Maxim-Biografen

[32.1

Bilden visar Stigbergstorget mot söder. Maxim/Majornas Biografteater låg i det stora bostadshuset (“skandalhuset”) till höger om Gathenhielmska huset. Det uppfördes kring 1900 och ritningar visar att det var en restaurang i den vänstra delen av bottenvåningen. I den andra halvan fanns ett rum som var tillräckligt stort för att rymma en biograf.

32.6

Trots den nya trenden med storbiografer fortsatte etableringen av småbiografer utanför centrum. De två äldsta biograferna vid Stigbergstorget – Eldorado och Majornas Kinematograf – hade inte klarat sig länge.

Den 30 november 1915 var det dags för ett nytt försök när Maxim vid Stigbergstorget startade med Alfred Lundvall som ägare. Filmerna ackompanjerades av fiol och piano. Det fanns 133 platser.

32.221/11 1916

Man tycks inte ha haft några fasta föreställningstider, utan varierat dem beroende på filmens längd. Djävulsklockan, ett “Fantasmagoriskt drama”, den 25 augusti, började kl 8, 9 och 10, medan Ärofull förlåtelse/Upprättelse den 21 november startade 7.30, 8.40 och 9.50.

I båda fallen hade man särskilda föreställningar med program tillåtet för barn mellan 5 och 7. Den 28 augusti sa annonsen: “I dag nytt gediget program!” Barnet som skyddsängel med Gabrielle Robinnes, “hela världens gunstling”, i huvudrollen.

Ett år efter starten, den 28 november, tyckte den nya ägaren att det var säkrast att byta namn till Majornas Biografteater eftersom en biograf på Östra Hamngatan hade öppnat med namnet Maxim-Teatern.