Palladium: Palladiumbolaget

Karamellbröderna Anton och Fred Kanold och deras fastighetsaffärer utgör grunden för Göteborgs andra biografkedja. 1917 bildades Fastighets AB Orion med Fred Karnold som verkställande direktör och en styrelse bestående av direktör Carl Jönson, landfiskal Carl Rhodin, Ivar Westerberg och Anton Karnold.

I huset vid Lilla Nygatan 2/Östra Larmgatan 22 från 1850 fanns från början bara bostäder. 1917 köptes det av Orion från handlanden Knut Lindstrand. En fjärde våning byggdes på och lägenheterna ersattes med kontor och biografen Palladium. Arkitekter var O. Dymling och P. Nilsson.

Styrelsen för Palladiumbolaget bestod av N. Y. E. Christensen (direktör), Fred och Anton Kanold, Westerberg, Rhodin, Jönsson och Viktor Skånberg.

På 1970-talet stod Palladiumbiograferna som fastighetsägare, men när Europafilm 1980 tog över kedjan följde inte fastigheten med. Efter ett par år sålde AB Kanold huset till Trygg Ömsesidig Livförsäkring, som är den nuvarande ägaren.

På samma sätt var kedjans övriga biografer uppdelade i olika fastighetsägare, samtliga med kontor i Palladiumhuset. Här fanns också Skandinavisk filmcentral (1920-22) och Svenska Musikerförbundets göteborgsavdelning (1923-1939). Än i dag tillhör biografpersonalen musikerförbundet, en tradition som går tillbaka till stumfilmens dagar när musikerna var en viktig del av filmupplevelsen.

Järntorgsbiografen, som snart döptes om till Rialto, tillkom via krokiga vägar. Kedjans tredje biograf, Röda Sten, kom 1934, med Byggnadsföreningen Mariaplan 3 u.p.a. som fastighetsägare. Föreningen tecknades under olika perioder av Christensen, Orion och direktör Frans Hausl (Palladiumbolagets chef från 1941). För själva bion svarade AB Röda Sten.

PALLADIUMBOLAGETS BIOGRAFER
Palladium 1919
Rialto 1923, från 1969 Prisma
Maxim 1926
Odéon 1927-1928
Scala 1928-1933
Röda Sten 1934-1963
Carolus 1935; från 1973 Star
Fyren 1943 (Fyren samägdes av Palladium, Centrumbio och Europafilm i Biograf AB Fyren.)
Biorama 1965
Biograferna gick 1980 över till Europafilm, som köptes av SF 1984.

Star

22.2bPå Torggatan 19 hade det funnits biografer sedan 1907: Nordstadens Kinematograf, Apollo och Biograph-Teatern, som stängde senast i februari 1913.
August Carlsson hade förvärvat sin första biograf, Stora Biografen, året innan. Av ombyggnadsplanerna för Star, som Torggatans bio nu kom att heta, kan man se att han hade ambitioner att publiken skulle vara nöjd. Visningarna kom igång igen den 4 december. Enbart Adresskalendern för 1916 nämner “Carlssons Kinematograf”. Året innan finns Frälsningsarméns predikolokal på adressen, men troligtvis på någon annan våning.
Biljettkassan blev större, längsmed hela högersidan av foajén, entrédörren fick ett vindfång och, kanske viktigast av allt, salongen hade nu sluttande golv med 145 platser, siktlinjerna måste ha varit dåliga tidigare. På grund av tidens nya säkerhetskrav slogs en dörr ut till maskinrummet genom väggen mot bakgården. Toaletter saknades fortfarande.
1916 stängde biografen och året därpå övertogs fastigheten av AB Haraldson & Bohman som hade ett skrädderi i lokalerna. Huset revs 1984, och det finns alltså inga spår av biografen.

22.8

Star

Carolus på Kungsgatan 7b hade öppnat 2 december 1935. Den 29 juli 1973 stängde bion för ombyggnad. När den öppnade igen 19 september var det som Star, med världspremiären på Charley Varrick, en film som inte så många har hört talas om sedan dess. Antalet platser minskade från 332 till 225. Ägaren hade hela tiden varit Palladiumbiograferna, som 1980 övertogs av Europafilm, som i sin tur hamnade hos SF 1984.

55.8Här är det uppfinnaren Stefan Sjöman som startar.

Det hade blivit en toppmodern biograf utan ridå, men med ljusspel i olika färger. Det var Göteborgs första automatiska bio. Allt skulle kunna skötas av en man. Med hjälp av videomonitorer kunde man från kassan se både att projektorerna gick som de skulle och att skärpan var riktig på duken. Från maskinrummet hade man uppsikt över entrén. Den legendariske bioforskaren och HT/GP-journalisten Uno Asplund invigde biografen genom att trycka på startknappen. Det dröjde dock inte länge förrän man insåg att det behövdes nog mer än en person för att allt skulle fungera. En renovering ägde rum 1976 efter en vattenläcka.
En ny 3-D-våg kom i början av 1980-talet, ännu mer kortlivad än den på 50-talet. Star fick 1982 nypremiären på Vaxkabinettet från 1953, följt av den nya 3-D-filmen Den magiska skatten av Fernando Baldi och Tony Anthony 5 november 1983. Den bästa långköraren var Hajen.
Star stängde 9 juni 1985, och I dag är det affär med svaga spår av biografentré.

55.7