PERSONER O

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Odelram, Arvid – 27/4 1908 – – vikarierande maskinsikt vid Cosmoramas biografer sedan 1929, kvar 1950.

ODÉON, Biograf AB – grundat 1918 av byggmästare C. O. Andersson, med Fock
Odéon-Teatern  1919 4/1 – 1923
Drottningg. 45-47/Fredsg. 5
F:
-1919-1922 (?1923) byggmäst. C. O. Andersson, handl. A. Thunell

ODENIUS, Ernst – vicekonsul.
1901-1903 ångbåtsredare, konsularagent, kontor Skeppsbron 1, ingång vid hörnet af Stora & Lilla Badhusgatorna, bostad Åsen, Lerum, annons, s. 996B asberst, maskinfornodenter, oljor
1904-1908 bostad: Öfveråsen, Lerum
Stjärnan  1904 20/10 – slutet av året
Ö. Hamng. 29/Drottningg. 27
F:
1904-1906 f.d. handl L. A. Andersson (bostad)

Odewahn, Heinrich – arkivassistent, ansvarade för filmvisningarna den 1:a månaden vid Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 27/6-27/9 1896.

OHLSON, Karl G. (Carl G Olson) – fiskhandlare eller chalmerist (jfr Albert Svensson), enl Nordisk Filmtidning 1909:4 var Ohlson ägare till Apollo-Biografen, Torgg. 19 med bostad på Västerg. 5A
1913-1914 verkmästare, Seminarieg. 6. (Nordisk Filmtidning 1909:4)
Biograph-Teatern 145?  1908 28/8 – 1913 4/12
Torgg. 19
F:
1904-1908 f lantbrukaren A. Bergqvists sterbhus
1909-1910 poliskonstapel C. J. Eklund
1911-1912 disponenterna Aron Svensson, Olaus Pettersson

Olympia (med John Löfmark)    1909 1/6 – 1910 13/4

Olsen, Christian – vaxkabinett, Kejsarpanorama, diorama 1898 – 1900, ambulerande filmvisare 1900 – 1901.

Olsen, Ole Anderssen – bror till Christian.

Olsson – fru, städerska vid Palladium 1947.

Olsson, Arvid – vaktmästarpojke vid Victoria från 22/1 1922, extra maskinist vid Victoria från 22/1 1923, reservmaskinist vid Cosmoramas biografer 1937.

Olsson, Elof – 26/10 1902 – – anställd vid AB Cosmorama från 23/10 1916, senare kamrer, direktör från hösten 1955. Sekreterare i 5:e kretsföreningen av Svenska Biografägareförbundet, revisor i Göteborgs Filmsällskap, medlem i Göteborgs Reklamförening.

OLSSON, J. Emil, “Kino-Olle”, “Kinne-Olle” – mekaniker, ett original som söp, byggde Metropol.
1909-1915 verkmästare, Chalmersg. 29
1915 Haga Kyrkog. 12B
1916-1922 Hvitfeldtsg. 1A
1916-1917, 1919-1931 biografägare
1918 direktör
1923-1927 Hvitfeldtsplatsen 1A
1929 handlande, Linnég. 1
1931 fastighetsägare
1933-1936 fastighetsägaren

Göteborgs Kinematograf (med Quicklund)  1909 19/4 – 1918 13/11
Kungsg. 15
F:
1905-1910 byggmästare A. Westerlind, fabrikör Anton Almquist
1911-1917 fabrikör Anton Almquist
1918 handl. A. Reisenman
V:
1907 N. E. Sterner, verkst. dir för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3
1907-1909 AB Svenska Kinematografteatern
1907 AB Svensk Kinematograf (verkst dir N. E.  Sterner), kontor
1908 AB Svensk Kinematograf (verkst dir Vilhelm Ranch [disp., Färgareg. 4]), kontor
1909 Kinematorgrafs kontor
1915-1918 Göteborgs Kinematograf

Metropol  1914 28/3 – 1926 31/12
S. Allég. 6
F:
1905 bokhandlare Thor Zackrisson
1906 sjökapten Thor Zackrisson
1907 kamrer Thor Zackrisson
1908-1913 v. häradshöfding Harald Josephson
1914-1936 biografägare Emil Olsson (bostad ?1917-1919)
1937-1938 Emil Olssons sterbhus
1939-1940 Emil Olssons sterbhus (fru Vera Dahlin)
V:
1917-1926 Biografteatern
1927-1929 Metropol

Folkbiografen  1917 våren – 192?

OLSSON, Fritiof
Svea-Biografen 187  1909 28/9 – 1910 17/3

Olsson, G. – biografägare i Krokslätt, 40-t.

Olsson, Hildur – städerska vid Victoria från 1/1 1918, kvar 1931.

OLSSON, J. Alfred
Capitol 458  1941 21/9 – (1942)

Olsson, Olof – 2/10 1903 i Fryksände – – maskinist vid Scala 1929-33, maskinist vid Lerums bio från 1933.

