Lundby Bio

49.19/12 1933

Invigningsfilmen den 5 november 1932 på Lundby Bio vid Jägaregatan 6 hette Trötte Teodor. Den första tiden fick publiken ta sig in via landgångar till de 288 platserna eftersom gatan inte var färdigbyggd.

1960.5

1939 var det dags för renovering. Det tycks vid den tiden ha varit en allmän trend att förvandla mörka, dystra biolokaler till ljusa, trevliga, trots att det för filmprojektionens skull är bättre om väggarna inte konkurrerar för mycket med duken.

Den gamla brun-svarta färgen byttes ut mot

glada nyanser i gult och gulgrönt, taket är likaså skimrande ljust och de gamla trästolarna ha ersatts med eleganta och bekväma fåtöljer klädda med tyg i en varmt rödbrun färgton. Hela scenen har byggts om och mot gatan har man fått dubbeldörrar som göra att ljud utifrån inte behöva störa föreställningarna längre. Ett par extra dörrar ha också satts igen, vilket verksamt bidrager till samman ändamål, att utestänga gatubullret. Tack vare en större modern bioduk kan man hädanefter projicera större bilder än förr.

Fru Asta Linden-Buchman svarade för den lyckliga färgsättningen.

Intressant är att man klätt väggarna med tyg. Inte helt och hållet, längst ned är beklädnaden trä. Men för övrigt och ända upp till taket är det tygbeklädnad av ett slags ljust kläde, som gör att salen är fullkomligt fri från eko, vilket naturligtvis har sin ofantliga betydelse just för en biograf.

Eleganta mattor på gångarna i terrakottaton bidraga till att ge lokalen ett mycket pregnant intryck av att vara vacker och luftig och ljus och trivsam.

Lundby bio har också 2 projiceringsapparater, vilket gör att man har 100-procentig säkerhet för att ljud och bild inte skall klicka. Det är förmodligen inte alls vanligt att en bio av den storleksklass som Lundby bio representerar har en så pass duktig utrustning, 2 maskiner och 2 högtalare. Citaten är ifrån GT 5/8 -39.

Senare installerades Phillips Delrama-projektorer, som använde sig av speglar istället för anamorfiskt objektiv för att sprida ut Cinemascope-bilden, den enda biografen i Göteborg som brukade den här metoden.

Återinvigningsfilmen den 7 augusti hette Den stora valsen. Repertoaren bestod mest av repriser. Nu fanns det 276 platser.

49.215/1 1939

Tjugo år senare var optimismen borta. Den stora biodöden hade börjat och mördaren hette televisionen. Rune Engelbrektson förklarade för Ny Tid varför han måste stänga:

Under 1959 minskade besökarantalet med över 50 procent och så kan det inte fortsätta. Då jag är delägare i biografen Gnistan tänker jag flytta över de bästa filmerna dit i fortsättningen. Hela byggnationen har gått andra vägar på Hisingen och Lundby bio befinner sig nu i utkanten av stadsdelen.

Spökskeppet med Gary Cooper och Charlton Heston blev den sista filmen den 27 mars 1960. Nu har det blivit lägenheter.

P.9

Rune Engelbrektson (född 22/1 1910) inträdde i biobranschen 1927 efter att ha genomgått utbildning till ritare vid Chalmers Tekniska Instituts lägre avdelning. Lundby Bio blev hans första egna biograf, 1938 öppnade han Gnistan (som han drev tillsammans med Centrumbio) och 1941 tog han över Roxy på Östra Hamngatan och döpte om den till Boulevard. Han ägde också Mölnlycke Bio. Från 1938 titulerar han sig som biografägare, men från 1942 står han som direktör i Adresskalendern. Hans företag AB BEA låg vid Vasagatan 34.