtsson)  (1939-1945)
Malmö: Spegeln  (1952)

Lindberg, Saga
Kungsbacka: Saga II 413 (med J. Gustaf Bengtsson)  (1947)

Lindén, Rolf – grosshandlare –> Victoria.

Linder, Mats (ung film) – Decembergat 49, 489075.

Lindgren, Göran – chef för Sandrews i Stockholm.

Lindqvist, Carl J. – Helsingfors, ambulerande kinematografförevisare med Edisons “Lefvande fotografier”, 1898-1899: 1898: Hälsingborg (1:a) 8/10; 1899: Höganäs Teater (1:a) 6/1, Landskrona (1:a, Hotell Drufvan) 9/2, Sandviken (1:a, Godtemplarsalen), maskinist vid Varietén i Svea-Teatern /Svea-Teaterns wargraph 2/11 /?1/11 1898 -4/3 1899, Uppsala (St Johanniskyrkan) 1-7/4.

Lindstrand, Knut – hyresvärd till Odéon 1928.

Lindström, Gösta – direktör –> Victoria.

Ljung (Ljongh), Gösta – 4/7 1897 i Hälsingborg – – började som vaktmästare vid Cosmorama 1/3 1923, gick över till Göteborgs Museum 1928.

LJUNGBERG, Rune
Sexografen/Bio Galax 50  1968 /10 – 1986

Ljunggren, L. – notarie (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

LJUNGKVIST, Signe
Grand Kinematograf    1904 23/5 – 1907 11/3

Ljungqvist, Ida – garderobier vid Cosmorama från 1/3 1919.

LOGEN NORDSTIERNAN
Nordstadens Kinematograf  1904 26/11 – 1905/06
Torgg. 19
F:
1904-1908 f. lantbrukaren A. Bergqvists sterbhus

Lundberg, Frans – 1851 – 1922 – ingenjör, vinhandel, agentur för biografmaskiner, mutoscope, självspelande pianon, filmimportör, biografdirektör i Malmö, från /1 1908 Malmö Biografteater, Nerrebro Biografteater i Köpenhamn, producerade sjungande och talande lefvande bilder med hjälp av grammofonskivor ca 1910, ca 20 spelfilmer 1911-12, distributör (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Lundbäck, E. – från USA, ambulerande kinematografförevisare 1898, visade Lidköpings första filmer 30/3 1898 i Metodistsalen, Piteå (1:a) 21/10, Skellefteå (1:a) 29/10,

Lundén, Per – kyrkoherde vid Carl Johans församling, spelar in ett tal på Edisons fonograf vid Wennströms demonstration 1890.

Lundeqvist, Torsten – vaktmästare vid Kronan från 13/8 1917, vid Kaparen 1950.

Lundgren, Erik – bassunist vid Cosmorama från 1/10 1924.

Lundmark, Arthur, N. – 10/7 1885 – – började i branschen 1927, föreståndare vid Röda Lykten från 1930.

Lundquist, Erik – tog efter en månad över ansvaret för filmvisningarna vid Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 27/6-27/9 1896.

Lundqvist, Gösta – 8/1 1894 – – vid AB Cosmorama från 2/9 1926, föreståndare vid Röda Lyktan, antagligen före 1930, föreståndare vid Nya Teatern 1931, föreståndare vid Flamman från 14/10 1935, föreståndare vid Nya Teatern från 1/1 1936, föreståndare vid Victoria 1942, vid Cosmorama hösten 1962.

Lundqvist, Inge – chokladpojke i Jönköping vid China, Spegeln m.fl. 1952-1969, senare maskinist vid Palladium, Metropol. vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 307)

Lundqvist, Ingemar – anställd vid Cosmorama hösten 1962.

LUNDVALL, Alfred
Maxim-Biografen  1915 30/11 – 1916 27/11
Stigbergstorget 8
F:
1915-1921 AB Stadsgränsen

Löfgren – ambulerande filmvisare med Åberg 1900 – 1903.

Löfgren, Evert – Göteborg, medlem i Biografägareföreningen på 40-t.

LÖFMARK, John
Olympia (med Carl G. Olsson)  1909 1/6 – 1910 13/4

LÖNNER, Karl A. B. – född 23/1 1880 – Hvitfeldtsplatsen 1C, boktryckare
1953 köpman, Hvitfeldtsplatsen 1B (vice värd, bostad)
Svea (1936) 260, (1939) 175, (1949) 150   (1936) – 1953 29/3
Hvitfeldtsplatsen 1B
F:
senast 1933-1953 änkefru Maria Lindbergs arvingar (1940-43 sterbhus)

Lövås, Gustav – född 1890 – maskinist, kvar 1970 (BILD: GLA X: Biograferna)

PERSONER M

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

MAGNUSSON, Charles – 26/1 1878 – 18/1 1948 – Familjen bor på Viktoriagatan 4 när Charles börjar i Carlstedts förberedande skola, flyttar till andra klassen i Göteborgs Real-Läroverk (senare Vasa Högre Allm Läroverk), totalt fem år.
1904 el 1905 köper en filmkamera.
1905 vintern, tidigaste dokumenterade film backhoppningarna i Holmenkollen; Montgomery hyr ut hans filmer.
1905 bokhållare vid AB Svensk Kinematograf (se d.o.)
1907 AB Biokronan.
Flyttar till Kristianstad.
1909-28 vd i AB Svenska Biografteatern (Svenska Bio).
1912 bolaget flyttar till Stockholm.
1919 deltar i ombildningen av Svensk Filmindustri.
1936 styrelsemedlem i dotterbolaget AB Cosmorama.
(Foto av deltagarna i Filmkongressen i Malmö 4-5 maj 1909 i Nordisk Filmtidning 1909:6:4. BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)
Kronan 222 (1907)  283  1906 5/12 – 1909 2/3
Kungsg. 31-33
F:
1906 skomakaremästare Anders Nilsson, skomakaremästare T. Torstensson
1907-1915 arkitekt O. W. Nilsson, arkitekt Otto Fahlström

Magnusson, Emma Wilhelmina – född Nordblom 1884 i Haga – anställd vid Saluhallen “Smör-Emma”, gift med Charles M., kassörska vid Kronan “Bio-Emma”.

Magnusson, Ivar – biografmaskiniskt, Eksjö bio (TURE: Klippbok 1963)

MAGNUSSON, Rolf  – född 10/7 1935 – springpojke vid Centrumbio från 1954, maskinist vid Aveny från 1956, maskinist vid Boulevard, Vingen, Rio, Fyren och SF:s biografer, Panoramafilm, tel. 139894.
Vingen  1960 – 1962 11/2
Rio (med Hans Gmoser)  1968 1/1 – 1984 24/10
Fyren 519  1985 15/2 – 1985 21/12

Malmborg,Hugo – Hammarbyvägen 6, Fristad, tel. 003 60857 (c:a 75 år 1967). 2:e maskinist på Cosmorama från 1911, flyttade över gatan till Maxim 191? ?började hos ?Kviberg på Kronan 1916.

Malmborg, Waldemar – 13/8 1889 i Värö – –  maskinist vid Scala, kvar 1940.

Malmqvist – fru, född Schönemann, ansvarig för kapellmusiken vid Kinematograf Oriental.

MANNERBORG, Algot E.
Favorit 283  1907 18/10 – 1911
Kungsg. 23
F:
1907-1909 byggn.-firma Winkvist & Larsson
1910 C. F. Hultgren
1911 byggn.-firma Winkvist & Larsson

Marcel, Charles – demonstrerar den “parisiska kinematograf” vid Victoria-Teatern på Tivoli, Stockholm 21/7–31/7, i Lilla salongen, Tivoli, Sundsvall 3/8 (1:a visningen i staden) 1896

Martinsson, K Arvid – Bärfendal – tältbiografägare i Bohuslän, från stumfilmstiden till 1959, som mest fyra tält, i Lappland, Jämtland och Värmland, ett stationerat i Bullaren under krigsåren, artisterna Västgöta-Sigge från Uddevalla (sång och dragspel) och fiolspelaren Kalle Wall följde under en period med, 1964 gick hans utrustning på auktion. (GT 25/10 -64)
Mathiasson, Kurt  – 28/2 1918 – – maskinist vid Carolus.