Olsson, Oscar – 9/3 1873 – 1954 – – I branschen från 1912. källarmästare.
Kungälv: Kungälvs biograf    1912-minst 1948 (vid denna tid tillsammans med sonen)

Olsson, Robert “Korpen” – 16/8 1877 i Kristianstad – 17/10 1941 i Los Angeles – hos Moritz Bresky, hos fotograf i Karlshamn, till Stockholm 1900, till Munkedal 1902, ateljé, filmfotograf vid Svensk Kinematograf fr senast /2-/3 1906, filmar Lappbilder i Norrland i mars, nedtecknar musik att användas vid visningen, filmar travtävlingar på Storsjön och arttilleriövningar på Frösön, filmar i Norge, Ibsens begravning 1/6, Haakons kröning, naturbilder, stadsvyer, vid Svenska Bio i Kristianstad fr /10 1907, filmar Emigranten i Göteborg, ombord på s/s Ariosto och i Hull våren 1910, hos Charles Urban i London fr våren 1912, filmar i Wales, Berlin, Norge, Sverige, Ryssland, Los Angeles, Syd- och Mellanamerika, Japan

Olsson, Sven Arne – programpojk vid Nya Teatern från 1/9 1929, kvar 1931.

Orion, Fastighets AB – grundat 1917, verkst. dir. Fred Kanold, Styrelse: Carl Jönson, Carl Rhodin, Ivar Westerberg, Anton Kanold; förest. N.Y.E. Christenson, Vasaplatsen 7 (1930-1936) –> Palladiumbiograferna.

Ornaz – en av de besökande tyskar som 1896 berättade för Meichner om de nya rörliga bilderna.

Ottoson, Wollrat – programpojke vid Victoria från 6/9 1929, kvar 1931.

Annonser

PERSONER P-Q

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

PALLADIUMBOLAGET – styrelse: E. Christensen (direktör), Fred G. Kanold och Anton Kanold, I. Westerberg, landsfiskal Carl Rhodin samt direktörerna Carl Jönsson och Viktor Skånberg. Fred Hausl 1941-68, Jan Österström /8 1965 –

Palladium (1930) 1050, (1939) 1048, (1955) 1032  1919 14/8 –
Lilla Palladium  1975 21/8 – 1996 5/12
Lilla Nyg. 2/Östra Larmg. 22
F:
1917 handlande Knut Lindstrand
1918-1919 Fastighets AB Orion
1920-?1969 Fastighets AB Orion i Göteborg
?1969-1980 Palladiumbiograferna i Göteborg AB
1981-1983 Kanold AB, Box 5045
1984- Trygg Ömsesidig Livförsäkring, Stockholm
V:
1920- Palladium, biograf
1920-1922 Skandinavisk filmcentral
1924-1929 AB Bröderna Kanold
1924-1939 Svenska Musikerförbundets avdelning i Göteborg
1931-1932 Fastighets AB Orion i Göteborg, kontor
1939-1942 Carolus Biograf, kontor
1939-?1951 AB Fabo
1939-1942 Rialto biograf, AB Fabo, kontor (Palladium)
1939-?1951 Röda Sten, biografen, kontor (Palladium)
1950-1966 Bröderna Kanold konfektkiosk

Rialto     (1936) 807, (1939) 801, (1942) 803, (1958) 749    1924 1/9 – 1969 (blir Prisma)

Maxim 200  1926 – 1936 20/9
Scala 335  1928 27/8 – 1933

Odéon  1927 1/10 – 1928
Drottningg. 45-47/Fredsg. 5
F:
1924-1927 byggmäst. C. O. Andersson
1928-1950 (?1951) handl./direktör Knut Lindstrand
1952 AB. Ferd. Lundquist & Co
1953-1962 H. G. Turitz Stiftelse
V:
1920-1932 Odéon-Teatern
1959-1962 Ferd. Lundquist

Röda Sten  (1936) 525, (1947) 467 (AB Röda Sten)  1934 27/8 – 1963 31/5
Slottsskogsg. 60B (Mariaplan)
F:
-1934- Byggnadsföreningen Mariaplan 2 u.p.a.
Slottsskogsg. 60B (Mariaplan)
F:
-1936-1937- Byggnadsföreningen Mariaplan 3 u.p.a.
1939-1941 Byggnadsföreningen Mariaplan 3 u.p.a.  (N.Y.E. Christensen)
1944-1945 Byggnadsföreningen Mariaplan 3 u.p.a. (Fastigh. AB Orion i Göteborg)
1946-1963 Byggnadsföreningen Mariaplan 3 u.p.a. (direktör Frans Hausl)
1964 Byggnadsfören. Gages nr 8 u.p.a.
V:
1939 Kanold Konfektyraffär

Carolus 332  1935 2/12 – 1973 19/8

Fyren    556 (1956) 566 (Biograf AB Fyren)  1943 25/1 – 1985
Stigbergstorget 2/Amerikag. 1
F:
1943 köpmannen Ivan Davidsson
1944- köpmannen Ivan Danielsson
V:
1943-1944 vice värd Carl B. Nyman (bostad)
1944- Biograf Fyren

Biorama  1965 – 1989 hösten
Prisma  1969 3/9 – 1980
Star  1973 29/9 – 1980

Palm, Gustaf – maskinist vid Metropol i Jönköping 1945. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 295)

Peders, Hjalmar – föreståndare vid Victoria 1926.

Perfect, Tor – violinist vid Cosmorama 1/8 1921.

Persson, Arvid – vaktmästare vid Nya Teatern från 8/9 1931.

Persson, August V. – vaktmästare vid Alhambra, vid Apollo, antagligen från 8/12 1907, vid Victoria från 26/12 1914, slutade mars 1948.

Persson, Gösta – 9/2 1904 – – vaktmästare vid Victoria sedan 1937, anställd vid Cosmorama hösten 1962.

Persson, Henrik – vaktmästare vid Nya Teatern från 4/9 1295.

Persson, Hilding – vaktmästare vid Cosmorama från 24/8 1924.

Persson, Sigrid – pianist vid Kronan från 1/11 1921.

