Göteborgs Kinematograf: En lyckad konkurs

AB Svenska Kinematografteatern bildades i januari 1905 men övertogs inom ett år av AB Svensk Kinematograf. Likheten i namnen har gjort att bland andra Idestam-Almquist blandat ihop de två.

Bolagsordningen beskriver företagets verksamhet: att tillverka, försälja och uthyra kinematografutensilier ävensom att förevisa kinematografbilder. Den är undertecknad av Johny Barthold Schuback, Claes Hansson och Axel W Larsson samt bevittnad av Hugo Wikström och E F Ljungström. En kopia av registreringen finns vid Kungl Patent- & Registreringsverket den 13 februari 1905.

Enligt en notis i GT (22/11 1905) konstituerades Svensk Kinematograf dagen innan med ändamål att från den 1 Jan. 1906 öfvertaga aktiebolaget Svensk kinematografteaters affärsrörelse, utvidga denna samt driva tillvärkning af kinematograffilms.

De större aktieägarna i det nya bolaget var Wilhelm Ranch (150 aktier), Carl G Boisen (64) och Axel V Larsson (60). Övriga 60 fanns hos Martin Rydell, Charles Palmqvist och Hjalmar Krusell.

Verksamheten låg vid Kungsgatan 15 med kontor, direktörsbostad och Göteborgs Kinematograf samlat på samma adress. Nils Einar Sterner hade varit administrativ chef  i Norsk Kinematograf-Aktiesellskap, som i november 1904 öppnade Norges första biograf i Kristiania.

Erik Montgomery och Johny Schuback var också inblandade i det norska äventyret, men nu var de ute ur leken. Riktigt hur det gick till är inte utrett, men Montgomery-koncernen tycks ha tappat inflytandet i Göteborgs filmliv i samband med att Kinematografteatern upphörde, man förlorade också sina landsortsbiografer till den nya bolagsbildningen.

I november 1905 var Sterner mantalsskriven på Östra Hamngatan 30, Kinematografteaterns ena kontorsadress, med en hänvisning till Kristinelundsgatan 3 som hemadress. I Adresskalendern för 1907 (som avser förhållandet 1906) står han som verkställande direktör för Svensk Kinematograf med samma hemadress som tidigare. I kalendern för 1908 är disponent Vilhelm Ranch (hemadress Färgaregatan 4) direktör. Bolaget är listat i kalendern till och med 1909, det år som en annan ägare övertog Göteborgs Kinematograf.

Jan Olsson är den som mest rotat i de gamla bolagspapperen. I Från filmljud till ljudfilm redovisar han turerna som bakgrund till sin genomgång av de svenskinspelade ljudfilmerna. Adresskalenders uppgifter om byte av direktör får sin förklaring i 1907 års utdragna bolagsstämma med stadgeändringar och nya aktieägare som följd. Bolaget upplöstes den 8 april 1909 och inom två veckor hade Göteborgs Kinematograf fått nya ägare.

Den konkurs som följde blev lyckad. När samtliga skulder betalats med ränta, så delade aktieägarna på resten. (GT 16/3 1910).