1938

Göteborg har 269 581 invånare.

Årskronologi.

Det finns nästan 12 000 biograffåtöljer i Göteborg, hela Skövdes befolkning skulle få plats samtidigt.

Backa Bio stänger.
Lorrybiografen, Gamla Torget i Mölndal, öppnar.

Katolska kyrkan, Heden, ark Sigfrid Ericson.

https://i0.wp.com/24.media.tumblr.com/tumblr_m2iakgUZAc1r5t4sho1_500.jpg

12/1 Skådespelaren Gösta Ekman dör.
17/1 – 12/3 Restaurangkonflikt, endast Stora Teaterns är öppen.

swedenhielms
24/1 Kronan visar Swedenhielms i repris med anledning av Gösta Ekmans död.
25/2 Gnistan öppnar.
7/4 Minnestavla till Bedrich Smetana vid Stora Nygatan 21.
15/4 Skådespelaren Claudia Cardinale föds.
21/5 Regissören Kay Pollak föds.

https://i0.wp.com/sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/2071/361987_150_209.jpg
6/8 Skådespelaren Helge Skoog föds.

15/8 Rialto öppnar med Ljuva ungdomstid efter att ha moderniserats under sommaren med bland annat nya fåtöljer.

18/8 Prins Eugen överlämnar målningen Minnenas land till Konserthuset.
23/9 Skådespelaren Romy Schneider föds.

https://i0.wp.com/www.regilexikon.com/bauman/karriar.jpg
11/10 Schamul Baumans Karriär har premiär.

agneta_ekmanner
4/12 Skådespelaren Agneta Ekmanner föds.

https://i0.wp.com/www.mnc.net/norway/ullmann-bw.jpg
16/12 Skådespelaren Liv Ullman föds.
20/12 Motorskeppet Stockholm under rustning brinner
29/12 Skådespelaren Jon Voight föds.

Till styrelse för Göteborgs Filmsällskap valdes under våren 1938 skådespelaren Benkt-Åke Benktson (ordförande), fru Birgit Afzelius-Wärnlöf (v. ordförande), Anders Strandberg (sekreterare), reklamchefen Einar Ström (intendent), banktjänstemannen Arnold Zink (skattmästare), filmfotografen Östen Söderlund (klubbmästare) samt förste regissör Knut Ström. Förutom de vanliga långfilmerna planerade man att anordna program med filmer om olika yrken och resefilmer, framförallt smalfilmer tagna av amatörer.

Höstsäsongen inleddes med en supé där några av Chaplins tidigaste filmer visades följt av Janningsfilmen Den sönderslagna krukan. Arkitekt Georg Linder bjöd vid ett senare tillfälle på en lyckad kväll när han gav en inblick i en filmarkitekts arbete och vedermödor.

Säsongens bästa filmer 1937-38
(enl filmjournalisternas omröstning)

Utländska
1. Emile Zolas liv
2. Havets hjältar
3. Den goda jorden
4. 100 man och en flicka
5. Min fru har en fästman
6. Jag är en falskspelare
7. Peter den store
8. Kronans pärlor
9. Den stora illusionen
10. Natthärbärget

Svenska
1. John Ericson, segraren vid Hampton Roads
2. Storm över skären
3. Fram för framgång
4. Den stora kärleken
5. Häxnatten – Kamrater i vapenrock

KFUM förde en dagbok över filmvisningsverksamheten, som i dag förvaras på Regionarkivet. Här är ett utdrag:
* = affisch finns, 1 kr – 0:75

12/2 Rembrandt  25 (hyra)
5/3 Mannen från Aran  50  program
12/3 Roman Ramon and orchestra + Den vita ängeln  83,44
19/3 *Synnöve Solbakken  50
2/4 Filmen om Chopin/Avskedsvalsen  25

HYRA – ANTAL BESÖKARE – BRUTTO – NETTO
17/9 Elephant boy  25 – ?  – 98,25 – 11,20
24/9 Virenmaki: Finlands idrottsinstitut + Forsfararens brud 25 – ? – 218,50 – 126,50
8/10 Varje dag en världsrevy (435 m) + Laila – 50 – 295 – 275 – 165,10
15/10 Hennes kungarike  25 – 217 – 202 – 115,90
22/10 Tre små apor i spökhuset (210 m) + Den förlorade sonen  25 – 259 – 245 – 155,70
29/10 Cecil Rhodes i Afrika  25 – 117 – 95,75 – 4,80
26/11 Julotta + Segraren vid Hampton Road  50 – 154 – 130,25 – 13,85
3/12 Havets hjältar  50 – 379 – 344,25 – 229,40

