Royal: Städerskor och ombyggnader

Handelstidningen intervjuade stadens biografstäderskor i april 1947:

Att Gunga Din är en film som tilltalar äventyrslystna pojkar märks f.n. – på Royals herrtoaletter. De är alldeles nertrampade, medan damernas är snygga och fina. Men det betyder ingalunda att flickorna i och för sig är bättre än pojkarna när det gäller att klottra och dra ner. Snarare tvärtom, tycker både fru Andersson [på Victoria i 33 år, sedan 1914] och fru Rundquist [på Cosmorama i 25 år]… De inskrifter som töserna med penna eller läppstift gör på de vita väggarna, och som städerskorna sedan måste gå och tvätta bort, är väl inte så råa som pojkarnas, men de är nästan fler och precis lika dumma.

1968 skedde en ombyggnad av Royal, då bland annat stolarna från 1939 byttes ut. Den 23 september samma år började man med Middagsstudio, som dock upphörde redan i februari 1970. Det nuvarande utseendet fick Royal 1994 i samband med att biografen anpassades till THX-standard, den enda singelbiografen så klassad i Göteborg. Utsmyckningarna vid sidan av duken fick också stryka på foten så att duken kunde bli större. Den kopparbeklädda baldakinen piffades upp med en gammaldags neonskylt och foajén gjordes mer luftig med en biljettkassa designad av Rolf Lindegren.

I maj 2007 stängde Royal, men uppstod senare som Roy, lätt ombyggd med garderob längst bak och mingelyta framför duken. Den ingår i kedjan Folkets Hus och parker med direktsända operaföreställningar och talpjäser förutom filmer.

Roy

Efter att Royal stängt i maj 2007 renoverades biografen och öppnade igen 6 november 2008 med Folkets Hus och Parker som ägare. Namnet ändrades till Roy eftersom SF förbjöd användningen av det gamla namnet samtidigt som  neonskylten inte fick ändras, man släckte helt enkelt de två sista bokstäverna.

Se vidare Roys hemsida.