Mattsson – maskinist vid Rialto.

Maxe, Lars – vaktmästare bl a 2,5 år vid Star tills nedläggningen 1985.

MAXIM, Biograf AB – Orvar Frodi, Erik Forsblad, kapten Ivar Westerberg, Sven Hedberg.
1919-1924 kontor Ö. Hamnng. 44
Stora Biografen 165  1917 hösten – 1922 15/2
S. Allég. 7
F:
1919-1923 Biograf AB Maxim
1924-1932 biografägaren Emil Olsson
1933-1936 fastighetsägaren Emil Olsson
1937-1938 Emil Olssons sterbhus
1939-1940 Emil Olssons sterbhus (fru Vera Dahlin)
V:
1923 Maxim biografteater
1924 Göta Skomagasin
1924-1925 firma Haga Skoaffär (Olsson)
1925-1928 Haga Skomagasin
1926-1928 firma Haga Skomagasin (Olsson)
1929-1934 Haga Nya Skomagasin
1935 Haga Skomagasin
1938 konfektyraffär Nanna Nordberg

Intima-Biografen 186  1918 13/11 – 1921
Kungsg. 15
F:
1918 handl. A. Reisenman
1919 Biografkonsortiet Kungsg. 15
1920 direktör Roland Frodi (& v. konsul, Vasa Kyrkog. 1, kontor V. Hamng. 2)
1921-1922 fastighetsägaren C. W. Elfströms stärbhus
-1930-1932 handlanden Sven Uhlén
V:
1919-1922, -1930-1932 Intima Biografen

Biorama 150  ?1918 – 1921 31/8
S. Allég. 2A
1920-1923 Biograf AB Maxim

Maxim (1930) 200, (1936) 214    1918 1/10 – 1926
Ö. Hamng. 35
F:
1916-1950 handl. Otto Salomon (1932 även sjukgymnast Lilli Olsson)

Meichner, Otto – tysk sockerbagare i Göteborg, introducerade tillsammans med Habermann filmen i Göteborg på Valand 26/12 1896, kanske samma som O. O. Meischner, prokurist vid Stolts karamellfabrik 1895, bostad Carl Gustavsg. 9

Melander, Sven – 11/5 1908 i Stockholm – – i branschen sedan 1923, biträde åt fadern vid Stora Biografen i Lysekil, föreståndare där sedan 1939, fortfarande 1952, boktryckare.

Mellander, Yngve – vaktmästare vid Cosmorama hösten 1962.

Meyer, Victor – direktör för Reginabiografen i Jönköping. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 136)

Mills –  engelsk ambulerande förevisare besöker KFUM:s hörsal med Biographen den 18/3 1902.

MONTGOMERY, Erik – 1881-1935 – son till Otto, biografägare i Hälsingborg, kontorist vid AB Svenska Kinematografen (se d.o.), grundar Norsk Kinematograf-Aktiesellskap med en norsk grosshandlare.
1903 handlande, kontor o. lager Vallg. 5, annons s. 1137 Uppsättning och försäljning af Elektriska Glödlampor, Brännare, Gascylindrar… Import af Cigarrer. Cigaretter, Velocipeder Telefon 5737 Fabrik: Telefon 32, Hisingen
1904 kontor & lager, Kungstorget 7 (i samma hus som Oriental).
1904 1/11 Norges första biograf, Stortingsgaten 12 i Kristiania.
1905 biografer i Stockholm.
1906-1907 kinematografmaskinist, S. Allég. 5
Enl. annons i Nordisk Filmtidning 1909:4: “Skandinaviens största affär för Försäljning & uthyrning af ny & begagnad Films” – – – Dessutom försäljning af sjungande apparaten – – – Erik Montgomery, Birger Jarlsg. 9 ‘Passagen’”
Ambulerande filmvisare, distributör, biografägare i Norrköpin. Se AB Svenska Kinematografteatern. (Foto av deltagarna i Filmkongressen i Malmö 4-5 maj 1909 i Nordisk Filmtidning 1909:6:4.) (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)
Stjärnan (med Otto & Schubach)  slutet av 1904 – 1909 17/2
Ö. Hamng. 29/Drottningg. 27
F:
1904-1906 f.d. handl L. A. Andersson (bostad
1907 handlande M. Lindner
1908-1909 direktör M. Lindner

Biorama 150  191? – 191?
V:
1918 direktör Erik Montgomery
1918 f.d. biografägare, S. Allég. 2A

Borås: Borås Kinematograf  1904 /7 –  Österlånggatan 42

Montgomery, K. O. E.
1907 kinematografmaskinist, S. Allég. 5

MONTGOMERY, Otto – 1850-1921 – maskinist på atlantångare, bosatt å Ottosro på Hisingen, i filmbranschen från 1902, tillstånd 27/2 1904 för Oriental, tillstånd 1/11 1904 – 1/11 1907 för Haga K.
1906-1911 kinematografägare, S. Allég. 5&6
journalfilmsproduktion (NÄR 208), ägare till biografer på flera ställen i landet och filial i Oslo, -1908 Norsk Kinematograf- Aktiesellskap, kontor vid Ö. Skansg 2 (1909). (NF 1909:5)
1912-1917 biografägare, S. Allég. 2A
Kinematograf Oriental  1904 27/2 – våren 1906
Kungstorget 7
F:
1904-1906 J. F. Peterssons sterbhus
1907-1908 A.B. J. F. Petterssons arfvingar

Stjärnan (med Erik & Schubach)  slutet av 1904 – 1909 17/2
Ö. Hamng. 29/Drottningg. 27
F:
1904-1906 f.d. handl L. A. Andersson (bostad)
1907 handlande M. Lindner
1908-1909 direktör M. Lindner

Haga Kinematograf  1904 26/11 – 1911/1913
S. Allég. 5
F:
1905-1909 byggmästare A. Rydén (bostad)
1910-1911 Byggnadsföreningen Freja

Stora Biografen 165  1906 28/4 – 1912 31/8
S. Allég. 7
F:
1906 sjökapten Thor Zackrisson
1907 kamrer Thor Zackrisson
1908-1917 v. häradshöfding Harald Josephson
1907-1908: annons i Ad: ”Goda program/Nyheter/Stor luftig salong/Trevliga väntrum/God ventilation och god/uppvärmning under den/kalla årstiden/Allting ”first class

Biorama 150  1911 15/9 – ?
S. Allég. 2A
F:
1911-1912 Fastighets AB Victoria
1913-1914 brukspatron M. W. Rhedin, Ellesbo
V:
1916-1917 direktör Otto Montgomery (Biografen Biorama) Tel 7088
1918 direktör Otto Montgomery, Långedrag, villan Erikshill

Moore, Henny – möjligt namn på Nils Jacobsens hustru, “zigenerska”, dansös, den “falska Cléo de Mérode”, kassör vid Arkaden hösten 1902.

Mårtensson, Hans – biljardägare 1915, tycks ha tagit över verksamheten efter Edholm, men den verkar ha förvandlats till bowling, se Göteborgs Arkader.

Möller, H. – tillstånd (10/12) att visa film 8/12 1902 – 31/3 1903 i Tivolibyggnaden, Lilla Otterhällan (GSA Pk TD 1902 dnr 36).

Möller, Maria – kassörska vid Odéon från 4/1 1919, kvar 1931.

PERSONER N

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Nelson, Bror – platschef vid Sandrews.

Nelson, Carl A. – 13/9 1899 i Stockholm – – direktör i –> Royal Film –> Sandrew-Bauman.

Nersäter, Sten – maskinist vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 306)

Nettelbladt, Nils – klarinettist vid Victoria från september 1917.

Nielsen, Christian – från Köpenhamn, ambulerande kinematografförevisare 1899-1900, 1899: Kungsbacka (1:a, Logen Lifvets lycka) med nykterhetsföredrag 12/11

Nielsen, Niels – ambulerande kinematografförevisare 1897, tillstånd 12/7 1906 att förevisa panoptikon och anatomiskt museum 1/8 – 7/10 i Tivolibyggnaden vid 1:a Långg.