Övriga visningar:
5/11 Minne från Tullgarn (235 m) + 16 Juni (1160 m)

Föreningen för Gamlestadens (Fru Sophie Ekmans) arbetsstuga:
Festspel (Alfvén) + Sverige i bilder, ord och toner + Tre små Prinsessor i Leksandsdräkt + En kunglig fisketur på Ornö + Sommardagar på Solliden + Havets vinthundar (Prins Bertil) + Tullgarn + H.M. Konung Gustaf gästar Särö sommaren 1941 + Lovsång (Beethoven) + Till en drottnings [Victoria] minne (Italien, Solliden)
som inledning visas några filmbilder från Gamlestadens arbetsstuga 1937 och 1942.

Tyskland

Filmbranschen försökte in i det längsta låtsas som ingenting när krig bröt ut i Europa. Filmproduktionen fortsatte under hela kriget i Tyskland och representanter för distributörer reste fram och tillbaka mellan Berlin och Stockholm, även när bomberna föll. Kristina Söderbaum, Tysklands kanske populäraste filmstjärna under kriget, reste runt i Sverige 1944 och gjorde reklam för sin senaste film. På Victoria möttes hon av jublande folkmassor.

Det är skrämmande att följa rapporteringen i branschtidningarna från den här tiden. I Biografbladet nr 4 1938 kan man läsa rubriken: ‘Anschluss’ – tyska filmvärlden jublar. Artikeln handlar om

det stora tillskott, Tysklands filmvärld fått genom Österrikes anslutning till Tredje Riket och som ger tyska filmen ett mycket gott tillskott. … Jublet inom Berlins filmkretsar är emellertid stort, och förbrödringen skall givetvis bli mycket intim mellan de båda folken inom filmvärlden…

Naturligtvis ha biografprogrammen i Tyskland i mycket hög grad influerats av den österrikiska omstörtningen, av Hitlers intåg i Österrike och Wien och av Görings och Goebbels’ visit därstädes. De tyska journalfilmarna har gjort ett glänsande arbete, och man har varkligen fått en enastående klar och livfull bild av Hitlers hela triumftåg. Biograferna ha varit smockfulla och entusiasmen stor.

Lite längre fram i samma nummer av Biografbladet berättas om övertagandet ifrån det andra perspektivet: Farväl, Österrikes film! “Brev”-skrivaren bekymrar sig över hur det nu ska gå med den typiskt mysiga wien-filmen när industrin ska “inrangeras i det stora tyska maskineriet”.

Tyskarna, med dr Goebbels i första rummet, försäkrar att de fortfarande ska få leva sitt eget, av sitt nationella kynne särpräglade liv. Vi skola inte förändra ett jota. Vi skola bara ‘rensa’ Österrikes film från alla ‘inte rent ariska element’ och från övriga personer, som inte haft gynnsam inverkan på den. … De österrikiska filmklubbarna och andra sammanslutningar ha naturligtvis automatiskt rensats från alla misshagliga element, och Friprescis [filmjournalistisk förening] österrikiska sektion har lika automatiskt upplösts och övertagits av den rikstyska sektionen.

Mot slutet av våren meddelade SF att en del av personalen ska utbildas i luftskydd, då det anses nämligen utomordentligt viktigt att sakkunnigt folk finnes att tillgå vid luftanfall, då panik bland biografpubliken kan leda till större olyckor än själva skadorna från ett bombnedslag.

Berlinrapportören i oktobernumret är entusiastisk över den storfilm som ska spelas in.

Det inte minst beaktansvärda med filmen är att den blir relativt billig, då alla roller spelas i miljön av Tysklands vackraste orter, av landets ungdom och av en del myndighetspersoner i de olika städerna. Handlingen är imposant och dock ytterst enkel. Från Tysklands alla hörn och kanter marscherar Hitlerjugend med flygande fanor och klingande spel till partidagen i Nürnberg, där 2,000 ungdomar med 500 fanor hylla der Führer, medan Adolf Hitler-marschen spelas.

