Nordstadens Kinematograf

9.1

Torggatan i Västra Nordstan var den gamla infarten till staden från Hisingsbron. Det var en livlig trafikled kring sekelskiftet med kaféer och affärer i varje kvarter. Vid nr 19 har det legat två biografer med tillsammans fyra namn, mer än på någon annan adress i Göteborg.

Logen Nordstiernan tycks ha bedrivit visningarna i Café Drufvan, med okänt antal platser. Det finns fler exempel från den här tiden på hur kaféer utnyttjades. Med en färdig lokal, som även hade annan verksamhet, blev ju den osäkra investeringen i biografdriften inte alltför omfattande.

Uno Asplund anger i sina efterlämnade papper det exakta startdatumet till den 26 november 1904, men sedan blir det luddigare. I en överstruken anteckning står det …tog samma år i dec. namnet Apollo. I stället har han skrivit: Slocknad snart men övertogs 8/12 1907 av Albert Svensson. Bytte namn 16/8 1908 till Biograph-Teatern. Efter strykningen finns Apollo över huvud taget inte med som en biograf i Göteborg, enligt Asplund.

Vad han nog inte kände till var att huset revs 1906, och att verksamheten därför måste ha upphört senast vid rivningen, antagligen tidigare. I den nya byggnaden ritades en biograf in, som startade den 8 december 1907, men den kallades enligt en annons i GT (12/2 1908) för Nordstadens Kinematograf och hade Albert Svensson som ägare innan den bytte namn till Biograph-Teatern. Se vidare nästa biograf, som också hette Nordstadens Kinematograph, eller var det Apollo?

Logen Nordstiernans biograf kan även den ha hetat Nordstadens Kinematograph. Det var i början vanligt att uppkalla biografen efter området, Haga och Gårda Kinematografer är ett par andra exempel. Men man kan också tänka sig att Nordstiernan tyckte att Apollo var ett passande namn med stjärnanknytning, men därom finns inga konkreta bevis utöver att namnet måste ha hamnat i Asplunds anteckningar av någon anledning.