Biografen Fenix

Biografen på Andra Långgatan 6 ändrade ständigt namn. Efter att ha öppnat som Biografen Fenix den 10 januari 1916 bytte den till Biografen Phaenix den 24 januari och sedan tillbaka till Fenix den 23 mars för att slutligen bli Biografen Neptun den 3 september. Konrad J Nilsson var ägare hela tiden och antalet platser är okänt.

35.11916

Enligt bevarandeprogrammets anteckningar i Stadsmuseet byggdes gårdshuset 1913 som “samlingslokal för biograf”, men det är inte troligt att någon biografverksamhet förekom innan Fenix öppnade 1916. I samma anteckningar kan man läsa: “1916. Biografsalong och wc.”
35.2

Byggnaden ritades 1913 av arkitekt Olle Fahlström som en samlingssal. Han fick bakläxa två gånger innan planen blev godkänd. Salen hade en läktare på tre sidor med podiet på den långsida som vetter från gården. Vid de båda yttre kortsidorna gick trappor upp till övervåningen, innanför dessa var entréerna till bottenplanet. Intill muren framför huset fanns tre torrklosetter, som delvis hamnade under trappan. Med den skrymmande läktaren måste salen ha upplevts som mörk, så 1914 byggdes en stor lanternin på taket, något som talar för att filmvisning ännu inte hade börjat.

1916 flyttades dassen in i bottenvåningen i huset till höger om gården. På deras plats vid trappan byggdes ett vindfång, en ny dörr togs upp och garderob inrättades under trappan. I salen byggdes en mellanvägg, så att man kom in i en smal gång med kassan till vänster i hörnet direkt innanför dörren. I den andra ändan svängde gången till vänster och ledde genom en dörr in i själva salongen. Läktaren behölls bara längs den främre kortsidan med den minimala duken (3 x 2 meter) på den bortre. Maskinrummet placerades mitt på läktaren.

img990img991

Konrad J Nilsson (14/11 1868 – 2/3 1948) var skeppsstuvare, initiativtagare till och ordförande i Göteborgs Förenade Skeppsstuvare och satt i direktionen för Göteborgs Hamnarbetarkontor. Han bodde 1916 vid 3:e Långgatan 43. Att handlanden James S Svensson det året blev ägare till fastigheten 2:a Långgatan 6 bidrog antagligen till att Nilsson gav sig in i biografbranschen och startade Fenix.

Året därpå förvärvade Nilsson hörnfastigheten vid 2:a Långgatan 12 och Nordhemsgatan. Han flyttade 1918 in i huset med adressen Nordhemsgatan 17. 1921 tog han över biografen Quo Vadis på Redbergsvägen 14 och öppnade den under namnet Östra Bio. 1922 köpte han fastigheten och flyttade dit 1940. Under hela sitt liv fortsatte han att titulera sig skeppsstuvare.