1939

Göteborg har 275 753 invånare.

Årskronologi.

Folkets Hus-biograferna sammansluts i en centralorganisation. Riksföreningen mot Stim bildas i Göteborg av intressenter inom hotell- och restaurangbranschen. Lundby Bio renoveras.

Knippla-Biografen öppnar i slutet av 1930-talet, 180 platser, ägare: Knippla Idrottsklubb, föreståndare Manne Torgersson.

22 journalfilmsbiografer i England, varav 16 i London.
Alhambra Twin, Alhambra, Calif – 1:a multi-biografen i USA.

24/1 Oceanografiska institutet invigs.

https://i0.wp.com/i2.listal.com/image/165669/600full-borje-ahlstedt.jpg
21/2 Skådespelaren Börje Ahlstedt föds.
23/2 Skådespelaren Peter Fonda föds.

20/3

1939.1a1939.1b

1939.1c1939.1d
22/3 Bergslagsbanan elektrifierad mellan Göteborg och Åmål.
7/4 Regissören Francis Ford Coppola föds.

8/5

1939.22/6 Svenska Mässans nya lokaler invigs.

Ekman Gösta
28/7 Skådespelaren Gösta Ekman föds.

Amble
10/8 Skådespelaren och regissören Lars Amble föds.

http://www.folkbladet.se/inc/ImageHandler.ashx?id=5294103&height=312&width=468&quality=75
4/9 Regissören Jan Halldoff föds.

13/9 John Steinbecks Möss och människor i regi av Helge Wahlgren har premiär på Studion.

24/9 Ångaren Gertrud Bratt sänkt av ubåt i Skagerack, krigets första förolyckade göteborgsfartyg; det skulle bli fler, varje månad.

Kalle på Spången (1939) Filmografinr 1939/23
4/11 Emil A Pehrssons Kalle på Spången med Edvard Persson har premiär.
15/11 Göteborgs kvinnliga bilkår bildas.
26/11 Den nya älvbron invigs.

7/12

1939.31939.412/12 Skådespelaren Douglas Fairbanks dör.
13/12 Aveny öppnar.

Säsongens bästa filmer 1938-39
1. Karriär
2. Vi två
3. Gubben kommer
4. Efterlyst
5. Med folket för fosterlandet
1. Dimmornas kaj
2. Snövit och de sju dvärgarna
3. Drömmarnas vals
4. Den stora olympiaden I
5. Komedin om oss människor
6. Permission på hedersord
7. Citadellet
8. Hotel du Nord
9. Marie Antoinette
10. Min barndom

Oron för överetablering i biografbranschen spred sig under våren. Direktör Hedberg vid Cosmoramabolaget konstaterade att Göteborg skulle få fem nya biografer till hösten: Inom rayonen Götaplatsen-Hamngatan ha vi faktiskt 13 biografer med knappa tio minuters väg mellan de längst från varandra belägna. Fortsätter utvecklingen på detta sätt, dröjer det inte förrän vi få köra med kvartsbesatta salonger … Tomterna är dyra, och för att göra de många nybyggda husen räntabla inreder man biograflokarler, som säljas till den högstbjudande. Vi vilja inte ha dem, men ibland tvingas vi att taga dem för att inte släppa in eventuella outsiders – här i Göteborg vilja vi till exempel ogärna ha in en stockholmare. (HT 22/5 1939)

I maj 1939 genomfördes en omröstning bland den svenska publiken om biotiderna: 40% föredrog 7 och 9, 35% ville ha 6.30 och 8.30, medans 25% tyckte det skulle vara som tidigare, 7.15 och 9.15. Från hösten var det 7 och 9 som gällde och det ändrades inte förrän 1958.

KFUM förde en dagbok över filmvisningsverksamheten, som i dag förvaras på Regionarkivet. Här är ett utdrag:
* = affisch finns

HYRA – BESÖKARE –  BRUTTO  – NETTO
14/1 Den goda jorden  50 – 600 – 560 – 429,65
21/1 Kampen om Matterhorn  25 – 187 – 152,50 – 29,95
28/1 Peter van Steeden and his orch (298 m) + Tjurfäktare mot sin vilja (240 m) + En läkares ansvar  83,13 – 380 – 332,50 – 220,12
4/2 Romeo och Julia  40 – 305 – 263 – 150,90
11/2 Emila Zola  61,75 – 313 – 247 – 115,85
18/2 Myteri  40 – 200 – 140,25 – 28,70
28/2 Månskenssonaten  25 – 344 – 272,50 – 180,90
4/3 En stormig bröllopsresa + *Tsarens kurir  25 – 240 – 169 – 79,20
11/3 Tysklands nya bilvägar (290 m) + *En odödlig kärlek 302 (antal besökare)
18/3 Ben Hur 473
1/4 Hjärtats toner  204
15/4 Den stora olympiaden I  236
23/9 Maria Stuart  106
30/9 *Trader Horn  maskinskada, föreställning avbröts. Det var 1:a gången Helge Svensson körde, men han blir ändå huvudmaskinist i fortsättningen, Wallins namn dyker upp någon gång
7/10 Lloyds of London  105
14/10 Lord Jeff  207
21/10 Synnöve Solbakken  344
28/10 Sequioia  200
3/11 100 man och en flicka  230
11/11 Den brokiga vävnaden  244
18/11 Golgata  238
25/11 Prästen från Kirckfeld  185
2712 Två små björnar på vift (210 m) + Phil Spitalny all girl orch (275 m) + Louis Pasteur

Tyskland

Den svenska filmbranschens specialtidskrifter fortsatte i slutet av 1930-talet att rapportera “neutralt” om branschens angelägenheter oavsett vad som hände i Europa. Att politik (och krig) inte hör hemma i filmtidningar framgår klart i tidens rapportering.

