Majornas Kinematograf

Gottfrid Smith var en handlande som 1895 hade bostad och butik på Linnégatan 1 och filial vid Husargatan 14. Enligt Adresskalendern fanns det en stor mängd Smith på Linnégatan 1. De var rimligen släkt och de var alla handlande eller bokhållare på något sätt.

A T Smith öppnade 1900 en butik vid Stigbergsgatan 20, som 1903 övertogs som filial av Gottfrid. Gottfrid var också fastighetsägare till Stigbergsgatan 9, från åtminstone 1902. Så det är inte så konstigt att han hänger på 1904 års stora biorusch. Den 17 december fick han polistillstånd och den 5 januari 1905 öppnade Majornas Kinematograf med ett okänt antal platser.

Det gick inte så bra. Enligt Hans Sidéns På bio i Göteborg upphörde bion 1906; i Uno Asplunds anteckningar finns bara kommentaren “efter några år”. I dag finns inga spår.

I premiärprogrammet den 5 januari visades:

Lefvande bilder: Komiskt tafvelgalleri
Serenad till månen
Intermezzo i barbersalongen
Baron Kockenhausens bröllopsresa
Kavalleriridt öfver ett vadställe
Kortspelare och öfverrumpling i järnvägsvagn
Lady Pemptons
Pojken i tunnan

(Nytt intressant program hvarje vecka. Förstklassig musik)

Entréavgifterna var för “1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, barn 10 öre”.

Den 24 januari visades: Den förtrollade bondflickan, åsnehuden och den förälskade prinsen (sagospel i 7 avd.) och Från Vilda Västern: Röfvare plundra en diligens i skogen.

13.1

13.2Enligt Asplund är det här en av de tidigaste svenska bioaffischerna, från 24/11 1905

13.3