Nilson, Bror – 25/7 1897 – – son-son till N. P. Nilson (Häst-Nisse), disponent vid Royal Film, Göteborg 1947.

Nilson, Nils-Axel – född 13/10 1920 – maskinist vid Folkets Hus-biografen i Krokslätt, maskinist vid Lillan från 1938.

Nilsson – son till Konrad J., ägare till Östra bio från faderns död 1948.

Nilsson, Anna – vid AB Cosmorama från 1916, kassörska vid Victoria från 1/1 1922, kvar 1950.

Nilsson, Axel – innehavare av Orientaliska Teatern m.fl. biografer i Stockholm, Film-Uthyrningsbyrå i Stockholm tillsammans med fadern N.P. Nilsson 1909.

Nilsson, Carl – klarinettist vid Cosmorama från 1/9 1921.

Nilsson, Enar – 4/6 1901 – – började i branschen 1921, föreståndare på Östra bio från 1925.

Nilsson, Henrik – ambulerande kinematografförevisare 1897-1898,  första filmvisningar i följande städer: 1897: Jönköping (Betaniakapellet) 28/12, 1898: Varberg (Godtemplarsalen) 1/2 och Falkenberg (Hotellets stora salong) 7/2, Halmstad (Läroverkets stora sal) 12/2,

Nilsson, J. E. – ambulerande filmvisare 1900 – 1901.

NILSSON, Konrad J. – 14/11 1868- 2/3 1948 – Redbergsv 14, skeppsstuvare, initiativtagare och ordförande i Göteborgs Förenade Skeppsstuvare, i direktionen för Göteborgs Hamnarbetarkontor, i branschen från 1920.
1916-1917 3:e Långg. 43
1917-1923 ägare till 2:a Långg. 12
1918-1923 Nordhemsg. 17 = 2:a Långg. 12
Fenix/Phaenix/Neptun  1916 10/1 – 1922 30/10
2:a Långg. 6
F:
1916-1923 handlande James S. Svensson

Östra Bio (1930) 209, (1936) 221  1921 5/9 – (1950) förestods av sonen den sista tiden
Redbergsv. 14
F:
1922-1949 skeppsstuvaren K. J. Nilsson (bostad fr. 1940)
1950-1962 skeppstuvare A. J. Nilssons dödsbo
1963 AB Turitz & Co
V:
-1949-1957 biografmaskinist Erik Eriksson
1956-1962 biografmaskinist E. Arne Eriksson
1960-1962 tjänsteman E. Nilsson

NILSSONS STERBHUS, K.J. – Redbergsv. 14.
Östra Bio 221 (1955)     1963 /6

Nilsson, N.P. –> Axel Nilsson.

NILSSON, Oscar W. – arkitekt, fastighetsägare, 1908: (firma Fahlström & Nilsson), villan Solhyddan, Danska v., kontor: Kungsg. 31.
Kronan 283 (med Fahlström, Otto)  1909 2/3 – 1910 1/9
Kungsg. 31-33
F:
1907-1915 arkitekt O. W. Nilsson, arkitekt Otto Fahlström

NILSSON, Robert A.
Fågel Blå  1916 tillstånd avslaget

Nilsson, Sigvard – vid Cosmorama hösten 1957.

Nilveden – magister (35 mm-filmer) tel. 266175.

Nols Byggnadsförening n:r 1 u.p.a.
Nol: Folkets Hus Biografen  (1939-1942)

Norberg, E. A. – Lisebergsg., “Uthyr biografmaskiner, förstärkaranläggnin o tält” 1950.

NORDENSTAM, Alfred P. – norskfödd illusionist, polistillstånd 30/9 1903 för filmvisning 11/10 – 30/4 i Schultz’ menageribyggnad, dvs Colosseum (dnr 256), tillstånd för visning i Arkaden 3/1 – 31/3 1904 (GSA Pk TD 1903 dnr 374 24/12).
1903-1906 karusellegare
1904-1906 1:a Långg. 5
Arkaden 160  1904 3/1-1/4

Colosseum  1903 30/9 – 1906 30/9
vid (Nya) Vintertivoliet
1:a Långg. 7, ägare: Göteborg stad, Agenten Th. Amilon

Biophon-Teatern  1905 16/9 – 1906
Ö. Hamng. 41
F:
1905-1906 Emelia A. Wettergrens stärbhus
1907 tullkontrollör E. P. Wettergren, äknefru A. E. Ekman
1909-1914 Hasselblad & Co

Nordh, E. – ambulerande filmvisare 1900 – 1901.

Normand, Edgar – kan ha varit den som levererade projektorn till visningen på Valand 1896.

Nordström, Nils – vaktmästare vid Nya Teatern från 4/9 1925.

Norrlén, Severin – biljettkontrollör 1969 (BILD: GLA X:Biograferna)

Novy, Josef – bassist vid Victoria från 6/10 1918.

Nygren, Marianne – kassörska i Jönköping vid China 1952-1969. vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 307)

Nyholm, Olle – 2/10 1920 – – maskinist vid Röda Sten från 1937.

NYMAN, J.A.
Konserthuset    tillstånd för visningar kl 8 e.m. 8/2 och 9/2 1907

Nyström, Eric – > John Carlström.

PERSONER O

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Odelram, Arvid – 27/4 1908 – – vikarierande maskinsikt vid Cosmoramas biografer sedan 1929, kvar 1950.

ODÉON, Biograf AB – grundat 1918 av byggmästare C. O. Andersson, med Fock
Odéon-Teatern  1919 4/1 – 1923
Drottningg. 45-47/Fredsg. 5
F:
-1919-1922 (?1923) byggmäst. C. O. Andersson, handl. A. Thunell

ODENIUS, Ernst – vicekonsul.
1901-1903 ångbåtsredare, konsularagent, kontor Skeppsbron 1, ingång vid hörnet af Stora & Lilla Badhusgatorna, bostad Åsen, Lerum, annons, s. 996B asberst, maskinfornodenter, oljor
1904-1908 bostad: Öfveråsen, Lerum
Stjärnan  1904 20/10 – slutet av året
Ö. Hamng. 29/Drottningg. 27
F:
1904-1906 f.d. handl L. A. Andersson (bostad)

Odewahn, Heinrich – arkivassistent, ansvarade för filmvisningarna den 1:a månaden vid Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 27/6-27/9 1896.

OHLSON, Karl G. (Carl G Olson) – fiskhandlare eller chalmerist (jfr Albert Svensson), enl Nordisk Filmtidning 1909:4 var Ohlson ägare till Apollo-Biografen, Torgg. 19 med bostad på Västerg. 5A
1913-1914 verkmästare, Seminarieg. 6. (Nordisk Filmtidning 1909:4)
Biograph-Teatern 145?  1908 28/8 – 1913 4/12
Torgg. 19
F:
1904-1908 f lantbrukaren A. Bergqvists sterbhus
1909-1910 poliskonstapel C. J. Eklund
1911-1912 disponenterna Aron Svensson, Olaus Pettersson

Olympia (med John Löfmark)    1909 1/6 – 1910 13/4

Olsen, Christian – vaxkabinett, Kejsarpanorama, diorama 1898 – 1900, ambulerande filmvisare 1900 – 1901.

Olsen, Ole Anderssen – bror till Christian.

Olsson – fru, städerska vid Palladium 1947.

Olsson, Arvid – vaktmästarpojke vid Victoria från 22/1 1922, extra maskinist vid Victoria från 22/1 1923, reservmaskinist vid Cosmoramas biografer 1937.

Olsson, Elof – 26/10 1902 – – anställd vid AB Cosmorama från 23/10 1916, senare kamrer, direktör från hösten 1955. Sekreterare i 5:e kretsföreningen av Svenska Biografägareförbundet, revisor i Göteborgs Filmsällskap, medlem i Göteborgs Reklamförening.

