1915

Göteborg har 181 500 invånare.

I början av året stänger Olympia, en av stadens tidigaste biografer från 1904. Lindholmens Biograf öppnar, en motion om nöjesskatt på biografbiljetter läggs fram och Sveriges Biografägareförbund bildas med syfte att “för gemensamma intressens tillvaratagande sammanföra och sammanhålla landets biografmän, verka för biografväsendets höjande samt motarbeta inom branschen möjligen förekommande osund konkurens”.

Wardour St, London; Pathé Frères, 150 pl. – takbiograf.
The honeymooners (USA 1915) och Spring onions (USA 1915) foto: Grace Davison – 1:a kvinnliga kameramannen i USA.
The second in command (USA 1915) foto: William F Adler, med: Francis X Bushman – 1:a kamerakranen.

Göteborgshistoria på film & Årskronologi.
Redan kring 1905 började göteborgsbiograferna visa egna inspelade reportage. Från mitten av 10-talet hade de större biograferna i Göteborg egen filminspelning av dagens händelser, inte bara det som hände runtom i staden, utan även i resten av landet och ibland till och med utomlands. Varje vecka kunde publiken följa de aktuella händelserna på bioduken. Om några av dessa filmer finns bevarade, så är de antagligen i Sveriges Televisions arkiv i Stockholm. I bioprogrammen från den här tiden och fram till början av 20-talet kan man i detalj läsa om innehållet i filmerna. Tillsammans utgör de en krönika över göteborgshändelser. När texterna i det följande är hämtade ifrån programmen är det markerat med “Film:”.

4/1 Victoria  visar De stridande makternas olika vapenslag (bl.a. fr Röda Korsets arbete kavalleri, artilleri, ingenjörstrupper av olika nationaliteter i parad och marsch, under allehanda övningar och fullt illusorisk krigsaktion “imponerar i synnerhet tyskarnas snabba och precisa pontonbroslagning över en strid flod.”).

12/1 Nya Cosmorama öppnar. Med Victoria, som invigts bara tre veckor tidigare, har nu Göteborg två av Sveriges största och modernaste biografsalonger.

https://i0.wp.com/cache.reelz.com/photos/20000/13982/Ulla-Jacobsson-0_cf_hsmed.jpg
14/1 Skådespelaren Irma Christensson föds.

13/1 Film: Cosmoramas egen veckorevy: Det yngsta Göteborg roar sig i Vasaparken. (Bilden togs för ett par dagar sedan) + Skarpsillfiske på västkusten. Bilder för dagen från fiskevattnen utanför Göteborg. Särskilt riktas uppmärksamheten på den utmärkta mås-bilden – Kolonien på Hall – Ur Svenska sociala filmserien – Bilden visar några drag ur den sociala värksamheten vid Hall. Det är helt enkelt en liten inblick man får i kampen mot ungdomens förvildning sådan den bedrives där. Om man för personifiera Hall så är det ju banbrytaren på sitt område till namnet. Envar vet detta, även om man först genom denna film också lär känna det till gagnet. – Göteborgsrevyn Av Axel Engdahl och Fritz Schéel.

1/2 En mina som flutit in i Älvsborgsfjärden exploderar och två dödas.
22/2 Film: Bohuslänningarnas vintermanöver i Dalsland – Göteborgs hamn – På Torups slott med Hertigparet av Västergötland o. ett sextiotal tyska officerare.

1/3 Film: Automobilklubbens Säröfärd + Hjalmar Meissner på 50-årsdagen + I Marstrand, sommarminnen +  Bilder till sjö- och luftkriget.
14/3 Skådespelaren Märta Ternstedt föds.
17/3 Film: Eriksbergs flytdocka, den första i Göteborg, går av stapeln.
19/4 Film: Sjösättning av flytdockan vid Eriksberg.
21/4 Skådespelaren Anthony Quinn föds.
29/4 Göteborgs Handelsinstituts nya byggnad vid Viktor Rydbergsgatan tas i bruk.

3/5 Film: “OBS: Cosmorama utför i dag med officiellt tillstånd av vederbörande myndigheter egen kinografering av alla de intressanta detaljerna vid H.M. Konungens och de Kungligas göteborgsbesök med anledning av pansarbåten Sveriges sjösättning.” – Chalmeristernas karnevalståg. – Med hästgardet på övningar.

6/5 Skådespelaren och regissören Orson Welles föds.
10/5 Film: Vulcanverkens nya kokvagn provas av landstormen – När världsposten dirigeras över Göteborg.
26/5 Den nya mosaiska begravningsplatsen invigs.
10/6 Beslutas om att anlägga en botanisk trädgård vid Änggården.
27/6 Hästbrandkåren läggs ned.

https://i0.wp.com/www.alex.se/Alex/Img/Photo/3001.jpg
13/7 Skådespelaren Birgit Tengroth föds.

https://kinnegbg.files.wordpress.com/2013/06/1bceb-sickancarlssonauto.jpg
12/8 Skådespelaren Anna-Greta Sickan Carlsson föds.

https://i0.wp.com/images.tvrage.com/people/8/22585.jpg
15/8 Skådespelaren Signe Hasso föds.

