1904

1904.1

Östra Hamngatan 1891(?)

Göteborg har 134 314 invånare.

Florodora, Palatino, Havana – Kubas 1:a biograf, ca 1904.
Pathé Cinema, Kairo – Egyptens 1:a biograf.
Salão Ideal, Lissabon – Portugals 1:a biograf.

Årskronologi.
Heden: Trädgårdsutställning öppnar
Trädgårdsföreningen: “Göteborgs Lustgård”

Slottsskogsparken
dagligen från 7.30: Kongl Första Göta Artilleriregementes musikkår
hvarje tor & sön: Målarekvartetten
sön & helg 1 & 6 konsert

Styrsö Hafsbads Restaurant, Herbert Johnsson
2 – ½5, 8-11 Taffel-Musik & Afton-Konsert under kapellmästare Rönn

Opera-Boulevarden, Stora Teatern: 2 – ½5: middags- och aftonkonsert

Folkteatern: Tummeliten
Långedrags nya Restaurant öppnar inom kort

8/1 Skådespelaren Cary Grant föds.
9/1 Olympia öppnar i Arkaden.

1904.3

När Olympia öppnade i Akaden blev det problem med att hålla isär de två biograferna.

15/1 Slöjdföreningens skola vid Kristinelundsgatan 1 tas i bruk, ark Hans Hedlund.
16/1 Kinematograf Oriental öppnar vid Kungstorget.
30/1 Den 1:a permanenta biografen i Stockholm öppnas.
6/2 Eldorado öppnar vid Stigbergslidens trappor.
29/2 Jonsereds fabriker brinner (460 000)
17/3 Långedrags restaurang brinner

31/3- Trädgårdsföreningens konsertsalong (nymålad)
dagligen ½3 – ½5: Taffelmusik
½8 – 11: Stor konsert, Kongl. Skånska Husarregementes Musikkår under dir Olof Linder

https://i0.wp.com/i2.listal.com/image/3247801/600full-holger-lowenadler.jpg
1/4 Skådespelaren Holger Löwenadler föds.
30/4 För första gången äger ett studenttåg rum på Valborgsmässoafton i Göteborg.
11/5 Nya Kinematografen öppnar på Östra Hamngatan.
17/5 Skådespelaren Jean Gabin föds.
23/5 Grand Kinematograf öppnar på Östra Hamngatan.
2/6 Simmaren och skådespelaren Johnny Weissmüller föds.
20/6 Nya Kinematografen byter namn till Stjernan.
9/7  Kvillebäcken brinner (5 skadade).
11/8 Explosion i pyrotekniker C F Hanssons laboratorium, Landalabergen (2 döda)
7/9 Kosmorama, Köpenhamn – Danmarks 1:a biograf.
7/9 Karl IX:s ryttarstaty vid Kungsportsplatsen invigs, skulptör John Börjesson.
16/9 Biografen i Arkaden får ett namn, Alhambra.
17/9 Trädgårdsutställning öppnar på Heden.
November: The Optical Lantern and Cinematograph Journal – 1:a engelsk filmtidskriften.
21/10 August Röhss dör.
4/11 Göteborgs Kvinnliga Kontoristförening
23/11 Militärmuseet öppnar i Skansen Kronan.
26/11 Tre biografer öppnar samma dag: Biograph-Teatern på Sveagatan, Apollo/Nordstadens Kinematograph på Torggatan och Haga Kinematograph på Södra Allégatan.
2/12 Gårda Kinematograph öppnar på Stampgatan.
19/12 Ideal öppnar på Första Långgatan.

3.13a

Nu blev det biograffeber i Göteborg. I maj var sju etablerade och när 1904 var slut hade Göteborg fjorton biografer, medan det bara fanns åtta i Stockholm. I England existerade inte en enda permanent biograf vid den här tiden. När 1905 gick mot sitt slut hade 18 biografer öppnats i staden.

Ett biografcentrum kunde urskiljas kring Östra Hamngatan med två biografer på denna gata, två i Arkaden och en vid Kungstorget. Men det gjordes också inmutningar i nya stadsdelar: Stigberget, Masthugget, Haga, Kommendantsängen, Nordstaden och Gårda.

1904 var biografetableringarnas år och Sverige tycks ha legat bra framme: I Stockholm öppnade Biografen i Blanche den 2 april och debuten i landsorten kom med Borås som första stad den 31 juli, följt av Malmö, Örebro, Hälsingborg och Eskilstuna. Året därpå fick Lund, Norrköping, Kristianstad, Halmstad, Gävle, Karlskrona, Sundsvall, Linköping, Karlstad och Kalmar biografer.

Köpenhamns första, den 17 september 1904, var Kosmorama vid Östergade 26, medan Christianias (Oslo) öppnade vid Stortingsgata 12 den 30 oktober och Helsingfors den 3 april 1904.