Persson, Sten – son t Sture –> Centrum.

Persson, Sture – skåning, advokat – Centrum.

Persson, William – 9/5 1889 i Trelleborg – – vaktmästare vid Odéon från 4/1 1919, maskinist vid Odéon från 1920, kvar 1931.

PETERSEN, Sophus
Världsteatern ca 1500  1911 15/2 – 1912 4/12
Lorensbergsparken
F:
1911 källarmästare Sophus Petersen, Lorensberg

Lorensberg  1911 sommaren, 1912 4/12 –
Cirkus-Biografen ca 1500  1913 29/8 – 14/9

Pettersson – ambulerande filmvisare med Stenström 1900 – 1901.

Pettersson, Arne – 26/7 1918 – – vaktmästare vid Flamman från 1937, vaktmästare vid Cosmorama hösten 1962.

Pettersson, Britta – kassörska vid Cosmorama hösten 1962.

Petterson, Carl Johan – 1875 – –  rekommendör åt Couprant i Sverige, Finland och Leningrad.

Pettersson, Fritz – maskinist vid Kronan från 16/10 1919.

Pettersson, Hans – vaktmästare vid Cosmorama från 15/9 1920.

Pettersson, Mary – kassörska vid Cosmorama hösten 1957.

Peterson, Mortimer – 29/12 1867 i Vadstena -1920 – son till Numa, ingenjör, drev Kinematograf Lumière, Kungsträdgårdsg (“Torget”) 12, 26/10 1897 -30/8 1898, chef för faderns företag från 1902, Svenska Odödliga Teatern vid industriutställningen i Helsingborg 1903, konkurs 1911.

Peterson, Numa Wilhelm –  25/5 1837 i Kristinehamn – 30/5 1902 i Wiesbaden – apotekare i Vadstena, affär för fotografiartiklar vid Hamng i Stockholm från 1874, tillverkning av fotoapparater och taxametrar, handels- och fabriksaktiebolag från 1894, koncession för Sverige på Lumières kinematograf och filmer, Lumières Kinematograf vid Stockholmsutställningen från 18/5 1897 Kinematograf Lumière, Kungsträdgårdsg. 12, Stockholm 26/10 1897 -30/8 1898.

Pettersson, Petrus – Gävle, ambulerande fonograf/grafofonförevisare.

Pettersson, Ragnar – trumpetare vid Cosmorama från 1/9 1919.

PETTERSSON, Sven – – 1956 – fotografisk medhjälpare vid –> AB Svensk Kinematograf 1908: kontorist, 3:e Långg. 34; senare vid Hasselblad.
Göteborgs Kinematograf  1906 – 1909 18/4
Kungsg. 15
F:
1905-1910 byggmästare A. Westerlind, fabrikör Anton Almquist
1911-1916 fabrikör Anton Almquist
V:
1907 N. E. Sterner, verkst. dir för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3
1907-1909 AB Svenska Kinematografteatern
1907 AB Svensk Kinematograf (verkst dir N. E.  Sterner), kontor
1908 AB Svensk Kinematograf (verkst dir Vilhelm Ranch [disp., Färgareg. 4]), kontor
1909 Kinematorgrafs kontor

Popert, Siegmund – 19/10 1874 i Hamburg – Frankrike, England, USA, Ryssland, Balkan, i Sverige fr ca 1914, representant för Pathé Frères

PÖRSCHMAN, Karl Emil, polistillstånd 4/11 1904.
Gårda Kinematograf 35  1904 2/12 – ?
Stampg. 64
F:
1902 handl. Carl A. Wockatz

*Q
QVICKLUND, J.A. – konduktör.
1909-1912 f.d. järnvägskonduktör, Vadmansg. 17
1913-1914 Carl Gustafsg. 16
Göteborgs Kinematograf (med E. Olsson)  1909 19/4 – 1918 13/11
Kungsg. 15
F:
1905-1910 byggmästare A. Westerlind, fabrikör Anton Almquist
1911-1916 fabrikör Anton Almquist
V:
1907 N. E. Sterner, verkst. dir för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3
1907-1909 AB Svenska Kinematografteatern
1907 AB Svensk Kinematograf (verkst dir N. E.  Sterner), kontor
1908 AB Svensk Kinematograf (verkst dir Vilhelm Ranch [disp., Färgareg. 4]), kontor
1909 Kinematorgrafs kontor

PERSONER R

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Ranch, Vilhelm – verks dir för –> AB Svensk Kinematograf 1908.

Rehfoess – amerikansk ingenjör, som assisterar Ruben vid presentationen av  Edisons fonograf i Tekniska samfundet på Valand 1889.

Rehn, Arthur – bagare hos Meichner, maskinist vid de första filmvisningarna på Valand 26/12 1896. Våren 1897 på filmvisningsturné. Återvände till bageriet, för att senare bli svarvare, verkmästare vid Bohus Mek. Verkstad.

Rehnberg, Lena – 1961 – – statsvetare, Göteborg Film Festival, platschef för Sandrews från 1991.

REUTERBERG, Axel –  affär med japanskt porslin
1904 11/5 föreståndare vid Nya Kinematografen/Stjärnan, senare delägare
1906 kontorist, Brämaregården 9, Kvillebäcken
1907-1910 handlande, Hvitfeldtsg. 13
distributör, deltagare i den första Kongressen 1910. (Bild i Nordisk Filmtidning 1909:5)(BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)
Cosmorama 364 (med Knut Husberg)  1908 2/9 – 1910 11/8
Stjärnan (med Knut Husberg)  1909 19/2 – 1910 17/1
Ö. Hamng. 29/Drottningg. 27
F:
1908-1909 direktör M. Lindner
1910-1911 handl. J. W. Bratt, handelsbiträde F. M. Gustafsson

Reuterberg, G. – ??? Göteborg, deltagare i den första Kongressen 1910.

