1933

Göteborg har 251 110 invånare.

Årskronologi.
Mölndals Biografteater öppnar.

Arcade Cinema, Darlington – 1:a Mickey Mouse-klubben i England.

5/2 Filmaren, författaren och politikern Jörn Donner föds.
13/2 Regissören Constantin Costa-Gavras föds.
24/2 Lorens Marmstedts Kanske en diktare har premiär.
3/4 Göteborgs museum visar Galtabäcksskeppet.
9/4 Skådespelaren Jean-Paul Belmondo föds.
19/4 Skådespelaren Jayne Mansfield föds.

andersson_birgitta
29/4 Skådespelaren Birgitta Andersson föds.
3/6 Skådespelaren och regissören Ernst Günther föds.

6/6 Camden Automobile Theater, Wilson Boulevard, Camden, NJ; Richard Hollingshead, Wife beware (USA 1933)  med: Adolphe Menjou, 400 bilar, duk 40×30 ft – 1:a drive-in-biografen.

11/7 Skådespelaren och sångaren Per Myrberg föds.

14/7 Sjöfartsmuseet invigs, ark Karl M Bengtsson – Kampanilen invigs – Byst av Dan Broström avtäcks i Gamla Varvsparken, skulptör Erik Rafael-Rådberg.

18/8 Regissören Roman Polanski föds.
21/8 Skådespelaren Gurle Nordwall föds.

28/8 Östra öppnar säsongen med ytterligare moderniserad ljudanläggning och visar Augustas lilla felsteg.
9/10

1933.71933.631/10 Naturhistoriska museet fyller 100.

https://i0.wp.com/www.silverscreen.se/sysimages/movies/28948.jpg
6/11 Gustaf Molanders Kära släkten har premiär.
17/11 Skådespelaren Roland Hedlund föds.

2/12 Skådespelaren och författaren Kent Andersson föds. – Skådespelaren Kim Anderzon föds.

18/12

1933.2a1933.2b1933.2c
KFUM förde en dagbok över filmvisningsverksamheten, som i dag förvaras på Regionarkivet. Här är ett utdrag:
* = affisch finns
14/1 Gustaf Vasa I
28/1 Gustaf Vasa II
11/2 Ungdomskärlek
25/2 Storm över Mont Blanc
4/3 *Trader Horn  maskinskada, föreställning avbröts
18/3 Gösta Berlings saga
28/10 Ben Hur
11/11 Med Sven Hedin i Österled
2/12 *Noaks ark

Man gjorde en rundförfrågan om det fanns intresse för skolvisningar dagtid.
Det här året kom nya brandföreskrifter.
I oktober dispens för avsaknad av direktutgång från maskinrum, men det krävdes självstängande dörrar och kapprummet utanför fick inte användas.
Sittplan visar 456 platser i svängda rader med mittgång och sidogångar, stolar längsefter alla väggar, inklusive på kortsidan, ömse sidor om scenen.
Läktaren 198 platser med två rader på de båda långsidorna, 3 rader på kortsidan + mot den bakre väggen, man kan omöjligt ha sett duken från alla platser.

25/9 (mån) kl 8 Ardnas, nordfjällens konung 1,10 – 1,50
25/10 Anhållan om tillstånd för offentliga visningar i stora salen.

På en läktarplan har de främre platserna på båda sidorna strukits över (dålig sikt), övriga skulle kosta 1 kr, fondläktaren, 1:50 kr, har en plats intill dörren och 2-3 platser i mitten  strukits (utrymmesskäl?) samt 3 längst bak (maskinrum?).
Maskinrum med 1 filmprojektor och 1 schioptikonapparat., kvinnlig pianist.
I polistillståndet anges att endast så kallad skolapparat fick användas vid visningarna, tillståndet gällde 525 personer i Stora salen, 150 i Lilla, 100 i Göteborg, 75 i Småland, Västergötland och andra – i Stora salen uppställes apparaten i fondläktarens mittelsektion, avspärras för publik, max 15 kg film i huset, i lokalen enbart den i projektorn

1982

Göteborg har 428 171 invånare.

Årskronologi.

12/1 Mignon stänger.

https://i0.wp.com/www.sfi.se/ImageVault/Images/id_9338/width_227/conversionFormatType_Jpeg/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

19/2 Christina Olofsons och Göran du Rées’ Målaren, med Kent Andersson och Hans Mosesson, har premiär. Den är inspelad i Göteborg i februari till juni 1981.

Målaren1

Målaren2

25/3 Kai Gullmar (Gulli Bergström) dör.

26/3 Fredagen blir biopremiärdag i Sverige. Det går inte längre ut på att en film ska visas så många veckor som möjligt på biograferna, utan nu ska den spela in så mycket pengar som  möjligt på kortaste tid. Intäkterna från den första helgen blir ett mått på hur framgångsrik filmen är.

10/5 Författaren Peter Weiss dör.

13/5 Chefen för Radio Göteborg Bo Carlson avskedas för att han släppt igenom flera satiriska inslag som fällts av radionämnden. Lokalradions vd stänger kanalen i en månad i protest.

15/5 Budkavlen för fred avslutas på Nya Ullevi.
29/5 Skådespelaren Romy Schneider dör.
5/6 Regissören Olle Hellbom dör.
10/6 Regissören Rainer W Fassbinder dör.
18/6 Skådespelaren Curd Jürgens dör.
12/8 Skådespelaren Henry Fonda dör.
20/8 Skådespelaren Ulla Jacobsson dör.
29/8 Skådespelaren Ingrid Bergman dör.
14/9 Skådespelaren och furstinnan Grace Kelly dör.
14/9 Författaren John Gardner dör.
18/9 Skådespelaren Catrin Westerlund dör.
30/9 Kaparen stänger.
Hösten:  Hagabion stänger.
Oktober: Middagsbion på Cosmorama upphör.
8/10 Devalvering med 16%.
5/11 Regissören och skådespelaren Jacques Tati dör.
10/11 Skådespelaren Marty Feldman dör.
31/12 Flamman stänger.