1915.5
23/8 1915 var det alltid krigsnyheter, dramatik och humor på bio – och premiär för Chaplin. Detta är den första svenska Chaplin-annonsen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Ingrid_Bergman_at_age_14.jpg
29/8 Skådespelaren Ingrid Bergman föds.

https://i0.wp.com/i721.photobucket.com/albums/ww215/magicworksofib/Actors/Hasse%20Ekman/ekman-1.jpg
10/9 Skådespelaren Hasse Ekman föds.
1/10 Svenska Amerika Linien startar.

1915.3

4/10 Cosmorama visar Landshövdingens döttrar av Victor Sjöström. Filmen är försvunnen, men programmet finns kvar.
23/10 Ångaren Rumina minsprängd, 6 omkomna.

25/10 Film: Fältridtklubbens prishoppningar den 24 Okt. + Frivilliga automobilkårens öfningar med linjetrupper och landstorm i Göteborg Juni 1915. (Bilarna samlas å Drottningtorget – Bilspanare på Hisingsvägarna mot kusten öfverrumplas af fiendtliga kavalleripatruller – Samling vid Säröbanans station, hvarifrån staber och spaningspatruller förflyttas på personbilar och trupperna på lastbilar – Mot den landstigne fienden vid Billdal och Särö  – Artilleri i skärgårdsterräng. Eldgiftning, målrekognoscering, förflyttning –  Kavallerianfall – Fienden kastas i havet – De tillbakagående båtarna, som upptagas af en torpedkryssare, beskjutas från ångbåtsbryggan vid Särö).

1/11 Victoria visar Är dansen på förfall? – aktuell fråga i kinematografisk belysning.
15/11 Victoria visar I kronans kläder inspelad på Avenyn och vid kasernen på Kasernplatsen.
30/11 Maxim-Biografen vid Stigbergstorget öppnar.
2/12 Storbrand vid Järntorget, 30 hästar innebränns, debut för nya brandbilen.
4/12 Film: Ångaren Stockholm kommer till Göteborg. Under den första dagen kommer 10000 besökare.
20/12 Film: I Göteborgs nödkvartér.
22/12 Julgran i Brunnsparken för 1:a gången.

1915.1

1915.2

George af Klercker på Victorias bakgård
I filmens barndom byggde man gärna inspelningsateljéerna uppe på tak, för att komma nära dagsljuset, någon konstbelysning fanns inte de första åren. När Hasselblad inledde sina filminspelningar 1915 använde man Victoriabiografens bakgård för att med hjälp av kulisser bygga upp de olika interiörer som behövdes. Inspelningsbilden är från I kronans kläder med Gustaf Bengtsson (Film-Bengt), Dagmar Ebbesen, Wiktor “Kulörten” Andersson och Erik “Bullen” Berglund. Andra scener togs på Avenyn, vid Näckrosdammen och utanför Karsernen på Kasernplatsen. Jämför fönstren och teglet i väggen med bilden av bakgården från senare tid.

Firman F W Hasselblad startades 15 maj 1841 av Fritz Victor Hasselblad som en grossist i allt från porslin och fönsterglas till vykort. Sonen Victor köpte 1885 en kamera utomlands på sin bröllopsresa. Vid återkomsten övertalade han svågrarna Georg och Hugo att i sin affär för galanteriartiklar på Östra Hamngatan 46 börja sälja kamerautrustning, tillhandahålla mörkrum och ge undervisning i konsten att fotografera. 1891 var den nya inriktningen helt etablerad.

Det gick bra för de båda firmorna och 1908 slog man ihop dem till Hasselblads Fotografiska AB med Nils Bouveng som vd. Biografnäringen i Göteborg var betydande med ett stort antal biografer som ropade efter film. Det låg alltså nära till hands för fotofirman att börja fundera på filmproduktion.

Den 13 april 1915 stiftades det nya filmbolaget med Lars Bergström och Victoria-bolaget, Nils Bouveng, direktör Göran Lindström och Göteborgs Biograf AB som partners. Georg af Klercker med erfarenheter från Pathé i Paris och Svenska Bio på Lidingö anställdes som regissör.

Inspelningarna begränsade sig till sommaren, dels på grund av att teaterskådespelarna då var tillgängliga, dels på grund av behovet av solljus. Det första året användes Victoria-biografens bakgård som ateljé. Interiörer för de olika filmerna uppfördes där mitt i det fria.

Inför den andra filmsommaren i Göteborg byggdes en särskild studio.