Rhodin, Carl – landsfiskal, styrelsemedlem i Palladiumbolagen, se Orion.

Ringdahl – ambulerande filmvisare med Steinmetz 1900 – 1901.

Ringius, Gustaf – ambulerande filmvisare 1900-1905, visade Strömstads första filmer 13/5 1900.

Rinman, Axel – assuransdirektör –>Victoria.

Rogård, Emil – 14/8 i Älvsbyn – – vaktmästare vid Rialto från 1923, föreståndare vid Scala, föreståndare vid Röda Sten från 1934..

Roikjer, C. V. – 1842 – 1902 – danskfödd malmöfotograf; 1888: hovfotograf; 1896: malmöutställningens officielle fotograf; 1897: stockholmsutställningen – 1:a filmvisningar: 1898: Edisons Levande Billeder på Jylland, Ängelholm (Godtemplarsalen) 27/1, Laholm (Stadshotellet) 8/11, Uddevalla 3/12; 1899: Lund (Ahlströms hotell) 7?8?/1, Ystad (Godtemplarsalen) 15/1, Kristianstads Teater 2?3?/2, Karlskrona 26/2, Växjö 3/3. Kalmar 14/3, Kristianstad 4/4, Ystad 12/4;  Edisons Levende Billeder i Aarhus, Randers, Aalborg under april och maj. Ambulerande filmvisare i Skåne 1898-99, även skioptikonbilder, innehavare av Biorama i Malmö, direktör i Nordiska Biografkompaniet.  (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Roos af Hjelmsäter, Carl Gustaf – startade biograf Sirius i Jönköping hösten 1908 (tills. m. banktjänsteman Sven Busck o. fastighetsägaren Fridolf Cullin. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 94)

Rosenberg, Carl – 26/12 1896 i Finland – – vaktmästare vid Nya Teatern, från 4/9 1925, kvar 1931,  t.f. föreståndare vid Nya Teatern från 1940.

Rosendahl, Martin – pastor, ambulerande kinematografförevisare 1898:  Skara (1:a) 17/4, Mariestad (1:a) 20/4,

Rosenfeld, E. – ambulerande filmvisare 1900 – 1905.

ROYAL FILM AB – Kungsg. 65, Sthlm, delägare: Carl A. Nelson, Schamyl Bauman, Anders Sandrew, övergår i Sandrews 1965 /10.
Royal 502 (1958) 506  1940 20/4 –
Kungsportsavenyn 45
F:
1941-1942 Bostadsfören. Götahörnan (dir. J. Alfred Olsson, bostad)
1943 Bostadsfören. Götahörnan (lantbr Erik Eliasson)
1943-1944 Byggnads AB (lantbr Erik Eliasson)
1944-1946 Byggnads AB (lantbrukarna Erik o. Severin Eliasson)
V:
1943-1944 förv. J. Alfred Olsson

Plaza 416  1941 3/9 – 1968 (blir Cinema)
Östra Hamng. 37/Lilla Drottningg. 4
F:
1923-1950 Biograf AB City i Göteborg
1941 direktören Magnus Edström
V:
1941 Ekonomiska Föreningen Centralbio
1942-1950 Royal Film AB
1942-1950 Biografen Plaza

Lindholmens Biograf 222 (1942)  senast 1942 – 1943
Capitol 458  1943 27/9 – 1973 /6 (blir Nya Boulevard)
Facklan 174  1945 1/12 – 1961 28/6

Mignon 182  1948 13/6 -1960
Linnég. 64
F:
1941-1942 Bost. fören. Högbo nr 6 (byggm. C. V. Herbert Karlsson)
1943-1946 Bost. fören. Högbo nr 6 (ing. Richard L. Ahlgren, bostad)
V:
1942-1956 Mignon, biografen (AB Ata, Stockholm)
1962-1957 Mignon, biografen (Royal Film)

Mölndal: Grand II 384  1938 26/12 – 1966
Trollhättan: Metropol
Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Haparanda, Hälsingborg, Karlskrona, Köping, Linköping, Malmö, Norrtälje, Strängnäs, Umeå, Visby, Ystad, Örebro

Ruben, G. – generalkonsul från Köpenhamn som tillsammans med Rehfoess presenterar Edisons fonograf vid Tekniska samfundet på Valand 1889, Panoptikon i Stockholm januari 1890, generalagent åt Edison för Skandinavien

Rubenson, M. – redaktör, introducerar G. Ruben och Rehfoess vid Tekniska samfundets presentation av Edisons fonograf på Valand 1889.

Rudbäck, K. – från USA, ambulerande kinematografförevisare 1899-1905: Hjo (1:a, Godtemplarordens lokal) 9/3, Tidaholm (1:a, Skol- och bibliotekshuset) 13/3, tillsammans med N. Svensson: Lysekil (1:a) 14/4, Lindesberg (1:a, Godtemplarsalen) 13/9, Sundsvalls teater 23/12.

Rundqvist, Ester – städerska vid Cosmorama från 1/1 1919, garderobiär 1940, kvar 1950.

Ryberg, Fritz – biografägare i Lund från 1905

Rydén, Eva – kassörska vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 304)

Rydkvist, Viran – 1880 -1942 – skådespelerska, vid Folkteatern, vid Ranfts resande operett, vid Axel Engdahls Folkteater, chef för Lilla teatern.

