Rex

64.1

Enligt en uppgift öppnade Rex 1940 i en utbyggnad av Folkets Hus vid Backavägen 75. Vad som inte framgick direkt var att utbyggnaden (till väster om entrén) var i ett helt nytt hus, som ersatte det gamla Folkets Hus, där Backa bio hade legat. Arkitekt Sven Wedenmark svarade för ritningarna. Utom biografen, som med parkett och läktare hade 307 platser, byggdes samlingslokaler, bibliotek och kafé.

64.2Invigningsfilmen på Rex 13 september 1940 var Vildmarkens sång med Signe Hasso och Georg Lökkeberg. Rex var den femte biografen som öppnade 1940 i Göteborg – det var mitt i den stora biofebern, med en eller flera nya biografer varje år under en åttaårsperiod.

Biografen gick aldrig riktigt bra, och ägaren Hugo Hansson, som hade kontrakt på fem år, ville att Folkets Hus skulle ta över verksamheten redan 1942, men man misslyckades med att finansiera övertagandet, så Hansson strävade på till 1958. Den 8 juni visades den sista filmen, Panik på kapplöpningsbanan med Norman Wisdom. Långt fram återkom filmen till huset, nu under namnet Backa bio.

64.3

Rex

73.1

1955 meddelades att Gamlestaden äntligen skulle få ett Medborgarcentrum med post, barnavårdscentral, bibliotek, samlingslokaler, teater och – biograf.

Byggnaden skall omsluta en torgplats som således blir avskärmad från den kringliggande bebyggelsen. Husen skall uppföras i betong och delvis kläs med fasadtegel. För utformningen har arkitekterna SAR Torgny Gynnerstedt och Jan Eriksson, Stockholm, svarat. (GHT 31/3 -55)

Men när 1958 led mot sitt slut och det bara var några veckor kvar innan komplexet stod klart fanns det ett problem: det var ingen som ville driva bion – kunde det ovanligt äggformade utseendet på byggnaden ha något att göra med saken? Invigningen fick ske utan några filmvisningar.

Först till hösten 1959 kom biografen igång, och det hänger antagligen ihop med att Kortedala då också skulle få sitt Medborgarhus. Folkets Hus-kedjan såg det som ett lönsamt projekt att samköra de två biograferna och låta dem dela på samma filmer. På måndagar hade man “premiär” – det var i regel reprisfilmer – och på torsdagar bytte man program med varandra.

Direktören i Svenska Biografägareförbudet, Eric A. Pettersson (Film-Pelle) invigde 21 september med tröstens ord: “Ungdomen har tröttnat på TV och söker sig tillbaka till biograferna.”

Direktör Sigurd Olsson från Skandinaviska Biograf AB hade en annan förklaring: “Ungdomar har skaffat sig bilar och har därför inte råd att gå på bio.” Men han trodde att de snart skulle tröttna på bilarna också och återvända.

Salongen med 456 platser hade väggar av rött tegel medan taket bestod av blå metallrullar. Bänkraderna var omväxlande mörkblå och ljusgröna. En ljus teakram omslöt ridån i blekgult, senapsgult och vitt. Invigningsprogrammet på den 8,8 x 3,8 m stora duken var den nya Carl Gustaf Lindstedt-komedin Fly mig en greve. I fortsättningen blev det ett typiskt reprisprogram.

73.2

Efter att Forum i Kortedala stängt 1965 fick Rex allt svårare att klara sig. Den 4 maj upphörde Folkets Hus med verksamheten efter en sista visning av Freddy klarar biffen. Men redan i slutet av månaden kunde GP meddela att Centrumbiograferna tagit över Rex.

Centrum, med biograferna Lorensberg, Göta, Aveny och Skansen, stod inför en kris. I samband med att Cirkus-byggnaden i Lorensbergsparken revs hade någon fått för sig att rivningen även skulle omfatta Lorensbergsbiografen. Som en liten säkerhetsåtgärd tog Centrum över Rex i Gamlestaden, kanske inte ett riktigt fullgott substitut.

När visningarna kom igång 1 november med John Fords Förföljaren var det slut på reprisprogrammen. Nu blev Rex istället en nedflyttningsbiograf, till exempel den 12:e veckan av Den onde, den gode den fule, med enstaka premiärer som Åsa Nisse i raketfart.

Efter att fjärrvärme installerats i Lorensbergbion drog Centrum slutsatsen att man nog inte tänkte riva trots allt och så avvecklades filialen i Gamlestaden. Den 13 maj 1973 släcktes projektorn i den sista av förortsbiograferna.

Byggnaden står kvar och lokalen används för olika verksamheter.