Backa bio

Det första intrycket var att Backa Bio från 1928 levt vidare på olika sätt fram till våra dagar, men ritningar visar att Tingstads Folkets Hus revs och att ett nytt Folkets Hus byggdes innan Rex öppnade 1941. Det gör att den första Backa Bio måste betraktas som en egen biograf. Om den ursprungliga lokalen från 1928 är inte mer bekant än att den var verksam mellan 1928 och 1938, att den hade 240 platser och att två av ägarna hette Ernst Ekelöf (Eldorado) och Eric Hellgren (född 24/2 1904). Deras namn finns i Biografägareförteckningen för 1930 respektive 1936, vilket innebär att de måste ha varit ägare från åtminstone året innan. I förteckningen från 1940 står Hellgren fortfarande som innehavare av Backa Bio. Möjligen visade man film bara fredagar och söndagar. Hellgren tog senare över Lindholmens Bio, antagligen från 1943, då den kallades för Stjärnan.

Stjärnan

33.4

Visningarna på Lindholmens Biograf upphörde 1943. Eric Hellgren har nämnts som ägare till biografen, och det är troligt att han var det när den öppnade igen 25 september 1943 under namnet Stjärnan. Hellgren hade varit ägare till Backa bio, som lades ned 1938. Den första filmen var Olycksfågeln nr 13.

Från senast 1949 drevs bion, som hade 238 platser, av Biograf AB Aftonstjärnan i Djursholm. Länsstyrelsens uppgift om att visningarna upphörde 1952 är fel. Ture Schön, som dokumenterat biografrepertoaren på stadens biografer, har Farligt tjuvgods som sista film, annandag påsk (19/4) 1954.

Folkets hus-föreningen Aftonstjärnan köpte huset 1987 och från 1994 blev det biograf igen, nu under namnet Aftonstjärnan.