Rådqvist, Emil – vaktmästare vid Victoria från 1/1 1922, kvar 1950.

PERSONER S

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

Sahlsten, Axel – vaktmästare vid Rex, Gamlestaden 1959. (BILD: IM: 22/9 1959)

Salomé, Erwin – cellist vid Cosmorama från 1/10 1924.

Sandrew, Anders – delägare i Royal Film, grundare av Sandrews

SANDREW-METRONOME – från 1998 ägt av Sandrew AB och Schibsted, ca 25 biografer i Sverige samt Norge och Danmark.
Royal  1998-2005
Biopalatset  1998-2005
Draken III  2002 /8 -2004

SANDREWS – Stockholm, grundare Anders Sandrew, övertar Royal Films biografer i oktober 1965, bolaget ombildat till stiftelse efter hans död. Se Sandrew-Metronome.
Royal 502, 358     1940 20/4
Plaza 1941 3/9 – 1968 (blir Cinema)
Cinema  1968 15/8 – 1987 29/3
Sandrew I-II-III (3 salonger)  1972 16/12 – 1986
Sandrew Nordstan (7 salonger)  1986 16/5 – 1995
Biopalatset (10 salonger: 1334)  1995 15/9 –

Schelin, A. – ambulerande bild- och filmförevisare, 1903: Uppsala 5-6/10
Schibsted – norskt medieföretag, delägare i Sandrew-Metronome.

Schmidt, Svea Christina – fru, Kinematografen, Drottningg. 68, Stockholm från 16/10 1897.

SCHUBACK, Johny B. – bokhållare och förste man vid AB Svenska Kinematografteatern (se d.o.)
1885 frukthandlare, Kungsg. 32 (enligt ny information avser uppgifterna om frukthandlare Johnys far)
1886-1889 bostad & filial 2:a Långg. 18 annons: Frukthandel
1890 Kungsg. 32, bostad 2:a Långg. 21, filial 2:a Långg. 18, annons
1891-1903 bostad & butik Kungsg. 32, filial 2:a Långg. 18
1900 rikstel 1513
1904 december Helsingborgs första biograf
1904-1906 plus filial Arkaden, passagen
1905 biografer i Stockholm
1907-1910 minus filial

Stjärnan (med Erik & Otto Montgomery) slutet av 1904 – 1909 17/2
Ö. Hamng. 29/Drottningg. 27
F:
1904-1906 f.d. handl L. A. Andersson (bostad)
1907 handlande M. Lindner
1908-1909 direktör M. Lindner

Schånberg, Gerda – kassörska vid Victoria från 26/12 1914, kvar 1939.

Schöön, Nils – kapellmästare vid Järntorgsbiografen från 11/2 1922.

Sellgren, A – träffar Johan Gustaf –> Hanson i USA under slutet av 1890-talet..

Sjöberg, C. Hugo – styrelseordförande i Svensk-Amerikanska Filmkompaniet i Stockholm. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Sjöberg, Ingeborg – platschef vid Sandrews.

Skandia, Filmindustri AB – sammanslås 1919 med AB Svenska Biografteatern till AB Svensk Filmindustri.

SKANDINAVISKA BIOGRAF AB – Folkets Hus, Stockholm
Roxy 467  1956 15/11 – 1965 28/3
Rex 456  1959 21/9 – 1969 hösten
Forum 340  1959 10/10 – 1965 30/12

Skladanowsky, Max –  spelar i augusti 1896 in Komische Begegnung im Tiergarten zu Stockholm, den 1:a i Sverige inspelade filmen, demonstrerar Bioskop i Kristallsalongen, Tivoli, Stockholm 1/8-30/8 1896