Det är detta marscherande från Tysklands gamla historiska städer, från byar och avlägsna landsändar som filmas. Ungdomar bryta upp från sina hemorter, de få en avskedshälsning av borgmästaren, läraren eller någon annan myndighetsperson, mammor och systrar vifta farväl. De slå läger på vägen, sjunga, dansa, marschera. Och som bakgrund till det hela får man se Tyskland av i dag, moderna städer och gamla borgar, ståtliga nya autostrador och idylliska bymotiv, samt som slutakt partidagen i Nürnberg, där ungdomarna defilera förbi Hitler. …

Vi ha ju visserligen ingen Hitlerjugend, men vi ha trevliga scouter och scoutflickor och en underbar svensk natur. Hur skulle det nu, när Sverige är så omtyckt utomlands, vara med en film fylld av svenska ungdomar, som dra genom vårt land för att träffas till ett stort ungdomsläger, exempelvis i Stockholm eller Värmland?…

Redan i nästa nummer börjar korrespondenten få bekymmer:
Det går inte längre att i rapporter från Berlin endast behandla det vi hittills kallat den rikstyska filmen med dess båda huvudstationer Berlin och Geiselgasteig. Österrrike och de från Tjeckoslovakien ockuperade sudet-tyska områdena ha nämligen redan så handfast inkorporerats i Stortysklands filmvärld att man måste ta dem med under samma rubrik. I de ockuperade områdena arbetas för högtryck på det slutgiltiga samorganisationen med rikstysk film. …de 380 biografer, som nu automatiskt tillförts den tyska teaterparken, gerså gott som uteslutande tyska filmer.

I decembernumret meddelas: Polisförbud för damer att i biograferna behålla sina stora hattar på fordras nu allt kraftigare i Tyskland, och det är inte omöjligt att det kommer att genomföras lika strängt som förbudet mot rökning.” Och strax efter: “De svenska filmernas eller rättare sagt de svenska filmartisternas succé kommer inom kort att ökas med uppförande av – “Pettersson och Bendel”, som ju förut visats i Tyskland i den ursprungliga, svenska originalupplagan. Nu har den emellertid dubbats till tyska och skall ingå som ett betydelsefullt led i hetskampen mot judarna.

1939

Göteborg har 275 753 invånare.

Årskronologi.

Folkets Hus-biograferna sammansluts i en centralorganisation. Riksföreningen mot Stim bildas i Göteborg av intressenter inom hotell- och restaurangbranschen. Lundby Bio renoveras.

Knippla-Biografen öppnar i slutet av 1930-talet, 180 platser, ägare: Knippla Idrottsklubb, föreståndare Manne Torgersson.

22 journalfilmsbiografer i England, varav 16 i London.
Alhambra Twin, Alhambra, Calif – 1:a multi-biografen i USA.

24/1 Oceanografiska institutet invigs.

https://i0.wp.com/i2.listal.com/image/165669/600full-borje-ahlstedt.jpg
21/2 Skådespelaren Börje Ahlstedt föds.
23/2 Skådespelaren Peter Fonda föds.

20/3

1939.1a1939.1b

1939.1c1939.1d
22/3 Bergslagsbanan elektrifierad mellan Göteborg och Åmål.
7/4 Regissören Francis Ford Coppola föds.

8/5

1939.22/6 Svenska Mässans nya lokaler invigs.

Ekman Gösta
28/7 Skådespelaren Gösta Ekman föds.

Amble
10/8 Skådespelaren och regissören Lars Amble föds.

http://www.folkbladet.se/inc/ImageHandler.ashx?id=5294103&height=312&width=468&quality=75
4/9 Regissören Jan Halldoff föds.

13/9 John Steinbecks Möss och människor i regi av Helge Wahlgren har premiär på Studion.

24/9 Ångaren Gertrud Bratt sänkt av ubåt i Skagerack, krigets första förolyckade göteborgsfartyg; det skulle bli fler, varje månad.

Kalle på Spången (1939) Filmografinr 1939/23
4/11 Emil A Pehrssons Kalle på Spången med Edvard Persson har premiär.
15/11 Göteborgs kvinnliga bilkår bildas.
26/11 Den nya älvbron invigs.

