Backa bio

Det första intrycket var att Backa Bio från 1928 levt vidare på olika sätt fram till våra dagar, men ritningar visar att Tingstads Folkets Hus revs och att ett nytt Folkets Hus byggdes innan Rex öppnade 1941. Det gör att den första Backa Bio måste betraktas som en egen biograf. Om den ursprungliga lokalen från 1928 är inte mer bekant än att den var verksam mellan 1928 och 1938, att den hade 240 platser och att två av ägarna hette Ernst Ekelöf (Eldorado) och Eric Hellgren (född 24/2 1904). Deras namn finns i Biografägareförteckningen för 1930 respektive 1936, vilket innebär att de måste ha varit ägare från åtminstone året innan. I förteckningen från 1940 står Hellgren fortfarande som innehavare av Backa Bio. Möjligen visade man film bara fredagar och söndagar. Hellgren tog senare över Lindholmens Bio, antagligen från 1943, då den kallades för Stjärnan.

Rex

64.1

Enligt en uppgift öppnade Rex 1940 i en utbyggnad av Folkets Hus vid Backavägen 75. Vad som inte framgick direkt var att utbyggnaden (till väster om entrén) var i ett helt nytt hus, som ersatte det gamla Folkets Hus, där Backa bio hade legat. Arkitekt Sven Wedenmark svarade för ritningarna. Utom biografen, som med parkett och läktare hade 307 platser, byggdes samlingslokaler, bibliotek och kafé.

64.2Invigningsfilmen på Rex 13 september 1940 var Vildmarkens sång med Signe Hasso och Georg Lökkeberg. Rex var den femte biografen som öppnade 1940 i Göteborg – det var mitt i den stora biofebern, med en eller flera nya biografer varje år under en åttaårsperiod.

Biografen gick aldrig riktigt bra, och ägaren Hugo Hansson, som hade kontrakt på fem år, ville att Folkets Hus skulle ta över verksamheten redan 1942, men man misslyckades med att finansiera övertagandet, så Hansson strävade på till 1958. Den 8 juni visades den sista filmen, Panik på kapplöpningsbanan med Norman Wisdom. Långt fram återkom filmen till huset, nu under namnet Backa bio.

64.3