1889

Årskronologi.

Göteborg har 102 782 invånare.

Grand Hotel Haglund
byggs om, ark C Fahlström

Riksbanken
S Hamng 27, ark Viktor Adler

1/2
Stora Saluhallen

23/12
Valand
Fonografen presenteras vid Tekniska samfundets möte. Redaktör M. Rubenson introducerar Edisons representant, generalkonsul G. Ruben från Köpenhamn och hans assistent, den amerikanske ingenjören Rehfoess. Apparaten var nu förbättrad genom att man “lyckats sätta telefon- och fonografapparaterna i en så intim förbindelse med varandra, att den senare troget kunde på sina vaxvalsar upptaga varje ljudvåg från telefonen och sedermera rapportera densamma. Med andra ord – man behövde ej ställa en person vid telefonen för att i egen bortvaro mottaga telefonbudet, man öppnade endast fonografen, som sedermera troget upprepade allt vas som i telefonen yttrats.”

Programmet i övrigt upptogs av
* Gladstones ord till Edison med anledning av hans uppfinning;
* Lundqvists tolkning av Du gamla du friska;
* ett konsertsolo med pianoackomapgnement;
* Sehlstedts När våren kommer, då vaknar sippan, fonograferad vid Utsädesföreningens möte i Svalöf
* samt en provinspelning av de närvarande.

1890

Årskronologi.

Göteborgs stadsbibliotek
sammanslagning av Göteborgs Musei och Göteborgs Högskolans bibliotek

Nya Elementarläroverket
ark Adrian Petterson, målningar Carl Larsson

1/2
Krematoriet
Östra Begravningsplatsen, ark Hans Hedlund

26/2
Dicksonska huset
Södra Hamng 45, nedra botten
Ingenjör Emerik Wennström Edisons demonstrerar fonografen. Endast sex åt gången kan lyssna i de ljusgrå guttaperkaslangarna. Programmet inleds med ett tal till pressen. Därefter sjunger operasångaren Carl Fredrik Lundqvist (“Lunkan”) “Tänker du, att jag förlorader är “ och “Du gamla, du friska”, följt av Anna Pettersson (senare Norrie). Kvällens överraskning är ett tal av kyrkoherde Per Lundén (Carl Johans församling) intalat bara en stund tidigare innan han åkte till Stockholm. Rullarna var troligen inspelade hos Anders Skog, en biografpionjär som vi kommer att höra mer om. I fönstret mot Brunnsparken hängde ett porträtt av uppfinnaren själv.
(Friz Löök, GAB 27/2 1890)

April (slutet av):
Teaterparken
mitt emot Stora Teatern
Toilettkabinett 7-23

1/4
HT: “Edisons senaste uppfinning”
Experiment med bildtelefon visar sig i slutet av artikeln vara ett aprilskämt.
(UNO: BD)

30/4
Lorensberg
Circus Varieté
miss Rosée Heath (burlesque actress)
konsert och föreställning av övriga personalen

1/5
Lorensberg
Middagsservering i stora konsertsalongen med konsert af Neumanska kapellet

6/7
Örgryte nya kyrka
ark Adrian Peterson