OLSSON, J. Emil, “Kino-Olle”, “Kinne-Olle” – mekaniker, ett original som söp, byggde Metropol.
1909-1915 verkmästare, Chalmersg. 29
1915 Haga Kyrkog. 12B
1916-1922 Hvitfeldtsg. 1A
1916-1917, 1919-1931 biografägare
1918 direktör
1923-1927 Hvitfeldtsplatsen 1A
1929 handlande, Linnég. 1
1931 fastighetsägare
1933-1936 fastighetsägaren

Göteborgs Kinematograf (med Quicklund)  1909 19/4 – 1918 13/11
Kungsg. 15
F:
1905-1910 byggmästare A. Westerlind, fabrikör Anton Almquist
1911-1917 fabrikör Anton Almquist
1918 handl. A. Reisenman
V:
1907 N. E. Sterner, verkst. dir för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3
1907-1909 AB Svenska Kinematografteatern
1907 AB Svensk Kinematograf (verkst dir N. E.  Sterner), kontor
1908 AB Svensk Kinematograf (verkst dir Vilhelm Ranch [disp., Färgareg. 4]), kontor
1909 Kinematorgrafs kontor
1915-1918 Göteborgs Kinematograf

Metropol  1914 28/3 – 1926 31/12
S. Allég. 6
F:
1905 bokhandlare Thor Zackrisson
1906 sjökapten Thor Zackrisson
1907 kamrer Thor Zackrisson
1908-1913 v. häradshöfding Harald Josephson
1914-1936 biografägare Emil Olsson (bostad ?1917-1919)
1937-1938 Emil Olssons sterbhus
1939-1940 Emil Olssons sterbhus (fru Vera Dahlin)
V:
1917-1926 Biografteatern
1927-1929 Metropol

Folkbiografen  1917 våren – 192?

OLSSON, Fritiof
Svea-Biografen 187  1909 28/9 – 1910 17/3

Olsson, G. – biografägare i Krokslätt, 40-t.

Olsson, Hildur – städerska vid Victoria från 1/1 1918, kvar 1931.

OLSSON, J. Alfred
Capitol 458  1941 21/9 – (1942)

Olsson, Olof – 2/10 1903 i Fryksände – – maskinist vid Scala 1929-33, maskinist vid Lerums bio från 1933.

Olsson, Oscar – 9/3 1873 – 1954 – – I branschen från 1912. källarmästare.
Kungälv: Kungälvs biograf    1912-minst 1948 (vid denna tid tillsammans med sonen)

Olsson, Robert “Korpen” – 16/8 1877 i Kristianstad – 17/10 1941 i Los Angeles – hos Moritz Bresky, hos fotograf i Karlshamn, till Stockholm 1900, till Munkedal 1902, ateljé, filmfotograf vid Svensk Kinematograf fr senast /2-/3 1906, filmar Lappbilder i Norrland i mars, nedtecknar musik att användas vid visningen, filmar travtävlingar på Storsjön och arttilleriövningar på Frösön, filmar i Norge, Ibsens begravning 1/6, Haakons kröning, naturbilder, stadsvyer, vid Svenska Bio i Kristianstad fr /10 1907, filmar Emigranten i Göteborg, ombord på s/s Ariosto och i Hull våren 1910, hos Charles Urban i London fr våren 1912, filmar i Wales, Berlin, Norge, Sverige, Ryssland, Los Angeles, Syd- och Mellanamerika, Japan

Olsson, Sven Arne – programpojk vid Nya Teatern från 1/9 1929, kvar 1931.

Orion, Fastighets AB – grundat 1917, verkst. dir. Fred Kanold, Styrelse: Carl Jönson, Carl Rhodin, Ivar Westerberg, Anton Kanold; förest. N.Y.E. Christenson, Vasaplatsen 7 (1930-1936) –> Palladiumbiograferna.

Ornaz – en av de besökande tyskar som 1896 berättade för Meichner om de nya rörliga bilderna.

Ottoson, Wollrat – programpojke vid Victoria från 6/9 1929, kvar 1931.

PERSONER P-Q

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

PALLADIUMBOLAGET – styrelse: E. Christensen (direktör), Fred G. Kanold och Anton Kanold, I. Westerberg, landsfiskal Carl Rhodin samt direktörerna Carl Jönsson och Viktor Skånberg. Fred Hausl 1941-68, Jan Österström /8 1965 –

Palladium (1930) 1050, (1939) 1048, (1955) 1032  1919 14/8 –
Lilla Palladium  1975 21/8 – 1996 5/12
Lilla Nyg. 2/Östra Larmg. 22
F:
1917 handlande Knut Lindstrand
1918-1919 Fastighets AB Orion
1920-?1969 Fastighets AB Orion i Göteborg
?1969-1980 Palladiumbiograferna i Göteborg AB
1981-1983 Kanold AB, Box 5045
1984- Trygg Ömsesidig Livförsäkring, Stockholm
V:
1920- Palladium, biograf
1920-1922 Skandinavisk filmcentral
1924-1929 AB Bröderna Kanold
1924-1939 Svenska Musikerförbundets avdelning i Göteborg
1931-1932 Fastighets AB Orion i Göteborg, kontor
1939-1942 Carolus Biograf, kontor
1939-?1951 AB Fabo
1939-1942 Rialto biograf, AB Fabo, kontor (Palladium)
1939-?1951 Röda Sten, biografen, kontor (Palladium)
1950-1966 Bröderna Kanold konfektkiosk

Rialto     (1936) 807, (1939) 801, (1942) 803, (1958) 749    1924 1/9 – 1969 (blir Prisma)

Maxim 200  1926 – 1936 20/9
Scala 335  1928 27/8 – 1933

Odéon  1927 1/10 – 1928
Drottningg. 45-47/Fredsg. 5
F:
1924-1927 byggmäst. C. O. Andersson
1928-1950 (?1951) handl./direktör Knut Lindstrand
1952 AB. Ferd. Lundquist & Co
1953-1962 H. G. Turitz Stiftelse
V:
1920-1932 Odéon-Teatern
1959-1962 Ferd. Lundquist

Röda Sten  (1936) 525, (1947) 467 (AB Röda Sten)  1934 27/8 – 1963 31/5
Slottsskogsg. 60B (Mariaplan)
F:
-1934- Byggnadsföreningen Mariaplan 2 u.p.a.
Slottsskogsg. 60B (Mariaplan)
F:
-1936-1937- Byggnadsföreningen Mariaplan 3 u.p.a.
1939-1941 Byggnadsföreningen Mariaplan 3 u.p.a.  (N.Y.E. Christensen)
1944-1945 Byggnadsföreningen Mariaplan 3 u.p.a. (Fastigh. AB Orion i Göteborg)
1946-1963 Byggnadsföreningen Mariaplan 3 u.p.a. (direktör Frans Hausl)
1964 Byggnadsfören. Gages nr 8 u.p.a.
V:
1939 Kanold Konfektyraffär

Carolus 332  1935 2/12 – 1973 19/8

Fyren    556 (1956) 566 (Biograf AB Fyren)  1943 25/1 – 1985
Stigbergstorget 2/Amerikag. 1
F:
1943 köpmannen Ivan Davidsson
1944- köpmannen Ivan Danielsson
V:
1943-1944 vice värd Carl B. Nyman (bostad)
1944- Biograf Fyren

Biorama  1965 – 1989 hösten
Prisma  1969 3/9 – 1980
Star  1973 29/9 – 1980

Palm, Gustaf – maskinist vid Metropol i Jönköping 1945. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 295)

Peders, Hjalmar – föreståndare vid Victoria 1926.

Perfect, Tor – violinist vid Cosmorama 1/8 1921.

Persson, Arvid – vaktmästare vid Nya Teatern från 8/9 1931.

Persson, August V. – vaktmästare vid Alhambra, vid Apollo, antagligen från 8/12 1907, vid Victoria från 26/12 1914, slutade mars 1948.

Persson, Gösta – 9/2 1904 – – vaktmästare vid Victoria sedan 1937, anställd vid Cosmorama hösten 1962.

Persson, Henrik – vaktmästare vid Nya Teatern från 4/9 1295.

Persson, Hilding – vaktmästare vid Cosmorama från 24/8 1924.

