1909

Göteborg har 162 417 invånare.

Bi Zhao Cinema – Hong Kongs 1:a biograf, ca 1909.
Uma transformista original (Brasilien 1909) Paolo Benedetti, foto: Rosina Cianelli – 1:a kvinnliga kameramannen.
New York Morning Journal – 1:a reguljära filmspalten.
Volta Cinema, Dublin; föreståndare: James Joyce – Irlands 1:a biograf.
Zahret Sorya, Beirut – Libanons 1:a biograf.

Årskronologi.
1/1 Polisen får sablar.
4/2 Förbud mot utskänkning av spritdrycker från fredag kväll till måndag morgon.
26/3 Ett stort jordskalv i trakten av Sannegården.
1/4 Helgförbudet mot spritdrycker upphör – GT höjer priset från 2 till 3 öre.
4/4 Vasakyrkan invigs.
30/4 Hvita bandets servering öppnar i Vinterpaviljongen i Slottsskogen.
1/5 Spectator (Frank Woods) i New York Dramatic Mirror – 1:a reguljära filmkritikern.
15/5 Skådespelaren James Mason föds.
25/5 Barnsjukhuset i Änggården invigs.
7/6 Skådespelaren Jessica Tandy föds.
13/6 Förbud mot att sälja tobak på gatorna på söndagar.
20/6 Skådespelaren Errol Flynn föds.
4/8 Storstrejk – bioannonserna krymper och försvinner till och med helt.
6/8 Spårvägen strejkar.
10/8 Storstrejken vidgas till att omfatta typograferna, vilket leder till att en del tidningar kommer ut som hektograferade blad.
17/8 Domen mot befälhavaren I. M. Simonsson på kantrade Göta Elf fastställs till 8 månaders fängelse.
18/8 Arbetet vid bagerier och industrier återupptas.
21/8 All trafik går på spårvägarna, utom linjen Getebergsäng-Redbergslid.
6/9 Officiellt slut på konflikten.
21/9 Skådespelaren Berta Hall föds.
26/9 Arbetareföreningens hus vid Järntorget återinvigs efter genomgripande renoveringar.
28/9 Svea-Biografen öppnar.
30/9 Nya Teatern vid Järntorget öppnar med Strindbergs Mäster Olof.

https://i0.wp.com/image2.findagrave.com/photos/2006/109/14006944_114554475054.jpg
13/11 Skådespelaren Gunnar Björnstrand föds.

https://i0.wp.com/home.aland.net/m05614/XENT-FALKLAURITZ-1909-1990.JPG
15/11 Skådespelaren Lauritz Falk föds.
2/12 Knut Husberg erhåller tillstånd att starta biograf på Restaurang Phoenix (Norra Hamngatan 28), men det är ovisst om bioverksamhet startade.
9/12 Skådespelaren Douglas Fairbanks föds.

CENSUREN VAKNAR
Ägarna till Cosmorama och Stjärnan skrev till poliskammaren om att censuren var alltför sträng. Publiken är inte nöjd med bara naturbilder, den vill ha verkliga dramer. Man föreslår att Cosmorama bara visar vuxenfilmer, medan Stjärnan har filmer lämpliga för barn. HT (30/1) är mot förslaget, och menar att biograferna har visat tidigare att man inte klarar av att kontrollera utbudet själva, och befarar att föreställningar för vuxna kommer att locka halvvuxna. “Det skall vara ganska gammalt folk, hvars fantasi icke kan taga skada af obsceniteter och brottmålshistorier i bild, och äfven gammalt folk tager icke skada till sin själ af att slippa se sådana ruskigheter.”

Ny Tid gick i svaromål den 1/2: “…mångt och mycket, som är sevärt och intressant för vuxna, utan att för dem innebära någon fara i moraliskt eller annat hänseende, kan vara mindre lämpligt att visa för minderåriga…”

Under våren började Cosmorama-bolaget anordna särskilda föreställningar för skolbarn på Cosmorama och Kronan med bilder från främmande länder och extra låg entré, 5 öre och gratis för  fattiga.

HT 1/11: Kinematografer och automater [restauranger där man köpte mat och dryck i automater] har förvandlat Östra Hamngatan till oigenkännlighet. Ungdomar drar fram och tillbaka mellan Brunnsparken och Kungsportsplatsen, raglar, röker, svär och kastar okvädningsord omkring sig:

“Det hvilar öfver hela denna långsamt cirkulerande massa en atmosfär af sjukliga tankar af unkenhet och förskämning och man kan icke värja sig för den känsla af djup beklämning som smyger sig öfver en på samma gång som upproriskhet emot den utveckling som satt denna att blomma.” Precis som i dag alltså.

Den 11 november rapporterar HT om en redogörelse framlagd av M-L Gagner i samråd med Stockholms biografkommitté. Hon nämner de svåra missförhållandena på biograferna, de råa och osedliga filmer, det nya orosmoment varietéunderhållningen mellan filmerna och den ojämna bedömningen hos olika polisdistrikt. Hon vädjan om censur.

Ett par veckor senare utser civilministern tre sakkunniga vid beredningen av censurärendet: M-L Gagner, Charles Magnusson och P. Cronwall.
Ny Tid visar den 26 november vilken positiv upplevelse ett filmbesök kan vara: Filmen Vid Vestas altare “var bland de bästa som visats på en biograf. Uppsättningen, en gammalromersk sal, var tidstrogen och tempelinteriören liksom dekorationerna i övrigt mycket vackra. Sådana kan man bjuda på huru många som hälst, folk ser dem gärna och blir bara bättre av det.”