1963

Göteborg har 410 681 invånare.

Årskronologi.

Lorensberg har nattbio fredag och lördag.
Saga i Sävedalen stänger.
14/1 Ingmar Bergman blir chef för Dramaten.

https://i0.wp.com/i675.photobucket.com/albums/vv112/ingridthulin/6%20Film%20Galleries/1963%20Nattvardsgasterna/nattvardsgaesterna-001.jpg
11/2 Ingmar Bergmans Nattvardsgästerna har premiär.

https://kinnegbg.files.wordpress.com/2013/04/fc16e-luddegentzel.jpg
5/3 Skådespelaren Ludde Gentzel dör.
6/3 Den 25-procentiga nöjesskatten på biobiljetter avskaffas.

26/3 Stort beslag av sprit och cigaretter på minfartyget Älvsnabben, som döps om till Älvsnapsen.

27/3 Regissören Quentin Tarantino föds.
29/3 Agent 007 med rätt att döda har premiär.

https://i0.wp.com/home.aland.net/m05614/XENT-BERGLUNDBULLEN.JPG
23/4 Skådespelaren Erik “Bullen” Berglund dör.
13/5 Biotiderna ändras från 6.30 och 8.30 till 7 och 9.
31/5 Röda Sten stänger.
9/6 Skådespelaren Johnny Depp föds.
16/6 Östra Bio stänger.
Sommaren: Palladium får 70 mm.
29/8 Palladium börjar med Drop-In.

31/8 Bengt Bratts Sorgen och ingenting i regi av Staffan Aspelin har premiär på Studion.

9/9 Rio kör Film-Roulett med spelautomater.

tystnaden
23/9 Ingmar Bergmans Tystnaden har premiär.
25/9 Skådespelaren Mikael Persbrandt föds.
11/10 Sångaren Edith Piaf dör.
27/10 Beatles skapar hystery vid framträdande på Lorensbergs Cirkus.

November:  Kronan byter namn till Smultronstället och visar i november och december en Ingmar Bergman-kavalkad med två olika filmer varje vecka.

10/12 Återinvigning av Feskekörka efter renovering.
18/12 Skådespelaren Brad Pitt föds.

kvarteret korpen
26/12 Bo Widerbergs Kvarteret Korpen har premiär.

1960.6

1963 var Cosmorama-bolagets sista år innan fusionen med moderbolaget Svensk Filmindustri i Stockholm. På göteborgskontoret var det året följande anställda (med födelseår och anställningsår):

Elof Olsson (26/10 1902 – 23/10 1916) VD

Erik Hedberg (5/7 1902 – 1931) personalchef (personal, press, exploatering)

Elsa Girdland (5/2 1916 – 15/11 1937) kassörska (avlöningar, kassabokföring)

Sigvard Kullenstam (24/2 1918 – 10/7 1939) kontorist (bokföring, statistik, filmredovisning)

Roland Hansson (19/4 1914 – 1/10 1929) kontorist (allm. expedition, löpande ärenden, biljettkontroll, fribiljetter)

Kurt Julin (2/11 1908 – 1/4 1947) ingenjör (teknisk utrustning, maskinister, fastighetsunderhåll, reparationer, ombyggnader)

Stig Lavén (7/1 1923 – 23/5 1947) reklamchef (ateljéchef, reklamarrangemang)

Torsten Ekström (15/5 1912 – 24/4 1941) reklamtecknare

Otto Eliasson (9/6 1881 Nordstan – 3/8 1933) reklamtecknare

I Cosmoramas framställan till Riksskattenämnden 1961 framhölls att de båda bolagen skulle erhålla en mer ändamålsenlig organisation om fusionen kunde komma till stånd. SF:s tekniska möjligheter på redovisningsområdet kunde utnyttjas med icke obetydliga besparingar, programsättningen samordnas och ställningen mot de filmlevererande bolagen stärkas.

En komplikation var ett konsortium som bildats 1944 av arkitekt Nils Olsson, bankdirektör Ernst Gröndahl och hr Erik Philgren för inköp av Avenyn 31, 33 och 35. Det ägdes av tre bostadsrättsföreningar, bl.a. Föreningen Haag u.p.a. Ett aktiebolag bildades som tog namnet Haag och de tre fastigheterna sammanslogs till en. Cosmoramabolaget var intresserat av möjligheterna att bygga en storbiograf på platsen och satsade därför pengar i bolaget och drog upp ritningar. Av bokslutet att döma lånade man ut 260.000 kr till konsortiet. Två år senare upptogs konsortiet istället som en tillgång. 1964 sattes det i likvidation.

Årsredovisning Cosmorama/SF  1963
105 biografanställda, 15 övriga
Intäkter: Fastighetshyror 308.335 – Biograf 297.320

Intäkter —  1958 — 1959 — 1960 — 1961
Cosmorama — 164 000 — 201 200 — 213 100 — 122 200
Victoria — 88 100 — 19 500 — minus 45 600 — 90 400
Dagens bilder — 20 900 — 17 900 — 33 200 — 47 300   1961 flyttad till Cosmorama
Spegeln — 89 300 — 82 000 — 107 500 — 38 500
Kaparen — 52 800 — 37 900 — 32 900 — 14 400
Flamman — 70 700 — 35 900 — 34 500 — 19 400
Draken – 63 700 — 40 300 — minus14 300 — 13100
Odéon — 19 600 — minus 800 — 2900 — 5900
Röda Lyktan — minus 22 100 — minus 13 900 — minus 700
Kronan — 500 — minus 5600 — 100 — 1400
Olympia — minus 11 600 — minus 15 000 — minus 5 500 — 200
Redbergsg. — 300 — minus 3 200 — 1 300 — 2 700
TOTALT — 569 900 — 434 700 — 425 500 — 355 500