SKOG, Anders – 1859 i Stommen, Gunnarsskog, två mil norr om Arvika – 1929 –
1880 anländer till Göteborg,
1884 grosshandlare (försäljare av smör, ost och bacon åt rallare vid västkustbanan) (NÄR 54)
?1884-1885 handlande, Kungstorget 8
1886-1887 Vallg. 13, annons 1886 s. 235 Smör-Affär, Finaste Taffel-Smör
1888 Sillg. 31
1889-1891 Vallg. 27
1892-1893 Drottningg. 13
1894-1895 (handelsfirma Gehlin [handlande Axel Gehlin] & Co), Drotttningg. 18 (kontor & lager), annons s. 146: Smör-, ost- och äggaffär. Allm. Telefon 71, Rikstelef 1503. Kron-anjovis (egen inläggning) Egyptisk Långkummin samt Kryddnejlikor för tillverkning av kumminost. Enda försäljn. för Sverige af Ostlöpe, Smörfärg och Ostfärg fr Hrr L. C. Glad & Co, Köpenhamn
1896-1897 Drottningg. 18, kontor Magasinsg. 17, annons s. 46B, resp. s. 48B And. Skog Smör- och Ostaffär Magasinsg. 17 (gamla Korkfabrikens hus) Rikstel 1931 Vagnsmörjefett
1898 Linnég. 16, kontor Magasinsg. 17, annons, s. 48B (samma som 1897)
1899 (firma And. Skog), annons s. 48B (samma som 1897)
1900 annons s. 488 The Globe & Co’s Skrifbord. Öfver 200 olika nummer på lager. Generalagent för Skand. Den automatiska Cyclostylen, För tryckning af cirkulär… Snabb-Brefkopierings-Maskinen ”Excelsior” ensamförsäljare
1901 annons s. 948B rikstel. 1931, 3889 generalagent för Sverige & Norge, för skrivmaskinsfirman Smith Premier, Grafofon- (Fonograf) –apparater. Äkta ”Columbia” (Grand Prix Paris 1900), pr Kr 20 pr st. Edisons fonografer. Franska grafofoner. Alla senaste utkomna nyheter i tillbehör. Inspelta och insjungna originalrullar à Kr. 2 pr st. Stora s.k. Grand-rullar à Kr 6. Minutförsäljning & Exposition Arkadens Passage. Lager af: Smör, Ost, Smult, Medvurst, Skinkvurst. Innehafvare af: Vagnsmörjefabriken ”Örnen”; i Stockholm vid Jacobsg 28 med rikstelefon 2950
studerar fonografen hos Werner Frères i Paris, generalagent för Edison i Sydsverige, gör inspelningar på fonograf, säljer apparater och egna musikinspelningar till kaféer i Sverige, Danmark och Island, ägare till fotoaffär i Arkaden.
1902 Linnég. 7, kontor Magasinsg. 17, utställning: Arkadens Passage, annons s. 948B (samma med varianter): Apparater från Kr. 10- pr st. Inspelta och insjungna P-rullar 2 Kr pr st 20 Kr pr dussin. Öfver 500 olika nummer. Minutförsäljning och Exposition Arkadens Passage
1904 biografer i Stockholm
1905-1922 handlande, firma And. Skog
1905-1906 Linnég. 7
1905-1917 kontor Magasinsg. 17
1906 biografer i Malmö
1907 annons i Ad för Automobiler
1907- Linnég. 59
uthyrare av film
1909 (/2) vinner KAK:s vintertävling Stockholm-Göteborg
1909 annons i Ad s. 452: snabbkopieringsmaskinen ”Victoria”, Gammeter multigraph, Räknemaskiner, Automobilaffär, Garage, Smith Premium Skrifmaskiner
1909-1917 kontor & utställning Magasinsg. 17
1910 annons i Ad: kontorsmaskiner, men inga bilar
1918-1922 kontor & utställning Magasinsg. 15 & 17
Olympia 1904 9/1 – 1909 31/5
Kinematograf Oriental 1904 16/1 – 26/2

Skog, R. – ambulerande kinematografförevisare 1899-1901

Skånberg, Viktor – direktör, styrelsemedlem i Palladiumbolaget.

SMITH, Gottfrid
1890-1891 R. J. & J. G. Smith, f.d. bokhållare, 2:a Långg. 2, F. W. Smith, handelsbokhållare, N. Hamng. 4
1892 F. W. Smith, handelsbokhållare, N. Hamng. 4
1892-1894 Gust., R. J., J. G. Smith, f.d. bokhållare, Linnég. 1, Sigurd Smith, handlande, bostad & kontor Linnég. 1
1895-1899 handlande Gottfrid Smith (firma G & A Smith), Linnég. 1, filial Husarg. 14
1900-1902 minus filial, f.d. handlande A. T. Smith, Stigbergsg. 20
1903-1909 G & A handelsfirma (Gottfrid Smith), Linnég. 1, hörnet af Jerntorget, filial Stigbergsg. 20

Majornas Kinematograf 1905 5/1 – 1906
Stigbergsg. 9
F:
-1902-1908 handlande Gottfrid Smith

SMITH, Gustaf – handelsfirma G. Smith & Co.
Allébiografen 1916 11/3 – 1922 15/1
N. Allég. 6
F:
1905-1922 handl Gustaf Smith (bostad)

Vasateatern/Wasateatern  1920 19/11 – 1922 9/1
Victoriag. 2A
F:
1906-1924 direktör Gustaf Smith (bostad)
V:
1921-1923 Vasateatern
1924 Vasa Thésalong

SOLLANDER, S.H. – barmästare på Hotell Eggers.
1918- direktör, Arsenalsg. 4
Quo Vadis 1918 25/3 – 1921
Redbergsv. 14
F:
-1918-1920 maskinmästaren C. V. Nyvallson, Vattenverket, Alelyckan
1921 direktör Torsten J. Magnusson

Starby, Hans – vaktmästare vid China i Jönköping 1950. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 304)

Steinmetz – ambulerande filmvisare med Ringdahl 1900 – 1901.

Stenberg, Elsa Margareta Olivia – född 29/7 1892 i Varberg – direktris, i branschen från 3/11 1915, innehavare av Teaterbiografen, Varberg.

STENDAHL, Otto – vinhandlare.
Kronan  1906 3/12 – 1909 2?/3  –> Magnusson, Charles.

Stenfelt, Johan – ingenjör, Stenfeldts Kinematograf /Tältkinematografen på Gröna Lund, Stockholm 5/6 -15/10 1897

Stensjö, Lars – målaremästare, S. v. 12 (1942). –> Boulevard

Stenström – ambulerande filmvisare med Pettersson 1900 – 1901.

Sterner, Karl Erik – vaktmästare vid Nya Teatern från 4/9 1925, kvar 1931.

Sterner, Nils Einar (Einer) – administrativ chef för Norsk Kinematograf-Aktiesellskap 1904, –> Svenska Biografteatern, –> Svenska Kinematografen.
1907 verk. dir. för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3

STJÄRNAN, Biograf AB – Villa Lerma, Hisings-Backa
Stjärnan II 238  1943 – (1947)

Strandqvist – ambulerande filmvisare med Öhvall 1900 – 1901.

