1918

Göteborg har 196 945 invånare.

Biografen nämns i riksdagen som ett av medlen att förhindra utvandring från jordbruket till städerna och Amerika.

Årskronologi.

https://i0.wp.com/static.rateyourmusic.com/lk/f/F/792ce90e584f96ff67cd810b37acd6af/4187419.jpg
1/1 Victor Sjöströms Berg-Ejvind och hans hustru har premiär.
9/1 Köldrekord i Sverige.
1/2 Spårvagnarna kör nattrafik eftersom det inte finns tillräckligt med bränsle för bilarna.
25/3 Quo Vadis öppnar.
13/4 Klädransonering.

18/4

1918.2a

26/4

1918.5

7/5 Bröddemonstration på Gustaf Adolfs torg.

13/5

1918.4

6/7 De första fallen av spanska sjukan.
8/7 Första Svenska Mässan, inrymd i Handelsinstitutet och Götabergsskolan.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Ingmar_86135a.jpg
14/7 Regissören Ingmar Bergman föds.
24/7 De två första dödsfallen pga av spanska sjukan.
19/8 Tobaksransonering.
25/9 Kanonbåten Gunhild minsprängd, 20 man omkommer.
29/9 Biograferna stänger pga spanska sjukan.
1/10 Tobaksransonering.
2/10 Konserter, teater och cirkus förbjuds.
3/10 Skolor stänger.
13/10 72 som dött i spanska sjukan begravs.
17/10 Skådespelaren Rita Hayworth föds.

https://i0.wp.com/s3.amazonaws.com/auteurs_production/images/film/thomas-graals-first-child/w448/thomas-graals-first-child.jpg
21/10 Mauritz Stillers Thomas Graals bästa barn har premiär.
24/10 Skolor öppnar och nöjesförbudet hävs.
1/11 Malmska valen flyttas från Göteborgs Museum till Naturhistoriska, fortfarande under uppbyggnad.

https://i0.wp.com/www.sfi.se/ImageVault/Images/id_7850/width_227/conversionFormatType_Jpeg/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
10/11 John W Brunius Mästerkatten i stövlar har premiär.
13/11 Göteborgs Kinematograf byter namn till Intima-Biografen.

1918.6

https://i0.wp.com/d3gtl9l2a4fn1j.cloudfront.net/t/p/w185/eswzSMgIkkPiwRwaEVoDA6rviwp.jpg
20/11 Skådespelaren Sven Lindberg föds.

Biografernas guldålder var en rubrik i GT oktober 1917 med anledning av att hela fem nya biografer planerades i Göteborg. “De komma samtliga att kräva större och mindre ombyggnader av gamla hus. Härvidlag är det tydligen ingen tvekan, förorsakad av höga materialpriser och dryga arbetslöner!”

Tre av biograferna förverkligades, Odéon-Teatern, Palladium (“som får sitt läge invid Kungsportsplatsen, i det hus, där tidigare ‘Sohlmans krog’ varit en något omtvistad nöjeshärd”) och Quo Vadis. Den fjärde, som planerades till Haga tycks aldrig ha blivit av; det blev ingen mer biograf i den stadsdelen, om man inte ska räkna Rio (1940) på Landsvägsgatan dit.

En förklaring kan anas i mars 1918, man har börjat reagera på att folk blir bostadslösa när fastigheter görs om till biografer, och protesterna mot en tänkt vräkning på Södra Allégatan leder till att planerna överges. Den femte biografen som omnämns i oktoberartikeln, den i Järntorgstrakten, kan möjligen ha avsett Järntorgsbiografen, som dock inte öppnade förrän 1922.

Biohösten 1918 var dramatisk; först stängde alla biografer mellan den 30 september och 31 oktober pga den spanska sjukan, sedan inledde biograferna en bojkott mot tidningarna med anledning av en recension i GP. Inga annonser alltså, men inte heller – märkligt nog – några tryckta programblad.

1918.1

Hasselblads laboratorium

Hasselblad spelade in de sista fyra filmerna i ateljén på Otterhällan 1918, bland andra Nattliga toner, som inte visades i Göteborg förrän på senare tid. Men verksamhten fortsatte ytterligare en sommar utan af Klercker. 1918 regisserade John Brunius Mästerkatten i stövlar med Gösta Ekman i sin första större roll och Elis Ellis gjorde Spöket på Junkershus (ej bevarad). Båda filmerna använde sig av Tjolöholms slott, den senare även ett zigenarläger utanför Vänersborg.

Under 1919 kom ateljéns tre sista filmer: Einar Bruns Surrogatet och Elis Ellis Löjtnant Galenpannas sista växel är inte bevarade, medan Carl Barcklinds Hemsöborna har klarat sig.

Biograf AB Victoria, Hasselbladfilm, Victorias filmbyrå, Svea Films, Biograf AB Sverige och Pathés svenska fililial slogs 1918 ihop till Filmindustri AB Skandia med verksamheten förlagd till Stockholm. Detta blev början till slutet för regelbunden filmproduktion i Göteborg.

17.3

Maja Cassel (1891-1953) spelade i flera Hasselbladfilmer: Ministerpresidenten, Svärmor på vift, Calle som miljonär, Nattens barn, Fången på Carlstens fästning och Aktiebolaget Hälsans Gåfva (alla 1916). Efter en kort filmsejour i Danmark kom hon tillbaka till Sverige och medverkade bland annat i Sigurd Walléns Anderssonskans Kalle (1922).

1918.91918.10