Persson, Sigrid – pianist vid Kronan från 1/11 1921.

Persson, Sten – son t Sture –> Centrum.

Persson, Sture – skåning, advokat – Centrum.

Persson, William – 9/5 1889 i Trelleborg – – vaktmästare vid Odéon från 4/1 1919, maskinist vid Odéon från 1920, kvar 1931.

PETERSEN, Sophus
Världsteatern ca 1500  1911 15/2 – 1912 4/12
Lorensbergsparken
F:
1911 källarmästare Sophus Petersen, Lorensberg

Lorensberg  1911 sommaren, 1912 4/12 –
Cirkus-Biografen ca 1500  1913 29/8 – 14/9

Pettersson – ambulerande filmvisare med Stenström 1900 – 1901.

Pettersson, Arne – 26/7 1918 – – vaktmästare vid Flamman från 1937, vaktmästare vid Cosmorama hösten 1962.

Pettersson, Britta – kassörska vid Cosmorama hösten 1962.

Petterson, Carl Johan – 1875 – –  rekommendör åt Couprant i Sverige, Finland och Leningrad.

Pettersson, Fritz – maskinist vid Kronan från 16/10 1919.

Pettersson, Hans – vaktmästare vid Cosmorama från 15/9 1920.

Pettersson, Mary – kassörska vid Cosmorama hösten 1957.

Peterson, Mortimer – 29/12 1867 i Vadstena -1920 – son till Numa, ingenjör, drev Kinematograf Lumière, Kungsträdgårdsg (“Torget”) 12, 26/10 1897 -30/8 1898, chef för faderns företag från 1902, Svenska Odödliga Teatern vid industriutställningen i Helsingborg 1903, konkurs 1911.

Peterson, Numa Wilhelm –  25/5 1837 i Kristinehamn – 30/5 1902 i Wiesbaden – apotekare i Vadstena, affär för fotografiartiklar vid Hamng i Stockholm från 1874, tillverkning av fotoapparater och taxametrar, handels- och fabriksaktiebolag från 1894, koncession för Sverige på Lumières kinematograf och filmer, Lumières Kinematograf vid Stockholmsutställningen från 18/5 1897 Kinematograf Lumière, Kungsträdgårdsg. 12, Stockholm 26/10 1897 -30/8 1898.

Pettersson, Petrus – Gävle, ambulerande fonograf/grafofonförevisare.

Pettersson, Ragnar – trumpetare vid Cosmorama från 1/9 1919.

PETTERSSON, Sven – – 1956 – fotografisk medhjälpare vid –> AB Svensk Kinematograf 1908: kontorist, 3:e Långg. 34; senare vid Hasselblad.
Göteborgs Kinematograf  1906 – 1909 18/4
Kungsg. 15
F:
1905-1910 byggmästare A. Westerlind, fabrikör Anton Almquist
1911-1916 fabrikör Anton Almquist
V:
1907 N. E. Sterner, verkst. dir för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3
1907-1909 AB Svenska Kinematografteatern
1907 AB Svensk Kinematograf (verkst dir N. E.  Sterner), kontor
1908 AB Svensk Kinematograf (verkst dir Vilhelm Ranch [disp., Färgareg. 4]), kontor
1909 Kinematorgrafs kontor

Popert, Siegmund – 19/10 1874 i Hamburg – Frankrike, England, USA, Ryssland, Balkan, i Sverige fr ca 1914, representant för Pathé Frères

PÖRSCHMAN, Karl Emil, polistillstånd 4/11 1904.
Gårda Kinematograf 35  1904 2/12 – ?
Stampg. 64
F:
1902 handl. Carl A. Wockatz

*Q
QVICKLUND, J.A. – konduktör.
1909-1912 f.d. järnvägskonduktör, Vadmansg. 17
1913-1914 Carl Gustafsg. 16
Göteborgs Kinematograf (med E. Olsson)  1909 19/4 – 1918 13/11
Kungsg. 15
F:
1905-1910 byggmästare A. Westerlind, fabrikör Anton Almquist
1911-1916 fabrikör Anton Almquist
V:
1907 N. E. Sterner, verkst. dir för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3
1907-1909 AB Svenska Kinematografteatern
1907 AB Svensk Kinematograf (verkst dir N. E.  Sterner), kontor
1908 AB Svensk Kinematograf (verkst dir Vilhelm Ranch [disp., Färgareg. 4]), kontor
1909 Kinematorgrafs kontor

PERSONER R

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Ranch, Vilhelm – verks dir för –> AB Svensk Kinematograf 1908.

Rehfoess – amerikansk ingenjör, som assisterar Ruben vid presentationen av  Edisons fonograf i Tekniska samfundet på Valand 1889.

Rehn, Arthur – bagare hos Meichner, maskinist vid de första filmvisningarna på Valand 26/12 1896. Våren 1897 på filmvisningsturné. Återvände till bageriet, för att senare bli svarvare, verkmästare vid Bohus Mek. Verkstad.

Rehnberg, Lena – 1961 – – statsvetare, Göteborg Film Festival, platschef för Sandrews från 1991.

REUTERBERG, Axel –  affär med japanskt porslin
1904 11/5 föreståndare vid Nya Kinematografen/Stjärnan, senare delägare
1906 kontorist, Brämaregården 9, Kvillebäcken
1907-1910 handlande, Hvitfeldtsg. 13
distributör, deltagare i den första Kongressen 1910. (Bild i Nordisk Filmtidning 1909:5)(BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)
Cosmorama 364 (med Knut Husberg)  1908 2/9 – 1910 11/8
Stjärnan (med Knut Husberg)  1909 19/2 – 1910 17/1
Ö. Hamng. 29/Drottningg. 27
F:
1908-1909 direktör M. Lindner
1910-1911 handl. J. W. Bratt, handelsbiträde F. M. Gustafsson

Reuterberg, G. – ??? Göteborg, deltagare i den första Kongressen 1910.

Rhodin, Carl – landsfiskal, styrelsemedlem i Palladiumbolagen, se Orion.

Ringdahl – ambulerande filmvisare med Steinmetz 1900 – 1901.

Ringius, Gustaf – ambulerande filmvisare 1900-1905, visade Strömstads första filmer 13/5 1900.

Rinman, Axel – assuransdirektör –>Victoria.

Rogård, Emil – 14/8 i Älvsbyn – – vaktmästare vid Rialto från 1923, föreståndare vid Scala, föreståndare vid Röda Sten från 1934..

Roikjer, C. V. – 1842 – 1902 – danskfödd malmöfotograf; 1888: hovfotograf; 1896: malmöutställningens officielle fotograf; 1897: stockholmsutställningen – 1:a filmvisningar: 1898: Edisons Levande Billeder på Jylland, Ängelholm (Godtemplarsalen) 27/1, Laholm (Stadshotellet) 8/11, Uddevalla 3/12; 1899: Lund (Ahlströms hotell) 7?8?/1, Ystad (Godtemplarsalen) 15/1, Kristianstads Teater 2?3?/2, Karlskrona 26/2, Växjö 3/3. Kalmar 14/3, Kristianstad 4/4, Ystad 12/4;  Edisons Levende Billeder i Aarhus, Randers, Aalborg under april och maj. Ambulerande filmvisare i Skåne 1898-99, även skioptikonbilder, innehavare av Biorama i Malmö, direktör i Nordiska Biografkompaniet.  (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Roos af Hjelmsäter, Carl Gustaf – startade biograf Sirius i Jönköping hösten 1908 (tills. m. banktjänsteman Sven Busck o. fastighetsägaren Fridolf Cullin. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 94)

Rosenberg, Carl – 26/12 1896 i Finland – – vaktmästare vid Nya Teatern, från 4/9 1925, kvar 1931,  t.f. föreståndare vid Nya Teatern från 1940.

Rosendahl, Martin – pastor, ambulerande kinematografförevisare 1898:  Skara (1:a) 17/4, Mariestad (1:a) 20/4,

Rosenfeld, E. – ambulerande filmvisare 1900 – 1905.

