Biograph-Teatern

8.18.2
Sveagatan 25 byggdes 1900, ett sex-våningshus med högt i tak och för tiden typiska småbutiker i bottenvåningen. Dörren på hörnan leder till en butik som enligt ritningen är lite större än de andra. Det är den troliga lokalen för Biograph-Teatern. Om lokaler slagits ihop borde det ha synts på ombyggnadsritningarna.

Handlanden John Jansson fick den 26 november 1904 biotillstånd för ett år och för högst 116 personer.

När biografen stängde 1908 byggdes bottenvåningen om till bland annat en charkuteriverkstad. 1937 blev det en restaurang i hörnlokalen. Gyllene Prag öppnade här senare och ligger fortfarande på samma plats, men i ett nytt hus.

Apollo/Nordstadens kinematograf på Torggatan tog 1908 över det lediga namnet Biograph-Teatern. Uno Asplund menar att hela verksamheten flyttade, och hans uppgift om när biografen upphörde bygger antagligen på den uppfattningen. Men med olika ägare av de båda biograferna är denna tolkning inte trolig. Det enda man kan vara säker på är att Sveagatans biograf  måste ha upphört senast vid ombyggnaden, men antagligen tidigare.

Biograph-Teatern

 

1908.2På Torggatan 19 fanns det en biograf  sedan 1904. Huset revs och ersattes med ett nytt som också hade en biograf från december 1907. Det är osäkert vilken av de två som kallades Nordstadens Kinematograf eller Apollo. Möjligen förekom båda namnen vid båda biograferna.

22.424/10 1908

Den förste ägaren till det nybyggda huset var förre Landtbrukaren A Bergqvists stärbhus. 1908 övertog poliskonstapel C J Eklund fastigheten. Det kan föreligga ett samband med ägarbytet av biografen. Carl G Olsson öppnade den 16 augusti med det nya namnet Biograph-Teatern. Från 1910/11 var disponenten Aron Svensson (direktör för J B Colldén vid N Allég 2, där Biorama låg) fastighetsägare.

22.630/11 1908

GP 7/3 -48: August Persson kom som vaktmästare från Alhambra till som han säger “en bio på Torggatan, där en chalmerist och en fiskhandlare var chefer.” Möjligen kan Svensson, som var ägare från 1907 vara chalmeristen, och Olson, som var ägare från 1908, vara fiskhandlaren. Persson var kanske med från början, i varje fall var han där under båda ägarna och till det bittra slutet.
Ägarna bara försvann, “så stadstjänarna kom och sa, att varken elverket eller vicevärden, som var en skäggig farbror från hästspårvägen, hade fått några pengar! Då fick vi spela på delning, vi i personalen, och det kunde bli en tia om kvällen per man! Mycket pengar, när man fått 15 i veckan för man flytta’, 4 riksdalers löneförhöjning mot Arkaden!” När Victoria startade 1914 flyttade Persson över dit.

22.512/12 1908

Perssons berättelse utgör en förklaring till varför Biograph inte är omnämnd i en artikel i Aftonbladet i mars 1913 där stadens biografer sammanfattades. Antagligen blev problemen för stora i längden att driva biografen ägarlöst. Men en ny var på gång. I december öppnade Star.

22.7