SVÅRSTARTADE BIOGRAFER
I bara en av Asplunds många listor och utkast över Göteborgs biografer dyker namnet Imperial upp, en biograf som skulle ha startats av Montgomery 1904 på “2:a våningen i Petersons arvingars hus i Kungstorget”. Inga andra uppgifter kan bekräfta dess existens.

25/6 Tillstånd att starta en biograf vid Stampgatan 40 gavs till Carl J Johansson, men det tycks inte ha blivit några visningar.

14/12 Ett (tillfälligt) polistillstånd gavs till Conrad Weinert för att bedriva biograf vid Korsgatan 19. Öppningsprogrammet samma datum ska ha varit Råttfångaren från Hameln. Inga uppgifter finns om biografens namn och eventuella verksamhetsperiod. Det är osäkert om den verkligen startade.

1904.2

DEN SVENSKA FILMENS FÖDELSE
De första svenska filmerna hade spelats in i samband med utställningen i Stockholm 1897. Fotografen Alexandre Promio skickades ut av Lumière för att ta typiska stockholmsbilder. Fotohandlaren Numa Peterson fick tillståndet att visa filmerna på utställningen och han fortsatte också att producera de filmer som hovfotografen Ernest Florman spelade in samma år efter att Promio återvänt till Frankrike.

Förutom Flormans och Mortimer Petersons ljudfilmsförsök 1903, som resulterade i ett tiotal sångnummer, tycks det inte ha spelats in filmer regelbundet i Sverige förrän Anders Skog i Göteborg började tillverka lokala verklighetsbilder för sin biograf i Arkaden. (Ett enstaka undantag är kringresande filmvisaren P Bloms Ångermanälven från 1903, filmad med hjälp av Peterson.)

Redan den 15 februari 1904, en dryg månad efter att Skog öppnat sin biograf (Olympia), kunde han annonsera Göteborgsbilder med kälkåkning i Slottsskogen. Skog insåg snabbt att det fanns ett stort intresse för lokalt inspelade filmer och anställde därför två egna fotografer, Oscar Olsson och Johansson. De filmade bland annat skidtävlingar i Hindås och kappseglingar.

3.9

Den 2 maj visade han Hästutställningen i Stockholm “upptagna af Olympias egen utsända Bioscopist [efter namnet på filmkameran]”. Demonstrationståget första maj kom på programmet en vecka senare. I slutet av maj skickade Skog en fotograf att filma pingstens stora kapplöpningar å Kviberg. Dessa filmer visades med ensamrätt för Olympia-biograferna (som också fanns i Stockholm och Malmö), och man kan utgå från att de var ett stort dragplåster. Lokala upptagningar var förstås av större intresse, det fanns alltid en chans att man hade kommit med i bilden.

Innan den längre spelfilmen började bli en dominerande del av filmprogrammet i början av 1910-talet bestod varje föreställning av ett stort antal korta filmer. I en artikel i Film & TV (1981:3) delar Waldekranz in dessa filmer i sju kategorier:

1. reportage av aktuella händelser
2. vyer av städer och landskap, naturscenerier
3. etnografiska bilder, märkliga folkseder
4. bilder ur yrkeslivet, arbets- och industribilder
5. genrebilder ur vardagslivet
6. varieté- och teaterscener
7. komiska bilder.
I regel är det inga större problem att enbart med utgångspunkt från filmens titel härleda den till respektive kategori.

Waldekranz drar slutsatsen att Anders Skog hade goda kontakter med England eftersom Olympia kunde visa Our Navy den 18 april, mindre än två veckor efter premiären den 7 april på Alhambra i London.

Our Navy var inte en film, utan ett samlingsbegrepp. Sedan 1900 hade detta patriotiska program turnerat runt om Storbritannien med filmerna regelbundet utbytta. Enligt uppgifter från 1900 var de inte till salu, men man kan tänka sig att de blev tillgängliga när de väl spelat ut sin roll i turnéprogrammet. Det troliga är alltså att det var filmer från tidigare år som Skog visade, och att närheten i datumen för Alhambra och Olympia bara är ett sammanträffande.

Men Göteborgs biografägare måste ha haft goda kontakter med utlandet, framförallt England och Frankrike. Med så många biografer och programbyten varje vecka var detta en förutsättning för att verksamheten skulle kunna fortleva.
[BILD 1904:4 annons 10/3 Slaget vid Port Arthur] BT: 10/3 1904
[BILD 1904:3 annons 13/4 Arkaden (gamla lokalen)] BT: 13/4 1904.
[BILD 1904:2 annons Alhambra, hösten 1904 – UNO 1904 –  (på baksidan av program från 1903, se Alhambra ovan)] BT: hösten 1904