Ström, Einar – född 9/5 1905 i Åbo, Finland – i branschen från 1922, tecknare hos SF Stockholm 1922-32, reklam vid AB Cosmorama från 1932, kvar 1940. En av grundarna av och styrelsemedlem i Göteborg Filmsällskap.

Strömberg, Victor Olof Lauritz – född 22/3 1877 i Göteborg (BILD: Äventyr i filmbranschen: 48)

Surte, AB, – Liljedahl, Konrad Jönsson, Ernst Ekelöf
Surte: Biografen  1930
Surte: Surte Biograf  1936

Svenningson, Gunnar – 19/1 1898 i Hjärtum – – kafé- och handelsrörelse i Göteborg sedan 1918.
Lerum: Lerums bio  1928 – 1966

SVENSK FILMINDUSTRI, AB – bildas 1919 av Filmindustri AB Skandia och AB Svenska Biografteatern. Dotterbolag från 1922: Cosmorama, uppgår i moderbolaget 1973. Se Göteborgsbiograferna HB.
Cosmorama 798  1964 jan – 1988 28/7
Kronan 256  1964 jan – 1986 18/9
Prisma  1984 – 1989 27/5
Lorensberg  1984 – 1987 13/9
Star  1984 – 1985 9/6
Göta  1984 – 1997 /5
Mitt-Göta 1984 – 1997 /5
Lill-Göta 1984 – 1997 /5
Skansen  1984 – 1986 /5 –> Centrumbio
Aveny  1984 – 1997 /5
Klappan (3 salonger: 238)  1984 – 1993 /5 (blir Svea)
Downtown (10 salonger: 1095)  årsskiftet 1990/91 – 1986 (blir Filmstaden)
Filmstaden  1986 19/12 –
1989: 14 salonger: 1275, 1995: 16 salonger 1800

SVENSK KINEMATOGRAF, AB – bildad hösten 1905 från AB Svenska Kinematografteatern, Kungsgatan 15. chef: Nils Einar Sterner, Montgomery, Schubach, Charles Magnusson, fotografisk medhjälpare och föreståndare: Sven Pettersson.
Göteborgs Kinematograf  1905 9/9 – 1909 18/4
Kungsg. 15
F:
1905-1910 byggmästare A. Westerlind, fabrikör Anton Almquist
1911-1916 fabrikör Anton Almquist
V:
1907 N. E. Sterner, verkst. dir för AB Svensk Kinematograf, Kristinelundsg. 3
1907-1909 AB Svenska Kinematografteatern
1907 AB Svensk Kinematograf (verkst dir N. E.  Sterner), kontor
1908 AB Svensk Kinematograf (verkst dir Vilhelm Ranch [disp., Färgareg. 4]), kontor
1909 Kinematorgrafs kontor

SVENSKA BIOGRAFTEATERN, AB – direktör Nils Einar (Einer) Sterner.
Göteborgs Kinematograf  1905 14/9 – 1906
se ovan

SVENSKA KINEMATOGRAFTEATERN, AB – grundas av Erik Montgomery och Schubach hösten 1904, Södra Allégatan & Östra Hamngatan 30. Övergår hösten 1905 i –> AB Svensk Kinematograf.
Göteborgs Kinematograf  1905 14/9 – 1906
se ovan

Ideal 120  1905 13/2 – 1908 30/1
2:a Långg. 57/Johannesplatsen
F:
1904-1907 handlande Axel Gillblad
1908-1909 handl. Eric Andersson

Svenska Passionsturnén – Brodén, Thomander.
Efraimkyrkan 1906 29/4 – 1/5

SVENSSON, Albert – chalmerist eller fiskhandlare (jfr med Carl G. Olsson).
Apollo 1907 8/12 – 1908 15/8
Torgg. 19
F:
1904-1908 f lantbrukaren A. Bergqvists sterbhus
1909-1910 poliskonstapel C. J. Eklund
1911-1912 disponenterna Aron Svensson, Olaus Pettersson

Biograph-Teatern  1908 16/8 – 27/8

Svensson, Ellen – kassörska vid Palladium, gift med Gustaf Bengtsson.

Svensson, J. – vaktmästare vid Arkaden, ansöker i juli 1902 om tillstånd för kinematograf och fonograf i Arkaden, förnyade ansökningar inges den 26/8 att gälla till årets slut (GSA Pk TD 1902 dnr 173), i januari 1903 för 1/2-31/5, den 16/6 för 19/6-31/12.

Svensson, Nils – från USA, ambulerande kinematografförevisare 1897-1905,  1:a filmvisningar i följande städer: 1897: Eslöf  (Godtemplarsalen) 26/12, Höör (Societetssalen) 29/12, 1898: Hörby (Kommunalrummet) 1/1, Löberöd (Godtemplarsalen) 6/1, Lövestad (Nya Hotellet) 8/1, Trälleborg (H.J. Karlssons lokal) 29/1, Sölvesborg (Gymnastiksalen) 26/2, Ronneby (Godtemplarlogen Rottnes sal) 30/10, 1899: Lysekil (tillsammans med K. Rudbäck) 14/4. Se Rudbäck

Svensson, Oscar – maskinist vid Cosmorama från 11/3 1914.

SVENSSON, Sven
Annedals-Biografen 80  1908 15/2 – kort tid
Övre Husarg. 16
F:
1908 handlanden Olof Guldbrandsen (bostad)
1909 fabrikör Albin & trävaruagenten Hjalmar Guldbrandsen

Svärd, Helge – reklamchef vid AB Cosmorama från 1/8 1922.

