Nya Folkbiografen

28.4a

Folkbiografen började med visningar 1911 i Arbetareföreningens B-sal (med minst 500 platser) vid Järntorget. Att namnet Nya Folkbiografen dök upp våren 1917 måste ha att göra med att Emil Olsson, den nye ägaren, ville markera övertagandet, men “Nya” ramlade snart bort.

Först 1921 nämns ett musikinstrument, ett piano, i inventarieförteckningen. Enligt tidigare programblad utfördes musiken av Musikkapellet Trion, och de hade väl egna instrument. Kanske pianot signalerar en ekonomisk åtstramning, med en ensam pianist. Göteborgs biografägare upplevde en publikkris under 20-talets första år.

28.318/4 1918

Biografen ska ha upphört under 20-talet, men inventarieförteckningen avslöjar att visningar av något slag, kanske intern föreningsverksamhet, fortsatte. 1930 köptes en “biografapparat” för 100 kr, året därpå ytterligare en för 350 kr och en biograflampa för 385 kr; kanske var det för anpassa sig till ljudfilmen, men en brevbeställning av “stumfilm-normalfilm” till SF:s skolfilmsavdelning 1943 berättar att man fortfarande inte var främmande för att visa 35 mm stumfilm. Ritningar visar att även D-salen utrustades med ett maskinrum för film.

28.628.7

28.1

Cosmorama bedrev filmvisning i Nya Teatern (i samma hus) sedan 1926. I ett förlängningskontrakt från 1932 stipuleras att det inte får förekomma filmvisningar i övriga lokaler som kan anses konkurrerande. Denna klausul är ny och har antagligen att göra med arbetareföreningens inköp av projektorer. Winerstolarna i C-salen ersattes med modernare 1935, samma år som föreningen övertog Redbergsgården i Olskroken, där man också så småningom skulle ha ett samarbete med AB Cosmorama.