Lillan

53.8

1926 byggdes Scania-Vabis verkstad (från 1915) vid Kyrkogatan 19 om till en teater och Viran Rydqvist kunde på hösten flytta Lilla Teatern från Kungsgatan, där filmvisningar återupptogs under det gamla namnet Intima-Biografen. Den nya adressen hade en lokal som bättre kunde anpassas till teaterns krav på scentekniska anordningar. Arkitekten var Karl M Bengtsson.
53.3

Sven Gulin menar i Göteborgs hjärta att teatern hade 200 sittplatser och att läktaren kom till när biografen flyttade in. Det finns en plan bevarad, som bör vara från teaterns tid – den har rubriken Lilla teatern, biografen hette Lillan, 1:a parkett har högre biljettpriser, på biografer var dessa platser billigare (utom de allra första åren). Planen visar att det fanns 145 platser på 1:sta parkett, 81 på andra och 82 på balkongen, alltså sammanlagt 308.
Under våren 1935 spelade teatern sina sista föreställningar: Styrman Karlssons flammor, Hennes stora chans och revyer.

53.1

Centrumbio (tillsammans med Europafilm) tog över lokalen 1935, som ett komplement till Lorensberg, och enligt ett samtida reportage gjordes inte särskilt många förändringar, den viktigaste var ett hål i väggen bakom läktaren, så att ljuset från projektorerna lättare skulle kunna nå ut till duken. “Allt är dock ommålat och funkisbetonat. Taket t.ex. är rött med en stor rund och platt armatur.”

53S153.2

Stor förändring har emellertid vänthallen genomgått. Den lilla teaterkassan till vänster innanför dörrarna har försvunnit. I stället finns en modern biokassa rakt fram i hallen, som går i blått och gult.

När biosalongen renoverades 1945 rapporterade GP (28/12) att antalet platser minskades från 310 till 282 “och på läktaren har antalet platser minskats från 75 till 32.”.  Av det här kan man få intrycket att biografen hade 385 platser från början, men det verkar inte vara rimligt att man fått in så många nya platser, särskilt som sju försvann på läktaren. Ekvationen går inte bättre ut om man tolkar 310 som totalsiffra inklusive läktarens 75 platser.

Salongen har genomgått en fullständig renovering och de gamla hårda bänkarna ha utbytts mot bekväma sittplatser i röd manchestersammet. Den gamla armaturen har ersatts av en modern takbelysning, väggarna ha målats om och prosceniet och fondväggen bilda nu en enhetlig yta i päronträ och rödbok, som ger ett tilltalande intryck. Väggarna ha målats om i ljus crèmefärg och taket har fått en varm tegelfärg. Läktaren har fått en ny barriär och väggen i bakgrunden har fått en blå färgton. Salongen verkar nu ljus och inbjudande…

Under 30-talet var man noga med att ange vilket ljudsystem som installerats på varje biograf. På Lillan fanns det tyska Klangfilm. Tyska filmer var mycket populära på Göteborgs biografer mellan krigen och öppningsfilmen på Lillan, Natten är vår med Lilian Harvey, bekräftar detta.

53.430/7 1937

Den 2 augusti 1937 blev Lillan kortfilmsbiograf, den första i Göteborg (om man bortser från stumfilmstidens början, då ju alla filmer var korta). Föreställningar utan avbrott mellan kl. 1-11. Ni kan komma och gå när Ni önskar. 1 kr. på alla platser. Till föreställn. 1-6 barnbilj à 50 öre. Programmet var en blandning av journalfilmer, tecknat och musikfilmer. Inom ett par veckor insåg man att det gick bättre med långfilmer på kvällstid.

53.73/10 1938

Den 12 augusti 1940 flyttades kortfilmsvisningarna över till Aveny, som då hade varit öppen ett drygt halvår. I december 1945 minskades antalet platser till 282 (eller 314 om man räknar med den högre siffran ovan).

53.524/11 1947

Nils-Axel Nilson (född 13/10 1920) kom 1938 till Lillan som maskinist från Folkets Hus-biografen i Krokslätt.

Det minskade besöksantalet på 60-talet skylldes på televisionen och nöjesskatten, och det var mindre biografer som Lillan som drabbades i första hand. Den 15 maj 1960 stängde biografen. Gillblads, ägaren till huset, blev glada eftersom de en längre tid hade varit ute efter biografen för att göra om den till lastkaj. 50 000 kr betalade Gillblads.

53.6