Sävedalens Folkets Husförening u.p.a. – förest. A. J. Andersson
Sävedalen: Folkets Hus Bio 235 (1936)

Södergren, J. E. – tillstånds 22/11 1907 att starta biograf vid Karl Johansgatan/ Djurgårdsgatan.

Söderlund, Östen – kontorspojke vid AB Cosmorama från 5/9 1922.

PERSONER W

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

WADELL, Ernst
Grand Kinematograf  1907 12/3 – 1910

Wahlgren, Karl – vaktmästare vid Nya Teatern 1955.

Wahlström, Eskil – direktör i Svensk-Amerikanka Filmkompaniet i Stockholm, utgivare av Nordisk Filmtidning 1909, den 1:a svenska filmtidningen. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 112)

Wallin, O. H.
Kungsbacka: Aranäs

Walton, bröderna – ambulerande kinematografförevisare 1898, Cirkus Madigans Biograph

Weijmer, Alfred – bror till John Johansson, föreståndare för Fenix, Borås från 1911. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 132, 222, 260)

Weimer, Allan – son till John, biografägare i Gävle, från 1940 i Jönköping. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 278)

Weimer, John – (BILD: Äventyr i filmbranschen: 236, 260)

Weinert, Conrad – får polistillstånd 1904 14/12 för visningar vid Korsgatan 19, men det blir inget.

Wejrot, Kjell – Bjurslätts torg 3.
Havstenssund, Hedekos, Henån, Hälleviksstrand, Kållekärr, Kämpersvik, Ljungskile, Lur, Malösund, Sannäs, Slussen, Stenshult, Svansund, Tanumshede, Tegneby, Varekil

Wennersten, Oscar – 1868 – 1922 – författare till folklustspel, ambulerande föreläsare med ljusbilder 1900, kringresande film- & skioptikonvisare 1901 Göteborgs realläroverk våren1901, Göteborgs realläroverk hösten 1902; täta besök i Göteborgs realläroverk 1903, 1903-04: Stockholm (Folkets hus); 1904: Uppsala 3-7/10 föreståndare vid Grand Kinematograf

Wennström, Emerik – ingenjör, demonstrerar 1890 Edisons uppfinning fonografen i en lokal på nedre botten vid Södra Hamngatan 45.

Wersén, G. J. – ambulerande kinematografförevisare 1899-1900, 1899: Ljungby (1:a, Kopparslagare Ericssons lokal) 20/5, Vislanda (1:a, Godtemplarsalen) 22/5,

Westberg, August – vaktmästare hos Numa Peterson.

Westerberg, Ivar – kapten, styrelsemedlem i Palladiumbolaget. –> Maxim –> Orion.

Wickberg, Anna – kassörska vid Cosmorama från  23/8 1915.

Widell, Georg – Chalmers, maskinist vid Jönköpings Kinematograf. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 50)

Wihlborg, Anders Pontus – ägare till Jönköpings Biografteater (BILD: Äventyr i filmbranschen: 56)

Wildén, Hjalmar – ambulerande kinematografförevisare 1898-1905

Wimnell, Gunnar – död 1929 – chef för Victoria 1917. ekon. dir. för AB Cosmorama  1922-1929.

Wingård, Rudolf – född 23/8 1905 – började i branschen 1920.
Varberg: Capitol    [1955]
Varberg: Teaterbiografen [1955]
Kinna:  Stjärnan [1955]
Skene: Cosmorama [1955]

WINQUIST, Leif – byggmästare, Vallpojksg. 7.
Vingen 347 1957 19/12 – 1960

WODAN, Fastighets AB
Biorama 150    senast 1930 – 1936

PERSONAL Z – Ö

VERSALER anger biografägare eller motsvarande.
Fetstil anger namn på göteborgsbiograf.
Siffran efter biografens namn anger antal platser.
Årtal inom parentes betyder att uppgiften är hämtad ifrån biografägareförteckningen för detta år och anger alltså inte nödvändigtvis startdatum.
Årtal som inleder en rad är i regel hämtade från motsvarande års Adresskalender, vilkas uppgifter normalt avser året innan.
F = fastighetsägaren.
V = hyresgäster eller aktivitet på adressen.

ZACKRISSON, Thor
Stora Biografen  1905 1/11 – 1906 27/4
S. Allég. 7
F:
1905 bokhandlare Thor Zackrisson
1906 sjökapten Thor Zackrisson

Zettergren, Arvid G. –  Panoramaskåp, Brännkyrkog. 1, Stockholm  i november 1897.

Zettergren, Berta – städerska vid Nya teatern under teatertiden, kvar 1950.


Åberg – ambulerande filmvisare med Löfgren 1900 – 1903.

Åkerstedt, Erik – vaktmästare vid Kronan från 1/4 1923, vid Cosmorama 1950.


ÄLVSBORGS KUSTARTIELLERIREGEMENT, Kungl.
Regementsbiografen KA4 IV 400  (1949-1958)


Öhlander, Axel
Trollhättan (med Knut Husberg) 1906 /2

Öhrlund, Nyrik – maskinist på eftermiddagsvisningarna vid Victoria 1937.

Öhvall – ambulerande filmvisare med Strandqvist 1900 – 1901.

Örtenblad, Ture – tekniskt ansvarig, inspektioner och underhåll AB Cosmorama 1937.

Österström, Jan –> Palladiumbolaget.

Östhed, Bernt – maskinist i Jönköping vid Metropol 1957-1982, vid China 1982-1984. (BILD: Äventyr i filmbranschen: 307)