7/12

1939.31939.412/12 Skådespelaren Douglas Fairbanks dör.
13/12 Aveny öppnar.

Säsongens bästa filmer 1938-39
1. Karriär
2. Vi två
3. Gubben kommer
4. Efterlyst
5. Med folket för fosterlandet
1. Dimmornas kaj
2. Snövit och de sju dvärgarna
3. Drömmarnas vals
4. Den stora olympiaden I
5. Komedin om oss människor
6. Permission på hedersord
7. Citadellet
8. Hotel du Nord
9. Marie Antoinette
10. Min barndom

Oron för överetablering i biografbranschen spred sig under våren. Direktör Hedberg vid Cosmoramabolaget konstaterade att Göteborg skulle få fem nya biografer till hösten: Inom rayonen Götaplatsen-Hamngatan ha vi faktiskt 13 biografer med knappa tio minuters väg mellan de längst från varandra belägna. Fortsätter utvecklingen på detta sätt, dröjer det inte förrän vi få köra med kvartsbesatta salonger … Tomterna är dyra, och för att göra de många nybyggda husen räntabla inreder man biograflokarler, som säljas till den högstbjudande. Vi vilja inte ha dem, men ibland tvingas vi att taga dem för att inte släppa in eventuella outsiders – här i Göteborg vilja vi till exempel ogärna ha in en stockholmare. (HT 22/5 1939)

I maj 1939 genomfördes en omröstning bland den svenska publiken om biotiderna: 40% föredrog 7 och 9, 35% ville ha 6.30 och 8.30, medans 25% tyckte det skulle vara som tidigare, 7.15 och 9.15. Från hösten var det 7 och 9 som gällde och det ändrades inte förrän 1958.

KFUM förde en dagbok över filmvisningsverksamheten, som i dag förvaras på Regionarkivet. Här är ett utdrag:
* = affisch finns

HYRA – BESÖKARE –  BRUTTO  – NETTO
14/1 Den goda jorden  50 – 600 – 560 – 429,65
21/1 Kampen om Matterhorn  25 – 187 – 152,50 – 29,95
28/1 Peter van Steeden and his orch (298 m) + Tjurfäktare mot sin vilja (240 m) + En läkares ansvar  83,13 – 380 – 332,50 – 220,12
4/2 Romeo och Julia  40 – 305 – 263 – 150,90
11/2 Emila Zola  61,75 – 313 – 247 – 115,85
18/2 Myteri  40 – 200 – 140,25 – 28,70
28/2 Månskenssonaten  25 – 344 – 272,50 – 180,90
4/3 En stormig bröllopsresa + *Tsarens kurir  25 – 240 – 169 – 79,20
11/3 Tysklands nya bilvägar (290 m) + *En odödlig kärlek 302 (antal besökare)
18/3 Ben Hur 473
1/4 Hjärtats toner  204
15/4 Den stora olympiaden I  236
23/9 Maria Stuart  106
30/9 *Trader Horn  maskinskada, föreställning avbröts. Det var 1:a gången Helge Svensson körde, men han blir ändå huvudmaskinist i fortsättningen, Wallins namn dyker upp någon gång
7/10 Lloyds of London  105
14/10 Lord Jeff  207
21/10 Synnöve Solbakken  344
28/10 Sequioia  200
3/11 100 man och en flicka  230
11/11 Den brokiga vävnaden  244
18/11 Golgata  238
25/11 Prästen från Kirckfeld  185
2712 Två små björnar på vift (210 m) + Phil Spitalny all girl orch (275 m) + Louis Pasteur

Tyskland

Den svenska filmbranschens specialtidskrifter fortsatte i slutet av 1930-talet att rapportera “neutralt” om branschens angelägenheter oavsett vad som hände i Europa. Att politik (och krig) inte hör hemma i filmtidningar framgår klart i tidens rapportering.

Biografbladet menade i ledaren till januarinumret 1939 att om man bortsåg från det världshistoriska skeendet så kunde man se optimistiskt på filmvärldens framtid. I den reguljära rapporten från den tyske korrespondenten meddelades att Goebbels på grund av överansträngning lämnat ifrån sig det högsta – “näst Hitler förstås” – ansvaret för filmen, vilket säkerligen kommer att ha till följd att denna blir mindre aggressiv i sina propagandametoder och framför allt inte släpper ut filmer som ‘Juden ohne Masken’ och dylika alster, vilket även bland antisemiterna väckt förargelse för sin smaklöshet.

