1914

Göteborg har 178 030 invånare.

Det finns 170 000 telefoner i Sverige.
Crystal Hall, 14th St, N.Y. – visar enbart Chaplinfilmer till 1923.
Cabiria (Italien 1914) Giovanni Pastrone, foto: Segundo de Chomon – 1:a kameravagnen i en långfilm.
In the land of the head hunters – (USA 1914) Edward Sheriff Curtis, Continental Film Co. – 1:a gången “dokumentärfilm” använts om en film.
The inn on the heath (Eng 1914) Jakidawdra Melford – 1:a engelska film regisserad av en kvinna.
The merchant of Venic (USA 1914) Lois Weber – 1:a långfilmen regisserad av en kvinna.
The twin’s double (USA 1913) foto: Al Siegler, med: Grace Cunard – 1:a trippelexponeringen.
John Lawson, Chicago Tribune – 1:a reguljära filmkritikern anställd av en tidning.
Harold MacGrath: The adventures of Kathlyn – 1:a romanen baserad på en film.
Pathé Daily News (f.d. Pathé’s Weekly), från 1917 Pathé News.

Årskronologi.
15/1 Sannegårdshamnen invigs.
11/3 Negerboxaren Jack Johnson uppträder på brottarvisit vid Cirkus i skandaltävlingar.
28/3 Metropol öppnas.
Våren: Patra, Neapel–Atlanten – 1:a filmvisningen på kryssningsfartyg.
April: The Strand, N.Y. – inkommande telefonservice för publiken.
1/4 De 1:a egnahemmen i Landala tas i bruk.
2/4 Skådespelaren Alec Guiness föds.
28/6 1:a världskriget börjar.
25/7 Filmproducenten Olle Nordemar föds.
31/7 Skådespelaren Louis de Funés föds.
2/8 Stadens kyrkklockor ringer för allmän mobilisering.
6/8 Långa köer vid bankerna när göteborgarna vill ta ut sina pengar pga kriget.
11/8 Badorterna på Västkusten stängs.
11/10 Masthuggskyrkan invigs; arkitekt: Sigfrid Ericson.
8/11 Ångaren Atle minsprängd med 6 dödade.
26/12 Victoria-Teatern öppnar.
1913.4

1913.5
1913.6