ROYAL FILM AB – Kungsg. 65, Sthlm, delägare: Carl A. Nelson, Schamyl Bauman, Anders Sandrew, övergår i Sandrews 1965 /10.
Royal 502 (1958) 506  1940 20/4 –
Kungsportsavenyn 45
F:
1941-1942 Bostadsfören. Götahörnan (dir. J. Alfred Olsson, bostad)
1943 Bostadsfören. Götahörnan (lantbr Erik Eliasson)
1943-1944 Byggnads AB (lantbr Erik Eliasson)
1944-1946 Byggnads AB (lantbrukarna Erik o. Severin Eliasson)
V:
1943-1944 förv. J. Alfred Olsson

Plaza 416  1941 3/9 – 1968 (blir Cinema)
Östra Hamng. 37/Lilla Drottningg. 4
F:
1923-1950 Biograf AB City i Göteborg
1941 direktören Magnus Edström
V:
1941 Ekonomiska Föreningen Centralbio
1942-1950 Royal Film AB
1942-1950 Biografen Plaza

Lindholmens Biograf 222 (1942)  senast 1942 – 1943
Capitol 458  1943 27/9 – 1973 /6 (blir Nya Boulevard)
Facklan 174  1945 1/12 – 1961 28/6

Mignon 182  1948 13/6 -1960
Linnég. 64
F:
1941-1942 Bost. fören. Högbo nr 6 (byggm. C. V. Herbert Karlsson)
1943-1946 Bost. fören. Högbo nr 6 (ing. Richard L. Ahlgren, bostad)
V:
1942-1956 Mignon, biografen (AB Ata, Stockholm)
1962-1957 Mignon, biografen (Royal Film)

Mölndal: Grand II 384  1938 26/12 – 1966
Trollhättan: Metropol
Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Haparanda, Hälsingborg, Karlskrona, Köping, Linköping, Malmö, Norrtälje, Strängnäs, Umeå, Visby, Ystad, Örebro

Ruben, G. – generalkonsul från Köpenhamn som tillsammans med Rehfoess presenterar Edisons fonograf vid Tekniska samfundet på Valand 1889, Panoptikon i Stockholm januari 1890, generalagent åt Edison för Skandinavien

Rubenson, M. – redaktör, introducerar G. Ruben och Rehfoess vid Tekniska samfundets presentation av Edisons fonograf på Valand 1889.

Rudbäck, K. – från USA, ambulerande kinematografförevisare 1899-1905: Hjo (1:a, Godtemplarordens lokal) 9/3, Tidaholm (1:a, Skol- och bibliotekshuset) 13/3, tillsammans med N. Svensson: Lysekil (1:a) 14/4, Lindesberg (1:a, Godtemplarsalen) 13/9, Sundsvalls teater 23/12.

Rundqvist, Ester – städerska vid Cosmorama från 1/1 1919, garderobiär 1940, kvar 1950.

Ryberg, Fritz – biografägare i Lund från 1905

Rydén, Eva – kassörska vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 304)

Rydkvist, Viran – 1880 -1942 – skådespelerska, vid Folkteatern, vid Ranfts resande operett, vid Axel Engdahls Folkteater, chef för Lilla teatern.

Rådqvist, Emil – vaktmästare vid Victoria från 1/1 1922, kvar 1950.

PERSONER S

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Sahlsten, Axel – vaktmästare vid Rex, Gamlestaden 1959. (BILD: IM: 22/9 1959)

Salomé, Erwin – cellist vid Cosmorama från 1/10 1924.

Sandrew, Anders – delägare i Royal Film, grundare av Sandrews

SANDREW-METRONOME – från 1998 ägt av Sandrew AB och Schibsted, ca 25 biografer i Sverige samt Norge och Danmark.
Royal  1998-2005
Biopalatset  1998-2005
Draken III  2002 /8 -2004

SANDREWS – Stockholm, grundare Anders Sandrew, övertar Royal Films biografer i oktober 1965, bolaget ombildat till stiftelse efter hans död. Se Sandrew-Metronome.
Royal 502, 358     1940 20/4
Plaza 1941 3/9 – 1968 (blir Cinema)
Cinema  1968 15/8 – 1987 29/3
Sandrew I-II-III (3 salonger)  1972 16/12 – 1986
Sandrew Nordstan (7 salonger)  1986 16/5 – 1995
Biopalatset (10 salonger: 1334)  1995 15/9 –

Schelin, A. – ambulerande bild- och filmförevisare, 1903: Uppsala 5-6/10
Schibsted – norskt medieföretag, delägare i Sandrew-Metronome.

Schmidt, Svea Christina – fru, Kinematografen, Drottningg. 68, Stockholm från 16/10 1897.

SCHUBACK, Johny B. – bokhållare och förste man vid AB Svenska Kinematografteatern (se d.o.)
1885 frukthandlare, Kungsg. 32 (enligt ny information avser uppgifterna om frukthandlare Johnys far)
1886-1889 bostad & filial 2:a Långg. 18 annons: Frukthandel
1890 Kungsg. 32, bostad 2:a Långg. 21, filial 2:a Långg. 18, annons
1891-1903 bostad & butik Kungsg. 32, filial 2:a Långg. 18
1900 rikstel 1513
1904 december Helsingborgs första biograf
1904-1906 plus filial Arkaden, passagen
1905 biografer i Stockholm
1907-1910 minus filial

Stjärnan (med Erik & Otto Montgomery) slutet av 1904 – 1909 17/2
Ö. Hamng. 29/Drottningg. 27
F:
1904-1906 f.d. handl L. A. Andersson (bostad)
1907 handlande M. Lindner
1908-1909 direktör M. Lindner

Schånberg, Gerda – kassörska vid Victoria från 26/12 1914, kvar 1939.

Schöön, Nils – kapellmästare vid Järntorgsbiografen från 11/2 1922.

Sellgren, A – träffar Johan Gustaf –> Hanson i USA under slutet av 1890-talet..

Sjöberg, C. Hugo – styrelseordförande i Svensk-Amerikanska Filmkompaniet i Stockholm. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Sjöberg, Ingeborg – platschef vid Sandrews.

Skandia, Filmindustri AB – sammanslås 1919 med AB Svenska Biografteatern till AB Svensk Filmindustri.

SKANDINAVISKA BIOGRAF AB – Folkets Hus, Stockholm
Roxy 467  1956 15/11 – 1965 28/3
Rex 456  1959 21/9 – 1969 hösten
Forum 340  1959 10/10 – 1965 30/12

Skladanowsky, Max –  spelar i augusti 1896 in Komische Begegnung im Tiergarten zu Stockholm, den 1:a i Sverige inspelade filmen, demonstrerar Bioskop i Kristallsalongen, Tivoli, Stockholm 1/8-30/8 1896

