Sandrew 1-2-3

76.1

Den 16 december 1972 invigdes för första gången i Göteborg en ny biograf med flera salonger. Sandrew funderade i slutet av 60-talet på hur man skulle kunna motverka den nedåtgående trenden i biografbranschen. I London och Paris upptäckte man multibiografen, men medan man i England satsat på salonger som var av samma storlek, så menade Sandrews chef Göran Lindgren, att det vore klokare med olika stora, då kunde filmerna flyttas ned till en mindre duk när publiktrycket minskade.

Den första biografen av den här typen som invigdes i Sverige var Grand i Stockholm som byggdes om till Grand 1-2-3 (senare också en fjärde salong) med resp 352, 97 och 48 platser. Den öppnade i september 1970. Göta blev den första göteborgsbiograf som förvandlades på det här sättet 1977, med en tredje salong 1979.

Sandrew fortsatte trenden. Lund fick en trippel 1-2-3 1972. I Göteborg fanns ingen lämplig biograf att göra om, så där byggde man Sveriges första flersalongsbiograf i Nordstan, invigd 16 december, med 159 + 76 + 76 platser. Under de närmaste åren spred sig den nya biograftypen till fler städer: Malmö, Linköping, Uppsala (1973), Helsingborg (1974), Umeå (1975), Halmstad (1976), Norrköping, Kista, Eskilstuna, Gävle (1977), Boden, Västerås, Borlänge, Södertälje. Även Stockholm fick fler månglingar under den här perioden.

76.3

Den stora fördelen var en minskad personalstyrka och lokalkostnaderna utslagna på fler föreställningar. Det här innebar att man kunde starta visningarna redan mitt på dagen, men på de mindre orterna visade sig publikunderlaget för litet eller biovanorna för rigida, så där gick man snart tillbaka till kvällsvisningar.

I dag, när den här typen av anläggningar blivit en norm, är det svårt att förstå den misstro som resten av filmbranschen visade Sandrews tilltag. Man skrattade åt den lilla salongen i Grand på blott 48 platser och de amerikanska filmbolagen vägrade lämna sina filmer till de här små lådorna.

Anders Sandrew kom till biografbranschen på samma sätt som göteborgspionjären Anders Skog hade gjort redan 1904. De var båda affärsinnehavare och de såg vilket stort intresse det fanns för filmen. Sandrews första biograf blev Metropol i Stockholm, som invigdes 9 november 1926. På drygt tio år växte en kedja med 16 biografer upp i huvudstaden. I början av 40-talet blev man delägare i Carl Nelsons landsortskedja Royal Film.

Den första biografen i Göteborg blev nybyggda Royal 1940. Senare tog man över Capitol, Plaza (som blev Cinema), Facklan och Mignon, Royal Films biografer gick så småningom över till Sandrews. När Sandrew 1-2-3 byggdes i Nordstaden återstod bara Cinema och Royal, Facklan hade stängt, Capitol och Mignon gått till nya ägare. Cinema stängde också snart, med tre nya salonger i Nordstan tyckte man att den blev överflödig. 1986 byggdes Nordstan ut och trippeln stängde, för att samma år öppna med sju salonger i källaren, nu med namnet Sandrew Nordstan.