Vid nyåret blickar den tyska filmen med stolthet tillbaka på år 1938. Med de 10 miljoner nya invånare riket fått, har det också fått 6,726 biografteatrar, av vilka 5,475 falla på det forna Tyskland, 871 på Österrike [numera Ostmark] och 380 på Sudettyskland. Det är sammanlagt 2 1/2 miljoner sittplatser och man räknar med en halv miljard besökare under det kommande året. Filmriksdagen senare under våren menar att varje tysk borde gå minst 16 gånger om året på bio.

Efter inmarschen i Tjeckoslovakien visade det sig att den tyska filmindustrin inte hade lika lätt att etablera sig där som i Österrike. Enligt Biografbladets korrespondent:

Likriktningen har naturligtvis börjat med att alla icke-arier sopats bort, varvid också många rasrena arier fått stryka på foten – därför att de enligt den nya regimens åsikt förtjänat på affärer gjorda av icke-arier. Ettdera ha de icke-ariska firmorna helt enkelt stängts eller också ha deras aktier “övertagits” av arier. Bland viktigare omgrupperingar kan nämnas följande. Elektas chef, Josef Auerbach, har avlägsnats och koncernen Elekta-Slavias aktier ha övertagits av diskontobankens direktör Oberthor samt bankdirektör Peter. Vidare har förutvarande innehavaren av biografen Svetozor inträtt i koncernen.

I septembernumret av Biografbladet oroar man sig för hur det nyss utbrutna kriget kommer att påverka filmproduktionen och att man får räkna med rubbningar av det normala förhållandet mellan export och import inom filmens värld. I värsta fall finns det repriser, tröstar man sig med.

Ett nummer senare berättar rubriken till Tysklands-brevet Allt går som vanligt. I rapporterna från Tyskland blir det snart en vana för skribenterna att omtala, vilka nya erövringar den tyska biografparken gjort. Denna gång är det Polens biografer som blivit tyska och som, när detta läses, väl också blivit det vad repertoar och skötsel beträffar. … Den tyska filmfackpressen… konstaterar dock med tillfredsställelse att 769 biografer med inalles 272,800 sittplatser ‘tillförts’ riket. … Biografägarna i Polen har f.ö. sannerligen inte haft det lätt med en nöjesskatt på 37 1/2 % i Warszawa…

Filmproduktionen var i slutet av september den normala i Tyskland. Under de tre första septemberveckorna gåvos i Berlin 14 premiärer – ävenledes det normala antalet. Precis som vanligt förhåller det sig däremot inte med programmen. Biograferna spela så gott som utan undantag och publiken strömmar in genom ljusavskärmningarna. En del biografer, särskilt i Berlin och de andra storstäderna, börja kvällsföreställningarna tidigare, då det är kvistigt för publiken att gå hem på de becksvarta gatorna.

Även om man får hoppas att Sverige inte behöver mörkläggas, skadar det kanske inte att ha ögonen öppna för en del erfarenheter, Tysklands biografägare nu göra. Mörkläggningen kullkastar exempelvis alla hittills gällande regler för exteriörreklam och affischer. All kvällsbelysning är naturligtvis förbjuden, och därav följer även att affischerna i rätt stor mån måste ändras. En del affischer göra sig ju bäst, då de belysas av strålkastare och starka elektriska lampor, men ha inte alls samma effekt vid dagsljus. Affischerna måste därför numera komponeras så, att de varken i avseende på form eller färg bli beroende av stark belysning. På grund av pappersbristen måste de tyska affischerna nu också minskas till formatet.

Ficklampor hör nu till den vardagliga klädseln i Tyskland och de ställer till med problem i biograferna. Ovanan att inte i lugn kunna avvakta ‘slutkyssen’ hänger i även i krigstider, och en stor del av publiken tänder redan innan de sista femtio meterna körts sina ficklampor. Följden blir att ljuset från salong och filmduk mötas och framkallar ett starkt flackande ljus, vilket lätt tränger ut genom dörrarna, som då börja öppnas.