Palladium: Personal

Här är några av de som arbetat vid Palladium:

Den förste föreståndaren var kapten Mauritz Axel René Aminoff, som i Porträttgalleri utgivet av Sveriges Biografägareförbund 1920, presenteras på detta sätt:

Född i Stockholm den 26 sept. 1887. Student 1906, aktiv officer 1908-1918. Inträdde i film- och biografbranschen den 1 sept. 1918. Styrelsemedlem i Göteborgs biografägareförening. Direktör för Palladium i Göteborg. Utl. resor: Frankrike, Tyskland, Belgien och Holland. Gift den 3 april 1912 med Margareta Högberg.

Nils Yngwe Edwin Christenson, född 5/9 1882 på Vadmöllan, Håstad i Skåne, utbildning vid Lunds Katedralskola, internatskola och till sjöss, sjökaptensexamen 1906, löjtnant 1915, handelsinstitut i Hamburg, började i biobranschen som direktör för AB Cosmorama 1920. 1923 gick han över till Palladium i samma funktion, där han blev kvar till 1941; direktör för Fastighets AB Orion, AB Fabo, AB Röda Sten och  Byggnadsföreningen Mariaplan 2 & 3, alla företag som sysslade med de fastigheter där Palladiumbolagets biografer låg.

Henry Carlstedt (född 31/7 1893 i Skövde) började som vaktmästare vid Palladium och blev föreståndare-personalchef 1923.

Frans Hausl (född 22/4 1902 i Stockholm) studier vid musikkonservatoriet, direktörsassistent vid Sandrew-Bauman i Stockholm 1936, chef för Palladiumbolaget från 1941 till augusti 1965, då Jan Österström kom att bli den siste programsättaren i biokedjan innan salongerna togs över, först av Europafilm 1980, och slutligen SF 1984.

Julius Larsson (född 12/7 1886 i Säffle) var Palladiums första maskinist. 1925 flyttade han till Rialto.

Astrid Geyer (född 1919) började sitt liv som kassörska på 1930-talet. När hon 80-talet slutade på Palladium hade hon varit olika perioder på Rialto, Carolus, Röda Sten, Victoria och Biorama (bilden nedan).