Backa bio

Det första intrycket var att Backa Bio från 1928 levt vidare på olika sätt fram till våra dagar, men ritningar visar att Tingstads Folkets Hus revs och att ett nytt Folkets Hus byggdes innan Rex öppnade 1941. Det gör att den första Backa Bio måste betraktas som en egen biograf. Om den ursprungliga lokalen från 1928 är inte mer bekant än att den var verksam mellan 1928 och 1938, att den hade 240 platser och att två av ägarna hette Ernst Ekelöf (Eldorado) och Eric Hellgren (född 24/2 1904). Deras namn finns i Biografägareförteckningen för 1930 respektive 1936, vilket innebär att de måste ha varit ägare från åtminstone året innan. I förteckningen från 1940 står Hellgren fortfarande som innehavare av Backa Bio. Möjligen visade man film bara fredagar och söndagar. Hellgren tog senare över Lindholmens Bio, antagligen från 1943, då den kallades för Stjärnan.

Backa bio

https://i0.wp.com/www.didi.se/geocaching/ovr/biograf_rex.jpg

När Rex upphörde med visningar 1958 försökte Folkets Hus-styrelsen hitta nya intressenter, men förgäves. Bakom knuten väntade 60-talet med den stora biodöden då 15 biografer gick i graven. Först i början av 90-talet lyckades en förening få igång visningarna igen, som i regel äger rum varje söndag. Nu med namnet Backa Bio, samma namn som den första biografen i gamla Folkets Hus.. Golvet är inte längre sluttande och platsantalet är något mindre, 240. Att den gamla biografen låg på Backavägen och den nya på Granåsgatan 2 betyder inte att Folkets Hus flyttat. Den här delen av Backavägen har försvunnit i den nya stadsplaneringen.

Man verkar ha en tendens att glömma bort den här biografen, alltför ofta kallas Aftonstjärnan för Hisingens enda biograf. Med traditioner tillbaka till stumfilmstiden har Backa Bio all rätt att kalla sig för en riktig biograf.

DSC01048