SKOG, Anders – 1859 i Stommen, Gunnarsskog, två mil norr om Arvika – 1929 –
1880 anländer till Göteborg,
1884 grosshandlare (försäljare av smör, ost och bacon åt rallare vid västkustbanan) (NÄR 54)
?1884-1885 handlande, Kungstorget 8
1886-1887 Vallg. 13, annons 1886 s. 235 Smör-Affär, Finaste Taffel-Smör
1888 Sillg. 31
1889-1891 Vallg. 27
1892-1893 Drottningg. 13
1894-1895 (handelsfirma Gehlin [handlande Axel Gehlin] & Co), Drotttningg. 18 (kontor & lager), annons s. 146: Smör-, ost- och äggaffär. Allm. Telefon 71, Rikstelef 1503. Kron-anjovis (egen inläggning) Egyptisk Långkummin samt Kryddnejlikor för tillverkning av kumminost. Enda försäljn. för Sverige af Ostlöpe, Smörfärg och Ostfärg fr Hrr L. C. Glad & Co, Köpenhamn
1896-1897 Drottningg. 18, kontor Magasinsg. 17, annons s. 46B, resp. s. 48B And. Skog Smör- och Ostaffär Magasinsg. 17 (gamla Korkfabrikens hus) Rikstel 1931 Vagnsmörjefett
1898 Linnég. 16, kontor Magasinsg. 17, annons, s. 48B (samma som 1897)
1899 (firma And. Skog), annons s. 48B (samma som 1897)
1900 annons s. 488 The Globe & Co’s Skrifbord. Öfver 200 olika nummer på lager. Generalagent för Skand. Den automatiska Cyclostylen, För tryckning af cirkulär… Snabb-Brefkopierings-Maskinen ”Excelsior” ensamförsäljare
1901 annons s. 948B rikstel. 1931, 3889 generalagent för Sverige & Norge, för skrivmaskinsfirman Smith Premier, Grafofon- (Fonograf) –apparater. Äkta ”Columbia” (Grand Prix Paris 1900), pr Kr 20 pr st. Edisons fonografer. Franska grafofoner. Alla senaste utkomna nyheter i tillbehör. Inspelta och insjungna originalrullar à Kr. 2 pr st. Stora s.k. Grand-rullar à Kr 6. Minutförsäljning & Exposition Arkadens Passage. Lager af: Smör, Ost, Smult, Medvurst, Skinkvurst. Innehafvare af: Vagnsmörjefabriken ”Örnen”; i Stockholm vid Jacobsg 28 med rikstelefon 2950
studerar fonografen hos Werner Frères i Paris, generalagent för Edison i Sydsverige, gör inspelningar på fonograf, säljer apparater och egna musikinspelningar till kaféer i Sverige, Danmark och Island, ägare till fotoaffär i Arkaden.
1902 Linnég. 7, kontor Magasinsg. 17, utställning: Arkadens Passage, annons s. 948B (samma med varianter): Apparater från Kr. 10- pr st. Inspelta och insjungna P-rullar 2 Kr pr st 20 Kr pr dussin. Öfver 500 olika nummer. Minutförsäljning och Exposition Arkadens Passage
1904 biografer i Stockholm
1905-1922 handlande, firma And. Skog
1905-1906 Linnég. 7
1905-1917 kontor Magasinsg. 17
1906 biografer i Malmö
1907 annons i Ad för Automobiler
1907- Linnég. 59
uthyrare av film
1909 (/2) vinner KAK:s vintertävling Stockholm-Göteborg
1909 annons i Ad s. 452: snabbkopieringsmaskinen ”Victoria”, Gammeter multigraph, Räknemaskiner, Automobilaffär, Garage, Smith Premium Skrifmaskiner
1909-1917 kontor & utställning Magasinsg. 17
1910 annons i Ad: kontorsmaskiner, men inga bilar
1918-1922 kontor & utställning Magasinsg. 15 & 17
Olympia 1904 9/1 – 1909 31/5
Kinematograf Oriental 1904 16/1 – 26/2

Skog, R. – ambulerande kinematografförevisare 1899-1901

Skånberg, Viktor – direktör, styrelsemedlem i Palladiumbolaget.

SMITH, Gottfrid
1890-1891 R. J. & J. G. Smith, f.d. bokhållare, 2:a Långg. 2, F. W. Smith, handelsbokhållare, N. Hamng. 4
1892 F. W. Smith, handelsbokhållare, N. Hamng. 4
1892-1894 Gust., R. J., J. G. Smith, f.d. bokhållare, Linnég. 1, Sigurd Smith, handlande, bostad & kontor Linnég. 1
1895-1899 handlande Gottfrid Smith (firma G & A Smith), Linnég. 1, filial Husarg. 14
1900-1902 minus filial, f.d. handlande A. T. Smith, Stigbergsg. 20
1903-1909 G & A handelsfirma (Gottfrid Smith), Linnég. 1, hörnet af Jerntorget, filial Stigbergsg. 20

Majornas Kinematograf 1905 5/1 – 1906
Stigbergsg. 9
F:
-1902-1908 handlande Gottfrid Smith

SMITH, Gustaf – handelsfirma G. Smith & Co.
Allébiografen 1916 11/3 – 1922 15/1
N. Allég. 6
F:
1905-1922 handl Gustaf Smith (bostad)

Vasateatern/Wasateatern  1920 19/11 – 1922 9/1
Victoriag. 2A
F:
1906-1924 direktör Gustaf Smith (bostad)
V:
1921-1923 Vasateatern
1924 Vasa Thésalong

SOLLANDER, S.H. – barmästare på Hotell Eggers.
1918- direktör, Arsenalsg. 4
Quo Vadis 1918 25/3 – 1921
Redbergsv. 14
F:
-1918-1920 maskinmästaren C. V. Nyvallson, Vattenverket, Alelyckan
1921 direktör Torsten J. Magnusson

Starby, Hans – vaktmästare vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 304)

Steinmetz – ambulerande filmvisare med Ringdahl 1900 – 1901.

Stenberg, Elsa Margareta Olivia – född 29/7 1892 i Varberg – direktris, i branschen från 3/11 1915, innehavare av Teaterbiografen, Varberg.

STENDAHL, Otto – vinhandlare.
Kronan  1906 3/12 – 1909 2?/3  –> Magnusson, Charles.

Stenfelt, Johan – ingenjör, Stenfeldts Kinematograf /Tältkinematografen på Gröna Lund, Stockholm 5/6 -15/10 1897

Stensjö, Lars – målaremästare, S. v. 12 (1942). –> Boulevard

Stenström – ambulerande filmvisare med Pettersson 1900 – 1901.

Sterner, Karl Erik – vaktmästare vid Nya Teatern från 4/9 1925, kvar 1931.

Sterner, Nils Einar (Einer) – administrativ chef för Norsk Kinematograf-Aktiesellskap 1904, –> Svenska Biografteatern, –> Svenska Kinematografen.
1907 verk. dir. för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3

STJÄRNAN, Biograf AB – Villa Lerma, Hisings-Backa
Stjärnan II 238  1943 – (1947)

Strandqvist – ambulerande filmvisare med Öhvall 1900 – 1901.

Ström, Einar – född 9/5 1905 i Åbo, Finland – i branschen från 1922, tecknare hos SF Stockholm 1922-32, reklam vid AB Cosmorama från 1932, kvar 1940. En av grundarna av och styrelsemedlem i Göteborg Filmsällskap.

Strömberg, Victor Olof Lauritz – född 22/3 1877 i Göteborg (BILD: Äventyr i filmbranschen: 48)

Surte, AB, – Liljedahl, Konrad Jönsson, Ernst Ekelöf
Surte: Biografen  1930
Surte: Surte Biograf  1936

Svenningson, Gunnar – 19/1 1898 i Hjärtum – – kafé- och handelsrörelse i Göteborg sedan 1918.
Lerum: Lerums bio  1928 – 1966

SVENSK FILMINDUSTRI, AB – bildas 1919 av Filmindustri AB Skandia och AB Svenska Biografteatern. Dotterbolag från 1922: Cosmorama, uppgår i moderbolaget 1973. Se Göteborgsbiograferna HB.
Cosmorama 798  1964 jan – 1988 28/7
Kronan 256  1964 jan – 1986 18/9
Prisma  1984 – 1989 27/5
Lorensberg  1984 – 1987 13/9
Star  1984 – 1985 9/6
Göta  1984 – 1997 /5
Mitt-Göta 1984 – 1997 /5
Lill-Göta 1984 – 1997 /5
Skansen  1984 – 1986 /5 –> Centrumbio
Aveny  1984 – 1997 /5
Klappan (3 salonger: 238)  1984 – 1993 /5 (blir Svea)
Downtown (10 salonger: 1095)  årsskiftet 1990/91 – 1986 (blir Filmstaden)
Filmstaden  1986 19/12 –
1989: 14 salonger: 1275, 1995: 16 salonger 1800

SVENSK KINEMATOGRAF, AB – bildad hösten 1905 från AB Svenska Kinematografteatern, Kungsgatan 15. chef: Nils Einar Sterner, Montgomery, Schubach, Charles Magnusson, fotografisk medhjälpare och föreståndare: Sven Pettersson.
Göteborgs Kinematograf  1905 9/9 – 1909 18/4
Kungsg. 15
F:
1905-1910 byggmästare A. Westerlind, fabrikör Anton Almquist
1911-1916 fabrikör Anton Almquist
V:
1907 N. E. Sterner, verkst. dir för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3
1907-1909 AB Svenska Kinematografteatern
1907 AB Svensk Kinematograf (verkst dir N. E.  Sterner), kontor
1908 AB Svensk Kinematograf (verkst dir Vilhelm Ranch [disp., Färgareg. 4]), kontor
1909 Kinematorgrafs kontor

