Rex

64.1

Enligt en uppgift öppnade Rex 1940 i en utbyggnad av Folkets Hus vid Backavägen 75. Vad som inte framgick direkt var att utbyggnaden (till väster om entrén) var i ett helt nytt hus, som ersatte det gamla Folkets Hus, där Backa bio hade legat. Arkitekt Sven Wedenmark svarade för ritningarna. Utom biografen, som med parkett och läktare hade 307 platser, byggdes samlingslokaler, bibliotek och kafé.

64.2Invigningsfilmen på Rex 13 september 1940 var Vildmarkens sång med Signe Hasso och Georg Lökkeberg. Rex var den femte biografen som öppnade 1940 i Göteborg – det var mitt i den stora biofebern, med en eller flera nya biografer varje år under en åttaårsperiod.

Biografen gick aldrig riktigt bra, och ägaren Hugo Hansson, som hade kontrakt på fem år, ville att Folkets Hus skulle ta över verksamheten redan 1942, men man misslyckades med att finansiera övertagandet, så Hansson strävade på till 1958. Den 8 juni visades den sista filmen, Panik på kapplöpningsbanan med Norman Wisdom. Långt fram återkom filmen till huset, nu under namnet Backa bio.

64.3