Biografbladet menade i ledaren till januarinumret 1939 att om man bortsåg från det världshistoriska skeendet så kunde man se optimistiskt på filmvärldens framtid. I den reguljära rapporten från den tyske korrespondenten meddelades att Goebbels på grund av överansträngning lämnat ifrån sig det högsta – “näst Hitler förstås” – ansvaret för filmen, vilket säkerligen kommer att ha till följd att denna blir mindre aggressiv i sina propagandametoder och framför allt inte släpper ut filmer som ‘Juden ohne Masken’ och dylika alster, vilket även bland antisemiterna väckt förargelse för sin smaklöshet.

Vid nyåret blickar den tyska filmen med stolthet tillbaka på år 1938. Med de 10 miljoner nya invånare riket fått, har det också fått 6,726 biografteatrar, av vilka 5,475 falla på det forna Tyskland, 871 på Österrike [numera Ostmark] och 380 på Sudettyskland. Det är sammanlagt 2 1/2 miljoner sittplatser och man räknar med en halv miljard besökare under det kommande året. Filmriksdagen senare under våren menar att varje tysk borde gå minst 16 gånger om året på bio.

Efter inmarschen i Tjeckoslovakien visade det sig att den tyska filmindustrin inte hade lika lätt att etablera sig där som i Österrike. Enligt Biografbladets korrespondent:

Likriktningen har naturligtvis börjat med att alla icke-arier sopats bort, varvid också många rasrena arier fått stryka på foten – därför att de enligt den nya regimens åsikt förtjänat på affärer gjorda av icke-arier. Ettdera ha de icke-ariska firmorna helt enkelt stängts eller också ha deras aktier “övertagits” av arier. Bland viktigare omgrupperingar kan nämnas följande. Elektas chef, Josef Auerbach, har avlägsnats och koncernen Elekta-Slavias aktier ha övertagits av diskontobankens direktör Oberthor samt bankdirektör Peter. Vidare har förutvarande innehavaren av biografen Svetozor inträtt i koncernen.

I septembernumret av Biografbladet oroar man sig för hur det nyss utbrutna kriget kommer att påverka filmproduktionen och att man får räkna med rubbningar av det normala förhållandet mellan export och import inom filmens värld. I värsta fall finns det repriser, tröstar man sig med.

Ett nummer senare berättar rubriken till Tysklands-brevet Allt går som vanligt. I rapporterna från Tyskland blir det snart en vana för skribenterna att omtala, vilka nya erövringar den tyska biografparken gjort. Denna gång är det Polens biografer som blivit tyska och som, när detta läses, väl också blivit det vad repertoar och skötsel beträffar. … Den tyska filmfackpressen… konstaterar dock med tillfredsställelse att 769 biografer med inalles 272,800 sittplatser ‘tillförts’ riket. … Biografägarna i Polen har f.ö. sannerligen inte haft det lätt med en nöjesskatt på 37 1/2 % i Warszawa…

Filmproduktionen var i slutet av september den normala i Tyskland. Under de tre första septemberveckorna gåvos i Berlin 14 premiärer – ävenledes det normala antalet. Precis som vanligt förhåller det sig däremot inte med programmen. Biograferna spela så gott som utan undantag och publiken strömmar in genom ljusavskärmningarna. En del biografer, särskilt i Berlin och de andra storstäderna, börja kvällsföreställningarna tidigare, då det är kvistigt för publiken att gå hem på de becksvarta gatorna.

Även om man får hoppas att Sverige inte behöver mörkläggas, skadar det kanske inte att ha ögonen öppna för en del erfarenheter, Tysklands biografägare nu göra. Mörkläggningen kullkastar exempelvis alla hittills gällande regler för exteriörreklam och affischer. All kvällsbelysning är naturligtvis förbjuden, och därav följer även att affischerna i rätt stor mån måste ändras. En del affischer göra sig ju bäst, då de belysas av strålkastare och starka elektriska lampor, men ha inte alls samma effekt vid dagsljus. Affischerna måste därför numera komponeras så, att de varken i avseende på form eller färg bli beroende av stark belysning. På grund av pappersbristen måste de tyska affischerna nu också minskas till formatet.

Ficklampor hör nu till den vardagliga klädseln i Tyskland och de ställer till med problem i biograferna. Ovanan att inte i lugn kunna avvakta ‘slutkyssen’ hänger i även i krigstider, och en stor del av publiken tänder redan innan de sista femtio meterna körts sina ficklampor. Följden blir att ljuset från salong och filmduk mötas och framkallar ett starkt flackande ljus, vilket lätt tränger ut genom dörrarna, som då börja öppnas.