1982

Göteborg har 428 171 invånare.

Årskronologi.

12/1 Mignon stänger.

https://i0.wp.com/www.sfi.se/ImageVault/Images/id_9338/width_227/conversionFormatType_Jpeg/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

19/2 Christina Olofsons och Göran du Rées’ Målaren, med Kent Andersson och Hans Mosesson, har premiär. Den är inspelad i Göteborg i februari till juni 1981.

Målaren1

Målaren2

25/3 Kai Gullmar (Gulli Bergström) dör.

26/3 Fredagen blir biopremiärdag i Sverige. Det går inte längre ut på att en film ska visas så många veckor som möjligt på biograferna, utan nu ska den spela in så mycket pengar som  möjligt på kortaste tid. Intäkterna från den första helgen blir ett mått på hur framgångsrik filmen är.

10/5 Författaren Peter Weiss dör.

13/5 Chefen för Radio Göteborg Bo Carlson avskedas för att han släppt igenom flera satiriska inslag som fällts av radionämnden. Lokalradions vd stänger kanalen i en månad i protest.

15/5 Budkavlen för fred avslutas på Nya Ullevi.
29/5 Skådespelaren Romy Schneider dör.
5/6 Regissören Olle Hellbom dör.
10/6 Regissören Rainer W Fassbinder dör.
18/6 Skådespelaren Curd Jürgens dör.
12/8 Skådespelaren Henry Fonda dör.
20/8 Skådespelaren Ulla Jacobsson dör.
29/8 Skådespelaren Ingrid Bergman dör.
14/9 Skådespelaren och furstinnan Grace Kelly dör.
14/9 Författaren John Gardner dör.
18/9 Skådespelaren Catrin Westerlund dör.
30/9 Kaparen stänger.
Hösten:  Hagabion stänger.
Oktober: Middagsbion på Cosmorama upphör.
8/10 Devalvering med 16%.
5/11 Regissören och skådespelaren Jacques Tati dör.
10/11 Skådespelaren Marty Feldman dör.
31/12 Flamman stänger.