SVENSKA BIOGRAFTEATERN, AB – direktör Nils Einar (Einer) Sterner.
Göteborgs Kinematograf  1905 14/9 – 1906
se ovan

SVENSKA KINEMATOGRAFTEATERN, AB – grundas av Erik Montgomery och Schubach hösten 1904, Södra Allégatan & Östra Hamngatan 30. Övergår hösten 1905 i –> AB Svensk Kinematograf.
Göteborgs Kinematograf  1905 14/9 – 1906
se ovan

Ideal 120  1905 13/2 – 1908 30/1
2:a Långg. 57/Johannesplatsen
F:
1904-1907 handlande Axel Gillblad
1908-1909 handl. Eric Andersson

Svenska Passionsturnén – Brodén, Thomander.
Efraimkyrkan 1906 29/4 – 1/5

SVENSSON, Albert – chalmerist eller fiskhandlare (jfr med Carl G. Olsson).
Apollo 1907 8/12 – 1908 15/8
Torgg. 19
F:
1904-1908 f lantbrukaren A. Bergqvists sterbhus
1909-1910 poliskonstapel C. J. Eklund
1911-1912 disponenterna Aron Svensson, Olaus Pettersson

Biograph-Teatern  1908 16/8 – 27/8

Svensson, Ellen – kassörska vid Palladium, gift med Gustaf Bengtsson.

Svensson, J. – vaktmästare vid Arkaden, ansöker i juli 1902 om tillstånd för kinematograf och fonograf i Arkaden, förnyade ansökningar inges den 26/8 att gälla till årets slut (GSA Pk TD 1902 dnr 173), i januari 1903 för 1/2-31/5, den 16/6 för 19/6-31/12.

Svensson, Nils – från USA, ambulerande kinematografförevisare 1897-1905,  1:a filmvisningar i följande städer: 1897: Eslöf  (Godtemplarsalen) 26/12, Höör (Societetssalen) 29/12, 1898: Hörby (Kommunalrummet) 1/1, Löberöd (Godtemplarsalen) 6/1, Lövestad (Nya Hotellet) 8/1, Trälleborg (H.J. Karlssons lokal) 29/1, Sölvesborg (Gymnastiksalen) 26/2, Ronneby (Godtemplarlogen Rottnes sal) 30/10, 1899: Lysekil (tillsammans med K. Rudbäck) 14/4. Se Rudbäck

Svensson, Oscar – maskinist vid Cosmorama från 11/3 1914.

SVENSSON, Sven
Annedals-Biografen 80  1908 15/2 – kort tid
Övre Husarg. 16
F:
1908 handlanden Olof Guldbrandsen (bostad)
1909 fabrikör Albin & trävaruagenten Hjalmar Guldbrandsen

Svärd, Helge – reklamchef vid AB Cosmorama från 1/8 1922.

Sävedalens Folkets Husförening u.p.a. – förest. A. J. Andersson
Sävedalen: Folkets Hus Bio 235 (1936)

Södergren, J. E. – tillstånds 22/11 1907 att starta biograf vid Karl Johansgatan/ Djurgårdsgatan.

Söderlund, Östen – kontorspojke vid AB Cosmorama från 5/9 1922.

PERSONER W

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

WADELL, Ernst
Grand Kinematograf  1907 12/3 – 1910

Wahlgren, Karl – vaktmästare vid Nya Teatern 1955.

Wahlström, Eskil – direktör i Svensk-Amerikanka Filmkompaniet i Stockholm, utgivare av Nordisk Filmtidning 1909, den 1:a svenska filmtidningen. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Wallin, O. H.
Kungsbacka: Aranäs

Walton, bröderna – ambulerande kinematografförevisare 1898, Cirkus Madigans Biograph

Weijmer, Alfred – bror till John Johansson, föreståndare för Fenix, Borås från 1911. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 132, 222, 260)

Weimer, Allan – son till John, biografägare i Gävle, från 1940 i Jönköping. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 278)

Weimer, John – (BILD: Äventyr i filmbranschen: 236, 260)

Weinert, Conrad – får polistillstånd 1904 14/12 för visningar vid Korsgatan 19, men det blir inget.

Wejrot, Kjell – Bjurslätts torg 3.
Havstenssund, Hedekos, Henån, Hälleviksstrand, Kållekärr, Kämpersvik, Ljungskile, Lur, Malösund, Sannäs, Slussen, Stenshult, Svansund, Tanumshede, Tegneby, Varekil

Wennersten, Oscar – 1868 – 1922 – författare till folklustspel, ambulerande föreläsare med ljusbilder 1900, kringresande film- & skioptikonvisare 1901 Göteborgs realläroverk våren1901, Göteborgs realläroverk hösten 1902; täta besök i Göteborgs realläroverk 1903, 1903-04: Stockholm (Folkets hus); 1904: Uppsala 3-7/10 föreståndare vid Grand Kinematograf

Wennström, Emerik – ingenjör, demonstrerar 1890 Edisons uppfinning fonografen i en lokal på nedre botten vid Södra Hamngatan 45.

Wersén, G. J. – ambulerande kinematografförevisare 1899-1900, 1899: Ljungby (1:a, Kopparslagare Ericssons lokal) 20/5, Vislanda (1:a, Godtemplarsalen) 22/5,

Westberg, August – vaktmästare hos Numa Peterson.

Westerberg, Ivar – kapten, styrelsemedlem i Palladiumbolaget. –> Maxim –> Orion.

Wickberg, Anna – kassörska vid Cosmorama från  23/8 1915.

Widell, Georg – Chalmers, maskinist vid Jönköpings Kinematograf. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 50)

Wihlborg, Anders Pontus – ägare till Jönköpings Biografteater (BILD: Äventyr i filmbranschen: 56)

Wildén, Hjalmar – ambulerande kinematografförevisare 1898-1905

Wimnell, Gunnar – död 1929 – chef för Victoria 1917. ekon. dir. för AB Cosmorama  1922-1929.

Wingård, Rudolf – född 23/8 1905 – började i branschen 1920.
Varberg: Capitol    [1955]
Varberg: Teaterbiografen [1955]
Kinna:  Stjärnan [1955]
Skene: Cosmorama [1955]

WINQUIST, Leif – byggmästare, Vallpojksg. 7.
Vingen 347 1957 19/12 – 1960

WODAN, Fastighets AB
Biorama 150    senast 1930 – 1936

PERSONAL Z – Ö

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

ZACKRISSON, Thor
Stora Biografen  1905 1/11 – 1906 27/4
S. Allég. 7
F:
1905 bokhandlare Thor Zackrisson
1906 sjökapten Thor Zackrisson

Zettergren, Arvid G. –  Panoramaskåp, Brännkyrkog. 1, Stockholm  i november 1897.

Zettergren, Berta – städerska vid Nya teatern under teatertiden, kvar 1950.


Åberg – ambulerande filmvisare med Löfgren 1900 – 1903.

Åkerstedt, Erik – vaktmästare vid Kronan från 1/4 1923, vid Cosmorama 1950.


ÄLVSBORGS KUSTARTIELLERIREGEMENT, Kungl.
Regementsbiografen KA4 IV 400  (1949-1958)


Öhlander, Axel
Trollhättan (med Knut Husberg) 1906 /2

Öhrlund, Nyrik – maskinist på eftermiddagsvisningarna vid Victoria 1937.

Öhvall – ambulerande filmvisare med Strandqvist 1900 – 1901.

Örtenblad, Ture – tekniskt ansvarig, inspektioner och underhåll AB Cosmorama 1937.

Österström, Jan –> Palladiumbolaget.

Östhed, Bernt – maskinist i Jönköping vid Metropol 1957-1982, vid China 1982-1984. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 307)